ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 2 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 2 : Vinaya. Mahāvi (2)

            Khambhakatavaggo
   [820]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū khambhakatā antaraghare gacchanti .pe.
   {820.1} Na khambhakato antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  khambhakatena  antaraghare  gantabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca
ekato  vā  ubhato  vā khambhaṃ katvā antaraghare gacchati āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [821]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū khambhakatā antaraghare nisīdanti .pe.
   {821.1} Na khambhakato antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  khambhakatena  antaraghare  nisīditabbaṃ  .  yo  anādariyaṃ
paṭicca  ekato  vā  ubhato  vā khambhaṃ katvā antaraghare nisīdati
Āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
vāsūpagatassa āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [822]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū sasīsaṃ pārupitvā antaraghare gacchanti .pe.
   {822.1} Na oguṇṭhito antaraghare gamissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  oguṇṭhitena  antaraghare gantabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca
sasīsaṃ pārupitvā antaraghare gacchati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [823]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū sasīsaṃ pārupitvā antaraghare nisīdanti .pe.
   {823.1} Na oguṇṭhito antaraghare nisīdissāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Na  oguṇṭhitena antaraghare nisīditabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca
sasīsaṃ pārupitvā antaraghare nisīdati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
vāsūpagatassa āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [824]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū ukkuṭikāya antaraghare gacchanti .pe.
   {824.1}  Na  ukkuṭikāya  antaraghare  gamissāmīti  sikkhā
karaṇīyā.
   Na  ukkuṭikāya  antaraghare  gantabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca
ukkuṭikāya antaraghare gacchati āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
vāsūpagatassa āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [825]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū pallatthikāya antaraghare nisīdanti .pe.
   {825.1}  Na  pallatthikāya  antaraghare  nisīdissāmīti  sikkhā
karaṇīyā.
   Na  pallatthikāya antaraghare nisīditabbaṃ . yo anādariyaṃ paṭicca
hatthapallatthikāya  vā  dussapallatthikāya  vā  antaraghare  nisīdati
āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
vāsūpagatassa āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
         Samattiṃsa bhojanappaṭisaṃyuttā 1-
   [826]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū asakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhanti chaḍḍetukāmā viya .pe.
   {826.1} Sakkaccaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Sakkaccaṃ  piṇḍapāto  paṭiggahetabbo  . yo anādariyaṃ paṭicca
asakkaccaṃ  piṇḍapātaṃ  paṭiggaṇhāti  chaḍḍetukāmo  viya  āpatti
dukkaṭassa.
@Footnote: 1 Ma. idaṃ pāṭhadvayaṃ natthi.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [827]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū  tahaṃ  tahaṃ  olokentā  piṇḍapātaṃ  paṭiggaṇhanti ākirantepi
atikkantepi na jānanti .pe.
   {827.1}  Pattasaññī  piṇḍapātaṃ  paṭiggahessāmīti  sikkhā
karaṇīyā.
   Pattasaññinā  piṇḍapāto  paṭiggahetabbo  .  yo  anādariyaṃ
paṭicca  tahaṃ  tahaṃ  olokento  piṇḍapātaṃ  paṭiggaṇhāti  āpatti
dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [828]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhantā sūpaṃyeva bahuṃ paṭiggaṇhanti .pe.
   {828.1} Samasūpakaṃ piṇḍapātaṃ paṭiggahessāmīti sikkhā karaṇīyā.
   Sūpo  nāma  dve  sūpā muggasūpo māsasūpo hatthahāriyo .
Samasūpako  piṇḍapāto  paṭiggahetabbo  .  yo  anādariyaṃ  paṭicca
sūpaṃyeva bahuṃ paṭiggaṇhāti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  gilānassa
rasarase  ñātakānaṃ  pavāritānaṃ  aññassatthāya  attano  dhanena
āpadāsu ummattakassa ādikammikassāti.
   [829]  Sāvatthīnidānaṃ  . tena kho pana samayena chabbaggiyā
bhikkhū thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhanti .pe.
   {829.1}  Samatittikaṃ  piṇḍapātaṃ  paṭiggahessāmīti  sikkhā
karaṇīyā.
   Samatittiko  piṇḍapāto  paṭiggahetabbo  .  yo  anādariyaṃ
paṭicca thūpīkataṃ piṇḍapātaṃ paṭiggaṇhāti āpatti dukkaṭassa.
   Anāpatti   asañcicca   asatiyā   ajānantassa  āpadāsu
ummattakassa ādikammikassāti.
          Khambhakatavaggo tatiyo.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 2 page 540-544. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=2&A=9778              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=2&A=9778              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=2&item=820&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=2&siri=137              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=820              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10458              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10458              Contents of The Tipitaka Volume 2 https://84000.org/tipitaka/read/?index_2 https://84000.org/tipitaka/english/?index_2

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]