ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Abhidhamma Pitaka Vol 2 : Abhi. Vibhaṅgo
   [926] Tattha katamani tini akusalamulani lobho doso moho.
Tattha  katamo  lobho  yo  rago  sarago  anunayo  anurodho
nandi  nandirago  cittassa  sarago  iccha  muccha  ajjhosanam
gedho  paligedho  sango  panko  eja  maya  janika sanjanani
sibbini  jalini  sarita  visattika  suttam  visata  ayuhani  dutiya
panidhi  bhavanetti  vanam  vanatho  santhavo  sineho apekkha patibandhu
asa  asimsana  asimsitattam  rupasa  saddasa gandhasa rasasa
photthabbasa  labhasa  dhanasa puttasa jivitasa jappa pajappa
abhijappa  jappa  jappana  jappitattam  loluppam  loluppayana
loluppayitattam  puncikata  sadhukamyata  adhammarago  visamalobho
nikanti  nikamana  patthana  pihana  sampatthana kamatanha bhavatanha
vibhavatanha  rupatanha  arupatanha  nirodhatanha  rupatanha saddatanha
gandhatanha   rasatanha   photthabbatanha   dhammatanha   ogho
yogo  gantho  upadanam avaranam nivaranam chadanam bandhanam upakkileso
Kileso  anusayo  pariyutthanam  lata  veviccham  dukkhamulam  dukkhanidanam
dukkhappabhavo  marapaso  marabalisam  maravisayo  tanhanadi tanhajalam
tanhagaddulam   tanhasamuddo   abhijjha   lobho   akusalamulam
ayam vuccati lobho.
   {926.1}  Tattha  katamo doso anattham me acariti aghato
jayati  anattham  me  caratiti aghato jayati anattham me carissatiti
aghato  jayati  piyassa  me  manapassa  anattham  acari  anattham
carati  anattham  carissatiti  aghato jayati appiyassa me amanapassa
attham  acari  attham  carati  attham  carissatiti  aghato  jayati
atthane va pana aghato jayati yo evarupo cittassa aghato
patighato  patigham  pativirodho  kopo  pakopo  sampakopo  doso
padoso  sampadoso  cittassa  byapatti  manopadoso  kodho
kujjhana  kujjhitattam  doso  dusana  dusitattam  byapatti byapajjana
byapajjitattam   virodho   pativirodho   candikkam   assuropo
anattamanata cittassa ayam vuccati doso.
   {926.2}  Tattha  katamo  moho dukkhe annanam dukkhasamudaye
annanam   dukkhanirodhe   annanam  dukkhanirodhagaminiya  patipadaya
annanam  pubbante  annanam  aparante  annanam  pubbantaparante
annanam   idappaccayatapaticcasamuppannesu   dhammesu  annanam  yam
evarupam  annanam  adassanam .pe. avijjalangi moho akusalamulam ayam
vuccati moho. Imani tini akusalamulani.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 489-490. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=926&items=1&modeTY=2              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=35&item=926&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=35&item=926&items=1&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=35&item=926&items=1&modeTY=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=926              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12602              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12602              Contents of The Tipitaka Volume 35 http://84000.org/tipitaka/read/?index_35

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :