ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Piyajatikasuttam
   [535]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
annatarassa  gahapatissa  ekaputtako  piyo  manapo  kalakato
hoti  .  tassa  kalakiriyaya  neva  kammanta  patibhanti na bhattam
patibhati  .  so  alahanam gantva gantva kandati kaham ekaputtaka
kaham ekaputtakati . atha kho so gahapati yena bhagava tenupasankami
upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   [536]  Ekamantam  nisinnam  kho tam gahapatim bhagava etadavoca
na kho te gahapati sake citte thitassa indriyani atthi te indriyanam
annathattanti  .  kim  hi  me  bhante  indriyanam  nannathattam
bhavissati  mayhanhi  bhante  ekaputtako  piyo  manapo  kalakato
tassa  kalakiriyaya  neva  kammanta  patibhanti  na  bhattam  patibhati
soham  alahanam  gantva  gantva  kandami  kaham  ekaputtaka  kaham
ekaputtakati  .  evametam  gahapati evametam gahapati piyajatika hi
gahapati sokaparidevadukkhadomanassupayasa piyappabhutikati 1- . tassa 2-
kho  nametam  bhante evam bhante bhavissati piyajatika sokaparideva-
dukkhadomanassupayasa  piyappabhutika  piyajatika  hi  kho  bhante
anandasomanassa  piyappabhutikati  .  atha  kho so gahapati bhagavato
@Footnote: 1 Yu. sabbattha piyappabhavikati .  2 Yu. kassa.
Bhasitam anabhinanditva appatikkositva 1- utthayasana pakkami.
   [537]  Tena kho pana samayena sambahula akkhadhutta bhagavato
avidure akkhehi dibbanti . atha kho so gahapati yena te akkhadhutta
tenupasankami  upasankamitva  te  akkhadhutte  etadavoca  idhaham
bhonto  yena  samano  gotamo  tenupasankamim  upasankamitva  samanam
gotamam abhivadetva ekamantam nisidim ekamantam nisinnam kho mam bhonto
samano gotamo etadavoca na kho [2]- gahapati sake citte thitassa
indriyani atthi te indriyanam annathattanti
   {537.1} evam vutte aham bhonto samanam gotamam etadavocam kim hi me
bhante  indriyanam  nannathattam bhavissati mayham hi bhante ekaputtako
piyo  manapo  kalakato tassa kalakiriyaya neva kammanta patibhanti
na  bhattam patibhati soham 3- alahanam gantva gantva kandami kaham
ekaputtaka  kaham  ekaputtakati  evametam  gahapati  evametam gahapati
piyajatika    hi    gahapati   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
piyappabhutikati  tassa  4- kho nametam bhante evam bhante bhavissati
piyajatika     sokaparidevadukkhadomanassupayasa    piyappabhutika
piyajatika  hi  kho  bhante  anandasomanassa  piyappabhutikati
atha  khoham  bhonto  samanassa  gotamassa  bhasitam  anabhinanditva
appatikkositva  5-  utthayasana  pakkaminti . evametam gahapati
evametam   gahapati  piyajatika  hi  gahapati  anandasomanassa
@Footnote: 1-5 Yu. patikkositva .  2 Yu. etthantare teti dissati .  3 Yu. so.
@4 Yu. kassa. bhanteti natthi.
Piyappabhutikati  .  atha  kho  so gahapati sameti me akkhadhuttehiti
pakkami.
   [538] Atha kho idam kathavatthum anupubbena rajantepuram pavisi.
Atha  kho  raja pasenadi kosalo mallikam devim amantesi idante
mallike  samanena  gotamena  bhasitam  piyajatika  sokaparidevadukkha-
domanassupayasa  piyappabhutikati  .  sace  tam  maharaja bhagavata
bhasitam  evametanti  .  evamevam panayam mallika yannadeva samano
gotamo  bhasati  tam  tadevassa  abbhanumodati  sace  tam  maharaja
bhagavata  bhasitam evametanti . seyyathapi nama acariyo yannadeva
antevasissa  bhasati  tam tadevassa antevasi abbhanumodati evametam
acariya  evametam  acariyati evameva kho tvam mallike yannadeva
samano  gotamo  bhasati  tam  tadevassa  abbhanumodasi  sace  tam
maharaja bhagavata bhasitam evametanti cara pire mallike vinassati.
   [539] Atha kho mallika devi nalijangham brahmanam amantesi
ehi  tvam  brahmana  yena  bhagava  tenupasankama  upasankamitva
mama  vacanena  bhagavato pade sirasa vandahi appabadham appatankam
lahutthanam balam phasuviharam puccha mallika bhante devi bhagavato pade
sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam
pucchatiti evanca vadehi bhasita nu kho bhante bhagavato 1- esa
vaca  piyajatika  sokaparidevadukkhadomanassupayasa  piyappabhutikati
@Footnote: 1 Yu. bhagavata.
Yatha [1]- te bhagava byakaroti tam sadhukam uggahetva mamaroceyyasi
na hi tathagata vitatham bhanantiti . Evam bhotiti kho nalijangho brahmano
mallikaya  deviya patissutva yena bhagava tenupasankami upasankamitva
bhagavata  saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva
ekamantam  nisidi  .  ekamantam  nisinno kho nalijangho brahmano
bhagavantam etadavoca mallika bho gotama devi bhoto gotamassa pade
sirasa  vandati  appabadham  appatankam  lahutthanam  balam  phasuviharam
pucchati evanca vadeti bhasita nu kho bhante bhagava esa vaca
piyajatika sokaparidevadukkhadomanassupayasa piyappabhutikati.
   {539.1} Evametam brahmana evametam brahmana piyajatika hi
brahmana   sokaparidevadukkhadomanassupayasa   piyappabhutikati  .
Tadiminapetam  brahmana  pariyayena  veditabbam  yatha  piyajatika
sokaparidevadukkhadomanassupayasa piyappabhutikati.
   [540]   Bhutapubbam   brahmana   imissayeva  savatthiya
annatarassa  itthiya  mata  kalamakasi  .  sa  tassa
kalakiriyaya  ummattika  khittacitta  rathiyaya  rathiyam  singhatakena
singhatakam  upasankamitva  evamaha  api  me  mataram adassatha api
me  mataram  adassathati . iminapi kho etam brahmana pariyayena
veditabbam   yatha   piyajatika   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
piyappabhutikati.
@Footnote: 1 Yu. etthantare casaddo dissati.
   {540.1} Bhutapubbam brahmana imissayeva savatthiya annatarassa
itthiya pita kalamakasi ... bhata kalamakasi ... Bhagini kalamakasi
... putto kalamakasi ... Dhita kalamakasi ... Samiko kalamakasi.
Sa tassa kalakiriyaya ummattika khittacitta rathiyaya rathiyam singhatakena
singhatakam  upasankamitva evamaha api me samikam adassatha api me
samikam adassathati . iminapi kho etam brahmana pariyayena veditabbam
yatha piyajatika sokaparidevadukkhadomanassupayasa piyappabhutikati.
   [541]  Bhutapubbam  brahmana imissayeva savatthiya annatarassa
purisassa  mata  kalamakasi  . so tassa kalakiriyaya ummattiko
khittacitto  rathiyaya  rathiyam  singhatakena  singhatakam  upasankamitva
evamaha  api  me mataram adassatha api me mataram adassathati .
Iminapi  kho  etam brahmana pariyayena veditabbam yatha piyajatika
sokaparidevadukkhadomanassupayasa piyappabhutikati.
   {541.1} Bhutapubbam brahmana imissayeva savatthiya annatarassa
purisassa pita kalamakasi ... Bhata kalamakasi ... Bhagini kalamakasi ...
Putto kalamakasi ... dhita kalamakasi ... pajapati kalamakasi.
So  tassa  kalakiriyaya  ummattiko  khittacitto  rathiyaya  rathiyam
singhatakena  singhatakam  upasankamitva  evamaha  api  me pajapatim
adassatha  api  me  pajapatim  adassathati  .  iminapi  kho etam
Brahmana  pariyayena  veditabbam  yatha  piyajatika sokaparidevadukkha-
domanassupayasa piyappabhutikati.
   [542]  Bhutapubbam  brahmana  imissayeva savatthiya annatara
itthi  natikulam  agamasi . tassa te nataka samikam acchinditva
annassa datukama sa ca tam na icchati . atha kho sa itthi 1-
samikam  etadavoca  ime  mama  ayyaputta  nataka tam acchinditva
annassa datukama ahanca tam na icchamiti . atha kho so puriso
tam  itthim  dvidha  chetva  attanam  upphalesi 2- ubho pecca
bhavissamati . imina 3- kho etam brahmana pariyayena veditabbam
yatha piyajatika sokaparidevadukkhadomanassupayasa piyappabhutikati.
   [543]  Atha  kho  nalijangho  brahmano  bhagavato  bhasitam
abhinanditva  anumoditva  utthayasana  yena  mallika  devi
tenupasankami  upasankamitva  yavatako  ahosi  bhagavata  saddhim
kathasallapo  4-  sabbam mallikaya deviya arocesi . atha kho
mallika devi yena raja pasenadi kosalo tenupasankami upasankamitva
rajanam  pasenadikosalam  etadavoca  tam  kim  mannasi maharaja piya
te vajiri kumariti . evam mallike piya me vajiri kumariti . Tam
kim  mannasi  maharaja  vajiriya  te  kumariya viparinamannathabhava
@Footnote: 1 Yu. savatthim .  2 Yu. uppatesi .  3 Yu. iminapi.
@4 Yu. etthantare tanti dissati.
Uppajjeyyum  sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  vajiriya  me
mallike  kumariya  viparinamannathabhava  jivitassapi  siya  annathattam
kim  pana  me  na uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupayasati .
Idam  kho  tam  maharaja  tena  bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena   sandhaya   bhasitam   piyajatika  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasa piyappabhutikati.
   [544] Tam kim mannasi maharaja piya te vasabhakhattiyati. Evam
mallike piya me vasabhakhattiyati . tam kim mannasi maharaja vasabhaya
te  khattiyaya  viparinamannathabhava  uppajjeyyum  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasati  .  vasabhaya  [1]-  mallike  khattiyaya
viparinamannathabhava  jivitassapi  siya  annathattam  kim  pana  me
na  uppajjissanti  sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  idam  kho
tam maharaja tena bhagavata janata passata arahata sammasambuddhena
sandhaya   bhasitam   piyajatika   sokaparidevadukkhadomanassupayasa
piyappabhutikati.
   [545] Tam kim mannasi maharaja piyo te vidudabho senapatiti.
Evam mallike piyo me vidudabho senapatiti . tam kim mannasi maharaja
vidudabhassa   te  senapatissa  viparinamannathabhava  uppajjeyyum
sokaparidevadukkhadomanassupayasati   .  vidudabhassa  me  mallike
senapatissa   viparinamannathabhava   jivitassapi  siya  annathattam
@Footnote: 1 Yu. etthantare meti dissati.
Kim  pana  me  na uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupayasati .
Idam  kho  tam  maharaja  tena  bhagavata janata passata arahata
sammasambuddhena   sandhaya   bhasitam   piyajatika  sokaparideva-
dukkhadomanassupayasa piyappabhutikati.
   [546]  Tam  kim mannasi maharaja piya te ahanti . evam
mallike  piya  mesi  tvanti . tam kim mannasi maharaja mayhante
viparinamannathabhava      uppajjeyyum     sokaparidevadukkha-
domanassupayasati  .  tuyhanhi  me  mallike viparinamannathabhava
jivitassapi  siya  annathattam  kim  pana  me  na  uppajjissanti
sokaparidevadukkhadomanassupayasati  .  idam  kho  tam maharaja tena
bhagavata  janata  passata  arahata sammasambuddhena sandhaya bhasitam
piyajatika sokaparidevadukkhadomanassupayasa piyappabhutikati.
   [547]  Tam  kim mannasi maharaja piya te kasikosalati .
Evam  mallike  piya  me  kasikosala  kasikosalanam  mallike
anubhavena  kasikacandanam  paccanubhoma malagandhavilepanam dharemati .
Tam  kim  mannasi  maharaja  kasikosalanam  te  viparinamannathabhava
uppajjeyyum  sokaparidevadukkhadomanassupayasati . kasikosalananhi 1-
mallike   viparinamannathabhava   jivitassapi   siya   annathattam
kim  pana  me  na uppajjissanti sokaparidevadukkhadomanassupayasati .
Idam  kho  tam  maharaja  tena  bhagavata janata passata arahata
@Footnote: 1 Yu. etthantare meti dissati.
Sammasambuddhena  sandhaya  bhasitam  piyajatika  sokaparidevadukkha-
domanassupayasa piyappabhutikati 1-.
   [548]  Acchariyam mallike abbhutam mallike yavanca so bhagava
pannaya ativijjha manne 2- passati ehi mallike acamehiti 3-.
Atha  kho  raja pasenadi kosalo utthayasana ekamsam uttarasangam
karitva  yena  bhagava  tenanjalimpanametva  tikkhattum  udanam
udanesi  namo  tassa  bhagavato  arahato  sammasambuddhassa  namo
tassa .pe. Sammasambuddhassati.
          Piyajatikasuttam sattamam.
              -------
@Footnote: 1 Yu. piyappabhavikati .  2 Yu. pannaya .  3 Yu. acamehi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 489-497. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=10017&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=10017&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=535&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=37              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=535              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6294              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6294              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com