ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

             Subhasuttam
   [709]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
subho  manavo  todeyyaputto  savatthiyam  pativasati  annatarassa
gahapatissa  nivesane  kenacideva  karaniyena  .  atha  kho  subho
manavo  todeyyaputto  yassa  gahapatissa  nivesane  pativasati  tam
gahapatim  etadavoca  sutametam  gahapati  avivitta  savatthi arahantehi
kam 1- nu khvajja samanam va brahmanam va payirupaseyyamati. Ayam
bhante  bhagava  savatthiyam  viharati jetavane anathapindikassa arame
tam bhante bhagavantam payirupasassuti.
   [710] Atha kho subho manavo todeyyaputto tassa gahapatissa
patissutva  yena  bhagava  tenupasankami  upasankamitva  bhagavata
saddhim  sammodi  sammodaniyam  katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam
nisidi  .  ekamantam  nisinno  kho  subho  manavo todeyyaputto
bhagavantam  etadavoca  brahmana  bho  gotama  evamahamsu  gahattho
aradhako  hoti  nayam  dhammam  kusalam  na  pabbajito  aradhako
hoti nayam dhammam kusalanti idha bhavam gotamo kimahati.
   {710.1} Vibhajavado kho ahamettha manava nahamettha ekamsavado
gihissa vaham manava pabbajitassa va micchapatipattim [2]- vannemi gihi va
@Footnote: 1 Yu. kannu. 2 Yu. etthantare nasaddo dissati.
Hi  manava  pabbajito  va  micchapatipanno  micchapatipattadhikaranahetu
na aradhako hoti nayam dhammam kusalam gihissa vaham manava pabbajitassa
va  sammapatipattim  vannemi  gihi  va  hi  manava pabbajito va
sammapatipanno   sammapatipattadhikaranahetu   aradhako   hoti
nayam dhammam kusalanti.
   [711]  Brahmana bho gotama evamahamsu mahatthamidam mahakiccam
mahadhikaranam   mahasamarambham   gharavasakammatthanam  mahapphalam  hoti
appatthamidam   appakiccam   appadhikaranam  appasamarambham  pabbajja-
kammatthanam appapphalam hotiti idha bhavam gotamo kimahati.
   {711.1} Etthapi kho aham manava vibhajavado nahamettha ekamsavado
atthi  manava  kammatthanam  mahattham mahakiccam mahadhikaranam mahasamarambham
vipajjamanam  appapphalam hoti atthi manava kammatthanam mahattham mahakiccam
mahadhikaranam  mahasamarambham  sampajjamanam  mahapphalam  hoti atthi manava
kammatthanam  appattham  appakiccam  appadhikaranam appasamarambham vipajjamanam
appapphalam hoti atthi manava kammatthanam appattham appakiccam appadhikaranam
appasamarambham sampajjamanam mahapphalam hoti.
   [712] Katamam 1- manava kammatthanam mahattham mahakiccam mahadhikaranam
mahasamarambham  vipajjamanam appapphalam hoti kasi kho manava kammatthanam
mahattham   mahakiccam   mahadhikaranam   mahasamarambham   vipajjamanam
@Footnote: 1 Yu. katamanca.
Appapphalam  hoti  .  katamanca  manava  kammatthanam mahattham mahakiccam
mahadhikaranam  mahasamarambham  sampajjamanam  mahapphalam  hoti  kasiyeva
kho  manava  kammatthanam  mahattham  mahakiccam mahadhikaranam mahasamarambham
sampajjamanam  mahapphalam  hoti  .  katamanca  manava  kammatthanam
appattham  appakiccam  appadhikaranam  appasamarambham  vipajjamanam appapphalam
hoti  vanijja kho manava kammatthanam appattham appakiccam appadhikaranam
appasamarambham  vipajjamanam  appapphalam  hoti  .  katamanca  manava
kammatthanam   appattham   appakiccam   appadhikaranam   appasamarambham
sampajjamanam  mahapphalam  hoti  vanijjayeva  kho  manava  kammatthanam
appattham   appakiccam   appadhikaranam   appasamarambham  sampajjamanam
mahapphalam hoti.
   [713]  Seyyathapi  manava  kasikammatthanam  mahattham  mahakiccam
mahadhikaranam  mahasamarambham  vipajjamanam  appapphalam  hoti  evameva
kho  manava  gharavasakammatthanam  mahattham  mahakiccam  mahadhikaranam
mahasamarambham  vipajjamanam  appapphalam  hoti  .  seyyathapi  manava
kasiyeva  kammatthanam  mahattham  mahakiccam  mahadhikaranam  mahasamarambham
sampajjamanam  mahapphalam  hoti evameva kho manava gharavasakammatthanam
mahattham   mahakiccam   mahadhikaranam   mahasamarambham   sampajjamanam
mahapphalam  hoti  .  seyyathapi  manava  vanijjakammatthanam  appattham
appakiccam  appadhikaranam  appasamarambham  vipajjamanam  appapphalam  hoti
Evameva  kho  manava  pabbajjakammatthanam  appattham  appakiccam
appadhikaranam  appasamarambham  vipajjamanam appapphalam hoti . seyyathapi
manava  vanijjayeva  kammatthanam  appattham  appakiccam  appadhikaranam
appasamarambham  sampajjamanam  mahapphalam  hoti  evameva  kho  manava
pabbajjakammatthanam  appattham  appakiccam  appadhikaranam  appasamarambham
sampajjamanam mahapphalam hotiti.
   [714]  Brahmana  bho  gotama  panca  dhamme  pannapenti
punnassa  kiriyaya  kusalassa  aradhanayati  .  ye  te  manava
brahmana  panca  dhamme  pannapenti  punnassa  kiriyaya  kusalassa
aradhanaya  sace  te  agaru sadhu te panca dhamme imasmim 1-
parisati 2- bhasassuti . na kho 3- bho gotama garu yatthassu bhavanto
va nisinna bhavantarupa vati. Tenahi manava bhasassuti.
   [715]  Saccam  kho  bho  gotama  brahmana  pathamam  dhammam
pannapenti  punnassa  kiriyaya  kusalassa  aradhanaya  tapam  kho
bho  gotama  brahmana  dutiyam  dhammam  pannapenti punnassa kiriyaya
kusalassa  aradhanaya  brahmacariyam  kho  bho  gotama  brahmana
tatiyam  dhammam  pannapenti  punnassa  kiriyaya  kusalassa  aradhanaya
ajjhenam  kho  bho  gotama  brahmana  catuttham  dhammam  pannapenti
punnassa  kiriyaya  kusalassa  aradhanaya  cagam  kho  bho  gotama
@Footnote: 1 imissanti pathena bhavitabbam. 2 Yu. parisatim. 3 Yu. na kho me.
Brahmana  pancamam  dhammam  pannapenti  punnassa  kiriyaya  kusalassa
aradhanaya  brahmana  bho  gotama ime panca dhamme pannapenti
punnassa kiriyaya kusalassa aradhanayati idha bhavam gotamo kimahati.
   [716] Kim pana manava atthi koci brahmananam ekabrahmanopi
yo  evamaha  aham  imesam  pancannam  dhammanam  sayam 1- abhinna
sacchikatva vipakam pavedemiti . no hidam bho gotama. Kim pana manava
atthi  koci  brahmananam  ekacariyopi  ekacariyapacariyopi  yava
sattama  acariyamahayuga  yo evamaha aham imesam pancannam dhammanam
sayam abhinna sacchikatva vipakam pavedemiti . no hidam bho gotama.
Kim  pana  manava  yepi  te  brahmananam pubbaka isayo mantanam
kattaro  mantanam  pavattaro  yesamidam  etarahi  brahmananam 2-
poranam  mantapadam  gitam  pavuttam  samihitam  tadanugayanti  tadanubhasanti
bhasitamanubhasanti  vacitamanuvacenti  seyyathidam  atthako  vamako
vamadevo  vessamitto  yamataggi  angiraso bharadvajo vasettho
kassapo  bhagu  tepi  evamahamsu  mayam  imesam pancannam [3]- sayam
abhinna sacchikatva vipakam pavedemati. No hidam bho gotama.
   [717] Iti kira manava natthi koci brahmananam ekabrahmanopi
yo   evamaha   aham   imesam   pancannam  dhammanam   sayam
@Footnote: 1 Yu. sayanti natthi. 2 Yu. brahmanati dissati. 3 Yu. etthantare dhammananti
@dissati.
Abhinna  sacchikatva  vipakam  pavedemiti  natthi  koci  brahmananam
ekacariyopi  ekacariyapacariyopi  yava sattama acariyamahayuga yo
evamaha  aham  imesam  pancannam  dhammanam  sayam abhinna sacchikatva
vipakam  pavedemiti  yepi  te brahmananam pubbaka isayo mantanam
kattaro  mantanam  pavattaro yesamidam etarahi brahmananam poranam
mantapadam  gitam pavuttam samihitam tadanugayanti tadanubhasanti bhasitamanubhasanti
vacitamanuvacenti  seyyathidam atthako vamako vamadevo vessamitto
yamataggi angiraso bharadvajo vasettho kassapo bhagu tepi na evamahamsu
mayam imesam pancannam dhammanam sayam abhinna sacchikatva vipakam pavedemati
   {717.1}  seyyathapi manava andhaveni paramparasamsatta purimopi
na  passati  majjhimopi na passati pacchimopi na passati evameva kho
manava   andhavenupamam  manne  brahmananam  bhasitam  sampajjati
purimopi na passati majjhimopi na passati pacchimopi na passatiti.
   [718] Evam vutte subho manavo todeyyaputto bhagavato 1-
andhavenupammena  vuccamano  kupito anattamano bhagavantamyeva khumsento
bhagavantamyeva  vambhento  bhagavantamyeva  vadamano  samano  gotamo
papito  2-  bhavissatiti  bhagavantam etadavoca brahmano 3- gotama
pokkharasati  opamanno  subhagavaniko  evamaha  evameva  kho 4-
panime  ke samanabrahmana uttarim manussadhamma alamariyananadassanavisesam
@Footnote: 1 Yu. bhagavata. 2. Yu. papiko. 3 Yu. brahmano bho. 4 Yu. khoti natthi.
Patijananti  tesamidam  bhasitam  hassakamyeva  sampajjati  namakamyeva
sampajjati  rittakamyeva  sampajjati  tucchakamyeva sampajjati katham hi nama
manussabhuto    uttarim    manussadhamma   alamariyananadassanavisesam
nassati va dakkhiti 1- va sacchi va karissatiti netam thanam vijjatiti.
   {718.1}  Kim  pana manava brahmano pokkharasati opamanno
subhagavaniko  sabbesamyeva  samanabrahmananam  cetasa  ceto  paricca
pajanatiti  . sakayapi hi bho gotama punnikaya dasiya brahmano
pokkharasati  opamanno  subhagavaniko  [2]-  cetasa ceto paricca
pajanati  kuto  pana  sabbesamyeva  samanabrahmananam cetasa ceto
paricca pajanissatiti.
   [719] Seyyathapi manava jaccandho puriso so 3- na passeyya
kanhasukkani  rupani  na  passeyya  nilakani  rupani  na passeyya
pitakani  rupani  na  passeyya  lohitakani  rupani  na  passeyya
manjetthakani  rupani  na  passeyya  samavisamani  na  passeyya
tarakarupani  na  passeyya  candimasuriye  so  evam vadeyya natthi
kanhasukkani  rupani  natthi  kanhasukkanam  rupanam  dassavi  natthi
nilakani  rupani  natthi  nilakanam  rupanam  dassavi  natthi  pitakani
rupani  natthi  pitakanam  rupanam  dassavi  natthi  lohitakani rupani
natthi  lohitakanam  rupanam  dassavi  natthi  manjetthakani  rupani
natthi  manjetthakanam  rupanam dassavi natthi samavisamam natthi samavisamassa
@Footnote: 1 Yu. dakkhissati. 2 Yu. etthantare nasaddo dissati. 3 Yu. soti natthi.
Dassavi   natthi   tarakarupani   natthi  tarakarupanam  dassavi
natthi  candimasuriya  natthi  candimasuriyanam  dassavi  ahametam  na
janami  ahametam na passami tasma tam 1- natthiti samma nu kho
so manava vadamano vadeyyati.
   {719.1} No hidam bho gotama atthi kanhasukkani rupani atthi
kanhasukkanam  rupanam  dassavi  atthi  nilakani rupani atthi nilakanam
rupanam  dassavi atthi pitakani rupani atthi pitakanam rupanam dassavi
atthi  lohitakani  rupani  atthi  lohitakanam  rupanam dassavi atthi
manjetthakani  rupani  atthi  manjetthakanam  rupanam  dassavi  atthi
samavisamam  atthi  samavisamassa  dassavi  atthi  tarakarupani  atthi
tarakarupanam  dassavi  atthi  candimasuriya  atthi  candimasuriyanam
dassavi  ahametam  na  janami ahametam na passami tasma tam 2-
natthiti na hi 3- bho gotama samma vadamano vadeyyati.
   {719.2} Evameva kho manava brahmano pokkharasati opamanno
subhagavaniko andho acakkhuko so vata uttarim manussadhamma alamariyanana-
dassanavisesam  nassati  va  dakkhiti  va sacchi va karissatiti netam
thanam vijjati.
   [720] Tam kim mannasi manava ye pana 4- te kosalika 5-
brahmanamahasala   seyyathidam   canki   brahmano   tarukkho
brahmano   pokkharasati   brahmano   janussoni  brahmano
pita  va  te  todeyyo  katama  nesam  seyya yam va te
@Footnote: 1-2 Yu. tanti natthi. 3 Yu. na hi so bho. 4 Yu. pana saddo natthi. 5 Yu.
@kosalaka.
Sammuccha 1- vacam bhaseyyum yam va asammucchati 2- . sammuccha bho
gotama . katama tesam seyya yam va te manta vacam bhaseyyum yam
va amantati . manta bho gotama . Katama tesam seyya 3- yam va
te patisankhaya vacam bhaseyyum yam va appatisankhayati . Patisankhaya
bho gotama . katama tesam seyya 4- yam va te atthasanhitam vacam
bhaseyyum yam va anatthasanhitanti. Atthasanhitam bho gotama.
   [721]  Tam  kim mannasi manava yadi evam sante brahmanena
pokkharasatina  opamannena  subhagavanikena  sammuccha  vaca  bhasita
asammucchati 5- . sammuccha bho gotama. Manta vaca bhasita amanta
vacati 6- . amanta bho gotama . patisankhaya bhasita 7- vaca
appatisankhayati  8-  .  appatisankhaya bho gotama . atthasanhita
vaca bhasita anatthasanhitati 9-. Anatthasanhita bho gotama.
   [722] Panca kho ime manava nivarana katame panca kamacchanda-
nivaranam   byapadanivaranam   thinamiddhanivaranam   uddhaccakukkuccanivaranam
vicikicchanivaranam ime kho manava panca nivarana . imehi kho manava
pancahi  nivaranehi  brahmano  pokkharasati  opamanno  subhagavaniko
avuto 10- nivuto ophuto pariyonaddho so vata uttarim manussadhamma
alamariyananadassanavisesam  nassati  va dakkhiti va sacchi va karissatiti
netam thanam vijjati.
@Footnote: 1 Yu. sammusa. 2 Yu. asammusa. 3-4 Yu. seyyo. 5 Yu. asammusa vati.
@6 Yu. amanta vati. 7 Yu. vaca bhasita. 8 Yu. appatisankhaya vati. 9 Yu.
@anatthasanhita vati. 10 Yu. avato.
   [723]  Panca  kho  ime  manava  kamaguna  katame panca
cakkhuvinneyya  rupa  ittha  kanta manapa piyarupa kamupasanhita
rajaniya  sotavinneyya  sadda  ...  ghanavinneyya gandha ...
Jivhavinneyya   rasa   ...   kayavinneyya   photthabba
ittha  kanta  manapa  piyarupa  kamupasanhita  rajaniya  ime
kho manava panca kamaguna . imehi kho manava pancahi kamagunehi
brahmano  pokkharasati  opamanno  subhagavaniko gadhito 1- mucchito
ajjhapanno    anadinavadassavi    anissaranapanno   paribhunjati
so  vata  uttarim  manussadhamma  alamariyananadassanavisesam  nassati
va dakkhiti va sacchi va karissatiti netam thanam vijjati.
   [724]  Tam  kim mannasi manava yam va tinakatthupadanam paticca
aggim  jaleyya  yam  va  nissatthatinakatthupadanam  aggim  jaleyya
katamo nu kho assa aggi accima ceva 4- vannima ca pabhassaro
cati  .  sace  tam  bho gotama thanam nissatthatinakatthupadanam aggim
jalitum  3-  svassa aggi accima ceva 2- vannima ca pabhassaro
cati  .  atthanam  kho  etam  manava  anavakaso  yam nissattha-
tinakatthupadanam  aggim  jaleyya  annatra  iddhimata  seyyathapi
manava  tinakatthupadanam  paticca  aggi  jalati  tathupamaham  manava
imam  pitim  vadami  yayam piti panca kamagune paticca . seyyathapi
manava   nissatthatinakatthupadano  5-  aggi  jalati  tathupamaham
@Footnote: 1 Yu.gathito. 2-4 Yu.evasaddo natthi. 3 Yu.jalitum. 5 Yu. ...padanam paticca.
Manava  imam  pitim  vadami  yayam  piti annatreva kamehi annatra
akusalehi dhammehi
   {724.1}  katama  ca  manava  piti  annatreva  kamehi
annatra  akusalehi  dhammehi  idha  manava  bhikkhu vivicceva kamehi
vivicca  akusalehi  dhammehi  .pe.  pathamam  jhanam upasampajja viharati
ayampi  kho  manava  piti  annatreva  kamehi  annatra akusalehi
dhammehi . puna caparam manava [1]- vitakkavicaranam vupasama .pe. Dutiyam
jhanam  upasampajja  viharati  ayampi  kho  manava  piti  annatreva
kamehi annatra akusalehi dhammehi.
   [725]  Ye  te manava brahmana panca dhamme pannapenti
punnassa  kiriyaya  kusalassa  aradhanaya  kamettha  brahmana dhammam
mahapphalataram  pannapenti  punnassa  kiriyaya kusalassa aradhanayati .
Yeme  bho  gotama  brahmana  panca  dhamme pannapenti punnassa
kiriyaya  kusalassa aradhanaya cagamettha brahmana dhammam mahapphalataram
pannapenti punnassa kiriyaya kusalassa aradhanayati.
   [726]  Tam  kim  mannasi  manava idha annatarassa brahmanassa
mahayanno  paccupatthito  assa . atha dve brahmana agaccheyyum
itthannamassa  brahmanassa  mahayannam  anubhavissamati  . tatra 2-
ekassa  brahmanassa  evamassa  aho vatahameva labheyyam bhattagge
aggasanam  aggodakam  aggapindam  na  anne 3- brahmana labheyyum
bhattagge  aggasanam  aggodakam  aggapindanti  .  thanam kho panetam
@Footnote: 1 Yu. etthantare bhikkhuti dissati. 2 Yu. tattheva tassa. 3 Yu. na anno
@brahmano labheyya.
Manava  vijjati  yam  anno  brahmano  labheyya  bhattagge
aggasanam  aggodakam  aggapindam  na  so  brahmano  labheyya
bhattagge  aggasanam  aggodakam  aggapindam  .  anne  1-
brahmana  labhanti  bhattagge  aggasanam  aggodakam  aggapindam
naham  labhami  bhattagge  aggasanam  aggodakam  aggapindanti  iti
so  kupito  2-  anattamano  imassa  pana  manava brahmana kim
vipakam  pannapentiti  .  na  khvettha bho gotama brahmana evam
danam  denti  imina 3- ca vo kupito anattamanoti atha khvettha
brahmana  anukampajatikamyeva  danam  dentiti  . evam sante kho
manava  brahmananam  idam  chattham  punnakiriyavatthum  4-  hoti yadidam
anukampajatikanti  5-  . evam sante bho gotama brahmananam idam
chattham punnakiriyavatthum 6- hoti yadidam anukampajatikanti 7-.
   [727]  Ye  te manava brahmana panca dhamme pannapenti
punnassa  kiriyaya  kusalassa  aradhanaya  ete  8-  kattha bahulam
samanupassasiti . yeme bho gotama brahmana panca dhamme pannapenti
punnassa  kiriyaya  kusalassa  aradhanaya  imaham  panca  dhamme
pabbajitesu  bahulam  samanupassami  appam  gahatthesu  gahattho  hi bho
gotama  mahattho  mahakicco  mahadhikarano  mahasamarambho  na
satatam  samitam  saccavadi  hoti  pabbajito  kho  pana  bho  gotama
appattho  appakicco  appadhikarano  appasamarambho  satatam  samitam
@Footnote: 1 Yu. anno brahmano labhati. 2 Yu. kupito hoti. 3 Yu. imina paro
@kupito hotu. 4-6 Yu. .. vatthu. 5-7 Yu. anukampajatikanti
@8 Yu. ime tavam panca... *-
@* jeinaararath m+garaea
Saccavadi  hoti  gahattho  hi  bho  gotama  mahattho  mahakicco
mahadhikarano  mahasamarambho  na  satatam  samitam  tapassi  hoti ...
Brahmacari  hoti  ...  sajjhayabahulo hoti ... cagabahulo hoti
pabbajito  kho  pana  bho gotama appattho appakicco appadhikarano
appasamarambho  satatam  samitam  tapassi  hoti  ...  brahmacari
hoti ... sajjhayabahulo hoti ... cagabahulo hoti . yeme bho
gotama  brahmana  1-  panca  dhamme pannapenti punnassa kiriyaya
kusalassa  aradhanaya  imaham  panca  dhamme  pabbajitesu  bahulam
samanupassami appam gahatthesuti.
   [728]  Ye  te manava brahmana panca dhamme pannapenti
punnassa  kiriyaya  kusalassa aradhanaya cittassaham ete parikkhare
vadami  yadidam  cittam  averam  abyapajjham  tassa  bhavanaya . idha
manava  bhikkhu  saccavadi  hoti  so  saccavadimhiti labhati atthavedam
labhati  dhammavedam  labhati  dhammupasanhitam  pamujjam  yantam  kusalupasanhitam
pamujjam  cittassaham  etam  parikkharam  vadami  yadidam  cittam averam
abyapajjham  tassa bhavanaya . idha manava bhikkhu tapassi hoti ...
Brahmacari hoti ... sajjhayabahulo hoti ... cagabahulo hoti so
cagabahulomhiti  labhati  atthavedam  labhati  dhammavedam labhati dhammupasanhitam
pamujjam  yantam  kusalupasanhitam  pamujjam  cittassaham  etam  parikkharam
vadami  yadidam  cittam  averam  abyapajjham  tassa  bhavanaya .
@Footnote: 1 Yu. samanabrahmana.
Ye  te  manava  brahmana  panca  dhamme  pannapenti  punnassa
kiriyaya  kusalassa  aradhanaya  cittassaham ete parikkhare vadami
yadidam  cittam  averam  abyapajjham tassa bhavanayati . evam vutte
subho  manavo  todeyyaputto  bhagavantam  etadavoca sutam metam bho
gotama samano gotamo brahmanam sahabyataya maggam pajanatiti 1-.
   [729]  Tam  kim  mannasi manava asanne ito nalakaragamo
nayito dure nalakaragamoti . evam bho gotama 2- asanne ito
nalakaragamo  nayito  dure nalakaragamoti . tam kim mannasi manava
idha 3- khvassa puriso nalakaragame jatavaddho tamenam nalakaragamato
tavadeva  apasakkam 4- nalakaragamassa maggam puccheyya siya nu kho
manava  tassa  purisassa  nalakaragame  jatavaddhassa  nalakaragamassa
maggam  putthassa  dandhayitattam  va  vitthayitattam  vati . no hidam
bho  gotama tam kissa hetu assa 5- hi bho gotama purisassa 6-
nalakaragame  jatavaddhassa  sabbaneva  nalakaragamassa  maggani
suviditaniti . siya na 7- kho manava tassa purisassa nalakaragame
jatavaddhassa  nalakaragamassa  maggam  putthassa  dandhayitattam  va
vitthayitattam va na tveva tathagatassa brahmalokam va brahmalokagaminim
va patipadam putthassa dandhayitattam va vitthayitattam va brahmanancaham
manava    pajanami    brahmalokanca    brahmalokagamininca
patipadam   yathapatipanno   ca   brahmalokam   upapanno   tanca
@Footnote: 1 Yu. janatiti. 2 Yu. gotamati natthi. 3 Yu. idhassa. 4 Yu. avasatam.
@5 Yu. amu. 6 Yu. puriso nalakaragame jatavaddho tassa. 7 Yu. nu.
Pajanamiti  .  sutam  metam  bho  gotama samano gotamo brahmanam
sahabyataya  maggam  desetiti  sadhu  me  bhavam  gotamo  brahmanam
sahabyataya  maggam  desetuti  .  tenahi  manava  sunahi  sadhukam
manasikarohi  bhasissamiti  .  evam  bhoti  kho  subho  manavo
todeyyaputto bhagavato paccassosi.
   [730]  Bhagava  etadavoca  katamo  ca  manava  brahmanam
sahabyataya  maggo  idha  manava  bhikkhu  mettasahagatena  cetasa
ekam  disam  pharitva  viharati  tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham
iti  uddhamadho  tiriyam  sabbadhi  sabbatthataya  1-  sabbavantam
lokam  mettasahagatena  cetasa  vipulena  mahaggatena  appamanena
averena  abyapajjhena  pharitva viharati evam bhavitaya kho manava
mettaya  cetovimuttiya  yam  pamanakatam  kammam na tam tatravasissati
na tam tatravatitthati seyyathapi manava balava sankhadhamo appakasireneva
catuddisa  vinnapeyya  evameva  kho  manava  evam  bhavitaya
mettaya  cetovimuttiya  yam  pamanakatam  kammam na tam tatravasissati
na  tam  tatravatitthati  ayampi  kho  manava  brahmanam  sahabyataya
maggo  .  puna  caparam  manava bhikkhu karunasahagatena cetasa ...
Muditasahagatena  cetasa  ...  upekkhasahagatena cetasa ekam disam
pharitva viharati tatha dutiyam tatha tatiyam tatha catuttham iti uddhamadho tiriyam
sabbadhi  sabbatthataya  2- sabbavantam lokam upekkhasahagatena cetasa
@Footnote: 1-2 Yu. sabbattataya.
Vipulena  mahaggatena  appamanena  averena  abyapajjhena  pharitva
viharati  evam  bhavitaya  kho  manava upekkhaya cetovimuttiya yam
pamanakatam  kammam  na  tam  tatravasissati  na  tam  tatravatitthati
seyyathapi  manava  balava  sankhadhamo  appakasireneva  catuddisa
vinnapeyya  evameva  kho  manava  evam  bhavitaya  upekkhaya
cetovimuttiya  yam  pamanakatam  kammam  na  tam  tatravasissati na tam
tatravatitthati ayampi kho manava brahmanam sahabyataya maggoti.
   [731]  Evam  vutte  subho manavo todeyyaputto bhagavantam
etadavoca  abhikkantam  bho  gotama abhikkantam bho gotama seyyathapi
bho  gotama  nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam va vivareyya
mulhassa va maggam acikkheyya andhakare va telapajjotam dhareyya
cakkhumanto rupani dakkhantiti 1- evameva bhota 2- gotamena aneka-
pariyayena  dhammo  pakasito esaham bhavantam gotamam saranam gacchami
dhammanca  bhikkhusanghanca  upasakam  mam bhavam gotamo dharetu ajjatagge
panupetam  saranangatam handa cadani mayam bho gotama gacchama bahukicca
mayam bahukaraniyati . yassadani tvam manava kalam mannasiti . atha kho
subho  manavo  todeyyaputto  bhagavato  bhasitam abhinanditva [3]-
utthayasana bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [732] Tena kho pana samayena janussoni brahmano sabbasetena
valavabhirathena  savatthiya  niyyati  divadivassa  .  addasa  kho
@Footnote: 1 Yu. dakkhintiti. 2 Yu. bhoto. 3 Yu. etthantare anumoditvati dissati.
Janussoni   brahmano  subham  manavam  todeyyaputtam  duratova
agacchantam  disvana  subham manavam todeyyaputtam etadavoca handa 1-
bhavam bharadvajo agacchi 2- divadivassati . ito hi kho aham bho
agacchami  samanassa  gotamassa  santikati  .  tam  kim mannasi bhavam
bharadvajo  samanassa  gotamassa  pannaveyyattiyam  pandito  manneti
ko  cahambho ko ca samanassa gotamassa pannaveyyattiyam janissami
sopi  nunassa  tadisova  yo  samanassa  gotamassa  pannaveyyattiyam
janeyyati  .  ularaya  khalu  bhavam  bharadvajo  samanam  gotamam
pasamsaya  pasamsatiti . ko cahambho ko ca samanam gotamam pasamsissami
pasatthappasattho ca 3- bhavam gotamo settho devamanussanam ye cime
bho  brahmana  panca  dhamme  pannapenti  punnassa  kiriyaya
kusalassa aradhanaya cittasseva 4- samano gotamo ete parikkhare
vadeti yadidam cittam averam abyapajjham tassa bhavanayati.
   [733]  Evam  vutte  janussoni  brahmano  sabbaseta
valavabhiratha  orohitva  ekamsam  uttarasangam karitva yena bhagava
tenanjalimpanametva  udanam  udanesi  labha  ranno  pasenadissa
kosalassa  suladdham  [5]-  ranno  pasenadissa  kosalassa  yassa
vijite tathagato viharati araham sammasambuddhoti.
          Subhasuttam nitthitam navamam.
            ------
@Footnote: 1 Yu. handa kuto nu. 2 Yu. agacchati. 3 Yu. ca so bhavam. 4 Yu. cittassa
@te samano gotamo parikkhare vadati. 5 Yu. etthantare labhati dissati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 650-666. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=13289&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=13289&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=709&items=25              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=49              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=709              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=7993              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=7993              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com