ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 24 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 16 : Sutta. Aṅ. (5): dasaka-ekādasakanipātā
   [163] Pāṇātipātaṃpahaṃ 1- bhikkhave tividhaṃ vadāmi lobhahetukampi
dosahetukampi  mohahetukampi  adinnādānaṃpahaṃ  bhikkhave  tividhaṃ  vadāmi
lobhahetukampi  dosahetukampi  mohahetukampi  kāmesu  micchācāraṃpahaṃ
bhikkhave  tividhaṃ  vadāmi  lobhahetukampi  dosahetukampi  mohahetukampi
musāvādaṃpahaṃ  bhikkhave  tividhaṃ  vadāmi  lobhahetukampi  dosahetukampi
mohahetukampi  pisuṇāvācaṃpahaṃ  bhikkhave  tividhaṃ  vadāmi  lobhahetukampi
dosahetukampi  mohahetukampi  pharusavācaṃpahaṃ  bhikkhave  tividhaṃ  vadāmi
lobhahetukampi dosahetukampi mohahetukampi samphappalāpaṃpahaṃ bhikkhave tividhaṃ
vadāmi lobhahetukampi dosahetukampi mohahetukampi abhijjhaṃpahaṃ bhikkhave tividhaṃ
vadāmi  lobhahetukampi dosahetukampi mohahetukampi byāpādaṃpahaṃ bhikkhave
tividhaṃ  vadāmi  lobhahetukampi dosahetukampi mohahetukampi micchādiṭṭhiṃpahaṃ
@Footnote: 1 Po. pāṇātipātaṃ cāhaṃ. Ma. sabbavāresu ... pātampāhaṃ.
Bhikkhave  tividhaṃ  vadāmi  lobhahetukampi  dosahetukampi  mohahetukampi
iti  kho  bhikkhave lobho kammanidānasambhavo doso kammanidānasambhavo
moho  kammanidānasambhavo  lobhakkhayā  kammanidānasaṅkhayo  dosakkhayā
kammanidānasaṅkhayo mohakkhayā kammanidānasaṅkhayoti.
   [164] Saparikkamano ayaṃ bhikkhave dhammo nāyaṃ dhammo aparikkamano
kathañca  bhikkhave  saparikkamano  ayaṃ dhammo nāyaṃ dhammo aparikkamano
pāṇātipātissa  bhikkhave  pāṇātipātā  veramaṇī  parikkamanaṃ  hoti
adinnādāyissa bhikkhave adinnādānā veramaṇī parikkamanaṃ hoti kāmesu
micchācārissa  bhikkhave  kāmesu micchācārā veramaṇī parikkamanaṃ hoti
musāvādissa bhikkhave musāvādā veramaṇī parikkamanaṃ hoti pisuṇāvācassa
bhikkhave  pisuṇāya  vācāya  veramaṇī  parikkamanaṃ  hoti  pharusavācassa
bhikkhave  pharusāya  vācāya  veramaṇī  parikkamanaṃ hoti samphappalāpissa
bhikkhave  samphappalāpā  veramaṇī parikkamanaṃ hoti abhijjhālussa bhikkhave
anabhijjhā  parikkamanaṃ  hoti  byāpannassa  1-  bhikkhave abyāpādo
parikkamanaṃ  hoti  micchādiṭṭhikassa  bhikkhave  sammādiṭṭhi  parikkamanaṃ
hoti evaṃ kho bhikkhave parikkamanaṃ hoti evaṃ kho bhikkhave saparikkamano
[2]- Nāyaṃ dhammo aparikkamanoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 24 page 282-283. http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=163&items=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=24&item=163&items=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=24&item=163&items=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=24&item=163&items=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=24&i=163              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=8472              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=8472              Contents of The Tipitaka Volume 24 http://84000.org/tipitaka/read/?index_24

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :