͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
     Ѻǧ   ѺҨ   ѡ   PaliRoman 
ûԮ Թ»Ԯ [ѺҨ] ѧ Ҥ

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

. ä
ǴҴ¡
ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤԹ ǡҹ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡԹǡҹ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧Թǡҹ ԡ ԹǢҧͧҧǡҹ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤ ǡҹ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ Ҩѡǡҹ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧ǡҹ ԡ Ǣҧͧҧǡҹ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡ㹷ѡ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤԹ ǡҹ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡԹǡҹ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧Թǡҹ ԡ Թǡҹ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤ觤 ǡҹ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ Ҩѡ觤ǡҹ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧觤ǡҹ ԡ 觤ǡҹ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡ㹷ѡ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤԹ ǡҹ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡԹǡҹ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧Թǡҹ ԡ Թǡҹ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡ㹷ѡ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѴ ǡҹ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡѴǡҹ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧Ѵǡҹ ԡ ѴҴʹ¼ǡҹ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡ㹷ѡ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѺԳҵ Ӥѭ ӷ͹з
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡѺԳҵþ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡؾ֧ѺԳҵþ ԡ ѺԳҵþ ͹з ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѺԳҵ ͧٷ ҡѧ(Գҵ)ҧ Ǻҧ ѧ֡
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡӤѭ㹺ҵâѺԳҵ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡؾ֧Ӥѭ㹺ҵâѺԳҵ ԡ ѺԳҵͧٷ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѺ Գҵ Ѻᡧҹ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡѺԳҵСѺᡧ-
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ᡧ ᡧ Դ () ᡧ () ᡧͧ Ժ ԡؾ֧ѺԳҵСѺᡧ ԡ ͡Ѻ੾ᡧҡ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ @ԧö : @ Գҵ ѵ÷ᡧҳ ǹ Գҵ ǹ ᡧ ǹ @ԳҵСѺᡧ (.. //) { : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

. ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡѺᡧҧ . ԡѺͧҵ . ԡѺͧó . ԡѺͼ . ԡبҴ·Ѿͧ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѺԳҵ 鹢ͺҡҵ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡѺԳҵ͢ͺҡҵ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡؾ֧ѺԳҵ͢ͺҡҵ ԡ ѺԳҵ鹢ͺҡҵ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹 ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
ä
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ͤûԮѺҨ ˹ҷ -. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=2&siri=137 ѧͤûԮ : [1], [2]. ҹºûԮѺǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=2&A=15453&Z=15585 ֡öҹ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=820 ûԯѺҺѡ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=2&item=820&items=10 ҹöҺѡ :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10458 The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=820&items=10 The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10458 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu2 ҹºѺѧ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk21 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk22 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk23 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk24 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk25 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk26 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk27 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk28 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk29 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk30ѹ֡ áҤ .. ѹ֡ش ѹҤ .. ʴŹҧԧŨҡûԮѺҨŧóҪԷ. ҡͼԴҴ س

վѧ :