ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 4 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 4 : Vinaya. Mahā (1)
   [248]  Idha  pana  bhikkhave  bhikkhu  tadahupavāraṇāya thullaccayaṃ
ajjhāpanno  hoti  .  ekacce  bhikkhū  thullaccayadiṭṭhino  honti
ekacce bhikkhū saṅghādisesadiṭṭhino honti . ye te bhikkhave bhikkhū
thullaccayadiṭṭhino  tehi  so  bhikkhave  bhikkhu  ekamantaṃ  apanetvā
yathādhammaṃ  kārāpetvā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  evamassa vacanīyo yaṃ
kho  so  āvuso  bhikkhu  āpattiṃ  āpanno  sāssa  yathādhammaṃ
paṭikatā yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho pavāreyyāti.
   {248.1} Idha pana bhikkhave bhikkhu tadahupavāraṇāya thullaccayaṃ ajjhāpanno
hoti  .  ekacce  bhikkhū  thullaccayadiṭṭhino honti ekacce bhikkhū
Pācittiyadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū  thullaccayadiṭṭhino  honti
ekacce  bhikkhū  pāṭidesanīyadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū
thullaccayadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū  dukkaṭadiṭṭhino  honti
ekacce   bhikkhū   thullaccayadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū
dubbhāsitadiṭṭhino  honti  . ye te bhikkhave bhikkhū thullaccayadiṭṭhino
tehi so bhikkhave bhikkhu ekamantaṃ apanetvā yathādhammaṃ kārāpetvā
saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  evamassa  vacanīyo yaṃ kho so āvuso bhikkhu
āpattiṃ  āpanno  sāssa yathādhammaṃ paṭikatā yadi saṅghassa pattakallaṃ
saṅgho pavāreyyāti.
   {248.2}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu tadahupavāraṇāya pācittiyaṃ
ajjhāpanno   hoti  pāṭidesanīyaṃ  ajjhāpanno  hoti  dukkaṭaṃ
ajjhāpanno  hoti  dubbhāsitaṃ  ajjhāpanno  hoti  .  ekacce
bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū  saṅghādisesadiṭṭhino
honti . ye te bhikkhave bhikkhū dubbhāsitadiṭṭhino tehi so bhikkhave
bhikkhu   ekamantaṃ  apanetvā  yathādhammaṃ  kārāpetvā  saṅghaṃ
upasaṅkamitvā  evamassa vacanīyo yaṃ kho so āvuso bhikkhu āpattiṃ
āpanno  sāssa  yathādhammaṃ  paṭikatā  yadi  saṅghassa  pattakallaṃ
saṅgho pavāreyyāti.
   {248.3}  Idha  pana  bhikkhave bhikkhu tadahupavāraṇāya dubbhāsitaṃ
ajjhāpanno  hoti  .  ekacce  bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino  honti
ekacce   bhikkhū   thullaccayadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū
dubbhāsitadiṭṭhino   honti   ekacce   bhikkhū   pācittiyadiṭṭhino
Honti  ekacce  bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino  honti  ekacce  bhikkhū
pāṭidesanīyadiṭṭhino   honti   ekacce  bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino
honti  ekacce  bhikkhū  dukkaṭadiṭṭhino honti . ye te bhikkhave
bhikkhū  dubbhāsitadiṭṭhino tehi so bhikkhave bhikkhu ekamantaṃ apanetvā
yathādhammaṃ  kārāpetvā  saṅghaṃ  upasaṅkamitvā  evamassa vacanīyo yaṃ
kho  so  āvuso  bhikkhu  āpattiṃ  āpanno  sāssa  yathādhammaṃ
paṭikatā yadi saṅghassa pattakallaṃ saṅgho pavāreyyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 4 page 352-354. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=248&items=1              Classified by [Item Number] :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=4&item=248&items=1&mode=bracket              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=4&item=248&items=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=4&item=248&items=1              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=4&i=248              Contents of The Tipitaka Volume 4 http://84000.org/tipitaka/read/?index_4

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]

Background color :