ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
 ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 8 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 8 : Vinaya. Parivāra
   [126]  Sañcicca  pāṇaṃ jīvitā voropentassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . āyasmantaṃ
udāyiṃ  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . āyasmā udāyi sañcicca
pāṇaṃ  jīvitā  voropesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [127]  Jānaṃ  sappāṇakaṃ  udakaṃ paribhuñjantassa pācittiyaṃ kattha
paññattanti  .  sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye
bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisīdanaṃpi sūcigharaṃpi kāyabandhanaṃpiti ime pāṭhā natthi.
@2 idaṃ uddānaṃ sīhalapotthakena visadisaṃ hoti.
Sappāṇakaṃ  udakaṃ  paribhuñjiṃsu  tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti .
Channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [128]  Jānaṃ yathādhammaṃ nīhatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭentassa
pācittiyaṃ   kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .
Kaṃ  ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Chabbaggiyā  bhikkhū  jānaṃ yathādhammaṃ nīhatādhikaraṇaṃ punakammāya ukkoṭesuṃ
tasmiṃ  vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
tīhi samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [129] Bhikkhussa jānaṃ duṭṭhullaṃ āpattiṃ paṭicchādentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Aññataraṃ  bhikkhuṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . aññataro bhikkhu
bhikkhussa  jānaṃ  duṭṭhullaṃ  āpattiṃ  paṭicchādesi  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ ekena samuṭṭhānena
samuṭṭhāti kāyato ca vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [130]  Jānaṃ  ūnavīsativassaṃ puggalaṃ upasampādentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  rājagahe  paññattaṃ  .  kaṃ  ārabbhāti .
Sambahule  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ vatthusminti . sambahulā bhikkhū
jānaṃ  ūnavīsativassaṃ  puggalaṃ  upasampādesuṃ  tasmiṃ  vatthusmiṃ .
Ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi  samuṭṭhānehi
samuṭṭhāti .pe.
   [131]  Jānaṃ  theyyasatthena  saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaddhānamaggaṃ
paṭipajjantassa  pācittiyaṃ  kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ .
Kaṃ  ārabbhāti  .  aññataraṃ bhikkhuṃ ārabbha . kismiṃ vatthusminti .
Aññataro  bhikkhu  jānaṃ  theyyasatthena  saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ
paṭipajji tasmiṃ vatthusmiṃ . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ
dvīhi   samuṭṭhānehi   samuṭṭhāti   siyā   kāyato   ca
cittato  ca  samuṭṭhāti  na  vācato siyā kāyato ca vācato ca
cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [132] Mātugāmena saddhiṃ saṃvidhāya ekaddhānamaggaṃ paṭipajjantassa
pācittiyaṃ kattha paññattanti . sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti.
Aññataraṃ  bhikkhuṃ  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti . aññataro bhikkhu
mātugāmena   saddhiṃ  saṃvidhāya  ekaddhānamaggaṃ  paṭipajji  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ catūhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [133]   Pāpikāya   diṭṭhiyā   yāvatatiyaṃ  samanubhāsanāya
nappaṭinissajjantassa  pācittiyaṃ  kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā
paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gaddhabādhipubbaṃ ārabbha .
Kismiṃ  vatthusminti . ariṭṭho bhikkhu gaddhabādhipubbo pāpikaṃ diṭṭhiṃ 1-
yāvatatiyaṃ samanubhāsanāya nappaṭinissajji tasmiṃ vatthusmiṃ. Ekā paññatti.
Channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  ekena samuṭṭhānena samuṭṭhāti kāyato ca
@Footnote: 1 Ma. Yu. pāpikāya diṭṭhiyā.
Vācato ca cittato ca samuṭṭhāti .pe.
   [134]  Jānaṃ  tathāvādinā  bhikkhunā akaṭānudhammena taṃ diṭṭhiṃ
appaṭinissaṭṭhena  saddhiṃ  sambhuñjantassa  pācittiyaṃ kattha paññattanti .
Sāvatthiyā paññattaṃ . kaṃ ārabbhāti . chabbaggiye bhikkhū ārabbha.
Kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā bhikkhū jānaṃ tathāvādinā ariṭṭhena
bhikkhunā  akaṭānudhammena  taṃ  diṭṭhiṃ  appaṭinissaṭṭhena saddhiṃ sambhuñjiṃsu
tasmiṃ  vatthusmiṃ  . ekā paññatti . channaṃ āpattisamuṭṭhānānaṃ tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
   [135]  Jānaṃ  tathānāsitaṃ samaṇuddesaṃ upalāpentassa pācittiyaṃ
kattha  paññattanti  .  sāvatthiyā  paññattaṃ  .  kaṃ ārabbhāti .
Chabbaggiye  bhikkhū  ārabbha  .  kismiṃ  vatthusminti  .  chabbaggiyā
bhikkhū  jānaṃ  tathānāsitaṃ  kaṇḍakaṃ  samaṇuddesaṃ  upalāpesuṃ  tasmiṃ
vatthusmiṃ  .  ekā  paññatti  .  channaṃ  āpattisamuṭṭhānānaṃ  tīhi
samuṭṭhānehi samuṭṭhāti .pe.
         Sappāṇakavaggo sattamo.
            Tassuddānaṃ
   [136] Sañcicca pāṇaṃ jīvitā  paribhogañca sappāṇakaṃ
      yathādhammañca nīhataṃ      jānaṃ duṭṭhullachādakaṃ
      ūnavīsatitheyyañca        mātugāmena saṃvidhā
      saddhiṃ sambhuñjanā ceva     nāsitaṃ upalāpananti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 8 page 51-54. https://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=126&items=11              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item.php?book=8&item=126&items=11&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_item.php?book=8&item=126&items=11              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=8&item=126&items=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=8&i=126              Contents of The Tipitaka Volume 8 https://84000.org/tipitaka/read/?index_8 https://84000.org/tipitaka/english/?index_8

First itemPrevious itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext itemLast item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]