ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

            Potaliyasuttaṃ
   [36] Evamme sutaṃ ekaṃ samayaṃ bhagavā aṅguttarāpesu viharati
āpaṇaṃ  nāma aṅguttarāpānaṃ nigamo . atha kho bhagavā pubbaṇhasamayaṃ
nivāsetvā  pattacīvaramādāya  āpaṇaṃ  piṇḍāya  pāvisi  . āpaṇe
piṇḍāya  caritvā  pacchābhattaṃ  piṇḍapātapaṭikkanto  yena  aññataro
vanasaṇḍo tenupasaṅkami 1- divāvihārāya taṃ vanasaṇḍaṃ ajjhogahetvā 2-
aññatarasmiṃ  rukkhamūle  divāvihāraṃ  nisīdi  . potaliyopi kho gahapati
sampannanivāsanapāpuraṇo 3- chattupāhanāhi jaṅghāvihāraṃ 4- anucaṅkamamāno
anuvicaramāno  yena  so  vanasaṇḍo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā taṃ
vanasaṇḍaṃ  ajjhogahetvā  yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
bhagavatā  saddhiṃ  sammodi  sammodanīyaṃ  kathaṃ  sārāṇīyaṃ  vītisāretvā
ekamantaṃ aṭṭhāsi.
   [37]  Ekamantaṃ  ṭhitaṃ kho potaliyaṃ gahapatiṃ bhagavā etadavoca
saṃvijjanti 5- kho gahapati āsanāni sace ākaṅkhasi nisīdāti . Evaṃ
vutte  potaliyo  gahapati  gahapativādena  maṃ  samaṇo  gotamo
samudācaratīti  kupito  anattamano  tuṇhī  ahosi  .  dutiyampi  kho
bhagavā  potaliyaṃ  gahapatiṃ  etadavoca saṃvijjanti kho gahapati āsanāni
@Footnote: 1 Po. upasaṅkamitvā . 2 Ma. ajjhogāhitvā . 3 Sī. Ma. Yu. nivāsanapāvuraṇo.
@4 Ma. jaṅghavihāraṃ . 5 Sī. Yu. saṃvijjante khoti pāṭho dissati.
Sace  ākaṅkhasi  nisīdāti  .  1-  dutiyampi kho potaliyo gahapati
gahapativādena  maṃ  samaṇo  gotamo  samudācaratīti  kupito anattamano
tuṇhī  ahosi  .  tatiyampi  kho bhagavā potaliyaṃ gahapatiṃ etadavoca
saṃvijjanti  kho  gahapati  āsanāni sace ākaṅkhasi nisīdāti . evaṃ
vutte  potaliyo  gahapati  gahapativādena  maṃ  samaṇo  gotamo
samudācaratīti  kupito  anattamano  bhagavantaṃ  etadavoca  tayidaṃ  bho
gotama  nacchannaṃ  tayidaṃ  nappaṭirūpaṃ  yaṃ  maṃ  tvaṃ  gahapativādena
samudācarasīti  . te 2- hi te gahapati ākārā te liṅgā te
nimittā  yathātaṃ  gahapatissāti  .  tathā  hi pana me bho gotama
sabbe kammantā paṭikkhittā sabbe vohārā samucchinnāti.
   {37.1} Yathākathaṃ pana te gahapati sabbe kammantā paṭikkhittā
sabbe vohārā samucchinnāti . idha me bho gotama yaṃ ahosi dhanaṃ
vā  dhaññaṃ  vā  rajataṃ vā jātarūpaṃ vā sabbantaṃ puttānaṃ dāyajjaṃ
niyyātaṃ  tatthāhaṃ  anovādī  anupavādī  ghāsacchādanaparamo  viharāmi
evañca  3-  me  bho gotama sabbe kammantā paṭikkhittā sabbe
vohārā  samucchinnāti  . aññathā kho tvaṃ gahapati vohārasamucchedaṃ
vadesi 4- aññathā ca pana ariyassa vinaye vohārasamucchedo hotīti.
Yathākathaṃ  pana  bhante  ariyassa  vinaye  vohārasamucchedo  hoti
sādhu  me bhante bhagavā tathā dhammaṃ desetu yathā ariyassa vinaye
@Footnote: 1 Po. evaṃ vutte . 2 Po. Ma. tenahi . 3 Yu. evaṃ kho me. Ma. evaṃ
@me . 4 Sī. Yu. vadasi.
Vohārasamucchedo  hotīti . tenahi gahapati suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi
bhāsissāmīti. Evaṃ bhanteti kho potaliyo gahapati bhagavato paccassosi.
   [38] Bhagavā etadavoca aṭṭha kho ime gahapati dhammā ariyassa
vinaye  vohārasamucchedāya  saṃvattanti  katame  aṭṭha  apāṇātipātaṃ
nissāya   pāṇātipāto   pahātabbo   dinnādānaṃ   nissāya
adinnādānaṃ   pahātabbaṃ   saccaṃ   vācaṃ  nissāya  musāvādo
pahātabbo  apisuṇaṃ  vācaṃ  nissāya  pisuṇā  vācā  pahātabbā
agiddhilobhaṃ  nissāya  giddhilobho  pahātabbo  anindārosaṃ  1-
nissāya  nindāroso  2-  pahātabbo  akodhupāyāsaṃ  nissāya
kodhupāyāso  pahātabbo  anatimānaṃ  nissāya  atimāno  pahātabbo
ime kho gahapati aṭṭha dhammā saṅkhittena vuttā vitthārena avibhattā
ariyassa  vinaye  vohārasamucchedāya  saṃvattantīti . yeme pana 3-
bhante  bhagavatā aṭṭha dhammā saṅkhittena vuttā vitthārena avibhattā
ariyassa vinaye vohārasamucchedāya saṃvattanti sādhu me bhante bhagavā
ime  aṭṭha  dhamme vitthārena 4- vibhajatu anukampaṃ upādāyāti .
Tenahi  gahapati  suṇāhi  sādhukaṃ  manasikarohi  bhāsissāmīti  . evaṃ
bhanteti kho potaliyo gahapati bhagavato paccassosi.
   [39]  Bhagavā  etadavoca apāṇātipātaṃ nissāya pāṇātipāto
pahātabboti   iti   kho   panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca
@Footnote: 1 Po. anindādosaṃ. sabbattha īdisameva . 2 Po. nindādoso. sabbattha
@īdisameva . 3 Yu. ayaṃ saddo natthi . 4 Ma. vitthāretvā.
Vuttaṃ  idha  gahapati  ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati yesaṃ kho ahaṃ
saññojanānaṃ  hetu  pāṇātipātī  assaṃ  tesāhaṃ  saññojanānaṃ
pahānāya  samucchedāya  paṭipanno  ahañceva  kho  pana pāṇātipātī
assaṃ  attāpi  maṃ upavadeyya pāṇātipātapaccayā anuvicca 1- viññū
garaheyyuṃ  pāṇātipātapaccayā  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  duggati
pāṭikaṅkhā  pāṇātipātapaccayā  etadeva  kho  pana  saññojanaṃ
etaṃ  nīvaraṇaṃ  yadidaṃ  pāṇātipāto  ye  ca  pāṇātipātapaccayā
uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā  pāṇātipātā  paṭiviratassa
evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na  honti  apāṇātipātaṃ
nissāya  pāṇātipāto  pahātabboti  iti  yantaṃ  vuttaṃ  idametaṃ
paṭicca vuttaṃ.
   [40]  Dinnādānaṃ  nissāya  adinnādānaṃ  pahātabbanti  iti
kho panetaṃ vuttaṃ kiñcetaṃ paṭicca vuttaṃ idha gahapati ariyasāvako iti
paṭisañcikkhati  yesaṃ  kho  ahaṃ  saññojanānaṃ  hetu  adinnādāyī
assaṃ  tesāhaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  samucchedāya  paṭipanno
ahañceva  kho  pana  adinnādāyī  assaṃ  attāpi  maṃ  upavadeyya
adinnādānapaccayā  anuvicca  viññū  garaheyyuṃ  adinnādānapaccayā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  adinnādānapaccayā
etadeva  kho  pana  saññojanaṃ  etaṃ  nīvaraṇaṃ  yadidaṃ  adinnādānaṃ
ye  ca  adinnādānapaccayā  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā
@Footnote: 1 Po. anuviccāpi. Ma. anuviccāpi maṃ. ito paraṃ sabbattha īdisameva.
Adinnādānā  paṭiviratassa  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā na
honti  dinnādānaṃ  nissāya  adinnādānaṃ  pahātabbanti  iti  yantaṃ
vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [41]  Saccaṃ  vācaṃ nissāya musāvādo pahātabboti iti kho
panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ idha gahapati ariyasāvako iti
paṭisañcikkhati  yesaṃ  kho  ahaṃ  saññojanānaṃ  hetu  musāvādī assaṃ
tesāhaṃ   saññojanānaṃ   pahānāya   samucchedāya   paṭipanno
ahañceva  kho  pana  musāvādī  assaṃ  attāpi  maṃ  upavadeyya
musāvādapaccayā   anuvicca   viññū   garaheyyuṃ  musāvādapaccayā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  musāvādapaccayā
etadeva  kho  pana  saññojanaṃ  etaṃ nīvaraṇaṃ yadidaṃ musāvādo ye
ca  musāvādapaccayā  uppajjeyyuṃ  āsavā vighātapariḷāhā musāvādā
paṭiviratassa evaṃsa te āsavā vighātapariḷāhā na honti saccaṃ vācaṃ
nissāya  musāvādo  pahātabboti  iti  yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca
vuttaṃ.
   [42]  Apisuṇaṃ  vācaṃ nissāya pisuṇā vācā pahātabbāti iti
kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca vuttaṃ idha gahapati ariyasāvako
iti  paṭisañcikkhati  yesaṃ kho ahaṃ saññojanānaṃ hetu pisuṇavāco 1-
assaṃ  tesāhaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  samucchedāya  paṭipanno
ahañceva  kho  pana  pisuṇavāco  1- assaṃ attāpi maṃ upavadeyya
@Footnote: 1 Ma. pisuṇāvāco.
Pisuṇavācapaccayā  1-  anuvicca  viññū  garaheyyuṃ  pisuṇavācapaccayā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  pisuṇavācapaccayā
etadeva  kho  pana  saññojanaṃ  etaṃ  nīvaraṇaṃ  yadidaṃ  pisuṇavācā
ye  ca  pisuṇavācapaccayā  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā
pisuṇāya  vācāya  paṭiviratassa  evaṃsa  te  āsavā vighātapariḷāhā
na  honti  apisuṇaṃ  vācaṃ  nissāya  pisuṇā  vācā  pahātabbāti
iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [43]  Agiddhilobhaṃ  nissāya  giddhilobho pahātabboti iti kho
panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  idha  gahapati  ariyasāvako
iti  paṭisañcikkhati  yesaṃ  kho  ahaṃ  saññojanānaṃ  hetu  giddhilobhī
assaṃ  tesāhaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  samucchedāya  paṭipanno
ahañceva  kho  pana  giddhilobhī  assaṃ  attāpi  maṃ  upavadeyya
giddhilobhapaccayā   anuvicca   viññū   garaheyyuṃ  giddhilobhapaccayā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  giddhilobhapaccayā
etadeva  kho  pana  saññojanaṃ  etaṃ  nīvaraṇaṃ  yadidaṃ  giddhilobho
ye  ca  giddhilobhapaccayā  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā
agiddhilobhissa  2-  evaṃsa  te  āsavā vighātapariḷāhā na honti
agiddhilobhaṃ  nissāya  giddhilobho  pahātabboti  iti  yantaṃ  vuttaṃ
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [44]  Anindārosaṃ  nissāya  nindāroso  pahātabboti  iti
@Footnote: 1 Yu. pisuṇāvācāpaccayā. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. giddhilobhāpaṭiviratassa.
Kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca vuttaṃ idha gahapati ariyasāvako
iti  paṭisañcikkhati  yesaṃ kho ahaṃ saññojanānaṃ hetu nindārosī 1-
assaṃ  tesāhaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  samucchedāya  paṭipanno
ahañceva  kho  pana  nindārosī  assaṃ  attāpi  maṃ  upavadeyya
nindārosapaccayā   anuvicca  viññū  garaheyyuṃ  nindārosapaccayā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  nindārosapaccayā
etadeva  kho  pana  saññojanaṃ  etaṃ  nīvaraṇaṃ  yadidaṃ  nindāroso
ye  ca  nindārosapaccayā  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā
anindārosissa  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na  honti
anindārosaṃ  nissāya  nindāroso  pahātabboti  iti  yantaṃ  vuttaṃ
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [45]  Akodhupāyāsaṃ  nissāya  kodhupāyāso pahātabboti iti
kho  panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca vuttaṃ idha gahapati ariyasāvako
iti  paṭisañcikkhati  yesaṃ  kho  ahaṃ  saññojanānaṃ hetu kodhupāyāsī
assaṃ  tesāhaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  samucchedāya  paṭipanno
ahañceva  kho  pana  kodhupāyāsī  assaṃ  attāpi  maṃ  upavadeyya
kodhupāyāsapaccayā  anuvicca  viññū  garaheyyuṃ  kodhupāyāsapaccayā
kāyassa  bhedā  parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  kodhupāyāsapaccayā
etadeva  kho  pana  saññojanaṃ  etaṃ  nīvaraṇaṃ  yadidaṃ kodhupāyāso
ye  ca  kodhupāyāsapaccayā  uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā
@Footnote: 1 Po. ...dosī ...doso.
Akodhupāyāsissa  evaṃsa  te  āsavā  vighātapariḷāhā  na  honti
akodhupāyāsaṃ  nissāya  kodhupāyāso  pahātabboti  iti yantaṃ vuttaṃ
idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   [46]  Anatimānaṃ  nissāya  atimāno  pahātabboti  iti kho
panetaṃ  vuttaṃ  kiñcetaṃ  paṭicca  vuttaṃ  idha  gahapati  ariyasāvako
iti  paṭisañcikkhati  yesaṃ  kho  ahaṃ  saññojanānaṃ  hetu  atimānī
assaṃ  tesāhaṃ  saññojanānaṃ  pahānāya  samucchedāya  paṭipanno
ahañceva  kho  pana  atimānī  assaṃ  attāpi  maṃ  upavadeyya
atimānapaccayā  anuvicca  viññū  garaheyyuṃ  atimānapaccayā  kāyassa
bhedā  parammaraṇā  duggati  pāṭikaṅkhā  atimānapaccayā  etadeva
kho pana saññojanaṃ etaṃ nīvaraṇaṃ yadidaṃ atimāno ye ca atimānapaccayā
uppajjeyyuṃ  āsavā  vighātapariḷāhā  anatimānissa  evaṃsa  te
āsavā  vighātapariḷāhā  na  honti  anatimānaṃ  nissāya  atimāno
pahātabboti iti yantaṃ vuttaṃ idametaṃ paṭicca vuttaṃ.
   {46.1} Ime kho gahapati aṭṭha dhammā saṅkhittena vuttā vitthārena
avibhattā  ye  ariyassa  vinaye  pahānāya  1- vohārasamucchedāya
saṃvattanti  na  tveva  tāva  gahapati ariyassa vinaye sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ vohārassa samucchedo hotīti . yathākathaṃ pana bhante
ariyassa  vinaye  sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  vohārasamucchedo
hoti  sādhu  me  bhante  bhagavā  tathā  dhammaṃ  desetu  yathā
@Footnote: 1 Po. ayaṃ pāṭho natthi.
Ariyassa  vinaye  sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ vohārassa samucchedo
hotīti  .  tenahi gahapati suṇāhi sādhukaṃ manasikarohi bhāsissāmīti .
Evaṃ bhanteti kho potaliyo gahapati bhagavato paccassosi.
   [47]  Bhagavā etadavoca seyyathāpi gahapati kukkuro jighacchā-
dubbalyapareto  goghātakasūnaṃ  1-  paccupaṭṭhito assa tamenaṃ dakkho
goghātako  vā  goghātakantevāsī  vā  aṭṭhikaṅkalaṃ sunikantaṃ nikantaṃ
nimmaṃsaṃ  lohitamakkhitaṃ  upacchūbheyya taṃ kiṃ maññasi gahapati api nu 2-
so  kukkuro  amuṃ  aṭṭhikaṅkalaṃ  sunikantaṃ nikantaṃ nimmaṃsaṃ lohitamakkhitaṃ
palehanto  3-  jighacchādubbalyaṃ  paṭivineyyāti . no hetaṃ bhante
taṃ  kissa  hetu  aduṃ hi bhante aṭṭhikaṅkalaṃ sunikantaṃ nikantaṃ nimmaṃsaṃ
lohitamakkhitaṃ  yāvadeva  ca  pana  so  kukkuro kilamathassa vighātassa
bhāgī assāti . evameva kho gahapati ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
aṭṭhikaṅkalūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā
ādīnavo  ettha  bhiyyoti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya
disvā  yāyaṃ  upekkhā  nānattā  nānattasitā  taṃ abhinivajjetvā
yāyaṃ upekkhā ekattā ekattasitā yattha sabbaso lokāmisupādānā
aparisesā nirujjhanti tameva upekkhaṃ bhāveti.
   [48] Seyyathāpi gahapati gijjho vā kaṅkho vā 4- kulalo vā
@Footnote: 1 Po. goghātakulānaṃ . 2 Ma. api nu kho so . 3 Sī. Yu. palikhādanto.
@4 Ma. Yu. kaṅko vā.
Maṃsapesimādāya  uḍḍayeyya  tamenaṃ  gijjhāpi  kaṅkhāpi  kulalāpi
anupatitvā  anupatitvā  vitaccheyyuṃ  1-  virājeyyuṃ  taṃ kiṃ maññasi
gahapati sace so gijjho vā kaṅkho vā kulalo vā taṃ maṃsapesiṃ na
khippameva  paṭinissajjeyya  so  tatonidānaṃ  maraṇaṃ  vā niggaccheyya
maraṇamattaṃ  vā  dukkhanti  . evaṃ bhante . evameva kho gahapati
ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati  maṃsapesūpamā  kāmā vuttā bhagavatā
bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha bhiyyoti evametaṃ yathābhūtaṃ
sammappaññāya  disvā  yāyaṃ  upekkhā  nānattā  nānattasitā  taṃ
abhinivajjetvā  yāyaṃ  upekkhā ekattā ekattasitā yattha sabbaso
lokāmisupādānā aparisesā nirujjhanti tameva upekkhaṃ bhāveti.
   [49]  Seyyathāpi  gahapati  puriso  ādittaṃ  tiṇukkaṃ ādāya
pativātaṃ gaccheyya taṃ kiṃ maññasi gahapati sace so puriso taṃ ādittaṃ
tiṇukkaṃ  na  khippameva  paṭinissajjeyya  tassa  sā  ādittā
tiṇukkā  hatthaṃ  vā  ḍaheyya  bāhuṃ  vā  ḍaheyya  aññataraṃ vā
aññataraṃ  2-  vā  aṅgapaccaṅgaṃ  vā 3- ḍaheyya so tatonidānaṃ
maraṇaṃ  vā  nigaccheyya  maraṇamattaṃ vā dukkhanti . evaṃ bhante .
Evameva  kho  gahapati  ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati  tiṇukkūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyoti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā  .pe.  tameva
upekkhaṃ bhāveti.
@Footnote: 1 Ma. visajjeyyuṃ . 2 Yu. ekapadameva dissati . 3 Yu. ayaṃ saddo natthi.
   [50]  Seyyathāpi  gahapati  aṅgārakāsu  sādhikaporisā  pūrā
aṅgārānaṃ  vītaccikānaṃ  vītadhūmānaṃ atha puriso āgaccheyya jīvitukāmo
amaritukāmo  sukhakāmo  dukkhapaṭikkūlo  tamenaṃ  dve  balavanto
purisā  nānābāhāsu  gahetvā  aṅgārakāsuṃ  upakaḍḍheyyuṃ  taṃ  kiṃ
maññasi gahapati api nu so puriso iti cīti ceva kāyaṃ sannāmeyyāti 1-.
No 2- hetaṃ bhante taṃ kissa hetu viditaṃ hi bhante tassa purisassa
imañca  3-  ahaṃ  aṅgārakāsuṃ  papatissāmi  tatonidānaṃ  maraṇaṃ vā
niggacchissāmi  4-  maraṇamattaṃ  vā  dukkhanti  .  evameva  kho
gahapati   ariyasāvako   iti   paṭisañcikkhati   aṅgārakāsūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyoti  evametaṃ  yathābhūtaṃ  sammappaññāya  disvā  .pe.  tameva
upekkhaṃ bhāveti.
   [51] Seyyathāpi gahapati puriso supinakaṃ passeyya ārāmarāmaṇeyyakaṃ
vanarāmaṇeyyakaṃ  bhūmirāmaṇeyyakaṃ  pokkharaṇirāmaṇeyyakaṃ  so  paṭibuddho
na kiñci passeyya 5- evameva kho gahapati ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
supinakūpamā  kāmā  vuttā  bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha bhiyyoti .pe. Tameva upekkhaṃ bhāveti.
   [52] Seyyathāpi gahapati puriso yācitakaṃ bhogaṃ yācitvā yānaṃ
oropeyya 6- pavaramaṇikuṇḍalaṃ so tehi yācitakehi bhogehi purakkhato
@Footnote: 1 Ma. panāmeyya . 2 Po. Ma. Yu. evaṃ bhante . 3 Yu. imañce.
@4 Yu. nigacchāmi . 5 Ma. paṭipasseyya . 6 Ma. yānaṃ vā poroseyyaṃ.
Parivuto  antarāpaṇaṃ  paṭipajjeyya tamenaṃ jano disvā evaṃ vadeyya
bhogī  vata bho puriso evaṃ kira bhogino bhogāni bhuñjantīti tamenaṃ
sāmikā 1- yattha yattheva passeyyuṃ tattha tattheva sāmikā sāni 2-
hareyyuṃ taṃ kiṃ maññasi gahapati alaṃ nu kho tassa purisassa aññathattāyāti.
No 3- hetaṃ bhante taṃ kissa hetu sāmino hi bhante sāni harantīti.
Evameva  kho  gahapati  ariyasāvako  iti  paṭisañcikkhati yācitakūpamā
kāmā  vuttā  bhagavatā  bahudukkhā  bahūpāyāsā  ādīnavo  ettha
bhiyyoti .pe. Tameva upekkhaṃ bhāveti.
   [53]  Seyyathāpi  gahapati gāmassa vā nigamassa vā avidūre
tibbo  vanasaṇḍo  tatrassa  rukkho  sampannaphalo  ca  uppannaphalo
ca  na  cāssu  kānici  phalāni  bhūmiyaṃ  patitāni  atha  puriso
āgaccheyya  phalatthiko  phalagavesī  phalapariyesanaṃ  caramāno  so  taṃ
vanasaṇḍaṃ  ajjhogāhetvā  taṃ  rukkhaṃ  passeyya  sampannaphalañca
uppannaphalañca  tassa  evamassa  ayaṃ  kho  rukkho  sampannaphalo
ca  uppannaphalo  ca  natthi  ca  kānici  phalāni  bhūmiyaṃ  patitāni
jānāmi  kho  panāhaṃ  rukkhaṃ  abhiruyhituṃ  4-  yannūnāhaṃ imaṃ rukkhaṃ
abhiruyhitvā  5-  yāvadatthañca  khādeyyaṃ ucchaṅgañca pūreyyanti so
taṃ  rukkhaṃ  abhiruyhitvā  yāvadatthañca  khādeyya  ucchaṅgañca pūreyya
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Po. ayaṃ pāṭho natthi . 3 Ma. Yu. evaṃ bhante.
@4 Po. Yu. ārohituṃ . 5 Po. abhiruhitvā. Ma. ārohitvā.
Atha  dutiyo  puriso  āgaccheyya  phalatthiko  phalagavesī phalapariyesanaṃ
caramāno tiṇhaṃ kudhāriṃ 1- ādāya so taṃ vanasaṇḍaṃ ajjhogahetvā 2-
taṃ  rukkhaṃ  passeyya  sampannaphalañca  uppannaphalañca  tassa  evamassa
ayaṃ  rukkho  sampannaphalo  ca  uppannaphalo  ca  natthi  ca kānici
phalāni  bhūmiyaṃ  patitāni na kho panāhaṃ jānāmi rukkhaṃ abhiruyhituṃ 3-
yannūnāhaṃ  imaṃ  rukkhaṃ  mūlato  chetvā  yāvadatthañca  khādeyyaṃ
ucchaṅgañca  pūreyyanti  so  taṃ  rukkhaṃ  mūlato  chindeyya  taṃ kiṃ
maññasi gahapati amuko 4- so 5- puriso paṭhamaṃ rukkhaṃ āruḷho sace
kho so na khippameva oroheyya 6- tassa so rukkho papatanto hatthaṃ
vā bhañjeyya 7- pādaṃ vā bhañjeyya aññataraṃ vā aññataraṃ 8- vā
aṅgapaccaṅgaṃ  bhañjeyya  so  tatonidānaṃ  maraṇaṃ  vā  niggaccheyya
maraṇamattaṃ vā dukkhanti. Evaṃ bhante.
   {53.1}  Evameva  kho gahapati ariyasāvako iti paṭisañcikkhati
rukkhaphalūpamā  kāmā  vuttā bhagavatā bahudukkhā bahūpāyāsā ādīnavo
ettha bhiyyoti evametaṃ yathābhūtaṃ sammappaññāya disvā yāyaṃ upekkhā
nānattā  nānattasitā  taṃ  abhinivajjetvā yāyaṃ upekkhā ekattā
ekattasitā  yattha  sabbaso  lokāmisupādānā  aparisesā nirujjhanti
tameva upekkhaṃ bhāveti.
   [54]  Sa  kho  so  gahapati  ariyasāvako imameva anuttaraṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ  āgamma  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati
@Footnote: 1 Po. kuddālaṃ . 2 Ma. ajjhogāhetvā . 3 Po. abhiruhituṃ. Ma. ārohituṃ.
@4 Sī. Ma. asuko yo . 5 Po. yo . 6 Po. ogāheyya.
@7-8 Yu. ekapadameva dissati.
Seyyathīdaṃ  ekampi  jātiṃ  dvepi  jātiyo  .pe.  iti  sākāraṃ
sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.
   {54.1}  Sa  kho  so gahapati ariyasāvako imameva anuttaraṃ
upekkhāsatipārisuddhiṃ   āgamma   dibbena   cakkhunā   visuddhena
atikkantamānusakena   satte   passati   cavamāne  upapajjamāne
hīne  paṇīte  suvaṇṇe  dubbaṇṇe  sugate  duggate  .pe.
Yathākammūpage  satte  pajānāti . sa kho so gahapati ariyasāvako
imaṃyeva   anuttaraṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   āgamma   āsavānaṃ
khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ
abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati.
   [55]  Ettāvatā kho gahapati ariyassa vinaye sabbena sabbaṃ
sabbathā  sabbaṃ  vohārasamucchedo  hoti  taṃ  kiṃ  maññasi  gahapati
yathā  ariyassa vinaye sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ vohārasamucchedo
hoti api nu tvaṃ evarūpaṃ vohārasamucchedaṃ attani samanupassīti 1-.
   {55.1} Ko cāhaṃ bhante yo 2- ca ariyassa vinaye sabbena
sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  vohārasamucchedo  ārakāhaṃ  bhante ariyassa
vinaye  sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  vohārasamucchedā  mayaṃ hi
bhante  pubbe  aññatitthiye  paribbājake  anājānīyeva  samāne
ājānīyāti  amaññimha  3-  anājānīyeva  samāne  ājānīyabhojanaṃ
bhojimha  4-  anājānānīyeva samāne ājānīyaṭṭhāne ṭhapimha bhikkhū
pana  mayaṃ  bhante  ājānīyeva  samāne  anājānīyāti  amaññimha
@Footnote: 1 Ma. samanupassasīti . 2 Ma. Yu. ko. poṭṭhakepi īdiso . 3 Ma. amaññima.
@4 Ma. bhojima.
Ājānīyeva  samāne  anājānīyabhojanaṃ  bhojimha ājānīyeva samāne
anājānīyaṭṭhāne  ṭhapimha  idāni  pana  mayaṃ  bhante  aññatitthiye
paribbājake   anājānīyeva  samāne  anājānīyāti  jānissāma
anājānīyeva  samāne  anājānīyabhojanaṃ  bhojissāma  anājānīyeva
samāne anājānīyaṭṭhāne ṭhapessāma bhikkhū pana mayaṃ bhante ājānīyeva
samāne  ājānīyāti  jānissāma ājānīyeva samāne ājānīyabhojanaṃ
bhojissāma   ājānīyeva  samāne  ājānīyaṭṭhāne  ṭhapessāma
ajanesi  1-  vata  me  bhante bhagavā samaṇesu samaṇapemaṃ samaṇesu
samaṇapasādaṃ 2- samaṇesu samaṇagāravaṃ
   {55.2}  abhikkantaṃ bhante abhikkantaṃ bhante seyyathāpi bhante
nikkujjitaṃ vā ukkujjeyya paṭicchannaṃ vā vivareyya mūḷhassa vā maggaṃ
ācikkheyya  andhakāre vā telapajjotaṃ dhāreyya cakkhumanto rūpāni
dakkhantīti 3- evameva 4- bhagavatā anekapariyāyena dhammo pakāsito
esāhaṃ  bhante  bhagavantaṃ  saraṇaṃ  gacchāmi  dhammañca  bhikkhusaṅghañca
upāsakaṃ maṃ bhagavā dhāretu ajjatagge pāṇupetaṃ saraṇaṅgatanti.
         Potaliyasuttaṃ niṭṭhitaṃ catutthaṃ.
            --------
@Footnote: 1 Ma. ājānesi . 2 Po. samaṇamānaṃ . 3 sī Yu. dakkhintīti.
@4 Ma. evameva kho bhante.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 33-47. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=658              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=658              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=36&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=4              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=36              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=652              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=652              Contents of The Tipitaka Volume 13 https://84000.org/tipitaka/read/?index_13 https://84000.org/tipitaka/english/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]