ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

        Kumārībhūtavaggassa pañcamasikkhāpadaṃ
   [416] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa  ārāme  .  tena  kho  pana  samayena bhikkhuniyo
paripuṇṇadvādasavassā  saṅghena  asammatā  vuṭṭhāpenti . tā bālā
honti  abyattā  na  jānanti  kappiyaṃ  vā  akappiyaṃ  vā .
Saddhivihāriniyopi  bālā  honti  abyattā  na jānanti kappiyaṃ vā
akappiyaṃ vā . yā tā bhikkhuniyo appicchā .pe. tā ujjhāyanti
khīyanti  vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  bhikkhuniyo  paripuṇṇadvādasavassā
saṅghena  asammatā  vuṭṭhāpessantīti  .pe.  saccaṃ  kira  bhikkhave
bhikkhuniyo  paripuṇṇadvādasavassā  saṅghena  asammatā  vuṭṭhāpentīti .
Saccaṃ bhagavāti.
   {416.1} Vigarahi buddho bhagavā kathaṃ hi nāma bhikkhave bhikkhuniyo
paripuṇṇadvādasavassā   saṅghena  asammatā  vuṭṭhāpessanti  netaṃ
bhikkhave appasannānaṃ vā pasādāya .pe. vigarahitvā dhammiṃ kathaṃ katvā
bhikkhū   āmantesi   anujānāmi  bhikkhave  paripuṇṇadvādasavassāya
bhikkhuniyā  vuṭṭhāpanasammatiṃ  dātuṃ  .  evañca  pana  bhikkhave
dātabbā   .  tāya  paripuṇṇadvādasavassāya  bhikkhuniyā  saṅghaṃ
upasaṅkamitvā  ekaṃsaṃ  uttarāsaṅgaṃ  karitvā vuḍḍhānaṃ bhikkhunīnaṃ pāde
vanditvā  ukkuṭikaṃ  nisīditvā  añjaliṃ paggahetvā evamassa vacanīyo
ahaṃ  ayye  itthannāmā  paripuṇṇadvādasavassā  bhikkhunī  saṅghaṃ
Vuṭṭhāpanasammatiṃ yācāmīti . dutiyampi yācitabbā tatiyampi yācitabbā.
Sā  bhikkhunī  saṅghena  paricchinditabbā  byattāyaṃ bhikkhunī lajjinīti .
Sace  bālā ca hoti alajjinī ca na dātabbā sace bālā hoti
lajjinī  na  dātabbā  sace  byattā  hoti alajjinī na dātabbā
sace byattā ca hoti lajjinī ca dātabbā . evañca pana bhikkhave
dātabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo
   {416.2} suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā paripuṇṇa-
dvādasavassā  bhikkhunī  saṅghaṃ vuṭṭhāpanasammatiṃ yācati . yadi saṅghassa
pattakallaṃ  saṅgho  itthannāmāya  paripuṇṇadvādasavassāya  bhikkhuniyā
vuṭṭhāpanasammatiṃ dadeyya. Esā ñatti.
   {416.3} Suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā paripuṇṇadvādasavassā
bhikkhunī  saṅghaṃ  vuṭṭhāpanasammatiṃ  yācati  .  saṅgho  itthannāmāya
paripuṇṇadvādasavassāya  bhikkhuniyā  vuṭṭhāpanasammatiṃ  deti  .  yassā
ayyāya   khamati  itthannāmāya  paripuṇṇadvādasavassāya  bhikkhuniyā
vuṭṭhāpanasammatiyā dānaṃ sā tuṇhassa yassā nakkhamati sā bhāseyya.
   {416.4}  Dinnā  saṅghena itthannāmāya paripuṇṇadvādasavassāya
bhikkhuniyā vuṭṭhāpanasammati . khamati saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ
dhārayāmīti.
   {416.5} Athakho bhagavā tā bhikkhuniyo anekapariyāyena vigarahitvā
dubbharatāya .pe. evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
yā  pana  bhikkhunī paripuṇṇadvādasavassā saṅghena asammatā vuṭṭhāpeyya
Pācittiyanti.
   [417]  Yā panāti yā yādisā .pe. bhikkhunīti .pe. ayaṃ
imasmiṃ  atthe  adhippetā  bhikkhunīti  .  paripuṇṇadvādasavassā nāma
pattadvādasavassā  .  asammatā  nāma  ñattidutiyena  kammena
vuṭṭhāpanasammati  na dinnā hoti . vuṭṭhāpeyyāti upasampādeyya .
Vuṭṭhāpessāmīti gaṇaṃ vā ācariniṃ vā pattaṃ vā cīvaraṃ vā pariyesati
sīmaṃ  vā  sammannati  āpatti  dukkaṭassa  . ñattiyā dukkaṭaṃ dvīhi
kammavācāhi    dukkaṭā   kammavācāpariyosāne   upajjhāyāya
āpatti pācittiyassa gaṇassa ca ācariniyā ca āpatti dukkaṭassa.
   [418]  Dhammakamme  dhammakammasaññā  vuṭṭhāpeti  āpatti
pācittiyassa   .  dhammakamme  vematikā  vuṭṭhāpeti  āpatti
pācittiyassa  .  dhammakamme  adhammakammasaññā  vuṭṭhāpeti  āpatti
pācittiyassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññā  āpatti dukkaṭassa .
Adhammakamme   vematikā  āpatti  dukkaṭassa  .  adhammakamme
adhammakammasaññā āpatti dukkaṭassa.
   [419]  Anāpatti  paripuṇṇadvādasavassā  saṅghena  sammatā
vuṭṭhāpeti ummattikāya ādikammikāyāti.
                ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 228-230. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=4612              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=4612              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=416&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=103              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=416              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]