ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 1 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 1 : Vinaya. Mahāvi (1)

   [488] Patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
Patigganhati  vimamsati  nappaccaharati  apatti  thullaccayassa  .
Patigganhati  na  vimamsati  paccaharati  apatti  thullaccayassa .
Patigganhati  na  vimamsati  nappaccaharati  apatti  dukkatassa .
Nappatigganhati  vimamsati  paccaharati  apatti  thullaccayassa  .
@Footnote: 1 idha cakkapeyyalavidhi yebhuyyena visadiso hoti. patthayantena
@tesu tesu potthakesu oloketabbam.
Nappatigganhati  vimamsati  nappaccaharati  apatti  dukkatassa  .
Nappatigganhati  na  vimamsati  paccaharati  apatti  dukkatassa .
Nappatigganhati na vimamsati nappaccaharati anapatti.
   [489]  Puriso  sambahule  bhikkhu  anapeti  gacchatha bhante
itthannamam  itthim  vimamsathati  sabbe  patigganhanti  sabbe  vimamsanti
sabbe paccaharanti apatti sabbesam sanghadisesassa.
   {489.1}  Puriso  sambahule  bhikkhu anapeti gacchatha bhante
itthannamam  itthim  vimamsathati  sabbe  patigganhanti  sabbe  vimamsanti
ekam paccaharapenti apatti sabbesam sanghadisesassa.
   {489.2}  Puriso  sambahule  bhikkhu anapeti gacchatha bhante
itthannamam  itthim  vimamsathati  sabbe patigganhanti ekam vimamsapetva
sabbe paccaharanti apatti sabbesam sanghadisesassa.
   {489.3}  Puriso  sambahule  bhikkhu anapeti gacchatha bhante
itthannamam  itthim  vimamsathati  sabbe patigganhanti ekam vimamsapetva
ekam paccaharapenti apatti sabbesam sanghadisesassa.
   {489.4} Puriso bhikkhum anapeti gaccha bhante itthannamam itthim
vimamsati patigganhati vimamsati paccaharati apatti sanghadisesassa.
   {489.5} Puriso bhikkhum anapeti gaccha bhante itthannamam itthim
vimamsati  patigganhati  vimamsati  antevasim  paccaharapeti  apatti
sanghadisesassa.
   {489.6}  Puriso  bhikkhum  anapeti gaccha bhante itthannamam
itthim  vimamsati  patigganhati  antevasim  vimamsapetva  attana
paccaharati   apatti   sanghadisesassa   .   puriso   bhikkhum
Anapeti  gaccha  bhante  itthannamam  itthim  vimamsati  patigganhati
antevasim  vimamsapeti  antevasi  vimamsitva  bahiddha  paccaharati
apatti ubhinnam thullaccayassa.
   [490]  Gacchanto  sampadeti agacchanto visamvadeti apatti
thullaccayassa  .  gacchanto  visamvadeti  agacchanto  sampadeti
apatti  thullaccayassa . gacchanto sampadeti agacchanto sampadeti
apatti sanghadisesassa . gacchanto visamvadeti agacchanto visamvadeti
anapatti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 1 page 325-327. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=1&A=6442&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=1&A=6442&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=1&item=488&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=1&siri=46              Contents of The Tipitaka Volume 1 http://84000.org/tipitaka/read/?index_1

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com