ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto
              Suttanipate catutthassa atthakavaggassa
                  pannarasamam attadandasuttam
   [422] |422.1363| 15 Attadanda bhayam jatam janam passatha medhagam
             samvegam kittayissami     yatha samvijitam maya.
  |422.1364| Phandamanam pajam disva    macche appodake yatha
             annamannehi byaruddhe disva mam bhayamasivi.
  |422.1365| Samantamasaro loko     disa sabba samerita
             iccham bhavanamattano     naddasasim anositam
  |422.1366| Osane tveva byaruddhe disva me arati ahu
             athettha sallamaddakkhim   duddasam hadayanissitam.
  |422.1367| Yena sallena otinno   disa sabba vidhavati
             tameva sallam abbuyha    na dhavati na sidati.
  |422.1368| Tattha sikkhanugiyanti      ...............
             (yani loke gadhitani)   na tesu pasuto siya
             nibbijja sabbaso kame  sikkhe nibbanamattano.
  |422.1369| Sacco siya appagabbho   amayo rittapesuno
             akkodhano lobhapapakam 1-  veviccham vitare muni.
  |422.1370| Niddam tandim sahe thinam    pamadena na samvase
             atimane na tittheyya   nibbanamanaso naro.
  |422.1371| Mosavajjena niyyetha     rupe sneham na kubbaye
             mananca parijaneyya   sahasa virato care.
  |422.1372| Puranam nabhinandeyya    nave khantimakubbaye
             hiyyamane na soceyya   akasam na sito siya.
  |422.1373| Gedham brumi mahoghoti     ajavam brumi jappanam
             arammanam pakappanam    kamapanko duraccayo.
  |422.1374| Sacca avokkamma muni   thale titthati brahmano
             sabbaso patinissajja    sa ve santoti vuccati.
  |422.1375| Sa ve vidva 2- sa vedagu   natva dhammam anissito
@Footnote: 1 Yu. lobhapapam. 2 Po. viddha.
             Samma so loke iriyano na pihetidha kassaci.
  |422.1376| Yodha kame accuttari 1-  sangam loke duraccayam
             na so socati najjheti   chinnasoto abandhano.
  |422.1377| Yam pubbe tam visosehi     paccha te mahu kincanam
             majjhe ce no gahessasi  upasanto carissasi.
  |422.1378| Sabbaso namarupasmim     yassa natthi mamayitam
             asata ca na socati      sa ve loke na jiyyati.
  |422.1379| Yassa natthi idam meti     paresam capi 2- kincanam
             mamattam so asamvindam     natthi meti na socati.
  |422.1380| Anutthuri 3- ananugiddho  anejo sabbadhi samo
             tamanisamsam pabrumi      pucchito avikappinam.
  |422.1381| Anejassa vijanato      natthi kaci nisankhati 4-
             virato so viyarambha    khemam passati sabbadhi.
  |422.1382| Na samesu na omesu      na ussesu vadate muni
             santo so vitamaccharo    nadeti na nirassatiti bhagavati.
               Attadandasuttam pannarasamam.
                        ----------
@Footnote: 1 Po. accattari. Yu. accatari . 2 Yu. vapi . 3 Po. anutthari. Yu.
@anitthuri . 4 Po. kacini sankhiti.
             Suttanipate catutthassa atthakavaggassa
               solasamam sariputtasuttam
   [423] |423.1383| 16 Name dittho ito pubbe (iccayasma sariputto)
                      na suto uda kassaci
             evam vagguvado sattha    tusita ganimagato.
  |423.1384| Sadevakassa lokassa      yatha dissati cakkhuma
             sabbantamam vinodetva   ekova ratimajjhaga.
  |423.1385| Tam buddham asitam tadim      akuham ganimagatam
             bahunnamidha baddhanam     atthi panhena agamam
  |423.1386| bhikkhuno vijigucchato      bhajato rittamasanam
             rukkhamulam susanam va     pabbatanam guhasu va
  |423.1387| uccavacesu sayanesu     givanto tattha bherava
             yehi bhikkhu na vedheyya    nigghose sayanasane.
  |423.1388| Kati parissaya loke      gacchato agatam disam
             ye bhikkhu abhisambhave     pantamhi sayanasane.
  |423.1389| Kyassa byapathayo assu  kyassassu idha gocara
             kani silabbatanassa 1- pahitattassa bhikkhuno
  |423.1390| kam so sikkham samadaya    ekodi nipako sato
             kammaro rajatasseva     niddhame malamattano.
@Footnote: 1 Po. Yu. silabbanassu.
  |423.1391| Vijigucchamanassa yadidam phasu (sariputtati bhagava)
             rittasanam sayanam sevato ce
             sambodhikamassa yathanudhammam
             tante pavakkhami yatha pajanam.
  |423.1392| Pancanna 1- dhiro bhayanam na bhaye
             bhikkhu sato sa pariyantacari
             damsadhipatanam sirimsapanam
             manussaphassanam catuppadanam
  |423.1393| paradhammikanampi na santaseyya
             disvapi tesam bahubheravani
             athaparani abhisambhaveyya
             parissayani kusalanuesi.
  |423.1394| Atankaphassena khudaya phuttho
             sitam accunham adhivasayeyya
             so tehi phuttho bahudha anoko
             viriyam parakkamma dalham kareyya.
  |423.1395| Theyyam na kareyya na musa bhaneyya
             mettaya phasse tasathavarani
             yadavilattam manaso vijanna
             kanhassa pakkhoti vinodayeyya.
@Footnote: 1 Po. Yu. pancannam.
  |423.1396| Kodhatimanassa vasam na gacche
             mulampi tesam palikhanna titthe
             athappiyam va pana appiyam va
             addha bhavanto abhisambhaveyya.
  |423.1397| Pannam purakkhatva 1- kalyanapiti
             vikkhambhaye tani parissayani
             aratim sahetha sayanamhi pante
             caturo sahetha paridevadhamme
  |423.1398| kimsu asissami kuvam va assissam
             dukkham vata settha 2- kuvajjasessam
             ete vitakke paridevaneyye
             vinayetha sekkho aniketasari.
  |423.1399| Annanca laddha vasananca kale
             mattam so janna idha tosanattham
             so tesu gutto yatacari game
             rusitopi vacam pharusam na vajja.
  |423.1400| Okkhittacakkhu na ca padalolo
             jhananuyutto bahujagarassa
             upekkhamarabbha samahitatto
             takkasayam kukkucciyupachinde.
@Footnote: 1 Po. purakkhitva. 2 Po. dukkham vasayetha.
  |423.1401| Cudito vacibhi satimabhinande
             sabrahmacarisu khilam pabhinde
             vacam pamunce kusalam nativelam
             janavadadhammaya na cetayeyya.
  |423.1402| Athaparam panca rajani loke
             yesam satima vinayaya sikkhe
             rupesu saddesu atho rasesu
             gandhesu phassesu sahetha ragam.
  |423.1403| Etesu dhammesu vineyya chandam
             bhikkhu satima suvimuttacitto
             kalena so sammadhammam parivimamsamano
             ekodibhuto vihane tamam soti bhagavati.
               Sariputtasuttam solasamam.
                Atthakavaggo catuttho.
                    Tassuddanam
      kamaguhanca duttha ca    suddhanca paramam jara
      metteyyo ca pasuro ca    magandi purabhedanam
      kalaham dve ca byuhani    punareva tuvattakam
      attadandavaram suttam     tena sariputtena 1- solasa
      iti etani suttani     sabbanatthakavaggikati.
@Footnote: 1 Yu. therapanhena solasa.
             Suttanipate pancamo parayanavaggo
                      vatthukatha
   [424] |424.1404| Kosalanam pura ramma  aggama dakkhinapatham
             acinnam patthayano    brahmano mantaparagu.
  |424.1405| So assakassa visaye      mulakassa samasane
             vasi godhavarikule        unchena ca phalena ca.
  |424.1406| Tasseva upanissaya      gamo ca vipulo ahu
             tato jatena ayena     mahayannamakappayi
  |424.1407| mahayannam yajitvana     puna pavisi assamam.
             Tasmim patipavitthamhi     anno aganchi brahmano
  |424.1408| ugghattapado tasito     pankadanto rajassiro
             so ca nam upasankamma     satani panca yacati.
  |424.1409| Tamenam bavari disva      asanena nimantayi
             sukhanca kusalam pucchi      idam vacanamabravi
  |424.1410| yam kho mamam deyyadhammam     sabbam visajjitammaya
             anujanahi me brahme   natthi panca satani me.
  |424.1411| Sace me yacamanassa     bhavam nanupadassati
             sattame divase tuyham     muddha phalatu sattadha.
  |424.1412| Abhisankharitva kuhako     bheravam so akittayi
             tassa tam vacanam sutva     bavari dukkhito ahu
  |424.1413| ussussati anaharo     sokasallasamappito
             athopi evamcittassa 1-   jhane na ramati mano.
  |424.1414| Utrasatam dukkhitam disva    devata atthakamini
             bavarim upasankamma      idam vacanamabravi
  |424.1415| na so muddham pajanati     kuhako so dhanatthiko
             muddhani muddhadhipate ca 2- nanam tassa na vijjati.
  |424.1416| Bhoti carahi janati       tamme akkhahi pucchita
             muddham muddhadhipatanca   tam sunoma vaco tava.
  |424.1417| Ahampetam 3- na janami   nanamettha 4- na vijjati
             muddham muddhadhipato ca    jinanam heta 5- dassanam.
  |424.1418| Atha ko carahi janati     asmim pathavimandale
             muddham muddhadhipatanca   tam me akkhahi devate.
  |424.1419| Pura kapilavatthumha      nikkhanto lokanayako
             apacco okkakarajassa  sakyaputto pabhankaro.
  |424.1420| So hi brahmana sambuddho sabbadhammana paragu
             sabbabhinnabalappatto sabbadhammesu cakkhuma
             sabbakammakkhayam patto   vimutto upadhikkhaye 6-
  |424.1421| buddho so bhagava loke    dhammam desesi cakkhuma
@Footnote: 1 Po. cintentassa . 2 Po. muddham muddhadhipate va . 3 Po. ahametam.
@4 Po. Yu. nanampettha . 5 Po. hettha . 6 Yu. upadhisankhaye.
             Tam tvam gantvana pucchassu  so te tam byakarissati.
  |424.1422| Sambuddhoti vaco sutva    udaggo bavari ahu
             sokassa tanuko asi     pitinca vipulam labhi.
  |424.1423| So bavari attamano udaggo
             tam devatam pucchati vedajato
             katamamhi 1- game nigamamhi va pana
             katamamhi va janapade lokanatho
             yattha gantva namassemu
             sambuddham dipaduttamam.
  |424.1424| Savatthiyam kosalamandire jino
             pahutapanno varabhurimedhaso
             so sakyaputto vidhuro anasavo
             muddhadhipatassa vidu narasabho.
  |424.1425| Tato amantayi sisse     brahmane mantaparage 2-
             etha manava akkhissam    sunotha vacanam mama
  |424.1426| yasseso dullabho loke    patubhavo abhinhaso
             svajja lokamhi uppanno sambuddho iti vissuto
             khippam gantvana savatthim  passavho dipaduttamam.
  |424.1427| Katham carahi janemu        disva buddhoti brahmana
             ajanatam no pabruhi      yatha janemu tam mayam.
@Footnote: 1 Po. kathamhi . 2 Po. mantaparagu.
  |424.1428| Agatani hi mantesu     mahapurisalakkhana
             dvattimsa ca byakkhyata 1- samatta anupubbaso.
  |424.1429| Yassete honti gattesu   mahapurisalakkhana
             duveva tassa 2- gatiyo    tatiya hi na vijjati
  |424.1430| sace agaram avasati 3-    vijeyya pathavim imam
             adandena asatthena     dhammena manusasati
  |424.1431| sace ca so pabbajati      agara anagariyam
             vivatacchado sambuddho    araha bhavati anuttaro.
  |424.1432| Jatigottanca lakkhanam    mante sisse punapare
             muddham muddhadhipatanca   manasa yeva pucchatha.
  |424.1433| Anavaranadassavi       yadi buddho bhavissati
             manasa pucchite panhe    vacaya visajjessati.
  |424.1434| Bavarissa vaco sutva     sissa solasa brahmana
             ajito tissametteyyo   punnako atha mettagu
  |424.1435| dhotako upasivo ca       nando ca atha hemako
             todeyyakappa dubhayo    jatukanni ca pandito
  |424.1436| bhadravudho udayo ca      posalo capi brahmano
             mogharaja ca medhavi     pingiyo ca mahaisi
  |424.1437| paccekaganino sabbe     sabbalokassa vissuta
             jhayi jhanarata dhira     pubbavasanavasita
@Footnote: 1 Po. byakhata. Yu. vyakhyata. 2 Po. dveyevassa.
@3 Yu. ajjhavasati.
  |424.1438| Bavarim abhivadetva      katva ca nam padakkhinam
             jatajinadhara sabbe      pakkamum uttaramukha
  |424.1439| mulakassa 1- patitthanam    puram 2- mahissatim tada
             ujjenim capi gonaddham    vedisam vanasavhayam
  |424.1440| kosambim vapi saketam     savatthinca puruttamam
             setabyam kapilavatthum      kusinaranca mandiram
  |424.1441| pavanca bhoganagaram       vesalim magadham puram
             pasanakam cetiyanca     ramaniyam manoramam
  |424.1442| tasitova udakam 3- sitam     mahalabhamva vanijo
             chayam ghammabhitatto ca   turita pabbatamaruhum.
  |424.1443| Bhagava ca tamhi samaye     bhikkhusanghapurakkhato
             bhikkhunam dhammam deseti     sihova nadati vane.
  |424.1444| Ajito addasa sambuddham    vitaramsimva bhanumam
             candam yatha pannarase    paripurim upagatam.
  |424.1445| Athassa gatte disvana    paripuram 4- viyanjanam
             ekamantam thito hattho    manopanhe apucchatha
  |424.1446| adissa jammanam bruhi     gottam bruhi salakkhanam
             mantesu paramim bruhi     kati vaceti brahmano.
  |424.1447| Visam vassasatam ayu        so ca gottena bavari
             tinissa 5- lakkhana gatte  tinnam vedanaparagu
@Footnote: 1 Yu. alakassa. 2 Yu. purimam .... 3 Po. Yu. tasitovudakam. 4 Yu. puripuranca.
@5 Yu. tinassa.
  |424.1448| Lakkhane iti hase ca     sanighandusaketubhe
             panca satani vaceti     saddhamme paramim gato.
  |424.1449| Lakkhananam pavicayam       bavarissa naruttama
             tanhacchida 1- pakasehi  ma no kankhayitam ahu.
  |424.1450| Mukham jivhaya chadeti      unnassa bhamukantare
             kosohitam vatthaguyham     evam janahi manava.
  |424.1451| Puccham hi kanci 2- asunanto sutva panhe byakate
             vicinteti jano sabbo    vedajato katanjali
  |424.1452| ko nu devo va brahma va indo vapi sujampati
             manasa pucchite panhe    kametam patibhasati.
  |424.1453| Muddham muddhadhipatanca    bavari paripucchati
             tam byakarohi bhagava     kankham vinaya no ise.
  |424.1454| Avijja muddhati vijanahi 3- vijja muddhadhipatani
             saddhasatisamadhihi       chandaviriyena samyuta.
  |424.1455| Tato vedena mahata      santhambhetvana manavo
             ekamsam ajinam katva      padesu sirasa pati
  |424.1456| bavari brahmano bhoto   saha sissehi marisa
             udaggacitto sumano     pade vandati cakkhuma.
  |424.1457| Sukhito bavari hotu       saha sissehi brahmano
             tvam vapi 4- sukhito hohi   ciram jivahi manava.
@Footnote: 1 Po. tam puccham. Ma. kankhacchida. 2 Po. Ma. Yu. pucchanhi kinci.
@3 Ma. Yu. janati. 4 Ma. Yu. tvancapi.
  |424.1458| Bavarissa ca tuyham va   sabbesam sabbasamsayam
             katavakasa pucchavho  yankinci manasicchatha
  |424.1459| sambuddhena katokaso   nisiditvana panjali
             ajito pathamam panham     tattha pucchi 1- tathagatanti.
                     Vatthugatha nitthita.
                        --------------
     Suttanipate pancamassa parayanavaggassa pathama ajitapanha
   [425] |425.1460| 1 Kenassu nivuto loko    (iccayasma ajito)
                           kenassu nappakasati
             kissabhilepanam brusi    kimsu tassa mahabbhayam.
  |425.1461| Avijjaya nivuto loko   (ajitati bhagava)
                           veviccha (pamada) nappakasati
             jappabhilepanam brumi    dukkhamassa mahabbhayam.
  |425.1462| Savanti sabbadhi sota    (iccayasma ajito)
                           sotanam kim nivaranam
             sotanam samvaram bruhi     kena sota pithiyyare 2-.
  |425.1463| Yani sotani lokasmim   (ajitati bhagava) sati tesam nivaranam
             sotanam samvaram brumi     pannayete pithiyyare 3-.
  |425.1464| Panna ceva sati ca 4-  (iccayasma ajito) namarupanca marisa
@Footnote: 1 Ma. Yu. .. puccha . ito param sabbattha idisameva . 2-3 Ma. pidhiyyare.
@4 Ma. satiyanca.
             Etamme puttho pabrumi  katthetam uparujjhati.
  |425.1465| Yametam panham apucchi    ajita tam vadami te
             yattha namanca rupanca  asesam uparujjhati
             vinnanassa nirodhena  etthetam uparujjhati.
  |425.1466| Ye ca sankhatadhammase   ye ca sekha puthu idha
             tesam me nipako iriyam    puttho pabruhi marisa.
  |425.1467| Kamesu nabhigijjheyya   manasanavilo siya
             kusalo sabbadhammanam   sato bhikkhu paribbajeti.
                 Ajitamanavakapanha pathama.
                       ------------
             Suttanipate pancamassa parayanavaggassa
              dutiya tissametteyyapanha
   [426] |426.1468| 2 Kodha santusito loke    (iccayasma tissametteyyo 1-)
                           kassa no santi injita
             ko ubhantamabhinnaya  majjhe manta na limpati
             kam brusi mahapurisoti   ko idha sibbanimaccaga 2-.
  |426.1469| Kamesu brahmacariyava  (metteyyati bhagava)
                           vitatanho sada sato
@Footnote: 1 Yu. tisso metteyyo. 2 Ma. sibbinimaccaga.
             Sankhaya nibbuto bhikkhu  tassa no santi injita
  |426.1470| so ubhantamabhinnaya   majjhe manta na limpati
             tam brumi mahapurisoti   so idha sibbanimaccagati.
                Tissametteyyamanavakapanha dutiya.
                         -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 517-532. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=422&items=5              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=25&item=422&items=5&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=25&item=422&items=5              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=422&items=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=422              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]