ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 10 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 2 : Sutta. Tī. Ma.

           Mahasatipatthanasuttam
   [273] Evamme sutam. Ekam samayam bhagava kurusu viharati kammasadammam 1-
nama kurunam nigamo. Tatra kho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Bhadanteti 2-
te bhikkhu bhagavato paccassosum . bhagava etadavoca
   {273.1}  ekayano  ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhiya
sokaparidevanam  samatikkamaya  dukkhadomanassanam  atthangamaya  nayassa
adhigamaya  nibbanassa  sacchikiriyaya  yadidam  cattaro satipatthana .
Katame  cattaro  . idha bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati
atapi  sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam
vedanasu  vedananupassi  viharati  atapi sampajano satima vineyya
loke  abhijjhadomanassam  citte  cittanupassi  viharati  atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  dhammesu
dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam.
         Uddesavarakatha nitthita.
   [274] Kathanca [3]- bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
Idha  bhikkhave  bhikkhu arannagato va rukkhamulagato va sunnagaragato
va  nisidati  pallankam  abhujitva  ujum  kayam panidhaya parimukham satim
upatthapetva  .  so  sato  va assasati sato 4- passasati digham
@Footnote: 1 Ma. Yu. kammasadhammam nama. 2 Ma. bhaddanteti. 3 Ma. pana. 4 Ma. satova.
Va  assasanto  digham  assasamiti  pajanati  digham  va passasanto
digham  passasamiti  pajanati  rassam  va assasanto rassam assasamiti
pajanati  rassam  va  passasanto  rassam  passasamiti  pajanati
sabbakayapatisamvedi   assasissamiti   sikkhati   sabbakayapatisamvedi
passasissamiti   sikkhati   passambhayam   kayasankharam  assasissamiti
sikkhati passambhayam kayasankharam passasissamiti sikkhati.
   {274.1} Seyyathapi bhikkhave dakkho bhamakaro va bhamakarantevasi
va digham va anchanto 1- digham anchamiti pajanati rassam va anchanto
rassam  anchamiti  pajanati  evameva  kho bhikkhave bhikkhu digham va
assasanto  digham  assasamiti  pajanati  digham  va  passasanto digham
passasamiti  pajanati  rassam  va  assasanto  rassam  assasamiti
pajanati  rassam  va  passasanto  rassam  passasamiti  pajanati
sabbakayapatisamvedi   assasissamiti   sikkhati   sabbakayapatisamvedi
passasissamiti  sikkhati  passambhayam  kayasankharam  assasissamiti  sikkhati
passambhayam  kayasankharam  passasissamiti  sikkhati  .  iti  ajjhattam
va  kaye  kayanupassi  viharati  bahiddha va kaye kayanupassi
viharati   ajjhattabahiddha   va   kaye  kayanupassi  viharati
samudayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati vayadhammanupassi va kayasmim
viharati  samudayavayadhammanupassi  va  kayasmim viharati . atthi kayoti
@Footnote: 1 anjantotipi acchantotipi patho.
Va  panassa  sati  paccupatthita  hoti  yavadeva  nanamattaya
patissatimattaya  .  anissito  ca  viharati  na  ca  kinci  loke
upadiyati. Evampi [1]- bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
          Anapanapabbam nitthitam.
   [275]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu gacchanto va gacchamiti
pajanati   thito  va  thitomhiti  pajanati  nisinno  va
nisinnomhiti  pajanati  sayano  va  sayanomhiti  pajanati .
Yatha  yatha  va  panassa  kayo  panihito  hoti  tatha  tatha
nampajanati  2-  .  iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati
bahiddha  va  kaye  kayanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
kaye  kayanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va kayasmim viharati
vayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
kayasmim  viharati  .  atthi  kayoti  va panassa sati paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  .  anissito  ca
viharati  na  ca  kinci  loke upadiyati . evampi bhikkhave bhikkhu
kaye kayanupassi viharati.
          Iriyapathapabbam nitthitam.
   [276]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu  abhikkante  patikkante
sampajanakari  hoti  alokite  vilokite  sampajanakari  hoti
samminjite  pasarite  sampajanakari  hoti  sanghatipattacivaradharane
@Footnote: 1 Ma. kho. sabbattha idisameva. 2 Ma. nam pajanati.
Sampajanakari  hoti  asite  pite  khayite  sayite sampajanakari
hoti  uccarapassavakamme  sampajanakari  hoti  gate  thite
nisinne  sutte jagarite bhasite tunhibhave sampajanakari hoti .
Iti  ajjhattam  va  kaye kayanupassi viharati bahiddha va kaye
kayanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  kaye  kayanupassi
viharati  samudayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati  vayadhammanupassi
va  kayasmim  viharati  samudayavayadhammanupassi  va kayasmim viharati .
Atthi  kayoti  va  panassa  sati  paccupatthita  hoti  yavadeva
nanamattaya patissatimattaya . anissito ca viharati na ca kinci loke
upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
          Sampajannapabbam nitthitam.
   [277] Puna caparam bhikkhave bhikkhu imameva kayam uddham padatala
adho   kesamatthaka   tacapariyantam   purannanappakarassa  asucino
paccavekkhati  atthi  imasmim kaye kesa loma nakha danta taco
mamsam  naharu  atthi  atthiminjam  vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam pihakam
papphasam  antam  antagunam  udariyam  karisam  pittam  semham  pubbo
lohitam  sedo  medo  assu  vasa  khelo  singhanika  lasika
muttanti.
   {277.1}  Seyyathapi  bhikkhave  ubhatomukha mutoli 1- pura
nanavihitassa  dhannassa  seyyathidam  salinam  vihinam  mugganam  masanam
@Footnote: 1 putolitipi patho. Ma. putoli Yu. mutoli.
Tilanam  tandulanam  tamenam  cakkhuma  puriso muncitva paccavekkheyya
ime sali ime vihi ime mugga ime masa ime tila ime tandulati
evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu imameva kayam uddham padatala adho
kesamatthaka  tacapariyantam  purannanappakarassa  asucino  paccavekkhati
atthi imasmim kaye kesa loma nakha danta taco mamsam naharu atthi
atthiminjam  vakkam  hadayam  yakanam kilomakam pihakam papphasam antam antagunam
udariyam karisam pittam semham pubbo lohitam sedo medo assu vasa khelo
singhanika lasika muttanti.
   {277.2} Iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati bahiddha
va kaye kayanupassi viharati ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi
viharati  samudayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati  vayadhammanupassi
va  kayasmim  viharati  samudayavayadhammanupassi  va kayasmim viharati .
Atthi  kayoti  va  panassa  sati  paccupatthita  hoti  yavadeva
nanamattaya  patissatimattaya  .  anissito  ca viharati na ca kinci
loke upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
         Patikulamanasikarapabbam nitthitam.
   [278]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu  imameva kayam yathathitam
yathapanihitam  dhatuso  paccavekkhati  atthi  imasmim  kaye  pathavidhatu
apodhatu  tejodhatu  vayodhatuti  .  seyyathapi bhikkhave dakkho
goghatako  va  goghatakantevasi va gavim vadhitva catummahapathe
Vilaso  pativibhajitva  nisinno  assa  evameva  kho bhikkhave bhikkhu
imameva  kayam  yathathitam  yathapanihitam  dhatuso  paccavekkhati  atthi
imasmim  kaye  pathavidhatu apodhatu tejodhatu vayodhatuti . iti
ajjhattam va .pe. Viharati.
         Dhatumanasikarapabbam nitthitam.
   [279]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya 1- chadditam ekahamatam va dvihamatam va tihamatam va uddhumatakam
vinilakam  vipubbakajatam  .  so  imameva kayam upasamharati ayampi kho
kayo evamdhammo evambhavi evamanatitoti . iti ajjhattam va .pe.
Viharati.
   [280]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya  chadditam  kakehi  va  khajjamanam  kulalehi va khajjamanam
gijjhehi va khajjamanam [2]- suvanehi va khajjamanam sigalehi va
khajjamanam  vividhehi  va  panakajatehi  khajjamanam  . so imameva
kayam upasamharati ayampi kho kayo evamdhammo evambhavi evamanatitoti.
   {280.1} Iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati bahiddha va
kaye  kayanupassi  viharati  ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi
viharati  samudayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati  vayadhammanupassi
va  kayasmim  viharati  samudayavayadhammanupassi  va kayasmim viharati .
Atthi  kayoti  va  panassa  sati  paccupatthita  hoti  yavadeva
@Footnote: 1 Ma. sabbattha sivathikaya. 2 Ma. kankehi va khajjamanam sunakhehi va khajjamanam
@byagghehi va khajjamanam dipihi va khajjamanam singalehi va ....
Nanamattaya  patissatimattaya  .  anissito  ca viharati na ca kinci
loke upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
   [281]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya chadditam atthisankhalikam 1- samamsalohitam naharusambandham .pe.
   [282] Atthisankhalikam nimmamsalohitamakkhitam naharusambandham .pe.
   [283] Atthisankhalikam apagatamamsalohitam naharusambandham .pe.
   [284] Atthikani apagatanaharusambandhani 2- disavidisavikkhittani
annena hatthatthikam annena padatthikam [3]- annena janghatthikam annena
urutthikam  annena katatthikam 4- annena pitthatthikam annena kantakatthikam
annena   phasukatthikam   annena   uratthikam  annena  amsatthikam
annena  bahutthikam  annena  givatthikam  annena  hanukatthikam  annena
dantatthikam  annena  sisakataham  .  so  imameva  kayam  upasamharati
ayampi kho kayo evamdhammo evambhavi evamanatitoti.
   {284.1} Iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati bahiddha
va kaye kayanupassi viharati ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi
viharati  samudayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati vayadhammanupassi va
kayasmim viharati samudayavayadhammanupassi va kayasmim viharati. Atthi kayoti
@Footnote: 1 Ma. atthikasankhalikam. ito param idisameva. 2 Si. apakatasambandhani. imasminca
@pabbe hatthatthikam padatthikam janghatthikam uratthikam katatthikam pitthikantakanti evam
@pathakkamo dissati. 3 Ma. gopphakatthikam .... 4 Ma. katittham ... phasukatthikam
@pitthitthikam ... khandhatthikam ... annena givatthikam ....
Va  panassa  sati  paccupatthita  hoti  yavadeva  nanamattaya
patissatimattaya  .  anissito  ca  viharati  na  ca  kinci  loke
upadiyati. Evampi bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
   [285]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya chadditam atthikani setani sankhavannasannibhani 1- .pe.
   [286] Atthikani punjakitani terovassikani .pe.
   [287]  Atthikani  putini cunnakajatani . so imameva kayam
upasamharati  ayampi  kho kayo evamdhammo evambhavi evamanatitoti .
Iti  ajjhattam  va  kaye kayanupassi viharati bahiddha va kaye
kayanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va kaye kayanupassi viharati
samudayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati vayadhammanupassi va kayasmim
viharati  samudayavayadhammanupassi  va  kayasmim viharati . atthi kayoti
va  panassa  sati  paccupatthita  hoti  yavadeva  nanamattaya
patissatimattaya  .  anissito  ca  viharati  na  ca  kinci  loke
upadiyati. Evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
          Navasivathikapabbam nitthitam.
          Kayanupassana nitthita.
   [288] Kathanca bhikkhave bhikkhu vedanasu vedananupassi viharati.
Idha bhikkhave bhikkhu sukham va vedanam vedayamano sukham vedanam vedayamiti
@Footnote: 1 Si. Yu. sankhavannupanibhani. Ma. sankhavannapatibhagani.
Pajanati  dukkham  va  vedanam  vedayamano dukkham vedanam vedayamiti
pajanati  adukkhamasukham  va  vedanam  vedayamano  adukkhamasukham vedanam
vedayamiti  pajanati  samisam  va  sukham vedanam vedayamano samisam
sukham vedanam vedayamiti pajanati niramisam va sukham vedanam vedayamano
niramisam  sukham  vedanam vedayamiti pajanati samisam va dukkham vedanam
vedayamano  samisam  dukkham  vedanam  vedayamiti  pajanati  niramisam
va  dukkham  vedanam  vedayamano  niramisam  dukkham vedanam vedayamiti
pajanati  samisam  va  adukkhamasukham  vedanam  vedayamano  samisam
adukkhamasukham  vedanam  vedayamiti  pajanati  niramisam  va adukkhamasukham
vedanam vedayamano niramisam adukkhamasukham vedanam vedayamiti pajanati.
   {288.1}  Iti  ajjhattam  va vedanasu vedananupassi viharati
bahiddha  va  vedanasu  vedananupassi  viharati  ajjhattabahiddha va
vedanasu vedananupassi viharati samudayadhammanupassi va vedanasu viharati
vayadhammanupassi  va  vedanasu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
vedanasu  viharati  .  atthi vedanati va panassa sati paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya patissatimattaya . anissito ca viharati
na ca kinci loke upadiyati . evam kho bhikkhave bhikkhu vedanasu
vedananupassi viharati.
         Vedananupassana nitthita.
   [289]  Kathanca  bhikkhave bhikkhu citte cittanupassi viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  saragam  va  cittam saragam cittanti pajanati
vitaragam  va  cittam  vitaragam  cittanti  pajanati  sadosam  va
cittam  sadosam  cittanti  pajanati  vitadosam  va  cittam  vitadosam
cittanti  pajanati  samoham  va  cittam  samoham  cittanti pajanati
vitamoham  va  cittam  vitamoham  cittanti  pajanati  sankhittam  va
cittam  sankhittam  cittanti  pajanati  vikkhittam  va  cittam vikkhittam
cittanti  pajanati  mahaggatam  va  cittam  mahaggatam  cittanti
pajanati  amahaggatam  va  cittam  amahaggatam  cittanti  pajanati
sauttaram  va  cittam  sauttaram  cittanti  pajanati  anuttaram  va
cittam  anuttaram  cittanti  pajanati  samahitam  va  cittam  samahitam
cittanti  pajanati  asamahitam  va  cittam  asamahitam  cittanti
pajanati  vimuttam  va  cittam  vimuttam  cittanti  pajanati avimuttam
va cittam avimuttam cittanti pajanati.
   {289.1} Iti ajjhattam va citte cittanupassi viharati bahiddha
va citte cittanupassi viharati ajjhattabahiddha va citte cittanupassi
viharati  samudayadhammanupassi  va  cittasmim  viharati vayadhammanupassi va
cittasmim  viharati  samudayavayadhammanupassi  va cittasmim viharati . atthi
cittanti  va  panassa  sati paccupatthita hoti yavadeva nanamattaya
patissatimattaya  .  anissito  ca  viharati  na  ca  kinci  loke
Upadiyati. Evam kho bhikkhave bhikkhu citte cittanupassi viharati.
         Cittanupassana nitthita.
   [290] Kathanca [1]- bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati.
Idha  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati pancasu nivaranesu .
Kathanca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati pancasu nivaranesu.
   {290.1} Idha bhikkhave bhikkhu santam va ajjhattam kamacchandam atthi me
ajjhattam  kamacchandoti  pajanati  asantam  va  ajjhattam kamacchandam
natthi  me  ajjhattam  kamacchandoti  pajanati yatha ca anuppannassa
kamacchandassa  uppado  hoti  tanca pajanati yatha ca uppannassa
kamacchandassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinassa
kamacchandassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati.
   {290.2}  Santam  va  ajjhattam byapadam atthi me ajjhattam
byapadoti  pajanati  asantam  va  ajjhattam  byapadam natthi me
ajjhattam  byapadoti  pajanati  yatha  ca anuppannassa byapadassa
uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha ca uppannassa byapadassa
pahanam  hoti  tanca pajanati yatha ca pahinassa byapadassa ayatim
anuppado hoti tanca pajanati.
   {290.3} Santam va ajjhattam thinamiddham 2- atthi me ajjhattam
thinamiddhanti  pajanati  asantam  va  ajjhattam  thinamiddham  natthi  me
ajjhattam   thinamiddhanti   pajanati   yatha   ca   anuppannassa
thinamiddhassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha ca uppannassa
@Footnote: 1 Ma. sabbattha pana saddo dissati. 2 Ma. thinamiddham. sabbattha evam natabbam.
Thinamiddhassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinassa
thinamiddhassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati.
   {290.4} Santam va ajjhattam uddhaccakukkuccam atthi me ajjhattam
uddhaccakukkuccanti  pajanati  asantam  va  ajjhattam  uddhaccakukkuccam
natthi  me ajjhattam uddhaccakukkuccanti pajanati yatha ca anuppannassa
uddhaccakukkuccassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca
uppannassa  uddhaccakukkuccassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati
yatha  ca  pahinassa  uddhaccakukkuccassa  ayatim  anuppado  hoti
tanca pajanati.
   {290.5}  Santam  va  ajjhattam  vicikiccham atthi me ajjhattam
vicikicchati  pajanati  asantam  va  ajjhattam  vicikiccham  natthi  me
ajjhattam  vicikicchati  pajanati  yatha  ca  anuppannaya  vicikicchaya
uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca uppannaya vicikicchaya
pahanam  hoti  tanca  pajanati yatha ca pahinaya vicikicchaya ayatim
anuppado hoti tanca pajanati.
   {290.6}  Iti  ajjhattam  va  dhammesu  dhammanupassi viharati
bahiddha  va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
dhammesu  dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi va dhammesu viharati
vayadhammanupassi  va dhammesu viharati samudayavayadhammanupassi va dhammesu
viharati . atthi dhammati va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva
nanamattaya  patissati  mattaya  .  anissito  ca  viharati  na ca
Kinci  loke  upadiyati  .  evampi  kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammanupassi viharati pancasu nivaranesu.
          Nivaranapabbam nitthitam.
   [291]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
pancasu  upadanakkhandhesu  .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu
dhammanupassi viharati pancasu upadanakkhandhesu.
   {291.1}  Idha  bhikkhave bhikkhu iti rupam iti rupassa samudayo
iti  rupassa  atthangamo  iti  vedana iti vedanaya samudayo iti
vedanaya  atthangamo  iti  sanna  iti  sannaya  samudayo  iti
sannaya  atthangamo  iti  sankhara  iti  sankharanam samudayo iti
sankharanam  atthangamo  iti  vinnanam  iti  vinnanassa  samudayo
iti vinnanassa atthangamoti.
   {291.2}  Iti  ajjhattam  va  dhammesu  dhammanupassi viharati
bahiddha  va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
dhammesu  dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu
viharati  vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi
va  dhammesu viharati . atthi dhammati va panassa sati paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  .  anissito  ca
viharati  na  ca  kinci  loke  upadiyati . evampi kho bhikkhave
bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati pancasu upadanakkhandhesu.
           Khandhapabbam nitthitam.
   [292]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammapassi viharati
chasu  ajjhattikabahiresu  ayatanesu  .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu
dhammesu dhammanupassi viharati chasu ajjhattikabahiresu ayatanesu.
   {292.1} Idha bhikkhave bhikkhu cakkhunca pajanati rupe ca pajanati
yanca  tadubhayam  paticca uppajjati sannojanam 1- tanca pajanati yatha
ca  anuppannassa  sannojanassa  uppado  hoti  tanca  pajanati
yatha  ca  uppannassa  sannojanassa  pahanam  hoti  tanca pajanati
yatha  ca  pahinassa  sannojanassa  ayatim  anuppado  hoti  tanca
pajanati  .  sotanca  pajanati  sadde ca pajanati . ghananca
pajanati  gandhe  ca  pajanati  .  jivhanca  pajanati rase ca
pajanati  .  kayanca  pajanati  photthabbe  ca  pajanati .
Mananca  pajanati  dhamme  ca  pajanati  yanca  tadubhayam  paticca
uppajjati  sannojanam  tanca  pajanati  yatha  ca  anuppannassa
sannojanassa   uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca
uppannassa  sannojanassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati  yatha ca
pahinassa sannojanassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati ca
   {292.2} iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi viharati samudayadhammanupassi va dhammesu viharati vayadhammanupassi
va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va dhammesu viharati .
@Footnote: 1 Ma. samnojanam. evamuparipi.
Atthi  dhammati  va  panassa  sati  paccupatthita  hoti  yavadeva
nanamattaya  patissatimattaya  .  anissito  ca  viharati  na  ca
kinci  loke  upadiyati  .  evampi  kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammanupassi viharati chasu ajjhattikabahiresu ayatanesu.
          Ayatanapabbam nitthitam.
   [293]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
sattasu  bojjhangesu  .  kathanca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi
viharati  sattasu  bojjhangesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  santam va
ajjhattam  satisambojjhangam  atthi  me  ajjhattam  satisambojjhangoti
pajanati  asantam  va  ajjhattam  satisambojjhangam  natthi  me
ajjhattam  satisambojjhangoti  pajanati  yatha  ca  anuppannassa
satisambojjhangassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca
uppannassa  satisambojjhangassa  bhavanaparipuri  1-  hoti  tanca
pajanati.
   {293.1}  Santam  va  ajjhattam  dhammavicayasambojjhangam  .pe.
Santam  va  ajjhattam  viriyasambojjhangam  .pe.  santam  va ajjhattam
pitisambojjhangam  .pe.  santam va ajjhattam passaddhisambojjhangam .pe.
Santam  va  ajjhattam  samadhisambojjhangam  .pe.  santam va ajjhattam
upekkhasambojjhangam  atthi  me  ajjhattam  upekkhasambojjhangoti
pajanati  asantam  va  ajjhattam  upekkhasambojjhangam  natthi  me
ajjhattam   upekkhasambojjhangoti   pajanati   yatha   ca
@Footnote: 1 Ma. sabbattha bhavanaparipuri.
Anuppannassa   upekkhasambojjhangassa   uppado   hoti  tanca
pajanati   yatha   ca   uppannassa   upekkhasambojjhangassa
bhavanaparipuri hoti tanca pajanati.
   {293.2} Iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati
vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
dhammesu  viharati  .  atthi  dhammati  va panassa sati paccupatthita
hoti   yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  .  anissito
ca  viharati  na ca kinci loke upadiyati . evampi kho bhikkhave
bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati sattasu bojjhangesu.
          Bojjhangapabbam nitthitam.
           Pathamabhanavaram.
   [294]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
catusu   ariyasaccesu   .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu
dhammanupassi  viharati  catusu  ariyasaccesu . idha bhikkhave bhikkhu idam
dukkhanti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam pajanati
ayam  dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini
patipadati yathabhutam pajanati [1]-.
   {294.1} Katamanca bhikkhave dukkham ariyasaccam. Jatipi dukkha jarapi
dukkha    maranampi   dukkham   sokaparidevadukkhadomanassupayasapi
@Footnote: 1 Ma. pathamabhanavaro nitthito.
Dukkha  appiyehi  sampayogopi  dukkho  piyehi  vippayogopi dukkho
yampiccham  na  labhati  tampi  dukkham  sankhittena  pancupadanakkhandha
dukkha.
   [295] Katama ca bhikkhave jati . ya tesam tesam sattanam
tamhi  tamhi  sattanikaye  jati  sanjati  okkanti nibbatti 1-
abhinibbatti  khandhanam  patubhavo  ayatananam  patilabho  ayam vuccati
bhikkhave jati.
   {295.1} Katama ca bhikkhave jara . ya tesam tesam sattanam
tamhi tamhi sattanikaye jara jiranata khandiccam paliccam valitacata 2-
ayuno samhani indriyanam paripako ayam vuccati bhikkhave jara.
   {295.2} Katamanca bhikkhave maranam . ya 3- tesam tesam sattanam
tamha tamha sattanikaya cuti cavanata bhedo antaradhanam maccu maranam
kalakiriya khandhanam bhedo kalevarassa nikkhepo jivitindriyassa upacchedo
idam vuccati bhikkhave maranam.
   {295.3} Katamo ca bhikkhave soko. Yo kho bhikkhave annatarannatarena
byasanena  samannagatassa  annatarannatarena  dukkhadhammena  phutthassa
soko socana socitattam antosoko antoparisoko ayam vuccati bhikkhave
soko.
   {295.4} Katamo ca bhikkhave paridevo. Yo kho bhikkhave annatarannatarena
byasanena  samannagatassa  annatarannatarena  dukkhadhammena  phutthassa
adevo paridevo adevana paridevana adevitattam paridevitattam ayam
vuccati bhikkhave paridevo.
@Footnote: 1 Ma. ayam patho natthi. 2 valittacatatipi patho. 3 Ma. yam.
Katamanca  bhikkhave  dukkham  .  yam kho bhikkhave kayikam dukkham kayikam
asatam  kayasamphassajam  dukkham  asatam  vedayitam  idam vuccati bhikkhave
dukkham.
   {295.5} Katamanca bhikkhave domanassam . yam kho bhikkhave cetasikam
dukkham  cetasikam  asatam manosamphassajam 1- dukkham asatam vedayitam idam
vuccati bhikkhave domanassam.
   {295.6} Katamo ca bhikkhave upayaso . yo kho bhikkhave
annatarannatarena   byasanena   samannagatassa   annatarannatarena
dukkhadhammena   phutthassa   ayaso   upayaso   ayasitattam
upayasitattam ayam vuccati bhikkhave upayaso.
   {295.7} Katamo 2- ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho.
Idha yassa te honti anittha akanta amanapa rupa sadda gandha
rasa photthabba [3]- ye va panassa honti anatthakama ahitakama
aphasukakama  ayogakkhemakama tesam 4- sangati samagamo samodhanam
missibhavo ayam vuccati bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho.
   {295.8} Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha yassa te
honti  ittha kanta manapa rupa sadda gandha rasa photthabba
ye va panassa honti atthakama hitakama phasukakama yogakkhemakama
mata  va  pita va bhata va bhagini va mitta va amacca
va  natisalohita  va  tesam  asangati  asamagamo  asamodhanam
amissibhavo ayam vuccati bhikkhave piyehi vippayogo dukkho 2-.
@Footnote: 1 cetosamphassajanti va patho. 2-2 Yu. ime patha natthi. 3 Ma. dhamma.
@ito param idisameva. 4 Ma. ya tehi saddhim sangati ... ito param idisameva.
   {295.9}  Katamanca bhikkhave yampiccham na labhati tampi dukkham .
Jatidhammanam  bhikkhave sattanam evam iccha uppajjati aho vata mayam
na  jatidhamma  assama  na  ca vata no jati agaccheyyati na
kho  panetam  icchaya  pattabbam  idampi  yampiccham  na  labhati tampi
dukkham  .  jaradhammanam  bhikkhave  sattanam . byadhidhammanam bhikkhave
sattanam  .  maranadhammanam  bhikkhave  sattanam  .  sokaparidevadukkha-
domanassupayasadhammanam  bhikkhave  sattanam  evam  iccha  uppajjati
aho  vata  mayam  na  sokaparidevadukkhadomanassupayasadhamma  assama
na  ca  vata  no  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  agaccheyyunti
na  kho  panetam  icchaya  pattabbam  idampi  yampiccham  na  labhati
tampi  dukkham  .  katame  ca bhikkhave sankhittena pancupadanakkhandha
dukkha  .  seyyathidam  rupupadanakkhandho  1-  vedanupadanakkhandho
sannupadanakkhandho   sankharupadanakkhandho   vinnanupadanakkhandho
ime  vuccanti  bhikkhave  sankhittena  pancupadanakkhandha  dukkha .
Idam vuccati bhikkhave dukkham ariyasaccam.
   [296] Katamanca bhikkhave dukkhasamudayo 2- ariyasaccam. Yayam tanha
ponobbhavika  3-  nandiragasahagata  tatratatrabhinandini  seyyathidam
kamatanha bhavatanha vibhavatanha.
   [297]  Sa kho panesa bhikkhave tanha kattha uppajjamana
uppajjati  kattha  nivisamana  nivisati  . yam loke piyarupam satarupam
@Footnote: 1 Ma. rupupadanakkhandho ... vinnanupa .... 2 Ma. dukkhasamudayam.
@3 Si. Yu. ponobhavika.
Etthesa  tanha  uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana
nivisati.
   {297.1} Kinca loke piyarupam satarupam . cakkhum loke piyarupam
satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana  uppajjati  ettha
nivisamana  nivisati  .  sotam  loke  . ghanam loke . jivha
loke . kayo loke . mano loke piyarupam satarupam etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {297.2} Rupa loke. Sadda loke. Gandha loke. Rasa loke.
Photthabba  loke  .  dhamma  loke  piyarupam satarupam etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {297.3}  Cakkhuvinnanam  loke  .  sotavinnanam  loke .
Ghanavinnanam loke . jivhavinnanam loke . kayavinnanam loke.
Manovinnanam  loke  piyarupam satarupam etthesa tanha uppajjamana
uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {297.4} Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. Ghanasamphasso
loke . jivhasamphasso loke . Kayasamphasso loke. Manosamphasso
loke piyarupam satarupam etthesa tanha uppajjamana uppajjati ettha
nivisamana nivisati.
   {297.5} Cakkhusamphassaja vedana loke. Sotasamphassaja vedana
loke . ghanasamphassaja vedana loke . jivhasamphassaja vedana
loke  . kayasamphassaja vedana loke . manosamphassaja vedana
loke  piyarupam  satarupam  etthesa  tanha uppajjamana uppajjati
Ettha nivisamana nivisati.
   {297.6} Rupasanna loke . saddasanna loke . Gandhasanna
loke  . rasasanna loke . photthabbasanna loke . dhammasanna
loke  piyarupam  satarupam  etthesa  tanha uppajjamana uppajjati
ettha nivisamana nivisati.
   {297.7}  Rupasancetana  loke . saddasancetana loke .
Gandhasancetana  loke . rasasancetana loke . photthabbasancetana
loke  .  dhammasancetana loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {297.8} Rupatanha loke . saddatanha loke . Gandhatanha
loke . rasatanha loke . Photthabbatanha loke. Dhammatanha loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana uppajjati ettha
nivisamana nivisati.
   {297.9} Rupavitakko loke . Saddavitakko loke. Gandhavitakko
loke  .  rasavitakko  loke  .  photthabbavitakko  loke .
Dhammavitakko  loke  piyarupam satarupam etthesa tanha uppajjamana
uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {297.10} Rupavicaro loke. Saddavicaro loke. Gandhavicaro
loke . Rasavicaro loke. Photthabbavicaro loke. Dhammavicaro loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana uppajjati ettha
nivisamana nivisati. Idam vuccati bhikkhave dukkhasamudayo ariyasaccam.
   [298]  Katamanca  bhikkhave dukkhanirodho 1- ariyasaccam . yo
@Footnote: 1 Ma. dukkhanirodham.
Tassayeva  tanhaya  asesaviraganirodho  cago  patinissaggo  mutti
analayo.
   {298.1}  Sa kho panesa bhikkhave tanha kattha pahiyamana
pahiyati  kattha  nirujjhamana  nirujjhati  .  yam  loke  piyarupam
satarupam  etthesa  tanha  pahiyamana  pahiyati ettha nirujjhamana
nirujjhati.
   {298.2}  Kinca  loke  piyarupam  satarupam  . cakkhum loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  pahiyamana  pahiyati  ettha
nirujjhamana  nirujjhati  .  sotam loke . ghanam loke . jivha
loke . kayo loke . mano loke piyarupam satarupam etthesa
tanha pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {298.3} Rupa loke . sadda loke. Gandha loke. Rasa
loke . photthabba loke . dhamma loke piyarupam satarupam etthesa
tanha pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {298.4}  Cakkhuvinnanam  loke  .  sotavinnanam  loke .
Ghanavinnanam loke . jivhavinnanam loke . kayavinnanam loke.
Manovinnanam  loke  piyarupam  satarupam  etthesa tanha pahiyamana
pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {298.5} Cakkhusamphasso loke. Sotasamphasso loke. Ghanasamphasso
loke. Jivhasamphasso loke. Kayasamphasso loke. Manosamphasso loke
piyarupam satarupam etthesa tanha pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana
nirujjhati.
   {298.6} Cakkhusamphassaja vedana loke. Sotasamphassaja vedana
Loke . ghanasamphassaja vedana loke . jivhasamphassaja vedana
loke  . kayasamphassaja vedana loke . manosamphassaja vedana
loke  piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  pahiyamana  pahiyati
ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {298.7} Rupasanna loke . saddasanna loke . Gandhasanna
loke . rasasanna loke . Photthabbasanna loke. Dhammasanna loke
piyarupam satarupam etthesa tanha pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana
nirujjhati.
   {298.8}  Rupasannacetana loke . saddasancetana loke .
Gandhasancetana  loke . rasasancetana loke . photthabbasancetana
loke  . dhammasannacetana loke piyarupam satarupam etthesa tanha
pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {298.9} Rupatanha loke . saddatanha loke . Gandhatanha
loke . rasatanha loke . Photthabbatanha loke. Dhammatanha loke
piyarupam satarupam etthesa tanha pahiyamana pahiyati ettha nirujjhamana
nirujjhati.
   {298.10} Rupavitakko loke. Saddavitakko loke. Gandhavitakko
loke . rasavitakko loke . photthabbavitakko loke. Dhammavitakko
loke  piyarupam  satarupam etthesa tanha pahiyamana pahiyati ettha
nirujjhamana nirujjhati.
   {298.11} Rupavicaro loke. Saddavicaro loke. Gandhavicaro loke.
Rasavicaro loke . photthabbavicaro loke. Dhammavicaro loke piyarupam
Satarupam  etthesa  tanha  pahiyamana  pahiyati ettha nirujjhamana
nirujjhati. Idam vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam.
   [299] Katamanca bhikkhave dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam .
Ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo
sammavaca  sammakammanto  sammaajivo  sammavayamo  sammasati
sammasamadhi.
   {299.1} Katama ca bhikkhave sammaditthi. Yam kho bhikkhave dukkhe
nanam  dukkhasamudaye  nanam  dukkhanirodhe  nanam  dukkhanirodhagaminiya
patipadaya nanam ayam vuccati bhikkhave sammaditthi.
   {299.2} Katamo ca bhikkhave sammasankappo. Nekkhammasankappo
abyapadasankappo avihimsasankappo ayam vuccati bhikkhave sammasankappo.
   {299.3} Katama ca bhikkhave sammavaca . Musavada veramani
pisunaya  vacaya  veramani  pharusaya  vacaya veramani samphappalapa
veramani ayam vuccati bhikkhave sammavaca.
   {299.4}  Katamo ca bhikkhave sammakammanto . panatipata
veramani  adinnadana  veramani  kamesu  micchacara veramani ayam
vuccati bhikkhave sammakammanto.
   {299.5} Katamo ca bhikkhave sammaajivo. Idha bhikkhave ariyasavako
micchaajivam pahaya sammaajivena jivikam kappeti ayam vuccati bhikkhave
sammaajivo.
   {299.6} Katamo ca bhikkhave sammavayamo. Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannanam papakanam akusalanam dhammanam anuppadaya chandam janeti vayamati
Viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  uppannanam  papakanam
akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam  janeti vayamati viriyam arabhati
cittam   pagganhati   padahati   anuppannanam  kusalanam  dhammanam
uppadaya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam pagganhati
padahati   uppannanam   kusalanam  dhammanam  thitiya  asammosaya
bhiyyobhavaya  vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati
viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati  . ayam vuccati bhikkhave
sammavayamo.
   {299.7} Katama ca bhikkhave sammasati . idha bhikkhave bhikkhu
kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya
loke  abhijjhadomanassam  vedanasu  vedananupassi  viharati  .pe.
Citte  .pe.  dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi  sampajano
satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  .  ayam vuccati bhikkhave
sammasati.
   {299.8} Katamo ca bhikkhave sammasamadhi . Idha bhikkhave bhikkhu vivicceva
kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram vivekajam pitisukham pathamam
jhanam  upasampajja  viharati vitakkavicaranam vupasama ajjhattam sampasadanam
cetaso  ekodibhavam  avitakkam  avicaram samadhijam pitisukham dutiyam jhanam
.pe. tatiyam jhanam upasampajja viharati sukhassa ca pahana dukkhassa ca
pahana  pubbe  va  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam upasampajja viharati . ayam vuccati
Bhikkhave sammasamadhi . idam vuccati bhikkhave dukkhanirodhagamini patipada
ariyasaccam.
   {299.9}  Iti  ajjhattam  va  dhammesu  dhammanupassi viharati
bahiddha  va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
dhammesu  dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi va dhammesu viharati
vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
dhammesu  viharati  .  atthi  dhammati  va panassa sati paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya patissatimattaya . anissito ca viharati
na ca kinci loke upadiyati . evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammanupassi viharati catusu ariyasaccesu.
           Saccapabbam nitthitam.
         Dhammanupassana nitthita.
   [300] Yo hi koci bhikkhave ime cattaro satipatthane evam
bhaveyya  satta  vassani  tassa  dvinnam  phalanam  annataram  phalam
patikankham ditthe va dhamme anna sati va upadisese anagamita.
   {300.1} Titthantu bhikkhave satta vassani. Yo hi koci bhikkhave
ime cattaro satipatthane evam bhaveyya cha vassani. Panca vassani.
Cattari vassani . tini vassani . dve vassani. Ekam vassam .pe.
Titthatu bhikkhave ekam vassam . yo hi koci bhikkhave ime cattaro
satipatthane  evam  bhaveyya  satta  masani  tassa dvinnam phalanam
annataram  phalam  patikankham  ditthe  va  dhamme  anna  sati  va
Upadisese anagamita.
   {300.2} Titthantu bhikkhave satta masani. Yo hi koci bhikkhave
ime cattaro satipatthane evam bhaveyya cha masani. Panca masani.
Cattari masani . tini masani . dve masani . ekam masam.
Addhamasam 1- .pe. titthatu bhikkhave addhamaso. Yo hi koci bhikkhave
ime cattaro satipatthane evam bhaveyya sattaham tassa dvinnam phalanam
annataram phalam patikankham ditthe va dhamme anna sati va upadisese
anagamita 2-.
   {300.3}  Ekayano  ayam bhikkhave maggo sattanam visuddhiya
sokaparidevanam   samatikkamaya   dukkhadomanassanam   atthangamaya
nayassa  adhigamaya  nibbanassa  sacchikiriyaya  yadidam  cattaro
satipatthanati  .  iti  yantam  vuttam  idametam  paticca vuttanti .
Idamavoca  bhagava  .  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
        Mahasatipatthanasuttam nitthitam navamam.
              ------------------
@Footnote: 1 Ma. addhamasam. 2 Ma. anagamitati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 10 page 325-351. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=10&A=6842&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=10&A=6842&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=10&item=273&items=28              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=10&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=10&i=273              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=5&A=9140              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=5&A=9140              Contents of The Tipitaka Volume 10 https://84000.org/tipitaka/read/?index_10 https://84000.org/tipitaka/english/?index_10

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]