ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā
         Suttantapiṭake aṅguttaranikāyassa
            tatiyo bhāgo
            -------
            pañcakanipāto
      namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa.
           Paṭhamapaṇṇāsako
          sekhabalavaggo paṭhamo
   [1]  Evamme  sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme . tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi
bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū bhagavato paccassosuṃ. Bhagavā etadavoca
pañcimāni bhikkhave sekhabalāni katamāni pañca saddhābalaṃ hiribalaṃ ottappabalaṃ
viriyabalaṃ  paññābalaṃ imāni kho bhikkhave pañca sekhabalāni tasmā tiha
bhikkhave evaṃ sikkhitabbaṃ saddhābalena samannāgatā bhavissāma sekhabalena
hiribalena samannāgatā bhavissāma sekhabalena ottappabalena samannāgatā
bhavissāma sekhabalena viriyabalena samannāgatā bhavissāma sekhabalena paññābalena
samannāgatā bhavissāma sekhabalenāti evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti. [1]-
@Footnote: 1 ito paraṃ Po. Ma. idamavoca bhagavā attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
   [2] Pañcimāni bhikkhave sekhabalāni katamāni pañca saddhābalaṃ hiribalaṃ
ottappabalaṃ  viriyabalaṃ  paññābalaṃ  . katamañca bhikkhave saddhābalaṃ idha
bhikkhave ariyasāvako saddho hoti saddahati tathāgatassa bodhiṃ itipi so
bhagavā  arahaṃ  sammāsambuddho  vijjācaraṇasampanno  sugato  lokavidū
anuttaro  purisadammasārathi  satthā  devamanussānaṃ  buddho  bhagavāti
idaṃ vuccati bhikkhave saddhābalaṃ.
   {2.1}  Katamañca  bhikkhave  hiribalaṃ  idha bhikkhave ariyasāvako
hirimā  hoti  hiriyati  kāyaduccaritena  vacīduccaritena  manoduccaritena
hiriyati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  idaṃ  vuccati
bhikkhave hiribalaṃ.
   {2.2} Katamañca bhikkhave ottappabalaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
ottappī hoti ottappati kāyaduccaritena vacīduccaritena manoduccaritena
ottappati  pāpakānaṃ  akusalānaṃ  dhammānaṃ  samāpattiyā  idaṃ vuccati
bhikkhave ottappabalaṃ.
   {2.3}  Katamañca  bhikkhave  viriyabalaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
āraddhaviriyo  viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ pahānāya kusalānaṃ dhammānaṃ
upasampadāya  thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro  kusalesu dhammesu
idaṃ vuccati bhikkhave viriyabalaṃ.
   {2.4}  Katamañca  bhikkhave paññābalaṃ idha bhikkhave ariyasāvako
paññavā  hoti  udayatthagāminiyā  paññāya  samannāgato  ariyāya
nibbedhikāya  sammādukkhakkhayagāminiyā idaṃ vuccati bhikkhave paññābalaṃ .
Imāni  kho  bhikkhave  pañca  sekhabalāni tasmā tiha bhikkhave evaṃ
Sikkhitabbaṃ saddhābalena samannāgatā bhavissāma sekhabalena hiribalena ...
Ottappabalena  ...  viriyabalena  ...  paññābalena  samannāgatā
bhavissāma sekhabalenāti evaṃ hi vo bhikkhave sikkhitabbanti.
   [3]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  bhikkhu diṭṭheva
dhamme dukkhaṃ viharati savighātaṃ saupāyāsaṃ sapariḷāhaṃ kāyassa [1]- bhedā
parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  katamehi  pañcahi  idha  bhikkhave
bhikkhu  assaddho  hoti  ahiriko hoti anottappī hoti kusīto 2-
hoti  duppañño  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahi  dhammehi
samannāgato  bhikkhu  diṭṭheva dhamme dukkhaṃ viharati savighātaṃ saupāyāsaṃ
sapariḷāhaṃ  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā .
Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  diṭṭheva dhamme sukhaṃ
viharati  avighātaṃ  anupāyāsaṃ  apariḷāhaṃ  kāyassa  bhedā parammaraṇā
sugati pāṭikaṅkhā katamehi pañcahi idha bhikkhave bhikkhu saddho hoti hirimā
hoti ottappī hoti āraddhaviriyo hoti paññavā hoti imehi kho bhikkhave
pañcahi dhammehi samannāgato bhikkhu diṭṭheva dhamme sukhaṃ viharati avighātaṃ
anupāyāsaṃ apariḷāhaṃ kāyassa bhedā parammaraṇā sugati pāṭikaṅkhāti.
   [4]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  bhikkhu yathābhataṃ
nikkhitto  evaṃ  niraye  katamehi  pañcahi  idha  bhikkhave  bhikkhu
assaddho  hoti  ahiriko  hoti  anottappī  hoti  kusīto
@Footnote: 1 Ma. sabbattha vāresu etthantare casaddo atthi . 2 Po. Yu. sabbattha vāresu
@kusito.
Hoti  duppañño  hoti  imehi  kho  bhikkhave  pañcahi  dhammehi
samannāgato bhikkhu yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye . pañcahi bhikkhave
dhammehi  samannāgato  bhikkhu yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge katamehi
pañcahi  idha  bhikkhave  bhikkhu  saddho  hoti  hirimā  hoti
ottappī  hoti  āraddhaviriyo  hoti  paññavā  hoti  imehi
kho  bhikkhave  pañcahi  dhammehi samannāgato bhikkhu yathābhataṃ nikkhitto
evaṃ saggeti.
   [5]  Yo  hi  koci  bhikkhave bhikkhu vā bhikkhunī vā sikkhaṃ
paccakkhāya  hīnāyāvattati  tassa  diṭṭheva  dhamme  pañca sahadhammikā
vādānupātā  1-  gārayhaṃ  ṭhānaṃ āgacchanti katame pañca saddhāpi
nāma  te  nāhosi  kusalesu  dhammesu  hirīpi  nāma te nāhosi
kusalesu  dhammesu  ottappaṃpi  nāma  te nāhosi kusalesu dhammesu
viriyaṃpi  nāma  te  nāhosi  kusalesu  dhammesu paññāpi nāma te
nāhosi  kusalesu  dhammesu yo hi koci bhikkhave bhikkhu vā bhikkhunī
vā  sikkhaṃ  paccakkhāya  hīnāyāvattati  tassa  diṭṭheva dhamme ime
pañca sahadhammikā vādānupātā gārayhaṃ ṭhānaṃ āgacchanti.
   {5.1} Yo hi koci bhikkhave bhikkhu vā bhikkhunī vā sahāpi dukkhena sahāpi
domanassena  assumukhopi  2-  rudamāno paripuṇṇaṃ parisuddhaṃ brahmacariyaṃ
carati tassa diṭṭheva dhamme pañca sahadhammikā pāsaṃsaṃ 3- ṭhānaṃ āgacchanti
@Footnote: 1 Po. Ma. vādānupātā gārayhā ṭhānā. Yu. vādānuvādā gārayhā ṭhānā.
@2 Ma. pisaddo natthi. ito paraṃ īdisameva . 3 Po. Ma. Yu. pāsaṃsā ṭhānā.
@ito paraṃ īdisameva.
Katame  pañca  saddhāpi  nāma  te  ahosi kusalesu dhammesu hirīpi
nāma  te  ahosi  kusalesu  dhammesu ottappaṃpi nāma te ahosi
kusalesu  dhammesu  viriyaṃpi  nāma  te  ahosi  kusalesu  dhammesu
paññāpi  nāma  te ahosi kusalesu dhammesu yo hi koci bhikkhave
bhikkhu vā bhikkhunī vā sahāpi dukkhena sahāpi domanassena assumukhopi
rudamāno  paripuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  carati  tassa  diṭṭheva
dhamme ime pañca sahadhammikā pāsaṃsaṃ ṭhānaṃ āgacchantīti.
   [6]  Na  tāva  bhikkhave  akusalassa  samāpatti  hoti yāva
saddhā  paccupaṭṭhitā  hoti  kusalesu dhammesu yato ca kho bhikkhave
saddhā  antarahitā  hoti  assaddhiyaṃ  pariyuddhāya  1-  tiṭṭhati atha
akusalassa  samāpatti  hoti  na  tāva bhikkhave akusalassa samāpatti
hoti yāva hirī paccupaṭṭhitā hoti kusalesu dhammesu yato ca kho bhikkhave
hirī antarahitā hoti ahirikaṃ pariyuddhāya tiṭṭhati atha akusalassa samāpatti
hoti na tāva bhikkhave akusalassa samāpatti hoti yāva ottappaṃ paccupaṭṭhitaṃ
hoti kusalesu dhammesu yato ca kho bhikkhave ottappaṃ antarahitaṃ hoti
anottappaṃ  pariyuddhāya  tiṭṭhati  atha  akusalassa  samāpatti  hoti
na  tāva bhikkhave akusalassa samāpatti hoti yāva viriyaṃ paccupaṭṭhitaṃ
hoti  kusalesu dhammesu yato ca kho bhikkhave viriyaṃ antarahitaṃ hoti
@Footnote: 1 Ma. Yu. pariyuṭṭhāya. sabbattha vāresu īdisameva.
Kosajjaṃ  pariyuddhāya  tiṭṭhati atha akusalassa samāpatti hoti na tāva
bhikkhave  akusalassa  samāpatti  hoti yāva paññā paccupaṭṭhitā hoti
kusalesu dhammesu yato ca kho bhikkhave paññā antarahitā hoti duppaññā
pariyuddhāya tiṭṭhati atha akusalassa samāpatti hotīti.
   [7] Yebhuyyena bhikkhave sattā kāmesu laḷitā 1- asitabyābhaṅgiṃ
bhikkhave  kulaputto  ohāya  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajito hoti
saddho  pabbajito  2-  kulaputtoti  alaṃ  vacanāya  taṃ kissa hetu
labbhā hi 3- bhikkhave yobbanena kāmā te ca kho yādisā vā
tādisā vā ye ca bhikkhave hīnā kāmā ye ca majjhimā kāmā ye ca
paṇītā  kāmā  sabbe  kāmātveva  saṅkhaṃ  gacchanti  seyyathāpi
bhikkhave  kumāro  mando  uttānaseyyako  dhātiyā  pamādamanvāya
kaṭṭhaṃ vā kathalaṃ 4- vā mukhe āhareyya tamenaṃ dhātī 5- sīghaṃ sīghaṃ
manasikareyya sīghaṃ sīghaṃ manasikaritvā sīghaṃ sīghaṃ āhareyya
   {7.1} no ce sakkuṇeyya sīghaṃ sīghaṃ āharituṃ vāmena hatthena sīghaṃ 6-
pariggahetvā  dakkhiṇena  hatthena  vaṅkaṅgulaṃ  7- karitvā salohitaṃpi
āhareyya taṃ kissa hetu atthesā bhikkhave kumārassa vihesā nesā natthīti
vadāmi karaṇīyañca kho evaṃ 8- bhikkhave dhātiyā atthakāmāya hitesiniyā
anukampikāya anukampaṃ upādāya . yato ca kho bhikkhave so kumāro
@Footnote: 1 Po. caḷitā. Yu. palālitā . 2 Ma. saddhāpabbajito . 3 Po. Ma. Yu.
@hisaddo natthi . 4 Ma. kaṭhalaṃ . 5 Ma. Yu. dhāti . 6 Ma. Yu. sīsaṃ.
@7 Ma. vaṅkaṅguliṃ . 8 Ma. etaṃ.
Vuḍḍho 1- hoti alaṃpañño anapekkhā pana 2- bhikkhave dhātī tasmiṃ
kumārasmiṃ hoti attaguttodāni kumāro nālaṃ pamādāyāti
   {7.2} evameva kho bhikkhave yāvakīvañca bhikkhuno saddhāya akataṃ
hoti kusalesu dhammesu hiriyā akataṃ hoti kusalesu dhammesu ottappena
akataṃ hoti kusalesu dhammesu viriyena akataṃ hoti kusalesu dhammesu paññāya
akataṃ hoti kusalesu dhammesu anurakkhitabbo tāva me so bhikkhave bhikkhu
hoti yato ca kho bhikkhave bhikkhu no saddhāya kataṃ hoti kusalesu dhammesu
hiriyā kataṃ hoti kusalesu dhammesu ottappena kataṃ hoti kusalesu dhammesu
viriyena kataṃ hoti kusalesu dhammesu paññāya kataṃ hoti kusalesu dhammesu
anapekkho  panāhaṃ  3- bhikkhave tasmiṃ bhikkhusmiṃ homi attaguttodāni
bhikkhave 4- bhikkhu nālaṃ pamādāyāti.
   [8]  Pañcahi  bhikkhave  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  cavati
nappatiṭṭhāti  saddhamme  katamehi  pañhi  assaddho  bhikkhave  bhikkhu
cavati nappatiṭṭhāti saddhamme ahiriko bhikkhave bhikkhu cavati nappatiṭṭhāti
saddhamme   anottappī   bhikkhave   bhikkhu  cavati  nappatiṭṭhāti
saddhamme  kusīto  bhikkhave  bhikkhu  cavati  nappatiṭṭhāti  saddhamme
duppañño  bhikkhave  bhikkhu  cavati  nappatiṭṭhāti saddhamme imehi kho
bhikkhave  pañcahi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  cavati  nappatiṭṭhāti
saddhamme.
   {8.1}  Pañcahi  bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu na cavati
patiṭṭhāti  saddhamme  katamehi  pañcahi  saddho  bhikkhave  bhikkhu  na
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. sabbattha vuddho . 2 Ma. Yu. dāni . 3 Ma. Yu. dānāhaṃ.
@4 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Cavati  patiṭṭhāti  saddhamme hirimā bhikkhave bhikkhu na cavati patiṭṭhāti
saddhamme  ottappī  bhikkhave  bhikkhu  na  cavati patiṭṭhāti saddhamme
āraddhaviriyo  bhikkhave  bhikkhu  na  cavati  patiṭṭhāti  saddhamme
paññavā  bhikkhave  bhikkhu  na  cavati patiṭṭhāti saddhamme imehi kho
bhikkhave  pañcahi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  na  cavati patiṭṭhāti
saddhammeti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 1-8. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=1&items=8              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=22&item=1&items=8&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=22&item=1&items=8              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=1&items=8              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=1              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]