ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

            Janavasabhasuttaṃ
   [187] Evamme sutaṃ . ekaṃ samayaṃ bhagavā nādike 1- viharati
giñjakāvasathe  .  tena  kho  pana  samayena bhagavā parito parito
janapadesu  paricārake  abbhatīte  kālakate  upapattīsu  byākaroti
kāsīkosalesu vajjīmallesu cetivaṃsesu 2- kurupañcālesu macchasurasenesu 3-
asu  amutra  upapanno  asu  amutra  upapanno  paropaññāsā
nādikiyā  4- paricārakā abbhatītā kālakatā pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā opapātikā tattha parinibbāyino anāvattidhammā
tasmā  lokā  sādhikā  navuti  nādikiyā  paricārakā  abbhatītā
kālakatā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā
sakadāgāmino  sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā dukkhassantaṃ karissanti
sātirekāni  pañcasatāni  nādikiyā  paricārakā  abbhatītā  kālakatā
tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  sotāpannā  avinipātadhammā  niyatā
sambodhiparāyanāti.
   [188] Assosuṃ kho nādikiyā paricārakā bhagavā kira parito parito
janapadesu  paricārake  abbhatīte  kālakate  upapattīsu  byākaroti
kāsīkosalesu vajjīmallesu cetivaṃsesu kurupañcālesu macchasurasenesu asu
amutra  upapanno  asu  amutra  upapanno  paropaññāsā  nādikiyā
paricārakā  abbhatītā  kālakatā  pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
@Footnote: 1 Ma. nātike. 2 Ma. cetiyavaṃsesu. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. majjha ....
@ito paraṃ īdisameva. 4 Ma. dātikiyā. ito paraṃ īdisameva.
Parikkhayā  opapātikā  tattha  parinibbāyino  anāvattidhammā  tasmā
lokā  sādhikā  navuti  nādikiyā  paricārakā  abbhatītā  kālakatā
tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmino
sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ  karissanti sātirekāni
pañcasatāni  nādikiyā  paricārakā  abbhatītā  kālakatā  tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ parikkhayā sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanāti.
Tena  ca  nādikiyā  paricārakā  attamanā  ahesuṃ  pamuditā
pītisomanassajātā bhagavato pañhāveyyākaraṇaṃ 1- sutvā.
   [189]  Assosi  kho āyasmā ānando bhagavā kira parito
parito  janapadesu paricārake abbhatīte kālakate upapattīsu byākaroti
kāsīkosalesu  vajjīmallesu  cetivaṃsesu  kurupañcālesu  macchasurasenesu
asu  amutra  upapanno  asu  amutra  upapanno  paropaññāsā
nādikiyā  paricārakā  abbhatītā  kālakatā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā opapātikā tattha parinibbāyino anāvattidhammā
tasmā  lokā  sādhikā  navuti  nādikiyā  paricārakā  abbhatītā
kālakatā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  rāgadosamohānaṃ  tanuttā
sakadāgāmino  sakideva  imaṃ  lokaṃ  āgantvā dukkhassantaṃ karissanti
sātirekāni  pañcasatāni  nādikiyā  paricārakā  abbhatītā  kālakatā
tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  sotāpannā  avinipātadhammā  niyatā
sambodhiparāyanāti  tena  ca  nādikiyā  paricārakā attamanā ahesuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. pañhaveyyākaraṇaṃ. ito paraṃ īdisameva.
Pamuditā pītisomanassajātā bhagavato pañhāveyyākaraṇaṃ sutvāti.
   {189.1}  Athakho āyasmato ānandassa etadahosi ime kho
panāpi ahesuṃ māgadhikā 1- paricārakā bahū ceva rattaññū ca abbhatītā
kālakatā  suññā  maññe  aṅgamagadhā  māgadhikehi  paricārakehi
abbhatītehi kālakatehi tena kho panāpi ahesuṃ buddhe pasannā dhamme
pasannā saṅghe pasannā sīlesu paripūrīkārino 2- te abbhatītā kālakatā
bhagavatā  abyākatā  tesaṃpissa sādhu veyyākaraṇaṃ bahujano  pasīdeyya
tato gaccheyya sugatiṃ ayaṃ kho panāpi ahosi rājā māgadho seniyo
bimbisāro dhammiko dhammarājā hito brāhmaṇagahapatikānaṃ negamānañceva
jānapadānañca apissudaṃ manussā kittiyamānarūpā viharanti
   {189.2} evaṃ so no dhammiko dhammarājā sukhāpetvā kālakato
evaṃ  mayaṃ tassa dhammikassa dhammarañño vijite phāsukaṃ 3- viharimhāti
so kho panāpi ahosi buddhe pasanno dhamme pasanno saṅghe pasanno
sīlesu  paripūrīkārī  apissudaṃ  manussā  evamāhaṃsu yāva maraṇakālāpi
rājā māgadho seniyo bimbisāro bhagavantaṃ kittiyamānarūpo kālakatoti
so  abbhatīto  kālakato  bhagavatā  abyākato  tassapissa  sādhu
veyyākaraṇaṃ bahujano pasīdeyya tato gaccheyya sugatiṃ bhagavato kho pana
sambodhi māgadhesu yattha kho pana bhagavato sambodhi māgadhesu kathaṃ tatra
@Footnote: 1 māgadhakātipi pāṭho. 2 Ma. Yu. paripūrakārino. ito paraṃ īdisameva.
@3 Ma. Yu. phāsu.
Bhagavā  māgadhike  paricārake  abbhatīte  kālakate  upapattīsu  na
byākareyya  bhagavā  ce  kho  pana māgadhike paricārake abbhatīte
kālakate  upapattīsu na byākareyya ninnamanā 1- tenassu māgadhikā
paricārakā  yena  kho  panassu  ninnamanā  māgadhikā  paricārakā
kathante bhagavā na byākareyyāti.
   {189.3}  Idamāyasmā ānando māgadhike paricārake ārabbha
eko raho anuvicintetvā rattiyā paccūsasamayaṃ paccuṭṭhāya yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi .
Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca sutaṃ metaṃ
bhante bhagavā kira parito parito janapadesu paricārake abbhatīte kālakate
upapattīsu byākaroti kāsīkosalesu vajjīmallesu cetivaṃsesu kurupañcālesu
macchasurasenesu asu amutra upapanno asu amutra upapanno paropaññāsā
nādikiyā  paricārakā  abbhatītā  kālakatā  pañcannaṃ  orambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  parikkhayā opapātikā tattha parinibbāyino anāvattidhammā
tasmā lokā sādhikā navuti nādikiyā paricārakā abbhatītā kālakatā tiṇṇaṃ
saññojanānaṃ parikkhayā rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmino sakideva imaṃ
lokaṃ  āgantvā  dukkhassantaṃ  karissanti  sātirekāni  pañcasatāni
nādikiyā  paricārakā abbhatītā kālakatā tiṇṇaṃ saññojanānaṃ parikkhayā
@Footnote: 1 Sī. Yu. dīnamānā. Ma. dīnamanā. ito paraṃ īdisameva.
Sotāpannā  avinipātadhammā  niyatā  sambodhiparāyanāti  tena  ca
nādikiyā  paricārakā  attamanā  ahesuṃ  pamuditā  pītisomanassajātā
bhagavato  pañhāveyyākaraṇaṃ  sutvā  ime  kho  panāpi  bhante
ahesuṃ  māgadhikā  paricārakā  bahū  ceva  rattaññū  ca  abbhatītā
kālakatā  suññā  maññe  aṅgamagadhā  māgadhikehi  paricārakehi
abbhatītehi  kālakatehi  tena  kho  panāpi  bhante  ahesuṃ buddhe
pasannā  dhamme  pasannā  saṅghe  pasannā  sīlesu  paripūrīkārino
te  abbhatītā  kālakatā  bhagavatā  abyākatā  tesaṃpissa  sādhu
veyyākaraṇaṃ bahujano pasīdeyya tato gaccheyya sugatiṃ
   {189.4} ayaṃ kho panāpi bhante ahosi rājā māgadho seniyo
bimbisāro   dhammiko   dhammarājā   hito   brāhmaṇagahapatikānaṃ
negamānañceva  jānapadānañca  apissudaṃ  manussā  kittiyamānarūpā
viharanti  evaṃ  no  so dhammiko dhammarājā sukhāpetvā kālakato
evaṃ  mayaṃ  tassa  dhammikassa  dhammarañño  vijite phāsukaṃ viharimhāti
so kho panāpi bhante ahosi buddhe pasanno dhamme pasanno saṅghe
pasanno  sīlesu  paripūrīkārī  apissudaṃ  manussā  evamāhaṃsu  yāva
maraṇakālāpi rājā māgadho seniyo bimbisāro bhagavantaṃ kittiyamānarūpo
kālakatoti  so  abbhatīto  kālakato  bhagavatā abyākato tassapissa
sādhu  veyyākaraṇaṃ  bahujano  pasīdeyya  tato  gaccheyya  sugatiṃ
bhagavato  kho  pana  bhante  sambodhi  māgadhesu  yattha  kho
Pana  bhante  bhagavato sambodhi māgadhesu kathaṃ tatra bhagavā māgadhike
paricārake  abbhatīte  kālakate  upapattīsu  na  byākareyya bhagavā
ce  kho  pana  bhante  māgadhike  paricārake  abbhatīte kālakate
upapattīsu  na  byākareyya  ninnamanā  tenassu māgadhikā paricārakā
yena  kho  panassu  ninnamanā māgadhikā paricārakā kathaṃ te bhagavā
na  byākareyyāti  .  idamāyasmā  ānando māgadhike paricārake
ārabbha  bhagavato  sammukhā  parikathaṃ  katvā  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ
abhivādetvā padakkhiṇaṃ katvā pakkāmi.
   [190]  Athakho  bhagavā  acirapakkante  āyasmante ānande
pubbaṇhasamayaṃ  nivāsetvā  pattacīvaraṃ  ādāya  nādikaṃ  piṇḍāya
pāvisi  nādike  piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto
pāde  pakkhāletvā  giñjakāvasathaṃ  pavisitvā  māgadhike  paricārake
ārabbha aṭṭhikatvā 1- manasikatvā sabbaṃ 2- cetaso samannāharitvā
paññatte  āsane  nisīdi  gatiṃ  nesaṃ  jānissāmi  abhisamparāyaṃ
yaṃgatikā  te  bhavanto  yaṃabhisamparāyāti  .  addasā  kho bhagavā
māgadhike paricārake yaṃgatikā te bhavanto yaṃabhisamparāyā 3-. Athakho
bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā  vuṭṭhito  giñjakāvasathā nikkhamitvā
vihāracchāyāyaṃ paññatte āsane nisīdi.
   [191]  Athakho  āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
@Footnote: 1 aṭṭhiṃkatvā. 2 sabbacetaso. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. yaṃabhisamparāyāti.
Nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca upasantapatisso 1-
bhante   bhagavā   bhātiriva  bhagavato  mukhavaṇṇo  vippasannattā
indriyānaṃ santena nūnajja bhante bhagavā vihārena vihāsīti . Yadeva
kho  me tvaṃ ānanda māgadhike paricārake ārabbha sammukhā parikathaṃ
katvā  uṭṭhāyāsanā  pakkanto  tadevāhaṃ nādike piṇḍāya caritvā
pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  pāde  pakkhāletvā  giñjakāvasathaṃ
pavisitvā  māgadhike  paricārake  ārabbha  aṭṭhikatvā  manasikatvā
sabbaṃ  cetaso  samannāharitvā  paññatte  āsane nisīdiṃ gatiṃ nesaṃ
jānissāmi  abhisamparāyaṃ  yaṃgatikā  te  bhavanto  yaṃabhisamparāyāti
addasaṃ  kho ahaṃ ānanda māgadhike paricārake yaṃgatikā te bhavanto
yaṃabhisamparāyā
   {191.1}  athakho  ānanda antarahito yakkho saddamanussāvesi
janavasabho  ahaṃ  bhagavā  janavasabho  ahaṃ  sugatāti  abhijānāsi  no
tvaṃ  ānanda  ito  pubbe  evarūpaṃ  nāmadheyyaṃ  sutaṃ 2- yadidaṃ
janavasabhoti  .  na  kho  ahaṃ  bhante  abhijānāmi  ito  pubbe
evarūpaṃ  nāmadheyyaṃ  sutaṃ  3-  yadidaṃ janavasabhoti apica me bhante
lomāni  haṭṭhāni  janavasabhoti  nāmadheyyaṃ  sutvā  tassa  mayhaṃ
bhante  etadahosi  na  hi  nūna 4- so orako yakkho bhavissati
yadidaṃ 5- evarūpaṃ nāmadheyyaṃ supaññattaṃ 6- yadidaṃ janavasabhoti. Antarā
kho  ānanda  saddassa  pātubhāvo uḷāravaṇṇo me yakkho sammukhe
@Footnote: 1 Sī. Yu. upasantappadisso. Ma. upasantapadisso. 2-3 Yu. sutvā.
@4 Sī. naha nūna. 5 Yu. yassidaṃ. 6 Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
Pāturahosi  dutiyampi  saddamanussāvesi  bimbisāro  ahaṃ  bhagavā
bimbisāro  ahaṃ  sugata  idaṃ  sattamaṃ  kho ahaṃ bhante vessavaṇassa
mahārājassa  sahabyataṃ  upapajjāmi  so  ito  cuto  manussesu
rājā bhavituṃ pahomi 1-
   [192] Ito satta tato satta    saṃsarāmi 2- catuddasa
      nivāsamabhijānāmi         yattha me vusitaṃ pure.
   {192.1} Dīgharattaṃ kho ahaṃ bhante avinipāto avinipātaṃ sañjānāmi
āsā ca pana me santiṭṭhati sakadāgāmitāyāti. Acchariyamidaṃ āyasmato
janavasabhassa  yakkhassa  abbhūtamidaṃ  āyasmato  janavasabhassa  yakkhassa
dīgharattaṃ kho ahaṃ bhante avinipāto avinipātaṃ sañjānāmīti pavedesi 3- āsā
ca pana me santiṭṭhati sakadāgāmitāyāti pavedesi kutonidānaṃ panāyasmā
janavasabho yakkho evarūpaṃ uḷāravisesādhigamaṃ sañjānātīti . na aññatra
bhagavā tava sāsanā na aññatra sugata tava sāsanā yadagge ahaṃ bhante
bhagavati ekantato 4- abhippasanno tadagge ahaṃ bhante dīgharattaṃ avinipāto
avinipātaṃ  sañjānāmi  āsā  ca pana me santiṭṭhati sakadāgāmitāya
idhāhaṃ bhante vessavaṇena mahārājena pesito virūḷhakassa mahārājassa
santike  kenacideva  karaṇīyena  addasaṃ  bhagavantaṃ  antarāmagge
@Footnote: 1 Sī. tato cuto manussā rājā amanussā rājā divi homi. Ma. Yu. so tato
@cuto manussarājā bhavituṃ pahomi. 2 Ma. Yu. saṃsārāni. 3 Ma. Yu. ca vadesi.
@ito paraṃ īdisameva. 4 Sī. Yu. ekantagato. Ma. ekantigato.
Giñjakāvasathaṃ  pavisitvā  māgadhike  paricārake  ārabbha  aṭṭhikatvā
manasikatvā  sabbaṃ  cetaso  samannāharitvā  nisinnaṃ  gatiṃ  nesaṃ
jānissāmi  abhisamparāyaṃ  yaṃgatikā  te  bhavanto  yaṃabhisamparāyāti
anacchariyaṃ  kho  panetaṃ  bhante  yaṃ  vessavaṇassa mahārājassa tassaṃ
parisāyaṃ  bhāsato  sammukhā  paṭiggahitaṃ  yaṃgatikā  te  bhavanto
yaṃabhisamparāyāti  tassa  mayhaṃ  bhante  etadahosi  bhagavantañca
dakkhāmi idañca bhagavato ārocessāmīti ime kho me bhante dve
paccayā bhagavantaṃ dassanāya upasaṅkamituṃ
   {192.2}  purimāni  bhante  divasāni  purimatarāni tadahuposathe
paṇṇarase  vassūpanāyikāya  puṇṇamāya  rattiyā  kevalakappā  ca
devā  tāvatiṃsā  sudhammāyaṃ  sabhāyaṃ  sannisinnā  honti sannipatitā
mahatī ca dibbaparisā samantato nisinnā honti cattāro ca mahārājāno
catuddisā  nisinnā  honti  puratthimāya  disāya dhataraṭṭho mahārājā
pacchimābhimukho nisinno hoti devehi 1- purakkhatvā dakkhiṇāya disāya
virūḷhako  mahārājā uttarābhimukho nisinno hoti devehi purakkhatvā
pacchimāya  disāya  virūpakkho mahārājā puratthimābhimukho nisinno hoti
devehi purakkhatvā uttarāya disāya vessavaṇo mahārājā dakkhiṇābhimukho
nisinno hoti devehi purakkhatvā yadā bhante kevalakappā ca devā tāvatiṃsā
sudhammāyaṃ  sabhāyaṃ  nisinnā  honti  sannipatitā mahatī ca dibbaparisā
samantato  nisinnā  honti  cattāro  ca  mahārājāno  catuddisā
@Footnote: 1 Ma. Yu. deve purakkhatvā. ito paraṃ īdisameva.
Nisinnā  honti  idaṃ  nesaṃ  hoti  āsanasmiṃ atha pacchā amhākaṃ
āsanaṃ  hoti  ye  te  bhante devā bhagavati brahmacariyaṃ caritvā
adhunūpapannā  tāvatiṃsakāyaṃ  te  aññe deve ativirocenti vaṇṇena
ceva yasasā ca tena sudaṃ bhante devā tāvatiṃsā attamanā honti
pamuditā  pītisomanassajātā  dibbā  vata  bho  kāyā  paripūrenti
hāyanti  asurakāyāti  athakho  bhante  sakko devānamindo devānaṃ
tāvatiṃsānaṃ sampasādaṃ viditvā imāhi gāthāhi anumodi
   [193] Modanti vata bho devā    tāvatiṃsā sahindakā
      tathāgataṃ namassantā     dhammassa ca sudhammataṃ.
      Nave 2- va deve passantā  vaṇṇavante yasassino 3-
      sugatasmiṃ brahmacariyaṃ     caritvāna idhāgate.
      Te aññe atirocanti    vaṇṇena yasasāyunā
      sāvakā bhūripaññassa     visesupagatā idha.
      Idaṃ disvāna nandanti     tāvatiṃsā sahindakā
      tathāgataṃ namassantā     dhammassa ca sudhammatanti.
   [194]  Tena sudaṃ bhante devā tāvatiṃsā bhiyyoso mattāya
attamanā  honti  pamuditā  pītisomanassajātā  dibbā  vata  bho
kāyā  paripūrenti  hāyanti  asurakāyāti  athakho bhante yenatthena
devā  tāvatiṃsā  sudhammāyaṃ  sabhāyaṃ  sannisinnā  honti sannipatitā
taṃ atthaṃ cintayitvā taṃ atthaṃ mantayitvā vuttavacanāpi taṃ 4- cattāro
@Footnote: 1 Ma. Yu. atirocanti. 2 Ma. nave deve ca passantā. 3 Ma. yasassine.
@ito paraṃ īdisameva. 4 Ma. vuttavacanāpitaṃ.
Mahārājāno tasmiṃ atthe honti paccanusiṭṭhavacanāpi 1- taṃ cattāro
mahārājāno  tasmiṃ  atthe  honti  sakesu sakesu āsanesu ṭhitā
avipakkantā.
      Te vuttavākyā rājāno   paṭiggayhānusāsaniṃ
      vippasannamanā santā     aṭṭhaṃsu samhi āsaneti.
   [195]  Athakho  bhante  uttarāya  disāya uḷāro āloko
sañjāyi  obhāso  pāturahosi  atikkammeva  devānaṃ  devānubhāvaṃ
atha 2- bhante sakko devānamindo deve tāvatiṃse āmantesi yathā
kho  mārisā  nimittā  dissanti  āloko  sañjāyati  obhāso
pātubhavati  brahmā  pātubhavissati  brahmuno  hetaṃ  pubbanimittaṃ
pātubhāvāya yadidaṃ āloko sañjāyati obhāso pātubhavatīti.
      Yathā nimittā dissanti    brahmā pātubhavissati
      brahmuno hetaṃ pubbanimittaṃ 3- obhāso vipulo mahāti.
   [196] Atha bhante devā tāvatiṃsā yathāsakesu āsanesu nisīdiṃsu
obhāsametaṃ  ñassāma  yaṃ  vipāko  bhavissati  sacchikatvā  va  naṃ
gamissāmāti  .  cattāropi  mahārājāno  yathāsakesu  āsanesu
nisīdiṃsu  obhāsametaṃ  ñassāma  yaṃ  vipāko  bhavissati  sacchikatvā
va  naṃ  gamissāmāti . idaṃ sutvā devā 4- tāvatiṃsā ekaggā
samāpajjiṃsu   obhāsametaṃ   ñassāma   yaṃ   vipāko  bhavissati
sacchikatvā  va  naṃ  gamissāmāti  yadā bhante brahmā sanaṅkumāro
@Footnote: 1 Ma. paccanusiṭṭhavacanāpitaṃ. 2 Ma. athakho. 3 Ma. Yu. nimittaṃ. 4 Ma. ayaṃ
@pāṭho natthi.
Devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  pātubhavati  oḷārikaṃ  attabhāvaṃ  abhinimminitvā
pātubhavati   yo   kho  pana  bhante  brahmuno  pakativaṇṇo
anabhisambhavanīyo   so  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  cakkhupathasmiṃ  yadā
bhante  brahmā  sanaṅkumāro  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  pātubhavati  so
aññe  deve  atirocati  vaṇṇena  ceva  yasasā  ca  seyyathāpi
bhante  sovaṇṇaviggaho  mānusaṃ  viggahaṃ  atirocati  evameva  kho
bhante  yadā  brahmā  sanaṅkumāro  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ pātubhavati
so  aññe  deve  atirocati  vaṇṇena  ceva  yasasā  ca yadā
bhante  brahmā  sanaṅkumāro  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  pātubhavati  na
tassaṃ parisāyaṃ koci devo abhivādeti vā paccuṭṭheti vā āsanena
vā  nimanteti  sabbe  va  tuṇhībhūtā  pañjalikā pallaṅke nisīdanti
yassadāni  devassa  icchissati  brahmā  sanaṅkumāro  tassa devassa
pallaṅke nisīdissati 1-
   {196.1} yassa kho pana bhante devassa brahmā sanaṅkumāro
pallaṅke  nisīdati  uḷāraṃ so labhati devo vedapaṭilābhaṃ uḷāraṃ so
labhati  devo  somanassapaṭilābhaṃ  seyyathāpi  bhante  rājā khattiyo
muddhāvasitto adhunāvasitto 2- rajjena uḷāraṃ so labhati vedapaṭilābhaṃ
uḷāraṃ so labhati somanassapaṭilābhaṃ evameva kho bhante yassa devassa
brahmā  sanaṅkumāro  pallaṅke  nisīdati  uḷāraṃ  so labhati devo
vedapaṭilābhaṃ   uḷāraṃ   so   labhati  devo  somanassapaṭilābhaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nisīdissatīti. 2 adhunābhisittotipi pāṭho.
Atha  bhante  brahmā  sanaṅkumāro oḷārikaṃ attabhāvaṃ abhinimminitvā
kumāravaṇṇo  1- hutvā pañcasikho devānaṃ tāvatiṃsānaṃ pāturahosi so
vehāsaṃ  abbhuggantvā  ākāse  antalikkhe  pallaṅkena  nisīdi .
Seyyathāpi  bhante  balavā  puriso supaccatthate vā pallaṅke same
vā  bhūmibhāge  pallaṅkena  nisīdeyya evameva kho bhante brahmā
sanaṅkumāro vehāsaṃ abbhuggantvā ākāse antalikkhe pallaṅke 2-
nisīditvā devānaṃ tāvatiṃsānaṃ sampasādaṃ viditvā imāhi gāthāhi anumodi
   [197] Modanti vata bho devā   tāvatiṃsā sahindakā
      tathāgataṃ namassantā       dhammassa ca sudhammataṃ.
      Nave va deve passantā     vaṇṇavante yasassino
      sugatamhi brahmacariyaṃ       caritvāna idhāgate.
      Te aññe atirocanti      vaṇṇena yasasāyunā
      sāvakā bhūripaññassa      visesupagatā idha.
      Idaṃ disvāna nandanti      tāvatiṃsā sahindakā
      tathāgataṃ namassantā       dhammassa ca sudhammatanti.
   [198] Idamatthaṃ bhante brahmā sanaṅkumāro abhāsittha. Idamatthaṃ
bhante  brahmuno  sanaṅkumārassa  bhāsato  aṭṭhaṅgasamannāgato  saro
hoti  vissaṭṭho  ca  viññeyyo  ca  mañjū  ca savanīyo ca bindu
ca avisārī ca gambhīro ca ninnādī ca . yathāparisaṃ kho pana bhante
brahmā  sanaṅkumāro  sarena  ca  viññāpeti  na  cassa  bahiddhā
@Footnote: 1 Ma. Yu. kumāravaṇṇī. 2 Ma. Yu. pallaṅkena.
Parisāya  ghoso  niccharati  .  yassa  kho  pana  bhante  evaṃ
aṭṭhaṅgasamannāgato saro hoti so vuccati brahmassaroti.
   {198.1} Athakho bhante brahmā sanaṅkumāro tettiṃse attabhāve
abhinimminitvā  devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  1-  paccekapallaṅke  nisīditvā
deve tāvatiṃse āmantesi taṃ kiṃ maññanti bhonto devā tāvatiṃsā
yāvañceso  2-  bhagavā  bahujanahitāya  paṭipanno  bahujanasukhāya
lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ . ye hi keci
bhonto  3- buddhaṃ saraṇaṃ gatā dhammaṃ saraṇaṃ gatā saṅghaṃ saraṇaṃ gatā
sīlesu  paripūrīkārino  te  kāyassa bhedā paraṃ maraṇā appekacce
parinimmitavasavattīnaṃ   devānaṃ   sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce
nimmānaratīnaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce  tusitānaṃ
devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  appekacce yāmānaṃ devānaṃ sahabyataṃ
upapajjanti  appekacce  tāvatiṃsānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti
appekacce  cātummahārājikānaṃ  devānaṃ  sahabyataṃ  upapajjanti  ye
sabbanihīnaṃ kāyaṃ paripūrenti te gandhabbakāyaṃ paripūrentīti.
   [199] Idamatthaṃ bhante brahmā sanaṅkumāro abhāsittha 4- .
Idamatthaṃ  bhante  brahmuno  sanaṅkumārassa bhāsato ghosoyeva devā
maññanti yvāyaṃ mama pallaṅke svāyaṃ eko ca 5- bhāsatīti.
      Ekasmiṃ bhāsamānasmiṃ    sabbe bhāsanti nimmitā
      ekasmiṃ tuṇhimāsine    sabbe tuṇhī bhavanti te.
@Footnote: 1 Ma. Yu. paccekapallaṅkesu pallaṅkena. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. yāvañca so.
@Yu. yāva ca so. 3 Ma. Yu. bho. 4 Ma. bhāsittha. 5 Ma. Yu. ekova. ito
@paraṃ īdisameva.
      Tadassu devā maññanti   tāvatiṃsā sahindakā
      yvāyaṃ mama pallaṅkasmiṃ   svāyaṃ eko ca bhāsatīti.
   [200] Athakho bhante brahmā sanaṅkumāro ekattena attānaṃ
upasaṃharati  ekattena  attānaṃ  upasaṃharitvā  sakkassa devānamindassa
pallaṅke nisīditvā deve tāvatiṃse āmantesi
   {200.1}  taṃ  kiṃ  maññanti  bhonto devā tāvatiṃsā yāva
supaññattāpime  1-  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  cattāro  iddhipādā  2-  iddhibahulīkatāya  3-
iddhivisevitāya  4- iddhivikubbanatāya katame cattāro idha bho bhikkhu
chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ      iddhipādaṃ     bhāveti
viriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ  bhāveti  cittasamādhipadhāna-
saṅkhārasamannāgataṃ  iddhipādaṃ bhāveti vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ
iddhipādaṃ bhāveti ime kho bho tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  cattāro  iddhipādā  paññattā  iddhibahulīkatāya
iddhivisevitāya iddhivikubbanatāya
   {200.2} yepi 5- hi keci bho atītamaddhānaṃ samaṇā vā brāhmaṇā
vā  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ paccanubhosuṃ sabbe te imesaññeva catunnaṃ
iddhipādānaṃ bhāvitattā bahulīkatattā yepi 6- hi keci bho anāgatamaddhānaṃ
samaṇā  vā  brāhmaṇā  vā  anekavihitaṃ  iddhividhaṃ  paccanubhossanti
@Footnote: 1 Ma. supaññattācime. Yu. supaññattāvime. ito paraṃ īdisameva.
@2 Ma. supaññattā. ito paraṃ īdisameva. 3 iddhipahutāyāti pāṭhena bhavitabbaṃ.
@4 iddhiāsevitāyāti vā iddhivisatāyāti vā pāṭho. Ma. Yu. iddhivisavitāya.
@ito paraṃ īdisameva. 5 Ma. Yu. yehi. 6 Yu. yehipi.
Sabbe  te  imesaññeva catunnaṃ iddhipādānaṃ bhāvitattā bahulīkatattā
yepi  hi keci bho etarahi samaṇā vā brāhmaṇā vā anekavihitaṃ
iddhividhaṃ  paccanubhonti  sabbe  te  imesaññeva catunnaṃ iddhipādānaṃ
bhāvitattā  bahulīkatattā  passanti  no  bhonto  devā  tāvatiṃsā
mamapīmaṃ  1- evarūpaṃ iddhānubhāvanti . evaṃ mahābrahmeti . ahaṃpi
kho  bho  imesaṃyeva  catunnaṃ  iddhipādānaṃ  bhāvitattā bahulīkatattā
evaṃmahiddhiko evaṃmahānubhāvoti.
   [201] Idamatthaṃ bhante brahmā sanaṅkumāro abhāsittha. Idamatthaṃ
bhante  brahmā  sanaṅkumāro  bhāsitvā deve tāvatiṃse āmantesi
taṃ  kiṃ  maññanti  bhonto  devā  tāvatiṃsā  yāvañcidaṃ  tena
bhagavatā   jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  tayo
okāsādhigamā anubuddhā sukhassādhigamāya. Katame tayo.
   [202]  Idha  bho ekacco saṃsaṭṭho viharati kāmehi saṃsaṭṭho
akusalehi  dhammehi  .  so  aparena  samayena  ariyadhammaṃ  suṇāti
yoniso  manasikaroti  dhammānudhammaṃ  paṭipajjati  . so ariyadhammassavanaṃ
āgamma  yoniso  manasikāraṃ  dhammānudhammaṃ  2-  paṭipajjati asaṃsaṭṭho
viharati  kāmehi  asaṃsaṭṭho  akusalehi  dhammehi . tassa asaṃsaṭṭhassa
kāmehi  asaṃsaṭṭhassa  akusalehi  dhammehi  uppajjati  sukhaṃ  sukhā
bhiyyo somanassaṃ . seyyathāpi bho pamudā 3- pāmojjaṃ 4- jāyetha
@Footnote: 1 Sī. Yu. mamapi naṃ. Ma. mamapimaṃ. 2 Ma. Yu. dhammānudhammappaṭipattiṃ.
@3 Yu. mudā pāmujjaṃ. ito paraṃ īdisameva. 4 pāmujjantīti vā pāṭho.
Evameva  kho bho asaṃsaṭṭhassa kāmehi asaṃsaṭṭhassa akusalehi dhammehi
uppajjati  sukhaṃ  sukhā  bhiyyo  somanassaṃ  .  ayaṃ kho bho tena
bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena  paṭhamo
okāsādhigamo anubuddho sukhassādhigamāya.
   [203]  Puna  caparaṃ bho idhekaccassa oḷārikā kāyasaṅkhārā
appaṭippassaddhā  honti  oḷārikā  vacīsaṅkhārā  appaṭippassaddhā
honti  oḷārikā  cittasaṅkhārā  appaṭippassaddhā  honti  . so
aparena  samayena  ariyadhammaṃ  suṇāti yoniso manasikaroti dhammānudhammaṃ
paṭipajjati  .  tassa  ariyadhammassavanaṃ  āgamma  yoniso  manasikāraṃ
dhammānudhammaṃ   paṭipajjantassa   1-   oḷārikā   kāyasaṅkhārā
paṭippassambhanti  oḷārikā  vacīsaṅkhārā  paṭippassambhanti  oḷārikā
cittasaṅkhārā  paṭippassambhanti  .  tassa  oḷārikānaṃ kāyasaṅkhārānaṃ
paṭippassaddhiyā  oḷārikānaṃ  vacīsaṅkhārānaṃ paṭippassaddhiyā oḷārikānaṃ
cittasaṅkhārānaṃ  paṭippassaddhiyā  uppajjati  sukhaṃ  sukhā  bhiyyo
somanassaṃ  .  seyyathāpi  bho  pamudā pāmojjaṃ jāyetha evameva
kho  bho  oḷārikānaṃ  kāyasaṅkhārānaṃ  paṭippassaddhiyā  oḷārikānaṃ
vacīsaṅkhārānaṃ   paṭippassaddhiyā   oḷārikānaṃ   cittasaṅkhārānaṃ
paṭippassaddhiyā  uppajjati  sukhaṃ  sukhā bhiyyo somanassaṃ . ayaṃ kho
bho  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā  sammāsambuddhena
dutiyo okāsādhigamo anubuddho sukhassādhigamāya.
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhammā ... paṭipattiṃ.
   [204]  Puna  caparaṃ  bho  idhekacco  idaṃ kusalanti yathābhūtaṃ
nappajānāti  idaṃ  akusalanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  idaṃ sāvajjanti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  idaṃ  anavajjanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti
idaṃ  sevitabbanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  idaṃ  na  sevitabbanti
yathābhūtaṃ  nappajānāti  idaṃ  hīnanti  yathābhūtaṃ  nappajānāti  idaṃ
paṇītanti   yathābhūtaṃ   nappajānāti   idaṃ   kaṇhasukkasappaṭibhāganti
yathābhūtaṃ nappajānāti.
   {204.1}  So  aparena  samayena  ariyadhammaṃ suṇāti yoniso
manasikaroti  dhammānudhammaṃ  paṭipajjati  .  so ariyadhammassavanaṃ āgamma
yoniso  manasikāraṃ  dhammānudhammaṃ paṭipajjati 1- idaṃ kusalanti yathābhūtaṃ
pajānāti  idaṃ  akusalanti yathābhūtaṃ pajānāti idaṃ sāvajjanti yathābhūtaṃ
pajānāti  idaṃ  anavajjanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  idaṃ  sevitabbanti
yathābhūtaṃ   pajānāti   idaṃ   na   sevitabbanti   yathābhūtaṃ
pajānāti  idaṃ  hīnanti  yathābhūtaṃ  pajānāti  idaṃ  paṇītanti yathābhūtaṃ
pajānāti  idaṃ  kaṇhasukkasappaṭibhāganti  yathābhūtaṃ  pajānāti  . tassa
evaṃ jānato evaṃ passato avijjā pahīyati vijjā uppajjati.
   {204.2}  Tassa  avijjāvirāgā  vijjuppādā  uppajjati
sukhaṃ sukhā bhiyyo somanassaṃ . seyyathāpi bho pamudā pāmojjaṃ jāyetha
evameva kho bho avijjāvirāgā vijjuppādā uppajjati sukhaṃ sukhā bhiyyo
somanassaṃ  . ayaṃ kho bho tena bhagavatā jānatā passatā arahatā
sammāsambuddhena  tatiyo  okāsādhigamo  anubuddho sukhassādhigamāya .
@Footnote: 1 Ma. Yu. dhammā ... paṭipattiṃ.
Ime kho bho tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
tayo okāsādhigamā anubuddhā sukhassādhigamāyāti.
   [205]  Idamatthaṃ  bhante  brahmā  sanaṅkumāro abhāsittha .
Idamatthaṃ  bhante  brahmā  sanaṅkumāro  bhāsitvā  deve tāvatiṃse
āmantesi  taṃ  kiṃ  maññanti  bhonto  devā  tāvatiṃsā  yāva
supaññattāpīme tena bhagavatā jānatā passatā arahatā sammāsambuddhena
cattāro   satipaṭṭhānā   kusalassādhigamāya   katame   cattāro
idha  bho  bhikkhu  ajjhattaṃ  kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya  loke abhijjhādomanassaṃ ajjhattaṃ kāye
kāyānupassī viharanto tattha sammā samādhiyati sammā vippasīdati.
   {205.1}  So  tattha sammāsamāhito sammāvippasanno bahiddhā
parakāye ñāṇadassanaṃ abhinibbatteti . ajjhattaṃ vedanāsu vedanānupassī
viharati  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ
ajjhattaṃ  vedanāsu  vedanānupassī  viharanto  tattha sammā samādhiyati
sammā  vippasīdati  .  so  tattha  sammāsamāhito  sammāvippasanno
bahiddhā  paravedanāsu  ñāṇadassanaṃ  abhinibbatteti  . ajjhattaṃ citte
cittānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  ajjhattaṃ  citte  cittānupassī  viharanto  tattha
sammā  samādhiyati  sammā  vippasīdati  .  so tattha sammāsamāhito
sammāvippasanno  bahiddhā  paracitte  ñāṇadassanaṃ  abhinibbatteti .
Ajjhattaṃ  dhammesu  dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  ajjhattaṃ  dhammesu  dhammānupassī
viharanto  tattha  sammā  samādhiyati  sammā  vippasīdati  .  so
tattha   sammāsamāhito   sammāvippasanno   bahiddhā  paradhammesu
ñāṇadassanaṃ  abhinibbatteti  . ime kho bho tena bhagavatā jānatā
passatā  arahatā  sammāsambuddhena  cattāro  satipaṭṭhānā paññattā
kusalassādhigamāyāti.
   [206]  Idamatthaṃ  bhante  brahmā  sanaṅkumāro abhāsittha .
Idamatthaṃ  bhante  brahmā  sanaṅkumāro  bhāsitvā  deve tāvatiṃse
āmantesi  taṃ  kiṃ  maññanti  bhonto  devā  tāvatiṃsā  yāva
supaññattāpīme   tena   bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhena  satta  samādhiparikkhārā sammāsamādhissa bhāvanāya 1-
sammāsamādhissa  pāripūriyā  katame  satta  sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā   sammākammanto   sammāājīvo   sammāvāyāmo
sammāsati.
   {206.1} Yā kho bho imehi sattahaṅgehi cittassa ekaggatā
parikkhatā  ayaṃ  vuccati  bho  ariyo  sammāsamādhi  saupaniso
itipi  saparikkhāro  itipi  sammādiṭṭhissa  bho  sammāsaṅkappo
pahoti   sammāsaṅkappassa   sammāvācā   pahoti  sammāvācassa
sammākammanto   pahoti  sammākammantassa  sammāājīvo  pahoti
sammāājīvassa  sammāvāyāmo  pahoti  sammāvāyāmassa  sammāsati
@Footnote: 1 Ma. paribhāvanāya.
Pahoti   sammāsatissa   sammāsamādhi   pahoti   sammāsamādhissa
sammāñāṇaṃ   pahoti   sammāñāṇassa  sammāvimutti  pahoti  .
Yañhi  taṃ  bho  sammāvadamāno  vadeyya  svākkhāto  bhagavatā
dhammo  sandiṭṭhiko  akāliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ
veditabbo  viññūhīti  1-  apārutā te 2- amatassa dvārāti .
Idameva  taṃ  sammāsambuddhe  aveccappasādena  samannāgataṃ  3-
sammāvadamāno vadeyya svākkhāto hi [4]- bhagavatā dhammo sandiṭṭhiko
akāliko  ehipassiko  opanayiko  paccattaṃ  veditabbo  viññūhi
apārutā te amatassa dvārāti.
   {206.2} Ye hi keci bho buddhe aveccappasādena samannāgatā
dhamme  aveccappasādena  samannāgatā  saṅghe  aveccappasādena
samannāgatā ariyakantehi sīlehi samannāgatā . ye cime opapātikā
dhamme  vinītā  sātirekāni  catuvīsatisatasahassāni māgadhikā paricārakā
abbhatītā  kālakatā  tiṇṇaṃ  saññojanānaṃ  parikkhayā  sotāpannā
avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanā . atthi cevettha sakadāgāmino
athāyaṃ 5- itarā pajā puññabhāgāti mama 6- no saṅkhātuṃ [7]- sakkomi
musāvādassa ottappanti.
   [207]  Idamatthaṃ  bhante  brahmā  sanaṅkumāro abhāsittha .
Idamatthaṃ  bhante  brahmuno  sanaṅkumārassa  bhāsato  vessavaṇassa
mahārājassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi acchariyaṃ vata bho
@Footnote: 1 Ma. viññūhi. 2 Ma. Yu. ayaṃ pāṭho natthi. ito paraṃ īdisameva. 3 Ma. Yu.
@sammāsambuddhe - samannāgatanti ime pāṭhā natthi. 4 Ma. Yu. bho. 5 Ma. atthāyaṃ.
@6 Ma. Yu. me mano. 7 Ma. Yu. nopi.
Abbhūtaṃ  vata  bho  evarūpopi  nāma  uḷāro  satthā  bhavissati
evarūpaṃ  uḷāraṃ  dhammakkhānaṃ  evarūpā  uḷārā  visesādhigamā
paññāyissantīti  .  atha  bhante  brahmā  sanaṅkumāro vessavaṇassa
mahārājassa  cetasā  cetoparivitakkamaññāya  vessavaṇaṃ  mahārājānaṃ
etadavoca  taṃ  kiṃ  maññati  bhavaṃ  vessavaṇo  mahārājā  atītampi
addhānaṃ  evarūpo uḷāro satthā ahosi evarūpaṃ uḷāraṃ dhammakkhānaṃ
evarūpā  uḷārā  visesādhigamā  paññāyiṃsu  anāgatampi  addhānaṃ
evarūpo  uḷāro  satthā  bhavissati  evarūpaṃ  uḷāraṃ  dhammakkhānaṃ
evarūpā uḷārā visesādhigamā paññāyissantīti.
   [208] Idamatthaṃ bhante brahmā sanaṅkumāro devānaṃ tāvatiṃsānaṃ
abhāsi  .  idamatthaṃ  vessavaṇo  mahārājā brahmuno sanaṅkumārassa
devānaṃ  tāvatiṃsānaṃ  bhāsato  sammukhā  sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ 1-
sāyaṃ parisāyaṃ 2- ārocesi . idamatthaṃ janavasabho yakkho vessavaṇassa
mahārājassa sāyaṃ parisāyaṃ bhāsato sammukhā sutaṃ sammukhā paṭiggahitaṃ 3-
bhagavato  ārocesi  . idamatthaṃ bhagavā janavasabhassa yakkhassa sammukhā
sutvā  sammukhā  paṭiggahetvā  sāmañca  abhiññāya  āyasmato
ānandassa   ārocesi   .   idamatthaṃ  āyasmā  ānando
bhagavato  sammukhā  sutvā  sammukhā  paṭiggahetvā ārocesi bhikkhūnaṃ
@Footnote: 1 Sī. Yu. sutvā sammukhā paṭiggahetvā. 2 Sī. Yu. saparisāyaṃ. Ma. sayaṃ parisāyaṃ.
@3 Sī. Yu. sutvā sammukhā paṭiggahetvā.
Bhikkhunīnaṃ  upāsakānaṃ  upāsikānaṃ  .  tayidaṃ  brahmacariyaṃ  iddhañceva
phītañca  vitthārikaṃ  1-  bahujaññaṃ  puthubhūtaṃ  yāva  devamanussehi
suppakāsitanti.
         Janavasabhasuttaṃ niṭṭhitaṃ pañcamaṃ.
           -------------
@Footnote: 1 Yu. vitthāritaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 229-251. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=10&A=4838              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=10&A=4838              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=187&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=187              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=6396              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=6396              Contents of The Tipitaka Volume 10 https://84000.org/tipitaka/read/?index_10 https://84000.org/tipitaka/english/?index_10

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]