ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
   ThaiVersion   PaliThai   PaliRoman 
read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 5 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 5 : Vinaya. Mahā (2)
   [197] Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti apatti datthabba .
Tamenam  codeti sangho va sambahula va ekapuggalo va apattim
Tvam  avuso  apanno  passasetam apattinti . so evam vadeti
amavuso  passamiti  .  tam  sangho apattiya adassane ukkhipati
adhammakammam  .  idha  pana  bhikkhave  bhikkhussa  hoti  apatti
patikatabba . tamenam codeti sangho va sambahula va ekapuggalo
va  apattim  tvam  avuso  apanno patikarohi tam apattinti .
So  evam vadeti amavuso patikarissamiti . tam sangho apattiya
appatikamme  ukkhipati  adhammakammam  .  idha  pana  bhikkhave bhikkhussa
hoti  papika  ditthi  patinissajjeta  .  tamenam  codeti sangho
va  sambahula  va  ekapuggalo  va papika te avuso ditthi
patinissajjetam  papikam  ditthinti  .  so  evam  vadeti amavuso
patinissajjissamiti  .  tam  sangho  papikaya ditthiya appatinissagge
ukkhipati adhammakammam.
   {197.1}  Idha pana bhikkhave bhikkhussa hoti apatti datthabba
hoti  apatti  patikatabba  .  hoti  apatti  datthabba  hoti
papika  ditthi  patinissajjeta  .  hoti  apatti  patikatabba
hoti  papika  ditthi  patinissajjeta  .  hoti apatti datthabba
hoti  apatti  patikatabba  hoti papika ditthi patinissajjeta .
Tamenam  codeti  sangho  va  sambahula  va  ekapuggalo  va
apattim  tvam  avuso  apanno  passasetam  apattim  patikarohi
tam  apattim  papika  te  ditthi patinissajjetam papikam ditthinti .
So  evam  vadeti  amavuso  passami  ama  patikarissami ama
Patinissajjissamiti  .  tam  sangho  adassane  va appatikamme va
appatinissagge va ukkhipati adhammakammam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 5 page 267-269. http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=197&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Classified by content :- http://84000.org/tipitaka/read/roman_item_s.php?book=5&item=197&items=1&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_item_s.php?book=5&item=197&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem_s.php?book=5&item=197&items=1&modeTY=2&mode=bracket              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=5&i=197              Contents of The Tipitaka Volume 5 http://84000.org/tipitaka/read/?index_5

read First itemread Previous itemแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าread Next itemread Last item chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com

Background color :