ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
                   Cūḷasaṅgāmaṃ
   [1083] Saṅgāmāvacarena bhikkhunā saṅghaṃ upasaṅkamantena nīcacittena
saṅgho   upasaṅkamitabbo  rajoharaṇasamena  cittena  āsanakusalena
bhavitabbaṃ  nisajjakusalena  there  bhikkhū  anūpakhajjantena  nave bhikkhū
āsanena appaṭibāhantena yathāpaṭirūpe āsane nisīditabbaṃ anānākathikena
bhavitabbaṃ   atiracchānakathikena  sāmaṃ  vā  dhammo  bhāsitabbo
paro vā ajjhesitabbo ariyo vā tuṇhībhāvo nātimaññitabbo.
   {1083.1} Saṅghena anumatena puggalena anuvijjakena anuvijjitukāmena
na  upajjhāyo  pucchitabbo na ācariyo pucchitabbo na saddhivihāriko
pucchitabbo  na  antevāsiko  pucchitabbo  na  samānupajjhāyako
pucchitabbo  na  samānācariyako  pucchitabbo  na  jāti  pucchitabbā
na  nāmaṃ  pucchitabbaṃ  na  gottaṃ  pucchitabbaṃ na āgamo pucchitabbo
na kulappadeso pucchitabbo na jātibhūmi pucchitabbā. [1]- Kiṃkāraṇā.
Atrassa  pemaṃ  vā  doso  vā  peme  vā  sati dose vā
sati  2-  chandāpi  gaccheyya  dosāpi gaccheyya mohāpi gaccheyya
bhayāpi gaccheyya.
   {1083.2}   Saṅghena  anumatena  puggalena  anuvijjakena
anuvijjitukāmena   saṅghagarukena   bhavitabbaṃ   no   puggalagarukena
saddhammagarukena  bhavitabbaṃ  no  āmisagarukena  atthavasikena  bhavitabbaṃ
no  parisakappiyena  kālena  anuvijjitabbaṃ  no  akālena  bhūtena
@Footnote: 1 Ma. Yu. taṃ . 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Anuvijjitabbaṃ  no  abhūtena  saṇhena  anuvijjitabbaṃ  no  pharusena
atthasañhitena   anuvijjitabbaṃ  no  anatthasañhitena  mettacittena
anuvijjitabbaṃ  no  dosantarena  na  upakaṇṇakajappinā  bhavitabbaṃ
na  jimhaṃ  pekkhitabbaṃ  na  akkhi  nikkhanitabbaṃ  na bhamukaṃ ukkhipitabbaṃ
na  sīsaṃ  ukkhipitabbaṃ  na  hatthavikāro  kātabbo  na  hatthamuddā
dassetabbā
   {1083.3} āsanakusalena bhavitabbaṃ nisajjakusalena [1]- yugamattaṃ
pekkhantena  atthaṃ  anuvidhiyantena  sake  āsane  nisīditabbaṃ na ca
āsanā  vuṭṭhātabbaṃ  na  vītihātabbaṃ  na  kummaggo  sevitabbo
na vācāvikkhepakaṃ 2- bhaṇitabbaṃ aturitena bhavitabbaṃ asāhasikena [1]-
acaṇḍikatena  bhavitabbaṃ vacanakkhamena mettacittena bhavitabbaṃ hitānukampinā
kāruṇikena   bhavitabbaṃ   hitaparisakkinā  asamphappalāpinā  bhavitabbaṃ
pariyantabhāṇinā averavasikena bhavitabbaṃ anasuruttena attā pariggahetabbo
paro  pariggahetabbo  codako pariggahetabbo cuditako pariggahetabbo
adhammacodako  pariggahetabbo adhammacuditako pariggahetabbo dhammacodako
pariggahetabbo  dhammacuditako pariggahetabbo vuttaṃ ahāpentena avuttaṃ
appakāsentena  otiṇṇāni  padabyañjanāni  sādhukaṃ  uggahetvā 3-
paro paṭipucchitvā yathāpaṭiññāya kāretabbo vepo pahāsetabbo 4-
@Footnote: 1 Yu. bhavitabbaṃ . 2 Ma. Yu. bāhāvikkhepakaṃ . 3 Ma. pariggahetvā . 4 Sī. Ma. Yu.
@mando hāsetabbo. vepo pahāsetabboti mando momūho paggaṇhitabboti aṭṭhakathā.
Bhīru  assāsetabbo  caṇḍo  nisedhetabbo  asuci  vibhāvetabbo
uju  maddavena  na  chandāgati 1- gantabbā na dosāgati gantabbā
na  mohāgati  gantabbā  na  bhayāgati  gantabbā  majjhattena
bhavitabbaṃ  dhammesu  ca  puggalesu  ca  .  evañca pana anuvijjako
anuvijjamāno  satthu ceva sāsanakaro hoti viññūnaṃ 2- sabrahmacārīnaṃ
piyo ca hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 404-406. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1083&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=1083&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=1083&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=1083&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=1083              Contents of The Tipitaka Volume 8 http://84000.org/tipitaka/read/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com