ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [20] Tena kho pana samayena ayasma mahakaccano avantisu
viharati  kuraraghare  papate 2- pabbate . tena kho pana samayena
sono   upasako   kutikanno   ayasmato   mahakaccanassa
upatthako  hoti  . athakho sono upasako kutikanno yenayasma
mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  mahakaccanam
abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho sono
upasako  kutikanno  ayasmantam  mahakaccanam  etadavoca  yatha
yathaham  bhante  ayyena  mahakaccanena  dhammam  desitam  ajanami
nayidam  sukaram  agaram  ajjhavasata  ekantaparipunnam  ekantaparisuddham
sankhalikhitam  brahmacariyam  caritum icchamaham bhante kesamassum oharetva
kasayani  vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajitum
pabbajetu mam bhante ayyo mahakaccanoti.
   {20.1}  Evam  vutte  ayasma  mahakaccano  sonam
upasakam  kutikannam  etadavoca  3-  dukkaram  kho  sona  yavajivam
ekaseyyam   ekabhattam  brahmacariyam  caritum  4-  ingha  tvam
@Footnote: 1 Yu. upahanena vina . 2 Ma. kururaghare papathake . 3 Ma. Yu. evam vutte ...
@etadavocati ime patha na disasanti .  4 Ma. Yu. ayam patho natthi.
Sona  tattheva  agarikabhuto  buddhanam  sasanam  anuyunja  kalayuttam
ekaseyyam ekabhattam brahmacariyanti.
   {20.2}  Athakho  sonassa  upasakassa kutikannassa yo ahosi
pabbajjabhisankharo  so  patippassambhi  .  dutiyampi  kho  sono
upasako  kutikanno  .pe.  tatiyampi  kho  sono  upasako
kutikanno  yenayasma  mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva
ayasmantam   mahakaccanam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  .
Ekamantam  nisinno  kho  sono  upasako  kutikanno  ayasmantam
mahakaccanam  etadavoca  yatha yathaham bhante ayyena mahakaccanena
dhammam  desitam  ajanami  nayidam  sukaram  agaram  ajjhavasata
ekantaparipunnam   ekantaparisuddham   sankhalikhitam   brahmacariyam  caritum
icchamaham  bhante  kesamassum  oharetva  kasayani  vatthani
acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajitum  pabbajetu  mam
bhante ayyo mahakaccanoti.
   {20.3}  Athakho  ayasma  mahakaccano  sonam  upasakam
kutikannam  pabbajesi  .  tena  kho pana samayena avantidakkhinapatho
appabhikkhuko  hoti  .  athakho  ayasma  mahakaccano  tinnam
vassanam  accayena  kicchena  kasirena tato tato dasavaggam bhikkhusangham
sannipatapetva   ayasmantam   sonam   upasampadesi  .
Athakho   ayasmato   sonassa   vassam   vutthassa  rahogatassa
patisallinassa   evam  cetaso  parivitakko  udapadi  sutoyeva
kho  me  so  bhagava  ediso  ca  ediso cati na ca maya
Sammukha  dittho  gaccheyyaham  tam  bhagavantam  dassanaya  arahantam
sammasambuddham sace mam upajjhayo anujaneyyati.
   {20.4}  Athakho  ayasma  sono  sayanhasamayam patisallana
vutthito  yenayasma  mahakaccano  tenupasankami  upasankamitva
ayasmantam   mahakaccanam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  .
Ekamantam  nisinno  kho  ayasma  sono  ayasmantam mahakaccanam
etadavoca  idha  mayham bhante rahogatassa patisallinassa evam cetaso
parivitakko udapadi sutoyeva kho me so bhagava ediso ca ediso
cati na ca maya sammukha dittho gaccheyyaham tam bhagavantam dassanaya
arahantam  sammasambuddham  sace  mam  upajjhayo  anujaneyyati
gaccheyyaham  bhante  tam  bhagavantam  dassanaya  arahantam sammasambuddham
sace mam upajjhayo anujanatiti.
   {20.5} Sadhu sadhu sona gaccha tvam sona tam bhagavantam dassanaya
arahantam  sammasambuddham  dakkhissasi  tvam  sona tam bhagavantam pasadikam
pasadaniyam  santindriyam  santamanasam  uttamadamathasamathamanuppattam  dantam
guttam yatindriyam nagam tenahi tvam sona mama vacanena bhagavato pade sirasa
vanda  upajjhayo me bhante ayasma mahakaccano bhagavato pade
sirasa  vandatiti evanca vadehi avantidakkhinapatho bhante appabhikkhuko
tinnam  me  vassanam accayena kicchena kasirena tato tato dasavaggam
bhikkhusangham  sannipatapetva  upasampadam  alattham  appevanama  bhagava
Avantidakkhinapathe   appatarena   ganena  upasampadam  anujaneyya
avantidakkhinapathe  bhante  kanhuttara  bhumi  khara  gokantakahata
appevanama  bhagava  avantidakkhinapathe  gananganupahanam  anujaneyya
avantidakkhinapathe   bhante   nahanagaruka  manussa  udakasuddhika
appevanama   bhagava  avantidakkhinapathe  dhuvanahanam  anujaneyya
avantidakkhinapathe  bhante  cammani  attharanani  elakacammam  ajacammam
migacammam  seyyathapi  bhante  majjhimesu  janapadesu  eragu  moragu
majjaru  jantu  evameva  kho  bhante  avantidakkhinapathe  cammani
attharanani  elakacammam  ajacammam  migacammam  appevanama  bhagava
avantidakkhinapathe  cammani  attharanani  anujaneyya  elakacammam
ajacammam  migacammam  etarahi  bhante  manussa  nissimagatanam  bhikkhunam
civaram  denti  imam  civaram  itthannamassa  demati  te agantva
arocenti  itthannamehi  te  avuso  manussehi  civaram dinnanti
te  kukkuccayanta  na  sadiyanti  ma  no  nissaggiyam  ahositi
appevanama bhagava civare pariyayam acikkheyyati.
   {20.6} Evam bhanteti kho ayasma sono ayasamto mahakaccanassa
patissunitva  utthayasana  ayasmantam  mahakaccanam  abhivadetva
padakkhinam  katva senasanam samsametva pattacivaramadaya yena savatthi
tena  pakkami  anupubbena  yena  savatthi  jetavanam anathapindikassa
aramo  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavantam
Abhivadetva  ekamantam  nisidi . athakho bhagava ayasmantam anandam
amantesi  imassa  ananda  agantukassa  bhikkhuno  senasanam
pannapehiti  .  athakho  ayasma  anando yassa kho mam bhagava
anapeti  imassa  ananda  agantukassa  bhikkhuno  senasanam
pannapehiti  icchati  bhagava  tena  bhikkhuna  saddhim  ekavihare
vatthum  icchati  bhagava  ayasmata  sonena  saddhim  ekavihare
vatthunti  yasmim  vihare  bhagava  viharati  tasmim vihare ayasmato
sonassa senasanam pannapesi.
   [21]  Athakho bhagava bahudeva rattim ajjhokase vitinametva
viharam  pavisi . ayasmapi kho sono bahudeva rattim ajjhokase
vitinametva  viharam  pavisi  . athakho bhagava rattiya paccusasamayam
paccutthaya  ayasmantam  sonam  ajjhesi  patibhatu  tam  bhikkhu dhammo
bhasitunti . evam bhanteti kho ayasma sono bhagavato patissunitva
sabbaneva atthakavaggikani sarena abhasi . athakho bhagava ayasmato
sonassa  sarabhannapariyosane abbhanumodi sadhu sadhu bhikkhu suggahitani
kho  te  bhikkhu atthakavaggikani sumanasikatani supadharitani kalyaniyasi
vacaya  samannagato  vissatthaya  anelagalaya  atthassa vinnapaniya
kativassosi tvam bhikkhuti . ekavasso aham bhagavati. Kissa pana tvam bhikkhu
evamciram akasiti . ciram dittho me bhante kamesu adinavo apica
Sambadha  gharavasa  bahukicca  bahukaraniyati  .  athakho  bhagava
etamattham viditva tayam velayam imam udanam udanesi
   disva adinavam loke    natva dhammam nirupadhim
   ariyo na ramati pape     pape na ramati suciti 1-.
   [22]  Athakho  ayasma  sono patisammodati kho mam bhagava
ayam  khvassa  kalo  yam  me  upajjhayo  paridassiti utthayasana
ekamsam  uttarasangam  karitva  bhagavato  padesu  sirasa  nipatitva
bhagavantam  etadavoca  upajjhayo  me bhante ayasma mahakaccano
bhagavato  padesu  sirasa  vandati  evanca vadeti avantidakkhinapatho
bhante  appabhikkhuko  tinnam  me vassanam accayena kicchena kasirena
tato  tato  dasavaggam  bhikkhusangham  sannipatapetva  upasampadam
alattham   appevanama   bhagava   avantidakkhinapathe   appatarena
ganena   upasampadam   anujaneyya   avantidakkhinapathe   bhante
kanhuttara   bhumi   khara  gokantakahata  appevanama  bhagava
avantidakkhinapathe   gananganupahanam   anujaneyya  avantidakkhinapathe
bhante  nahanagaruka  manussa  udakasuddhika  appevanama  bhagava
avantidakkhinapathe   dhuvanahanam   anujaneyya   avantidakkhinapathe
bhante   cammani   attharanani  elakacammam  ajacammam  migacammam
seyyathapi  bhante  majjhimesu  janapadesu  eragu  moragu  majjaru
@Footnote: 1 Yu. sasane ramati suciti.
Jantu  evameva  kho  bhante  avantidakkhinapathe cammani attharanani
elakacammam  ajacammam  migacammam  appevanama  bhagava avantidakkhinapathe
cammani  attharanani  anujaneyya  elakacammam  ajacammam  migacammam
etarahi  bhante manussa nissimagatanam bhikkhunam civaram denti imam civaram
itthannamassa  demati te agantva arocenti itthannamehi te
avuso  manussehi  civaram  dinnanti te kukkuccayanta na sadiyanti
ma  no  nissaggiyam  ahositi  appevanama  bhagava civare pariyayam
acikkheyyati.
   [23] Athakho bhagava etasmim nidane etasmim pakarane dhammim katham
katva  bhikkhu  amantesi  avantidakkhinapatho  bhikkhave  appabhikkhuko
anujanami  bhikkhave  sabbapaccantimesu  janapadesu  vinayadharapancamena
ganena upasampadam.
   {23.1} Tatrime paccantima janapada puratthimaya disaya kajangalam 1-
nama nigamo tassa parena mahasala tato para paccantima janapada
orato  majjhe . puratthimadakkhinaya disaya sallavati nama nadi tato
para  paccantima  janapada  orato  majjhe  .  dakkhinaya disaya
setakannikam  nama  nigamo  tato  para paccantima janapada orato
majjhe  .  pacchimaya  disaya thunam nama brahmanagamo tato para
paccantima  janapada  orato majjhe . uttaraya disaya usiraddhajo
nama  pabbato  tato  para  paccantima  janapada  orato
@Footnote: 1 Ma. gajangalam.
Majjhe  .  anujanami  bhikkhave  evarupesu  paccantimesu janapadesu
vinayadharapancamena  ganena  upasampadam  .  avantidakkhinapathe  bhikkhave
kanhuttara   bhumi   khara  gokantakahata  anujanami  bhikkhave
sabbapaccantimesu  janapadesu  gananganupahanam  .  avantidakkhinapathe
bhikkhave  nahanagaruka  manussa  udakasuddhika  anujanami  bhikkhave
sabbapaccantimesu  janapadesu  dhuvanahanam  .  avantidakkhinapathe bhikkhave
cammani  attharanani  elakacammam  ajacammam  migacammam  seyyathapi
bhikkhave majjhimesu janapadesu eragu moragu majjaru jantu 1- evameva
kho  bhikkhave  avantidakkhinapathe  cammani  attharanani  elakacammam
ajacammam  migacammam  anujanami  bhikkhave  sabbapaccantimesu  janapadesu
cammani  attharanani  elakacammam  ajacammam  migacammam  .  idha  pana
bhikkhave  manussa  nissimagatanam  bhikkhunam  civaram  denti  imam  civaram
itthannamassa  demati  anujanami  bhikkhave  saditum  na  tava tam
gananupagam yava na hattham gacchatiti.
          Cammakkhandhakam pancamam.
        Imamhi khandhake vatthu tesatthi.
            ---------
            Tassuddanam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 29-36. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=20&items=4&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=5&item=20&items=4              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=5&item=20&items=4&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=5&item=20&items=4&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=20              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com