ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [85]  Yo  panāti  yo yādiso .pe. eso vuccati yo
panāti  .  bhikkhūti .pe. ayaṃ imasmiṃ atthe adhippeto bhikkhūti .
Gāmo  nāma  ekakuṭikopi  gāmo  dvikuṭikopi  gāmo  tikuṭikopi
gāmo  catukkuṭikopi  gāmo  samanussopi  gāmo  amanussopi gāmo
parikkhittopi  gāmo  aparikkhittopi  gāmo  gonisādiniviṭṭhopi gāmo
yopi sattho atirekacatummāsaniviṭṭho sopi vuccati gāmo. Gāmūpacāro
nāma   parikkhittassa   gāmassa   indakhīle  ṭhitassa  majjhimassa
purisassa  leḍḍupāto  1-  aparikkhittassa gāmassa gharūpacāre ṭhitassa
majjhimassa  purisassa  leḍḍupāto  .  araññaṃ  nāma  ṭhapetvā
gāmañca  gāmūpacārañca  avasesaṃ  araññaṃ  nāma  .  adinnaṃ  nāma
yaṃ  adinnaṃ  anissaṭṭhaṃ  aparicattaṃ rakkhitaṃ gopitaṃ mamāyitaṃ parapariggahitaṃ
etaṃ adinnaṃ nāma. Theyyasaṅkhātanti theyyacitto avaharaṇacitto.
   [86]  Ādiyeyyāti  ādiyeyya hareyya avahareyya ariyāpathaṃ
vikopeyya ṭhānā cāveyya saṅketaṃ vītināmeyya.
   [87]  Yathārūpaṃ  nāma  pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ
vā  .  rājāno  nāma  paṭhabyā  rājā  padesarājā maṇḍalikā
@Footnote: 1 leṇḍupātotipi pāṭho.
Antarabhogikā  akkhadassā  mahāmattā  ye  vā  pana  chejjabhejjaṃ
anusāsanti  ete  rājāno nāma . coro nāma yo pañcamāsakaṃ
vā  atirekapañcamāsakaṃ  vā  agghanakaṃ  adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ ādiyati
eso coro nāma . haneyyuṃ vāti hatthena vā pādena vā kasāya vā
vettena vā addhadaṇḍakena vā chejjāya vā haneyyuṃ . bandheyyuṃ
vāti  rajjubandhanena  vā  andubandhanena  vā  saṅkhalikabandhanena vā
gharabandhanena  vā  nagarabandhanena vā gāmabandhanena vā nigamabandhanena
vā bandheyyuṃ purisaguttiṃ vā kareyyuṃ . pabbājeyyuṃ vāti gāmā vā
nigamā vā nagarā vā janapadā vā janapadapadesā vā pabbājeyyuṃ.
Corosi bālosi mūḷhosi thenosīti paribhāso eso.
   [88]  Tathārūpaṃ  nāma  pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ
vā  .  ādiyamānoti  ādiyamāno haramāno avaharamāno iriyāpathaṃ
vikopayamāno ṭhānā cāvayamāno saṅketaṃ vītināmayamāno.
   [89] Ayampīti purimaṃ upādāya vuccati. Pārājiko hotīti seyyathāpi
nāma paṇḍupalāso bandhanā pavutto 1- abhabbo haritattāya evameva
bhikkhu pādaṃ vā pādārahaṃ vā atirekapādaṃ vā adinnaṃ theyyasaṅkhātaṃ
ādiyitvā   assamaṇo   hoti   asakyaputtiyo  tena  vuccati
pārājiko  hotīti  .  asaṃvāsoti  saṃvāso  nāma  ekakammaṃ
@Footnote: 1 pamuttotipi pāṭho.
Ekuddeso  samasikkhātā  eso  saṃvāso  nāma  so tena saddhiṃ
natthi tena vuccati asaṃvāsoti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 85-87. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=1634              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=1634              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=85&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=1&i=85              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=1&A=7609              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=1&A=7609              Contents of The Tipitaka Volume 1 https://84000.org/tipitaka/read/?index_1 https://84000.org/tipitaka/english/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]