ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๑๙ [ฉบับมหาจุฬาฯ] ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑
๘. จูฬธัมมปาลชาดก (๓๕๘)
ว่าด้วยจูฬธรรมปาลกุมาร
(พระนางจันทาเทวีกราบทูลพระราชาว่า) [๔๔] หม่อมฉันเท่านั้นที่ตัดความเจริญ กระทำความผิดต่อพระเจ้ามหาปตาปะ ฝ่าพระบาท ขอพระองค์โปรดทรงปล่อยธรรมปาลกุมาร และโปรดทรงตัดมือทั้ง ๒ ของหม่อมฉันเถิด [๔๕] หม่อมฉันเท่านั้นที่ตัดความเจริญ กระทำความผิดต่อพระเจ้ามหาปตาปะ ฝ่าพระบาท ขอพระองค์โปรดทรงปล่อยธรรมปาลกุมาร และโปรดทรงตัดเท้าทั้ง ๒ ของหม่อมฉันเถิด [๔๖] หม่อมฉันเท่านั้นที่ตัดความเจริญ กระทำความผิดต่อพระเจ้ามหาปตาปะ ฝ่าพระบาท ขอพระองค์โปรดทรงปล่อยธรรมปาลกุมาร และโปรดทรงตัดศีรษะของหม่อมฉันเถิด [๔๗] มิตรหรืออำมาตย์บางคนที่มีจิตใจงดงาม อ่อนโยนของพระราชาพระองค์นี้คงไม่มีแน่ คนที่จะทูลทัดทานพระราชาว่า ขอพระองค์โปรดอย่าสำเร็จโทษพระราชบุตร ผู้ที่พระองค์ให้กำเนิดก็ไม่มี {ที่มา : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่ม : ๒๗ หน้า : ๒๐๗}

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก [๕. ปัญจกนิบาต]

๑. มณิกุณฑลวรรค ๙. สุวัณณมิคชาดก (๓๕๙)

[๔๘] พระญาติหรือพระสหายบางคนที่มีจิตใจงดงาม อ่อนโยนของพระราชาพระองค์นี้คงไม่มีแน่ คนที่จะทูลทัดทานพระราชาว่า ขอพระองค์โปรดอย่าสำเร็จโทษ พระโอรสผู้ที่พระองค์ให้กำเนิดก็ไม่มี [๔๙] พระพาหาทั้ง ๒ ที่ลูบไล้ด้วยจุรณแก่นจันทน์ ของธรรมปาลกุมารผู้เป็นทายาทแห่งแผ่นดินมาขาดสิ้นไป ฝ่าพระบาท ลมปราณของหม่อมฉันก็จะดับสิ้นไป
จูฬธัมมปาลชาดกที่ ๘ จบ


                  เนื้อความพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ เล่มที่ ๒๗ หน้าที่ ๒๐๗-๒๐๘. http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=27&siri=358              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]                   อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับหลวง :- http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=27&A=3492&Z=3512                   ศึกษาอรรถกถานี้ได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=27&i=737              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/pali_item_s.php?book=27&item=737&items=6              อ่านอรรถกถาภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=38&A=9351              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/roman_item_s.php?book=27&item=737&items=6              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=38&A=9351                   สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ http://84000.org/tipitaka/read/?index_mcu27              อ่านเทียบฉบับแปลอังกฤษ Compare with English Translation :- https://suttacentral.net/ja358/en/francis-neilบันทึก ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ บันทึกล่าสุด ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

สีพื้นหลัง :