ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.
   [313]  Atha  kho bhagavā kathāpariyosānaṃ viditvā ukkāsitvā
aggaḷaṃ ākoṭesi . vivariṃsu kho te bhikkhū bhagavato dvāraṃ. Atha kho
bhagavā   rammakassa  brāhmaṇassa  assamaṃ  pavisitvā  paññatte
āsane  nisīdi  . nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha
bhikkhave  etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarā kathā
Vippakatāti  .  bhagavantameva  kho  no bhante ārabbha dhammī kathā
vippakatā  atha  bhagavā  anuppattoti  .  sādhu bhikkhave etaṃ kho
bhikkhave  tumhākaṃ  paṭirūpaṃ  kulaputtānaṃ  saddhā  agārasmā anagāriyaṃ
pabbajitānaṃ  yaṃ  tumhe  dhammiyā  kathāya  sannisīdeyyātha .
Sannipatitānaṃ  vo bhikkhave dvayaṃ karaṇīyaṃ dhammī vā kathā ariyo vā
tuṇhībhāvo . dvemā bhikkhave pariyesanā 1- anariyā ca pariyesanā
ariyā ca pariyesanā.
   [314] Katamā ca bhikkhave anariyā pariyesanā . idha bhikkhave
ekacco  attanā  jātidhammo  samāno  jātidhammaññeva  pariyesati
attanā  jarādhammo  samāno  jarādhammaññeva  pariyesati  attanā
byādhidhammo   samāno   byādhidhammaññeva   pariyesati   attanā
maraṇadhammo  samāno  maraṇadhammaññeva  pariyesati  attanā  sokadhammo
samāno  sokadhammaññeva  pariyesati  attanā  saṅkilesadhammo samāno
saṅkilesadhammaññeva pariyesati.
   {314.1} Kiñca bhikkhave jātidhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ bhikkhave
jātidhammaṃ  dāsidāsaṃ  jātidhammaṃ  ajeḷakaṃ  jātidhammaṃ  kukkuṭasūkaraṃ
jātidhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  jātidhammaṃ  jātarūparajataṃ  jātidhammaṃ .
Jātidhammā  hete  bhikkhave  upadhayo  etthāyaṃ  gadhito  mucchito
ajjhāpanno   attanā   jātidhammo   samāno   jātidhammaññeva
pariyesati.
   {314.2}  Kiñca  bhikkhave  jarādhammaṃ  vadetha  .  puttabhariyaṃ
bhikkhave   jarādhammaṃ  dāsidāsaṃ  jarādhammaṃ  ajeḷakaṃ  jarādhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. ariyā ca pariyesanā anariyā ca pariyesanā.
Kukkuṭasūkaraṃ   jarādhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  jarādhammaṃ  jātarūparajataṃ
jarādhammaṃ  .  jarādhammā  hete bhikkhave upadhayo etthāyaṃ gadhito
mucchito  ajjhāpanno  attanā  jarādhammo  samāno  jarādhammaññeva
pariyesati.
   {314.3}  Kiñca  bhikkhave  byādhidhammaṃ  vadetha  . puttabhariyaṃ
bhikkhave  byādhidhammaṃ  dāsidāsaṃ  byādhidhammaṃ  ajeḷakaṃ  byādhidhammaṃ
kukkuṭasūkaraṃ  byādhidhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  byādhidhammaṃ  jātarūparajataṃ
byādhidhammaṃ  . byādhidhammā hete bhikkhave upadhayo etthāyaṃ gadhito
mucchito  ajjhāpanno  attanā  byādhidhammo samāno byādhidhammaññeva
pariyesati.
   {314.4} Kiñca bhikkhave maraṇadhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ bhikkhave
maraṇadhammaṃ  dāsidāsaṃ  maraṇadhammaṃ  aje  ḷakaṃ  maraṇadhammaṃ  kukkuṭasūkaraṃ
maraṇadhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  maraṇadhammaṃ  jātarūparajataṃ  maraṇadhammaṃ .
Maraṇadhammā  hete  bhikkhave  upadhayo  etthāyaṃ  gadhito  mucchito
ajjhāpanno   attanā   maraṇadhammo   samāno   maraṇadhammaññeva
pariyesati.
   {314.5} Kiñca bhikkhave sokadhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ bhikkhave
sokadhammaṃ  dāsi  dāsaṃ  sokadhammaṃ  ajeḷakaṃ  sokadhammaṃ  kukkuṭasūkaraṃ
sokadhammaṃ  hatthigavāssavaḷavaṃ  sokadhammaṃ  jātarūparajataṃ 1- sokadhammaṃ .
Sokadhammā hete bhikkhave upadhayo etthāyaṃ gadhito mucchito ajjhāpanno
attanā sokadhammo samāno sokadhammaññeva pariyesati.
   {314.6}  Kiñca  bhikkhave  saṅkilesadhammaṃ vadetha . puttabhariyaṃ
bhikkhave   saṅkilesadhammaṃ   dāsidāsaṃ   saṅkilesadhammaṃ   ajeḷakaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. jātarūparajataṃ sokadhammanti ime pāṭhā na dissanti.
Saṅkilesadhammaṃ    kukkuṭasūkaraṃ   saṅkilesadhammaṃ   hatthigavāssavaḷavaṃ
saṅkilesadhammaṃ  jātarūparajataṃ  saṅkilesadhammaṃ  .  saṅkilesadhammā hete
bhikkhave  upadhayo  etthāyaṃ  gadhito  mucchito  ajjhāpanno attanā
saṅkilesadhammo  samāno  saṅkilesadhammaññeva  pariyesati  .  ayaṃ
bhikkhave anariyā pariyesanā.
   [315] Katamā ca bhikkhave ariyā pariyesanā . idha bhikkhave
ekacco  attanā  jātidhammo  samāno jātidhamme ādīnavaṃ viditvā
ajātaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati attanā jarādhammo
samāno  jarādhamme  ādīnavaṃ  viditvā  ajaraṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ
nibbānaṃ  pariyesati  attanā  byādhidhammo  samāno  byādhidhamme
ādīnavaṃ  viditvā  abyādhiṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ pariyesati
attanā  maraṇadhammo  samāno  maraṇadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  amataṃ
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati attanā sokadhammo samāno
sokadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  asokaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ nibbānaṃ
pariyesati  attanā  saṅkilesadhammo  samāno  saṅkilesadhamme ādīnavaṃ
viditvā  asaṅkiliṭṭhaṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati .
Ayampi bhikkhave ariyā pariyesanā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 313-316. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=12&item=313&items=3              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=12&item=313&items=3&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=12&item=313&items=3              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=313&items=3              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=313              Contents of The Tipitaka Volume 12 http://84000.org/tipitaka/read/?index_12

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com