ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 32 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 24 : Sutta. Khu. Apa(1)
   [410] |410.225| Rājā vijitajayo 1- nāma  ketumatipuruttame
             sūro vikkamasampanno   puramajjhāvasī tadā.
   |410.226| Tassa rañño pamattassa  raṭṭhavisā 2- samuṭṭhahuṃ
             uttarā 3- tuṇḍikā ceva  raṭṭhaṃ viddhaṃsayuṃ tadā.
   |410.227| Paccante kuppite khippaṃ  sannipātesirindamo
             bhaṭe ceva balatthe ca    ariṃ niggāhayi tadā.
   |410.228| Hatthārohā anīkatthā   sūrā ca vammayodhino 4-
             dhanuggahā ca rathikā 5-   sabbe sannipatuṃ tadā.
   |410.229| Āḷārakā kappakā ca   nhāpakā mālakārakā
             sūrā vijitasaṅgāmā     sabbe sannipatuṃ tadā.
@Footnote: 1 Ma. ajitañjayo. Yu. jitañjayo. 2 Ma. Yu. aṭaviyo. 3 Ma. otārā. Yu. ocarā.
@4 Ma. Yu. cammayodhino. 5 Ma. Yu. uggā ca.
   |410.230| Khaggahatthā ca purisā    cāpahatthā ca cammino 1-
             luddhā vijitasaṅgāmā    sabbe sannipatuṃ tadā.
   |410.231| Tidhappabhinnā mātaṅgā  kuñjarā saṭṭhihāyanā
             suvaṇṇakacchālaṅkārā  sabbe sannipatuṃ tadā.
   |410.232| Khamā sītassa uṇhassa   ukkāruharaṇassa ca
             yodhājīvā katakammā    sabbe sannipatuṃ tadā.
   |410.233| Saṅkhasaddaṃ bherisaddaṃ     atho uddaṭasaddakaṃ 2-
             etehi te hāsayantā   sabbe sannipatuṃ tadā.
   |410.234| Tisūlakontimantehi     dhanūhi tomarehi ca 3-
             koṭṭayantā 4- nivattentā sabbe sannipatuṃ tadā.
   |410.235| Kavacāni nivāsetvā 5-  sarājā ajitañjino
             saṭṭhipāṇasahassāni    sūle uttāsayiṃ tadā.
   |410.236| Saddaṃ mānusakākaṃsu     aho rājā adhammiko
             niraye paccamānassa    kadā anto bhavissati.
   |410.237| Sayanehaṃ tuvaṭṭento    passāmi 6- niraye tadā
             na supāmi divārattiṃ     sūlena tajjayanti maṃ.
   |410.238| Kiṃ pamādena rajjena     bāhanena balena ca
             na te pahonti dhāretuṃ   tāsayanti 7- mamaṃ sadā.
   |410.239| Kiṃ me puttehi dārehi   rajjena sakalena ca
             yannūna pabbajeyyāhaṃ  gatimaggaṃ visodhaye.
@Footnote: 1 Ma. Yu. vammino. 2 Ma. utujasaddakaṃ. Yu. uddhavasaddakaṃ. 3 Ma. Yu.
@kavacatomarehi ca. 4 Ma. Yu. koṭṭantānaṃ nipātentā. yu .. nivattantā.
@5 Ma. kimevāti nisāmetvā sarājā ajitañjayo. 6 Yu. vasāmi. 7 Ma. tāpayanti.
   |410.240| Saṭṭhināgasahassāni     sabbālaṅkārabhūsite
             suvaṇṇakacche mātaṅge  hemakappanivāsase.
   |410.241| Āruḷhe gāmaṇīyebhi    tomaraṅkusapāṇibhi
             saṅgāmāvacare ṭhāne 1-  anapekkho vihāyahaṃ.
   |410.242| Sakakammena santatto    nikkhamiṃ anagāriyaṃ
             saṭṭhiassasahassāni    sabbālaṅkārabhūsite.
   |410.243| Ājāniye ca 2- jātiyā  sindhavā 3- sīghabāhane
             āruḷhe gāmaṇīyebhi   cāpahatthehi cammibhi.
   |410.244| Chaḍḍayitvāna sabbete 4-  nikkhamiṃ anagāriyaṃ
             saṭṭhirathasahassāni     sabbālaṅkārabhūsite.
   |410.245| Dīpe athopi veyyagghe   sannaddhe ussitaddhaje
             sabbete parivajjetvā 5-  pabbajiṃ anagāriyaṃ.
   |410.246| Saṭṭhidhenusahassāni     sabbā kaṃsupadhāraṇā
             gāviyo 6- chaḍḍayitvāna   pabbajiṃ anagāriyaṃ.
   |410.247| Saṭṭhiitthīsahassāni    sabbālaṅkārabhūsitā
             vicittavatthābharaṇā     āmuttamaṇikuṇḍalā.
   |410.248| Āḷāramukhā hasulā     susaññā tanumajjhimā
             tā hitvā kandamānāyo pabbajiṃ anagāriyaṃ.
   |410.249| Saṭṭhigāmasahassāni    paripuṇṇāni sabbaso
             chaḍḍayitvāna taṃ rajjaṃ   pabbajiṃ anagāriyaṃ.
@Footnote: 1 Yu. saṅgāmāvacareheva. 2 Ma. Yu. va. 3 Ma. Yu. sindhave sīghavāhane.
@4 Ma. pahāretvāna te sabbe. Yu. pahāyitvāna .... 5 Ma. parihāretvā.
@Yu. parihāyitvā. 6 Ma. Yu. tāyopi.
   |410.250| Nagarā nikkhamitvāna    himavantaṃ upāgamiṃ
             bhāgīrasīnadītīre       assamaṃ māpayiṃ ahaṃ.
             Paṇṇasālaṃ karitvāna   agyāgāraṃ akāsahaṃ.
   |410.251| Āraddhaviriyo pahitatto  vasāmi assame ahaṃ
             maṇḍape rukkhamūle vā   suññāgāre va jhāyato
             na tu 1- vijjati tāso me na passe bhayabheravaṃ.
   |410.252| Sumedho nāma sambuddho  aggo kāruṇiko muni
             ñāṇālokena jotento loke uppajji tāvade.
   |410.253| Mama assamasāmantā    yakkho āsi mahiddhiko
             buddhaseṭṭhamhi uppanne ārocesi mamaṃ tadā.
   |410.254| Buddho loke samuppanno sumedho nāma cakkhumā
             tāresi janataṃ sabbaṃ     tampi so tārayissati.
   |410.255| Yakkhassa vacanaṃ sutvā    saṃviggo āsi tāvade
             buddho buddhoti cintento  assamaṃ paṭisāmayiṃ.
   |410.256| Aggidāruñca chaḍḍetvā saṃsāmetvāna santhataṃ
             assamaṃ abhivanditvā    nikkhamiṃ pavanā 2- ahaṃ.
   |410.257| Tato candanamādāya    gāmā gāmaṃ purā puraṃ
             devadevaṃ gavesanto     upagañchiṃ vināyakaṃ.
   |410.258| Bhagavā tamhi samaye     sumedho lokanāyako
             catusaccaṃ pakāsento   bodheti janataṃ bahuṃ 3-.
@Footnote: 1 Yu. na upapajjatha. 2 Ma. vipinā. 3 Yu. tadā.
   |410.259| Añjaliṃ paggahetvāna   sīse katvāna vandanaṃ 1-
             sambuddhaṃ abhivādetvā  imā gāthā abhāsatha 2-.
   |410.260| Vassike pupphamānasmiṃ   santike upavāyati
             tvaṃ vīra guṇagandhena     disā sabbā pavāyasi.
   |410.261| Campake nāgamalike 3-   adhimuttakaketake
             sālesu pupphamānesu    anuvātaṃ pavāyati.
   |410.262| Tava gandhaṃ ghāyitvāna 4-  himavantā idhāgamiṃ
             pūjemi taṃ mahāvīra      lokajeṭṭha mahāyasa.
   |410.263| Varacandanenānulimpiṃ    sumedhaṃ lokanāyakaṃ
             sakaṃ cittaṃ pasādetvā   tuṇhī aṭṭhāsi tāvade.
   |410.264| Sumedho nāma bhagavā     lokajeṭṭho narāsabho
             bhikkhusaṅghe nisīditvā   imā gāthā abhāsatha.
   |410.265| Yo me guṇaṃ 5- pakittesi candanañca apūjayi
             tamahaṃ kittayissāmi    suṇātha mama bhāsato.
   |410.266| Ādeyyavākyavacano    brahmā uju patāpavā
             pañcavīsatikappāni     sappabhāso bhavissati.
   |410.267| Chabbīsatikappasate     devaloke ramissati
             sahassakkhattuṃ rājā ca   cakkavatti bhavissati.
   |410.268| Tettiṃsakkhattuṃ devindo  devarajjaṃ karissati
             padesarajjaṃ vipulaṃ       gaṇanāto asaṅkhayaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. candanaṃ. 2 Ma. abhāsahaṃ. 3 Ma. Yu. nāgavanike.
@4 Ma. Yu. suṇitvāna. 5 Ma. Yu. guṇe.
   |410.269| Tato cutoyaṃ manujo      manussattaṃ gamissati
             puññakammena saṃyutto  brahmabandhu bhavissati.
   |410.270| Ajjhāyako mantadharo    tiṇṇaṃ vedāna pāragū
             tīṇilakkhaṇasampanno   bāvarī nāma brāhmaṇo.
   |410.271| Tassa sisso bhavitvāna   hessati mantapāragū
             upagantvāna sambuddhaṃ  gotamaṃ sakyapuṅgavaṃ.
   |410.272| Pucchitvā nipuṇe pañhe hāsayitvāna 1- mānasaṃ
             sabbāsave pariññāya  viharāmi 2- anāsavo.
   |410.273| Tividhaggi nibbutā mayhaṃ  bhavā sabbe samūhatā
             sabbāsave pariññāya  viharāmi anāsavo.
   |410.274| Kilesā jhāpitā mayhaṃ   bhavā sabbe samūhatā
             nāgova bandhanaṃ chetvā  viharāmi anāsavo.
   |410.275| Svāgataṃ vata me āsi    mama buddhassa santike
             tisso vijjā anuppattā kataṃ buddhassa sāsanaṃ.
   |410.276| Paṭisambhidā catasso    vimokkhāpica aṭṭhime
             chaḷabhiññā sacchikatā   kataṃ buddhassa sāsananti.
    Itthaṃ sudaṃ āyasmā todeyyo thero imā gāthāyo
abhāsitthāti.
               Todeyyattherassa apadānaṃ samattaṃ.
@Footnote: 1 Ma. Yu. bhāvayitvāna añjasaṃ. 2 Ma. viharissatināsavo.
               Navamaṃ jatukaṇṇikattherāpadānaṃ (409)             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 32 page 557-563. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=410&items=1&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=32&item=410&items=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=32&item=410&items=1&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=32&item=410&items=1&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=32&i=410              Contents of The Tipitaka Volume 32 http://84000.org/tipitaka/read/?index_32

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com