ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ฉบับหลวง   ฉบับมหาจุฬาฯ   บาลีอักษรไทย   PaliRoman 
อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ พระอภิธรรมปิฎก เล่มที่ ๕ ยมกปกรณ์ ภาค ๑
อุปปัชชนวาร
[๑๕๖๒] กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่ บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่ บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า มานานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่ บุคคลนั้น? มานานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่พระอนาคามี แต่กามราคานุสัย ย่อมเกิดขึ้นแก่พระอนาคามี นั้นก็หาไม่ มานานุสัย ย่อมเกิดขึ้น และกามราคานุสัย ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคล ๓ จำพวก (พึงให้พิสดาร). [๑๕๖๓] กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลใด ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้น แก่บุคคลนั้นหรือ? ถูกแล้ว. หรือว่า ปฏิฆานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้น แก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว. กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลใด มานานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้น หรือ? กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระอนาคามี แต่มานานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ พระอนาคามีนั้นก็หาไม่ กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้น และมานานุสัย ก็ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่ พระอรหันต์. หรือว่า มานานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่บุคคลใด กามราคานุสัย ย่อมไม่เกิดขึ้น แก่บุคคลนั้น? ถูกแล้ว (พึงให้พิสดาร).
อุปปัชชนวาร จบ.

             เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๓๘ บรรทัดที่ ๑๘๑๔๐-๑๘๑๖๘ หน้าที่ ๗๑๖-๗๑๗. http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=38&A=18140&Z=18168&pagebreak=0 http://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=38&A=18140&pagebreak=0              ฟังเนื้อความพระไตรปิฎก : [คลิกเพื่อฟัง]              อ่านเทียบพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ :- http://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=38&siri=43              ศึกษาอรรถกถาได้ที่ :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1562              พระไตรปิฏกฉบับภาษาบาลีอักษรไทย :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=14724              The Pali Tipitaka in Roman :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=14724              สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ http://84000.org/tipitaka/read/?index_38

อ่านหน้า[ต่าง] แรกอ่านหน้า[ต่าง] ที่แล้วแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกชองแต่ละหน้าอ่านหน้า[ต่าง] ถัดไปอ่านหน้า[ต่าง] สุดท้าย

บันทึก ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖. บันทึก ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๙. บันทึกล่าสุด ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับหลวง. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]