͹ͺ
мվҤѹط
           ͧ
Թ»Ԯ صѹԮ ԸԮ 鹾ûԮ Ҵ ˹ѧ͸
     Ѻǧ   ѺҨ   ѡ   PaliRoman 
ûԮ Թ»Ԯ [ѺҨ] ѧ Ҥ

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

. ä
ǴҴ¤Ӣ
ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤ һҡ ͤӢǷѧ֧ҡ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡһҡͤӢǷѧ֧ҡ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧һҡͤӢǷѧ֧ҡ ԡ һҡͤӢǷѧ֧ҡ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤ좳Сѧ ѹ ʹͷ㹻ҡ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ Сѧѹ Ҩѡʹͷ㹻ҡ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡآСѧѹ ֧ʹͷ㹻ҡ ԡ Сѧѹʹͷ㹻ҡ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤٴ· 㹻ҡդӢ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ з㹻ҡդӢ Ҩѡٴ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧ٴ з㹻ҡդӢ ԡ ٴ¢з㹻ҡդӢ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѹ¹Ӣ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ Ҩѡѹ¹Ӣ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧ѹ¹Ӣ ԡ ѹ¹Ӣ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡةѹͧ . ԡةѹ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѹѴӢ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡѹѴӢ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧ѹѴӢ ԡ ѹѴӢ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡةѹ繡͹ . ԡةѹҧ . ԡةѹᡧ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѹ÷ о
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ Ҩѡѹ÷ӡо
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧ѹӡо ԡ ѹӡо¢ҧͷͧҧ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡةѹҧ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѹѴ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ ҨѡѹѴ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧ѹѴ ԡ ѹѴ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡѴͷ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѹ索
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ Ҩѡѹ索
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧ѹ索 ԡ ѹ索 ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡطɼ索ǵԴ仴 . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѹź
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ Ҩѡѹź
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧ѹź ԡ ѹź ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }

Թ»Ԯ ѧ [. ʢ¡ѳ]

. ä ԡҺ

ԡҺ
ͧЩѾѤ
[] ¹ мվҤطһзѺ વѹ ͧ͹ҶԳԡɰ ࢵاѵ 駹 ǡԡةѾѤѹ§ѧ
кѭѵ
. ֧Ӥ˹¡ Ҩѡѹ§ѧ
ͧЩѾѤ
ԡҺѧ
ԡ֧ѹ§ѧ ԡ ѹ§ѧ ͧҺѵԷء
͹һѵ
ԡص仹ͧҺѵ . ԡ訧 . ԡʵ . ԡؼ . ԡؼ . ԡؼ˵آѴͧ . ԡԡŨԵ . ԡص鹺ѭѵ
ԡҺ
ä
{ : ûԮ ѺҨŧóҪԷ : ˹ : }


ͤûԮѺҨ ˹ҷ -. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=2&siri=139 ѧͤûԮ : [1], [2]. ҹºûԮѺǧ :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=2&A=15759&Z=15881 ֡öҹ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=2&i=841 ûԯѺҺѡ :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=2&item=841&items=10 ҹöҺѡ :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10514 The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=2&item=841&items=10 The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10514 úѭûԮ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu2 ҹºѺѧ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk41 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk42 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk43 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk44 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk45 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk46 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk47 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk48 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk49 https://suttacentral.net/pli-tv-bu-vb-sk50ѹ֡ áҤ .. ѹ֡ش ѹҤ .. ʴŹҧԧŨҡûԮѺҨŧóҪԷ. ҡͼԴҴ س [email protected]

վѧ :