ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo
   [740]  Nekkhammanti  kamanametam  nissaranam  yadidam  nekkhammam
rupanametam  nissaranam  yadidam  aruppam yam kho pana kinci bhutam sankhatam
paticcasamuppannam  nirodho  tassa  nekkhammam  byapadassa  abyapado
nekkhammam thinamiddhassa alokasanna nekkhammam .pe..
   {740.1}  Nissarananti  kamanametam  nissaranam yadidam nekkhammam
rupanametam  nissaranam  yadidam  aruppam yam kho pana kinci bhutam sankhatam
paticcasamuppannam   nirodho   tassa   nissaranam   kamacchandassa
nekkhammam  nissaranam  byapadassa  abyapado  nissaranam  .pe.
Sabbakilesanam arahattamaggo nissaranam.
   {740.2} Pavivekoti kamacchandassa nekkhammam paviveko byapadassa
abyapado   paviveko   .pe.   sabbakilesanam  arahattamaggo
Paviveko.
   {740.3} Vossaggoti nekkhammena kamacchandam vossajjati abyapadena
byapadam vossajjati .pe. Arahattamaggena sabbakilese vossajjati.
   {740.4} Cariyati kamacchandam pajahanto nekkhammena carati byapadam
pajahanto abyapadena carati .pe. Sabbakilese pajahanto arahattamaggena
carati.
   {740.5}  Jhanavimokkhoti  nekkhammam jayatiti jhanam kamacchandam
jhapetiti  jhanam  jayanto  muccatiti  jhanavimokkho  jhapento
muccatiti  jhanavimokkho  jayantiti  dhamma  jhapentiti  kilese
jate  ca  jhape  ca janatiti jhanavimokkho abyapado jayatiti
jhanam   byapadam   jhapetiti   jhanam  alokasanna  jayatiti
jhanam  .pe.  thinamiddham  jhapetiti  jhanam  .pe.  arahattamaggo
jayatiti   jhanam   sabbakilese   jhapetiti   jhanam  jayanto
muccatiti   jhanavimokkho   jhapento   muccatiti   jhanavimokkho
jayantiti  dhamma  jhapentiti  kilese  jate  ca  jhape  ca
janatiti jhanavimokkho.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 639-640. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=740&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=31&item=740&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=31&item=740&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=740&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=740              Contents of The Tipitaka Volume 31 http://84000.org/tipitaka/read/?index_31

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com