ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 12 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 4 : Sutta. Ma. Mū.

           Satipatthanasuttam
   [131]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava  kurusu viharati
kammasadhammam  nama  kurunam  nigamo  .  tatra  kho  bhagava  bhikkhu
amantesi bhikkhavoti. Bhadandeti te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [132]  Bhagava  etadavoca  ekayano  ayam bhikkhave maggo
sattanam  visuddhiya  sokaparidevanam  samatikkamaya  dukkhadomanassanam
atthangamaya  nayassa  adhigamaya  nibbanassa  sacchikiriyaya  . yadidam
cattaro  satipatthana  .  katame cattaro . idha bhikkhave bhikkhu
kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya
loke  abhijjhadomanassam  .  vedanasu vedananupassi viharati atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  .  citte
cittanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  .  dhammesu dhammanupassi viharati atapi sampajano
satima vineyya loke abhijjhadomanassam. 1-
   [133]  Kathanca  bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu arannagato va rukkhamulagato va sunnagaragato
va   nisidati   pallankam   abhujitva  ujum  kayam  panidhaya
parimukham  satim upatthapetva . so satova assasati sato passasati .
@Footnote: 1 pathantare puna uddesoti dissati.
Digham  va  assasanto  digham  assasamiti  pajanati  .  digham  va
passasanto  digham  passasamiti  pajanati  .  rassam  va assasanto
rassam  assasamiti  pajanati  .  rassam  va  passasanto  rassam
passasamiti  pajanati  .  sabbakayapatisamvedi assasissamiti sikkhati .
Sabbakayapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam
assasissamiti  sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam  passasissamiti
sikkhati.
   {133.1} Seyyathapi bhikkhave dakkho bhamakaro va bhamakarantevasi
va  digham  va  anchanto  digham  anchamiti pajanati . rassam va
anchanto  rassam  anchamiti  pajanati  .  evameva  kho bhikkhave
bhikkhu  digham  va  assasanto  digham  assasamiti  pajanati  . digham
va  passasanto digham  passasamiti pajanati . rassam va assasanto
rassam assasamiti pajanati . rassam va passasanto rassam passasamiti
pajanati   .   sabbakayapatisamvedi  assasissamiti  sikkhati  .
Sabbakayapatisamvedi  passasissamiti  sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam
assasissamiti  sikkhati  .  passambhayam  kayasankharam  passasissamiti
sikkhati  .  iti  ajjhattam  va kaye kayanupassi viharati bahiddha
va kaye kayanupassi viharati ajjhattabahiddha va kaye kayanupassi
viharati  samudayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati  vayadhammanupassi
va   kayasmim   viharati   samudayavayadhammanupassi  va  kayasmim
viharati  atthi  kayoti  va  panassa  sati  paccupatthita  hoti
Yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca  viharati  na
ca  kinci  loke  upadiyati  evampi  bhikkhave  bhikkhu  kaye
kayanupassi viharati. Anapanapabbam.
   [134]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu gacchanto va gacchamiti
pajanati  thito  va  thitomhiti pajanati nisinno va nisinnomhiti
pajanati  sayano  va  sayanomhiti  pajanati  .  yatha  yatha
va  panassa  kayo  panihito  hoti  tatha tatha nam pajanati .
Iti  ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati  .pe.  evampi
bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Iriyapathapabbam.
   [135]  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhu  abhikkante  patikkante
sampajanakari  hoti  alokite  vilokite  sampajanakari  hoti
samminjite  pasarite  sampajanakari  hoti  sanghatipattacivaradharane
sampajanakari  hoti  asite  pite  khayite  sayite sampajanakari
hoti  uccarapassavakamme  sampajanakari  hoti gate thite nisinne
sutte  jagarite  bhasite  tunhibhave  sampajanakari hoti . iti
ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Sampajannapabbam.
   [136] Puna caparam bhikkhave bhikkhu imameva kayam uddham padatala
adho   kesamatthaka   tacapariyantam   purannanappakarassa  asucino
paccavekkhati  atthi  imasmim kaye kesa loma nakha danta taco
Mamsam  naharu  atthi  atthiminjam  vakkam  hadayam  yakanam  kilomakam pihakam
papphasam  antam  antagunam  udariyam  karisam pittam semham pubbo lohitam
sedo medo assu vasa khelo singhanika lasika muttanti.
   {136.1}  Seyyathapi  bhikkhave  ubhatomukha mutoli 1- puva
nanavihitassa  dhannassa  seyyathidam  salinam  vihinam  mugganam  masanam
tilanam  tandulanam . tamenam cakkhuma puriso muncitva paccavekkheyya
ime sali ime vihi ime mugga ime masa ime tila ime tandulati
evameva  kho  bhikkhave  bhikkhu imameva kayam uddham padatala adho
kesamatthaka  tacapariyantam  purannanappakarassa  asucino  paccavekkhati
atthi  imasmim  kaye  kesa  loma  .pe.  lasika muttanti .
Iti  ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati  .pe.  evampi
bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Patikkulapabbam.
   [137] Puna caparam bhikkhave bhikkhu imameva kayam yathathitam yathapanihitam
dhatuso paccavekkhati atthi imasmim kaye pathavidhatu apodhatu tejodhatu
vayodhatuti . seyyathapi bhikkhave dakkho goghatako va goghatakantevasi
va  gavim vadhitva catummahapathe vilaso pativibhajitva nisinno assa
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kayam yathathitam yathapanihitam dhatuso
paccavekkhati  atthi  imasmim  kaye  pathavidhatu apodhatu tejodhatu
vayodhatuti . iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati .pe. Evampi
@Footnote: 1 Po. Ma. putoli.
Bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati. Dhatupabbam.
   [138]  Puna  caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya  chadditam  ekahamatam  va  dvihamatam  va  tihamatam  va
uddhumatakam  vinilakam  vipubbakajatam  .  so  imameva kayam upasamharati
ayampi kho kayo evamdhammo evambhavi evam anatitoti 1- . iti
ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
   {138.1} Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya  chadditam kakehi 2- va khajjamanam gijjhehi va khajjamanam
kulalehi  va khajjamanam suvanehi 3- va khajjamanam singalehi va
khajjamanam vividhehi va panakajatehi khajjamanam . so imameva kayam
upasamharati ayampi kho kayo evamdhammo evambhavi evam anatitoti.
   {138.2} Iti ajjhattam va kaye kayanupassi viharati .pe.
Evampi bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati . Puna caparam bhikkhave
bhikkhu  seyyathapi  passeyya sariram sivathikaya chadditam atthisankhalikam 4-
samamsalohitam  nharusambandham  .pe.  atthisankhalikam  nimmamsalohitamakkhitam
nharusambandham  .pe. atthisankhalikam apagatamamsalohitam nharusambandham .pe.
Atthikani  apagatanharusambandhani  5-  disa  vidisa  vikkhittani
annena hatthatthikam annena
@Footnote: 1 Si. etam anatitotipi patho. 2 Po. Yu. kakehi .. kulalehi .. gijjhehi ...
@Ma. kakehi .. kulalehi .. gijjhehi .. kunkehi .. sunakhehi .. bayagghehi ..
@dipihi .. sinagalehi ... 3 Si. Yu. supanehi . 4 Ma. Yu. atthikasankhalikam.
@5 Si. Yu. apagatasambandhanani.
Padatthikam [1]- annena janghatthikam annena urutthikam annena katitthikam 2-
annena  pitthikantakatthikam  annena  phasukatthikam  annena  uratthikam
annena  bahutthikam  annena  amsatthikam  annena  givatthikam  annena
hanutthikam  annena  dantatthikam  annena  sisakataham  .  so imameva
kayam  upasamharati  ayampi  kho  kayo  evamdhammo  evambhavi evam
anatitoti  .  iti  ajjhattam va kaye kayanupassi viharati .pe.
Evampi bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati.
   {138.3} Puna caparam bhikkhave bhikkhu seyyathapi passeyya sariram
sivathikaya  chadditam  atthikani  setani  sankhavannupanibhani  ... .
Atthikani  punjakitani  terovassikani  ...  .  atthikani  putini
cunnakajatani  .  so  imameva kayam upasamharati ayampi kho kayo
evamdhammo evambhavi evam anatitoti.
   {138.4}  Iti  ajjhattam  va  kaye  kayanupassi  viharati
bahiddha  va  kaye  kayanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
kaye  kayanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va kayasmim viharati
vayadhammanupassi  va  kayasmim  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
kayasmim  viharati  atthi  kayoti va panassa sati paccupatthita hoti
yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca viharati na ca
kinci loke upadiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi
viharati. Navasivathikapabbam. Kayanupassanasatipatthanam.
@Footnote: 1 Ma. annena gopphakatthikam. 2 Ma. ... katitthikam ... phasukatthikam ...
@ pitthitthikam ... khandhatthikam ... givatthikam ....
   [139] Kathanca bhikkhave bhikkhu vedanasu vedananupassi viharati.
Idha bhikkhave bhikkhu sukham [1]- vedanam vediyamano sukham vedanam vediyamiti
pajanati  dukkham  [2]- vedanam vediyamano dukkham vedanam vediyamiti
pajanati  adukkhamasukham  [3]-  vedanam vediyamano adukkhamasukham vedanam
vediyamiti  pajanati . samisam va sukham vedanam vediyamano samisam
sukham vedanam vediyamiti pajanati niramisam va sukham vedanam vediyamano
niramisam  sukham  vedanam  vediyamiti  pajanati  . samisam va dukkham
vedanam  vediyamano  samisam  dukkham  vedanam  vediyamiti  pajanati
niramisam  va  dukkham  vedanam  vediyamano  niramisam  dukkham  vedanam
vediyamiti pajanati.
   {139.1}  Samisam  va adukkhamasukham vedanam vediyamano samisam
adukkhamasukham  vedanam  vediyamiti  pajanati  niramisam  va adukkhamasukham
vedanam  vediyamano  niramisam  adukkhamasukham  vedanam  vediyamiti
pajanati.
   {139.2}  Iti  ajjhattam  va vedanasu vedananupassi viharati
bahiddha  va  vedanasu  vedananupassi  viharati  ajjhattabahiddha va
vedanasu  vedananupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  vedanasu
viharati  vayadhammanupassi  va  vedanasu  viharati  samudayavayadhammanupassi
va  vedanasu  viharati atthi vedanati va panassa sati paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca viharati
na  ca  kinci  loke upadiyati evam kho bhikkhave bhikkhu vedanasu
vedananupassi viharati. Vedananupassanasatipatthanam.
@Footnote:1-2-3 Po. Ma. va.
   [140]  Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  citte cittanupassi viharati .
Idha  bhikkhave  bhikkhu  saragam  va  cittam saragam cittanti pajanati
vitaragam  va  cittam  vitaragam  cittanti  pajanati  . sadosam va
cittam  sadosam  cittanti  pajanati  vitadosam  va  cittam  vitadosam
cittanti  pajanati  .  samoham va cittam samoham cittanti pajanati
vitamoham  va  cittam  vitamoham  cittanti  pajanati . sankhittam va
cittam  sankhittam  cittanti  pajanati  vikkhittam  va  cittam vikkhittam
cittanti  pajanati  .  mahaggatam  va  cittam  mahaggatam  cittanti
pajanati amahaggatam va cittam amahaggatam cittanti pajanati.
   {140.1} Sauttaram va cittam sauttaram cittanti pajanati anuttaram va
cittam  anuttaram  cittanti  pajanati  .  samahitam  va  cittam
samahitam  cittanti  pajanati  asamahitam  va  cittam  asamahitam
cittanti  pajanati  .  vimuttam va cittam vimuttam cittanti pajanati
avimuttam  va  cittam  avimuttam  cittanti  pajanati . iti ajjhattam
va  citte  cittanupassi  viharati  bahiddha va citte cittanupassi
viharati ajjhattabahiddha va citte cittanupassi viharati samudayadhammanupassi
va   cittasmim   viharati   vayadhammanupassi   va   cittasmim
viharati  samudayavayadhammanupassi  va  cittasmim  viharati  atthi  cittanti
va  panassa  sati  paccupatthita  hoti  yavadeva  nanamattaya
patissatimattaya  anissito  ca  viharati  na  ca  kinci  loke
Upadiyati  evam  kho  bhikkhave bhikkhu citte cittanupassi viharati .
Cittanupassanasatipatthanam.
   [141]  Kathanca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati .
Idha  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati pancasu nivaranesu .
Kathanca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu  dhammanupassi  viharati  pancasu
nivaranesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu  santam  va ajjhattam kamachandam
atthi   me  ajjhattam  kamachandoti  pajanati  asantam  va
ajjhattam  kamachandam  natthi  me  ajjhattam  kamachandoti pajanati .
Yatha  ca  anuppannassa  kamachandassa uppado hoti tanca pajanati
yatha  ca  uppannassa  kamachandassa  pahanam  hoti  tanca pajanati
yatha  ca  pahinassa  kamachandassa  ayatim  anuppado  hoti  tanca
pajanati.
   {141.1}  Santam  va  ajjhattam byapadam atthi me ajjhattam
byapadoti  pajanati  asantam  va  ajjhattam  byapadam  natthi
me  ajjhattam  byapadoti  pajanati  .  yatha  ca  anuppannassa
byapadassa  uppado  hoti  tanca  pajanati yatha ca uppannassa
byapadassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinassa
byapadassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati.
   {141.2} Santam va ajjhattam thinamiddham atthi me ajjhattam thinamiddhanti
pajanati asantam va ajjhattam thinamiddham natthi me ajjhattam thinamiddhanti
pajanati  .  yatha  ca  anuppannassa  thinamiddhassa  uppado hoti
Tanca  pajanati  yatha  ca  uppannassa  thinamiddhassa  pahanam
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinassa  thinamiddhassa  ayatim
anuppado hoti tanca pajanati.
   {141.3} Santam va ajjhattam uddhaccakukkuccam atthi me ajjhattam
uddhaccakukkuccanti  pajanati  asantam  va  ajjhattam  uddhaccakukkuccam
natthi  me  ajjhattam  uddhaccakukkuccanti  pajanati  .  yatha  ca
anuppannassa  uddhaccakukkuccassa  uppado  hoti  tanca  pajanati
yatha  ca  uppannassa uddhaccakukkuccassa pahanam hoti tanca pajanati
yatha  ca  pahinassa  uddhaccakukkuccassa ayatim anuppado hoti tanca
pajanati.
   {141.4}  Santam  va  ajjhattam  vicikiccham atthi me ajjhattam
vicikicchati pajanati asantam va ajjhattam vicikiccham natthi me ajjhattam
vicikicchati  pajanati  . yatha ca anuppannaya vicikicchaya uppado
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  uppannaya  vicikicchaya  pahanam
hoti  tanca  pajanati  yatha  ca  pahinaya  vicikicchaya  ayatim
anuppado hoti tanca pajanati.
   {141.5} Iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati
vayadhammanupassi   va   dhammesu   viharati   samudayavayadhammanupassi
va  dhammesu  viharati  atthi  dhammati  va  panassa  sati
paccupatthita   hoti   yavadeva   nanamattaya   patissatimattaya
Anissito  ca  viharati  na  ca kinci loke upadiyati evampi kho
bhikkhave  bhikkhu  dhammesu  dhammanupassi  viharati  pancasu nivaranesu .
Nivaranapabbam.
   [142]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
pancasu  upadanakkhandhesu  .  kathanca  bhikkhave  bhikkhu  dhammesu
dhammanupassi  viharati  pancasu  upadanakkhandhesu  .  idha  bhikkhave
bhikkhu  iti  rupam  iti  rupassa  samudayo  iti  rupassa  atthangamo
iti  vedana  iti  vedanaya  samudayo  iti  vedanaya atthangamo
iti  sanna  iti  sannaya  samudayo  iti  sannaya  atthangamo
iti  sankhara  iti  sankharanam samudayo iti sankharanam atthangamo
iti   vinnanam  iti  vinnanassa  samudayo  iti  vinnanassa
atthangamoti.
   {142.1}  Iti  ajjhattam  va  dhammesu  dhammanupassi viharati
bahiddha  va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
dhammesu  dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi va dhammesu viharati
vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
dhammesu  viharati  atthi  dhammati  va  panassa  sati  paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca viharati
na  ca  kinci loke upadiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammanupassi viharati pancasu upadanakkhandhesu. Khandhapabbam.
   [143]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
Chasu  ajjhattikabahiresu  ayatanesu . kathanca bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammanupassi  viharati  chasu  ajjhattikabahiresu  ayatanesu  .  idha
bhikkhave  bhikkhu  cakkhunca  pajanati rupe ca pajanati yanca tadubhayam
paticca  uppajjati  sannojanam  tanca  pajanati  .  yatha  ca
anuppannassa   sannojanassa  uppado  hoti  tanca  pajanati
yatha  ca  uppannassa  sannojanassa  pahanam  hoti  tanca pajanati
yatha  ca  pahinassa  sannojanassa  ayatim  anuppado  hoti  tanca
pajanati.
   {143.1} Sotanca pajanati sadde ca pajanati .... Ghananca
pajanati  gandhe ca pajanati ... . jivhanca pajanati rase ca
pajanati ... . kayanca pajanati photthabbe ca pajanati ....
Mananca  pajanati  dhamme  ca  pajanati  yanca  tadubhayam  paticca
uppajjati  sannojanam  tanca  pajanati  .  yatha  ca  anuppannassa
sannojanassa   uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha  ca
uppannassa  sannojanassa  pahanam  hoti  tanca  pajanati  yatha ca
pahinassa sannojanassa ayatim anuppado hoti tanca pajanati.
   {143.2} Iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati
vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
dhammesu viharati atthi dhammati va panassa sati paccupatthita hoti yavadeva
Nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca  viharati  na  ca  kinci
loke  upadiyati  evampi  kho bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi
viharati chasu ajjhattikabahiresu ayatanesu. Ayatanapabbam.
   [144]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
sattasu  bojjhangesu  .  kathanca bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi
viharati sattasu bojjhangesu . idha bhikkhave bhikkhu santam va ajjhattam
satisambojjhangam  atthi  me  ajjhattam  satisambojjhangoti  pajanati
asantam  va  ajjhattam  satisambojjhangam  natthi  me  ajjhattam
satisambojjhangoti   pajanati   .   yatha   ca  anuppannassa
satisambojjhangassa   uppado   hoti  tanca  pajanati  yatha
ca  uppannassa  satisambojjhangassa  bhavanaparipuri  hoti  tanca
pajanati.
   {144.1} Santam va ajjhattam dhammavicayasambojjhangam .... Santam
va  ajjhattam  viriyasambojjhangam  ...  .  santam  va  ajjhattam
pitisambojjhangam ... . santam va ajjhattam passaddhisambojjhangam ....
Santam  va  ajjhattam  samadhisambojjhangam ... . santam va ajjhattam
upekkhasambojjhangam  atthi  me  ajjhattam  upekkhasambojjhangoti
pajanati  asantam  va  ajjhattam  upekkhasambojjhangam  natthi  me
ajjhattam  upekkhasambojjhangoti  pajanati  . yatha ca anuppannassa
upekkhasambojjhangassa  uppado  hoti  tanca  pajanati  yatha
ca  uppannassa  upekkhasambojjhangassa  bhavanaparipuri  hoti  tanca
Pajanati.
   {144.2}  Iti  ajjhattam  va  dhammesu  dhammanupassi viharati
bahiddha  va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va
dhammesu  dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu
viharati  vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi
va  dhammesu  viharati  atthi  dhammati va panassa sati paccupatthita
hoti  yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca viharati
na  ca  kinci loke upadiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu dhammesu
dhammanupassi viharati sattasu bojjhangesu. Bojjhangapabbam. 1-
   [145]  Puna caparam bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi viharati
catusu  ariyasaccesu  .  kathanca  bhikkhave bhikkhu dhammesu dhammanupassi
viharati  catusu  ariyasaccesu  .  idha  bhikkhave  bhikkhu idam dukkhanti
yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhasamudayoti  yathabhutam  pajanati  ayam
dukkhanirodhoti  yathabhutam  pajanati  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yathabhutam pajanati 2-.
   {145.1} Iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati
vayadhammanupassi   va   dhammesu   viharati   samudayavayadhammanupassi
va    dhammesu    viharati    atthi    dhammati   va
@Footnote: 1 pathantare puna pathamabhanavaroti dissamti. 2 pathantare iti ajjhattam va .pe.
@pathamabhanavaroti imani na dissanti.
Panassa  sati  paccupatthita hoti yavadeva nanamattaya patissatimattaya
anissito ca viharati na ca kinci loke upadiyati evam kho bhikkhave bhikkhu
dhammesu  dhammanupassi viharati catusu ariyasaccesu 1- . saccapabbam .
Pathamabhanavaro.
   [146] 2- Katamanca bhikkhave dukkham ariyasaccam . jatipi dukkha
jarapi  dukkha  maranampi  dukkham  sokaparidevadukkhadomanassupayasapi
dukkha  appiyehi  sampayogo  dukkho  piyehi  vippayogo  dukkho
yampiccham  na  labhati  tampi  dukkham  sankhittena  pancupadanakkhandha
dukkha.
   {146.1} Katama ca bhikkhave jati . ya tesam tesam sattanam
tamhi  tamhi sattanikaye jati sanjati okkanti nibbatti abhinibbatti
khandhanam patubhavo ayatananam patilabho ayam vuccati bhikkhave jati.
   {146.2} Katama ca bhikkhave jara. Ya tesam tesam sattanam tamhi
tamhi sattanikaye jara jiranata khandiccam paliccam valittacata ayuno
samhani indriyanam paripako ayam vuccati bhikkhave jara.
   {146.3} Katamanca bhikkhave maranam . ya tesam tesam sattanam
tamha  tamha  sattanikaya  cuti  cavanata bhedo antaradhanam maccu
maranam  kalakiriya  khandhanam bhedo kalevarassa nikkhepo jivitindriyassa
upacchedo idam vuccati bhikkhave maranam.
   {146.4}  Katamo  ca  bhikkhave soko . yo kho bhikkhave
annatarannatarena  byasanena  samannagatassa
@Footnote: 1 Si. Yu. ettakamidam. 2 Po. Ma. vittharapatho.
Annatarannatarena  dukkhadhammena  phutthassa  soko  socana  socitattam
antosoko antoparisoko ayam vuccati bhikkhave soko.
   {146.5}  Katamo ca bhikkhave paridevo . yo kho bhikkhave
annatarannatarena   byasanena   samannagatassa   annatarannatarena
dukkhadhammena  phutthassa  adevo  paridevo  adevana  paridevana
adevitattam paridevitattam ayam vuccati bhikkhave paridevo.
   {146.6} Katamanca bhikkhave dukkham . yam kho bhikkhave kayikam dukkham
kayikam asatam kayasamphassajam dukkham asatam vedayitam idam vuccati bhikkhave
dukkham.
   {146.7} Katamanca bhikkhave domanassam . yam kho bhikkhave cetasikam
dukkham  cetasikam asatam cetosamphassajam 1- dukkham asatam vedayitam idam
vuccati bhikkhave domanassam.
   {146.8} Katamo ca bhikkhave upayaso . yo kho bhikkhave
annatarannatarena   byasanena   samannagatassa   annatarannatarena
dukkhadhammena   phutthassa   ayaso   upayaso   ayasitattam
upayasitattam ayam vuccati bhikkhave upayaso.
   {146.9}  Katamo ca bhikkhave appiyehi sampayogo dukkho .
Idha bhikkhave yassa te honti anittha akanta amanapa rupa sadda
gandha rasa photthabba [2]- ye va panassa te honti anatthakama
ahitakama  aphasukama ayogakkhemakama ya tehi sangati samagamo
samodhanam  missibhavo  ayam  vuccati  bhikkhave  appiyehi  sampayogo
dukkho.
   {146.10} Katamo ca bhikkhave piyehi vippayogo dukkho. Idha
bhikkhave  yassa  te  honti  ittha  kanta manapa rupa sadda
@Footnote: 1 Ma. mano ... 2 Ma. dhamma.
Gandha rasa photthabba [1]- ye va panassa te honti atthakama
hitakama  phasukama  yogakkhemakama mata va pita va bhata
va  bhagini  va  mitta va amacca va natisalohita va ya
tehi  asangati  asamagamo  asamodhanam  amissibhavo  ayam  vuccati
bhikkhave piyehi vippayogo dukkho.
   {146.11} Katamanca bhikkhave yampiccham na labhati tampi dukkham .
Jatidhammanam  bhikkhave sattanam evam iccha uppajjati aho vata mayam
na jatidhamma assama na ca vata no jati agaccheyyati na kho panetam
icchaya pattabbam idampi yampiccham na labhati tampi dukkham . Jaradhammanam
bhikkhave sattanam .... Byadhidhammanam bhikkhave sattanam ... . Maranadhammanam
bhikkhave sattanam ... . sokaparidevadukkhadomanassupayasadhammanam bhikkhave
sattanam  evam iccha uppajjati aho vata mayam na sokaparidevadukkha-
domanassupayasadhamma  assama  na  ca  vata no sokaparidevadukkha-
domanassupayasa  agaccheyyunti  na  kho panetam icchaya pattabbam
idampi yampiccham na labhati tampi dukkham.
   {146.12}  Katame  ca bhikkhave sankhittena pancupadanakkhandha
dukkha    seyyathidam   rupupadanakkhandho   vedanupadanakkhandho
sannupadanakkhandho   sankharupadanakkhandho   vinnanupadanakkhandho
ime  vuccanti bhikkhave sankhittena pancupadanakkhandha dukkha . idam
vuccati bhikkhave dukkham ariyasaccam.
   [147]  Katamanca bhikkhave dukkhasamudayo 2- ariyasaccam . yayam
@Footnote: 1 Ma. dhamma .  2 Ma. dukkhasamudayam.
Tanha  ponobbhavika  nandiragasahagata  tatratatrabhinandini  seyyathidam
kamatanha bhavatanha vibhavatanha.
   {147.1} Sa kho panesa bhikkhave tanha kattha uppajjamana
uppajjati kattha nivisamana nivisati . Yam loke piyarupam satarupam etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.2} Kinca loke piyarupam satarupam. Cakkhum loke piyarupam satarupam
etthesa tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
Sotam ghanam jivha kayo mano loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.3} Rupa sadda gandha rasa photthabba dhamma loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana uppajjati ettha
nivisamana nivisati.
   {147.4}    Cakkhuvinnanam   sotavinnanam   ghanavinnanam
jivhavinnanam   kayavinnanam   manovinnanam   loke   piyarupam
satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana  uppajjati  ettha
nivisamana nivisati.
   {147.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghanasamphasso
jivhasamphasso  kayasamphasso  manosamphasso  loke  piyarupam satarupam
etthesa  tanha  uppajjamana  uppajjati  ettha  nivisamana
nivisati.
   {147.6}  Cakkhusamphassaja  vedana  sotasamphassaja  vedana
ghanasamphassaja  vedana  jivhasamphassaja  vedana  kayasamphassaja
vedana  manosamphassaja  vedana  loke piyarupam satarupam etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.7}   Rupasanna  saddasanna  gandhasanna  rasasanna
photthabbasanna  dhammasanna  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.8}   Rupasancetana   saddasancetana  gandhasancetana
rasasancetana    photthabbasancetana   dhammasancetana   loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  uppajjamana uppajjati ettha
nivisamana nivisati.
   {147.9}   Rupatanha  saddatanha  gandhatanha  rasatanha
photthabbatanha  dhammatanha  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.10}  Rupavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
photthabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati.
   {147.11}  Rupavicaro  saddavicaro  gandhavicaro  rasavicaro
photthabbavicaro dhammavicaro loke piyarupam satarupam etthesa tanha
uppajjamana uppajjati ettha nivisamana nivisati . Idam vuccati bhikkhave
dukkhasamudayo ariyasaccam.
   [148] Katamanca bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam. Yo tassayeva
tanhaya asesaviraganirodho cago patinissaggo mutti analayo.
   {148.1} Sa kho panesa bhikkhave tanha kattha pahiyyamana pahiyyati
kattha  nirujjhamana nirujjhati . yam loke piyarupam satarupam etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.2} Kinci loke piyarupam satarupam. Cakkhum loke piyarupam satarupam
Etthesa  tanha  pahiyyamana  pahiyyati  ettha  nirujjhamana
nirujjhati  . sotam ghanam jivha kayo mano loke piyarupam satarupam
etthesa tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.3} Rupa sadda gandha rasa photthabba dhamma loke
piyarupam  satarupam  etthesa  tanha  pahiyyamana  pahiyyati  ettha
nirujjhamana nirujjhati.
   {148.4}    Cakkhuvinnanam   sotavinnanam   ghanavinnanam
jivhavinnanam   kayavinnanam   manovinnanam   loke   piyarupam
satarupam   etthesa  tanha  pahiyyamana  pahiyyati   ettha
nirujjhamana nirujjhati.
   {148.5}   Cakkhusamphasso   sotasamphasso   ghanasamphasso
jivhasamphasso   kayasamphasso   manosamphasso   loke  piyarupam
satarupam   etthesa   tanha  pahiyyamana  pahiyyati  ettha
nirujjhamana nirujjhati.
   {148.6}  Cakkhusamphassaja  vedana  sotasamphassaja  vedana
ghanasamphassaja  vedana  jivhasamphassaja  vedana  kayasamphassaja
vedana  manosamphassaja  vedana  loke piyarupam satarupam etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.7}   Rupasanna  saddasanna  gandhasanna  rasasanna
photthabbasanna  dhammasanna  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.8}   Rupasancetana   saddasancetana  gandhasancetana
rasasancetana  photthabbasancetana  dhammasancetana  loke  piyarupam
satarupam    etthesa    tanha   pahiyyamana   pahiyyati
Ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.9}   Rupatanha  saddatanha  gandhatanha  rasatanha
photthabbatanha  dhammatanha  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.10}  Rupavitakko  saddavitakko  gandhavitakko  rasavitakko
photthabbavitakko  dhammavitakko  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha pahiyyamana pahiyyati ettha nirujjhamana nirujjhati.
   {148.11}  Rupavicaro  saddavicaro  gandhavicaro  rasavicaro
photthabbavicaro  dhammavicaro  loke  piyarupam  satarupam  etthesa
tanha  pahiyyamana  pahiyyati  ettha  nirujjhamana  nirujjhati .
Idam vuccati bhikkhave dukkhanirodho ariyasaccam.
   [149] Katamanca bhikkhave dukkhanirodhagamini patipada ariyasaccam.
Ayameva ariyo atthangiko maggo seyyathidam sammaditthi sammasankappo
sammavaca   sammakammanto   sammaajivo   sammavayamo
sammasati sammasamadhi.
   {149.1} Katama ca bhikkhave sammaditthi. Yam kho bhikkhave dukkhe
nanam  dukkhasamudaye  nanam  dukkhanirodhe  nanam  dukkhanirodhagaminiya
patipadaya nanam ayam vuccati bhikkhave sammaditthi.
   {149.2} Katamo ca bhikkhave sammasankappo. Nekkhammasankappo
abyapadasankappo avihimsasankappo ayam vuccati bhikkhave sammasankappo.
   {149.3} Katama ca bhikkhave sammavaca . Musavada veramani
pisunaya  vacaya  veramani  pharusaya  vacaya veramani samphappalapa
Veramani ayam vuccati bhikkhave sammavaca.
   {149.4}  Katamo ca bhikkhave sammakammanto . panatipata
veramani adinnadana veramani kamesumicchacara veramani ayam vuccati
bhikkhave sammakammanto.
   {149.5}  Katamo  ca bhikkhave sammaajivo . idha bhikkhave
ariyasavako  micchaajivam  pahaya  sammaajivena  jivikam  kappeti
ayam vuccati bhikkhave sammaajivo.
   {149.6} Katamo ca bhikkhave sammavayamo. Idha bhikkhave bhikkhu
anuppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam anuppadaya chandam janeti
vayamati  viriyam arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam papakanam
akusalanam dhammanam pahanaya chandam janeti vayamati viriyam arabhati cittam
pagganhati  padahati  anuppannanam  kusalanam  dhammanam uppadaya chandam
janeti  vayamati  viriyam  arabhati cittam pagganhati padahati uppannanam
kusalanam  dhammanam  thitiya  asammosaya  bhiyyobhavaya  vepullaya
bhavanaya  paripuriya  chandam  janeti  vayamati  viriyam arabhati cittam
pagganhati padahati ayam vuccati bhikkhave sammavayamo.
   {149.7} Katama ca bhikkhave sammasati. Idha bhikkhave bhikkhu kaye
kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam  .  vedanasu  vedananupassi  viharati  atapi
sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  .  citte
cittanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya  loke
abhijjhadomanassam   .  dhammesu  dhammanupassi  viharati  atapi
Sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam  ayam  vuccati
bhikkhave sammasati.
   {149.8}  Katamo  ca  bhikkhave sammasamadhi . idha bhikkhave
bhikkhu  vivicceva  kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram
vivekajam  pitisukham  pathamam  jhanam  upasampajja  viharati  vitakkavicaranam
vupasama  ajjhattam  sampasadanam  cetaso ekodibhavam avitakkam avicaram
samadhijam  pitisukham  dutiyam  jhanam upasampajja viharati pitiya ca viraga
upekkhako ca viharati sato ca sampajano sukhanca kayena patisamvedeti
yantam   ariya   acikkhanti   upekkhako  satima  sukhavihariti
tatiyam  jhanam  upasampajja  viharati  sukhassa  ca  pahana dukkhassa ca
pahana   pubbeva  somanassadomanassanam  atthangama  adukkhamasukham
upekkhasatiparisuddhim  catuttham  jhanam  upasampajja  viharati  ayam vuccati
bhikkhave sammasamadhi . idam vuccati bhikkhave dukkhanirodhagamini patipada
ariyasaccam.
   [150] Iti ajjhattam va dhammesu dhammanupassi viharati bahiddha
va  dhammesu  dhammanupassi  viharati  ajjhattabahiddha  va  dhammesu
dhammanupassi  viharati  samudayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati
vayadhammanupassi  va  dhammesu  viharati  samudayavayadhammanupassi  va
dhammesu  viharati  atthi  dhammati  va  panassa  sati  paccupatthita
hoti   yavadeva  nanamattaya  patissatimattaya  anissito  ca
viharati  na  ca  kinci loke upadiyati evampi kho bhikkhave bhikkhu
Dhammesu dhammanupassi viharati catusu ariyasaccesu. 1-
   [151] Yo hi koci bhikkhave ime cattaro satipatthane evam
bhaveyya  satta  vassani  tassa  dvinnam  phalanam  annataram  phalam
patikankham  dittheva  dhamme anna sati va upadisese anagamita
titthantu  bhikkhave  satta  vassani  . yo hi koci bhikkhave ime
cattaro  satipatthane  evam  bhaveyya  cha vassani panca vassani
cattari vassani tini vassani dve vassani ekam vassam ... Titthatu
bhikkhave  ekam  vassam  .  yo  hi koci bhikkhave ime cattaro
satipatthane  evam  bhaveyya  satta  masani  tassa dvinnam phalanam
annataram  phalam patikankham dittheva dhamme anna sati va upadisese
anagamita  titthantu  bhikkhave  satta  masani  .  yo  hi
koci bhikkhave ime cattaro satipatthane evam bhaveyya cha masani
panca masani cattari masani tini masani dve masani [2]- masam
addhamasam ... titthatu bhikkhave addhamaso . yo hi koci bhikkhave
ime  cattaro  satipatthane  evam bhaveyya sattaham tassa dvinnam
phalanam  annataram  phalam  patikankham  dittheva  dhamme  anna  sati
va upadisese anagamita.
   [152]  Ekayano  ayam  bhikkhave  maggo sattanam visuddhiya
sokaparidevanam  samatikkamaya  dukkhadomanassanam  atthangamaya  nayassa
@Footnote: 1 pathantare puna saccapabbam. dhammanupassanasatipatthananti dissanti.
@2 Po. Ma. ekam.
Adhigamaya  nibbanassa  sacchikiriyaya  yadidam cattaro satipatthanati .
Iti yantam vuttam idametam paticca vuttanti.
   Idamavoca  bhagava  attamana  te  bhikkhu  bhagavato  bhasitam
abhinandunti.
       Satipatthanasuttam nitthitam dasamam.
        Mulapariyayavaggo pathamo.
          Tassuddanam
   ajaram amaram amatadhigamam phalamagganidassanam dukkhanudam
   sahitatthamaharahassakaram bahupitiharam vividham sunatha
   talakava supuritam ghammapathe tividhaggisilesitanibbanam
   byadhipanodanaopadayo majjhimasuttavara thapita
   madhumaddavamandarasa amaranam khiddaratijanani
   manusangham tam suttabyakarananca thapita sakyaputtanmabhiramatta
   tipannasavaram diyaddhasatam dve ca veyyakaranam apare ca te
   asame pathavaggavagge anupubbena ekamana nisametha mudaggam
     1- mulaasavadhammadayada-   bheravananganakankhasuttam
      vatthasallekhaditthisati    pathavaggavaro so samatto.
@Footnote: 1 Si. subhavayavadayacapubbagamo aganiganaanganasabbhayano piyakaravapandarasallikhino
@ tathaditthisatiasamo pathamo bruvarovaravaggoti patho dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 12 page 103-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=12&A=2073&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=12&A=2073&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=12&item=131&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=12&siri=10              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=12&i=131              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=7&A=6135              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=7&A=6135              Contents of The Tipitaka Volume 12 https://84000.org/tipitaka/read/?index_12 https://84000.org/tipitaka/english/?index_12

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]