ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 13 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 5 : Sutta. Ma. Ma.

           Angulimalasuttam
   [521]  Evamme  sutam  ekam samayam bhagava savatthiyam viharati
jetavane  anathapindikassa  arame  .  tena  kho  pana samayena
ranno  pasenadissa  kosalassa  vijite  coro  angulimalo  nama
hoti luddo lohitapani hatapahate nivittho adayapanno panabhutesu .
Tena  gamapi  agama  kata  nigamapi  anigama  kata janapadapi
ajanapada kata . so manusse vadhitva vadhitva angulinam malam dhareti.
Atha  kho  bhagava  pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya savatthim
pindaya   pavisi   savatthiyam   pindaya  caritva  pacchabhattam
pindapatapatikkanto   senasanam  samsametva  pattacivaram  adaya
yena  coro  angulimalo  tenaddhanamaggam patipajji . addasamsu 1-
kho  gopalaka  pasupalaka  kassaka  padhavino  bhagavantam  yena
coro    angulimalo    tenaddhanamaggapatipannam    disvana
bhagavantam  etadavocum  ma  samana  etam  maggam  patipajji  etasmim
samana  magge  coro  angulimalo  nama  luddo  lohitapani
hatapahate  nivittho  adayapanno  panabhutesu  tena gamapi agama
kata  nigamapi  anigama  kata  janapadapi  ajanapada  kata  so
manusse  vadhitva  vadhitva  angulinam  malam  dhareti etanhi samana
maggam  dasapi  purisa  visampi  purisa  timsampi  purisa  cattalisampi
@Footnote: 1 Yu. addasasum.
Purisa  sangaritva  1-  sangaritva  patipajjanti  tepi  corassa
angulimalassa  hatthattham  gacchantiti  . evam vutte bhagava tunhibhuto
agamasi.
   [522]  Dutiyampi kho gopalaka pasupalaka kassaka padhavino
bhagavantam  etadavocum  ma  samana  etam  maggam  patipajji  etasmim
samana  magge  coro  angulimalo  nama  luddo  lohitapani
hatapahate  nivittho  adayapanno  panabhutesu  tena gamapi agama
kata  nigamapi anigama kata janapadapi ajanapada kata so manusse
vadhitva  vadhitva  angulinam  malam  dhareti  etanhi  samana  maggam
dasapi  purisa  visampi  purisa  timsampi  purisa  cattalisampi purisa
sangaritva  sangaritva  patipajjanti  tepi  corassa  angulimalassa
hatthattham gacchantiti. Atha 2- kho bhagava tunhibhuto agamasi.
   [523]  Tatiyampi kho gopalaka pasupalaka kassaka padhavino
bhagavantam  etadavocum  ma  samana etam maggam patipajji etasmim samana
magge  coro  angulimalo  nama  luddo  lohitapani  hatapahate
nivittho  adayapanno  panabhutesu  tena  gamapi  agama  kata
nigamapi  anigama  kata  janapadapi  ajanapada  kata  so manusse
vadhitva  vadhitva  angulinam  malam  dhareti  etanhi  samana  maggam
dasapi  purisa  visampi  purisa  timsampi  purisa  cattalisampi purisa
@Footnote: 1 Si. samharitva .  2 Yu. dutiyampi.
Sangaritva  sangaritva  patipajjanti  tepi  corassa  angulimalassa
hatthattham gacchantiti. Atha kho bhagava tunhibhuto agamasi.
   [524]  Addasa  kho  coro  angulimalo bhagavantam duratova
agacchantam  .  disvanassa  etadahosi  acchariyam  vata  bho abbhutam
vata  bho  imanhi  maggam dasapi purisa visampi purisa timsampi purisa
cattalisampi  purisa  [1]-  sangaritva  2- sangaritva patipajjanti
tepi  mama  hatthattham gacchanti atha ca panayam samano eko adutiyo
pasayha  manne  agacchati  yannunaham  [3]-  samanam  jivita
voropeyyanti  .  atha  kho coro angulimalo asicammam gahetva
dhanukalapam  sannayhitva  bhagavantam  pitthito  pitthito  anubandhi .
Atha  kho  bhagava  tatharupam  iddhabhisankharam abhisankharesi 4- yatha
coro  angulimalo  bhagavantam  pakatiya  gacchantam  sabbathamena  5-
gacchanto  na sakkoti sampapunitum . atha kho corassa angulimalassa
etadahosi  acchariyam vata bho abbhutam vata bho ahanhi pubbe hatthimpi
dhavantam  anupatitva  ganhami  assampi  dhavantam  anupatitva ganhami
rathampi  dhavantam  anupatitva  ganhami  migampi  dhavantam  anupatitva
ganhami  atha  ca  panaham  imam  samanam  pakatiya  gacchantam
sabbathamena  gacchanto  na  sakkomi  sampapunitunti  . thitova 6-
bhagavantam  etadavoca  tittha  samana  tittha  samanati  .  thito aham
angulimala tvanca titthati.
@Footnote: 1 Yu. etthantare pannasampi purisati dissanti . 2 Yu. samharitva.
@3 Yu. etthantare imanti dissati. 4 Yu. abhisankhasi. 5 yu sabbatthamena.
@6 Yu. vasaddo natthi.
   [525]  Atha  kho  corassa  angulimalassa  etadahosi ime
kho  samana  sakyaputtiya  saccavadino  saccapatinna  atha  ca
panayam  samano  gacchamyevaha  thito  aham angulimala tvanca titthati
yannunaham imam samanam puccheyyanti.
   {525.1} Atha kho coro angulimalo bhagavantam gathaya ajjhabhasi
       gaccham vadesi samanatthitomhi
       mamanca brusi thitamatthitosi
       pucchami tam samana etamattham
       katham thito tvam ahamatthitomhi.
       Thito aham angulimala sabbada
       sabbesu bhutesu nidhaya dandam
       tuvanca panesu asannatosi
       tasma thitoham tuvamatthitosi.
       Cirassam vata me mahito mahesi
       mahavanam samana 1- paccupadi 2-
       soham carissami pajahissa 3- papam
       sutvana gatham tava dhammayuttam
       itveva coro asimavudhanca
       sobbhe papate narake manvakari 4-
@Footnote: 1 Si. Yu. samanoyam .  2 Yu. paccavadi .  3 Yu. cirassa pahassam.
@4 Yu. anvakari.
       Avandi coro sugatassa pade
       tattheva nam pabbajjam ayaci.
       Buddho ca kho karuniko mahesi
       yo sattha lokassa sadevakassa
       tamehi bhikkhuti tada avoca
       eseva tassa ahu bhikkhubhavoti.
Atha  kho  bhagava  ayasmata  angulimalena  pacchasamanena  yena
savatthi  tena carikam pakkami . anupubbena carikam caramano yena
savatthi tadavasari.
   [526] Tatra sudam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa
arame  .  tena  kho pana samayena ranno pasenadissa kosalassa
antepuradvare    mahajanakayo   sannipatitva   uccasaddo
mahasaddo  hoti  coro  te  deva  vijite  angulimalo  nama
luddo  lohitapani  hatapahate  nivittho  adayapanno  panabhutesu
tena  gamapi  agama  kata  nigamapi  anigama  kata janapadapi
ajanapada  kata  so  manusse  vadhitva  vadhitva  angulinam  malam
dhareti tam devo patisedhetuti . atha kho raja pasenadi kosalo
pancamattehi  assasatehi  savatthiya  nikkhamitva  1-  divadivassa
yena aramo tena pavisi yavatika 2- yanassa bhumi yanena gantva
yana  paccorohitva  3-  pattikova  yena  bhagava  tenupasankami
@Footnote: 1 Yu. nikkhami .  2 Yu. yavatiko . 3 Yu. paccarohitva.
Upasankamitva bhagavantam abhivadetva ekamantam nisidi.
   [527]  Ekamantam  nisinnam  kho rajanam pasenadikosalam bhagava
etadavoca  kinnu  te maharaja raja magadho seniyo bimbisaro
kupito  vesalika  va  licchavi  anne  va patirajanoti . na
kho  me  bhante  raja  magadho seniyo bimbisaro kupito napi
vesalika  licchavi  napi  anne  patirajano  coro  me bhante
vijite  angulimalo  nama  luddo  lohitapani  hatapahate  nivittho
adayapanno  panabhutesu  tena  gamapi  agama  kata  nigamapi
anigama  kata  janapadapi  ajanapada  kata  so  manusse vadhitva
vadhitva angulinam malam dhareti taham 1- bhante patisedhissamiti. Sace
pana  tvam  maharaja  angulimalam passeyyasi kesamassum oharetva
kasayani  vatthani  acchadetva  agarasma  anagariyam  pabbajitam
viratam  panatipata  viratam adinnadana viratam musavada ekabhattikam
brahmacarim  silavantam  kalyanadhammam  kinti  tam  kareyyasiti .
Abhivadeyyama  va  bhante  paccuttheyyama  va  asanena  va
nimanteyyama  abhinimanteyyama  va  nam  civarapindapatasenasana-
gilanapaccayabhesajjaparikkharehi  dhammikam  va  assa  rakkhavaranaguttim
samvidaheyyama   kuto  panassa  bhante  dussilassa  papadhammassa
evarupo silasamyamo bhavissatiti.
   [528] Tena kho pana samayena ayasma angulimalo bhagavato
@Footnote: 1 Yu. naham.
Avidure  nisinno  hoti . atha kho bhagava dakkhinabaham paggahetva
rajanam  pasenadikosalam  etadavoca eso maharaja angulimaloti .
Atha  kho  ranno  pasenadissa kosalassa ahudeva bhayam ahu chambhitattam
ahu  lomahamso  .  atha  kho  bhagava  rajanam pasenadikosalam bhitam
samviggalomahatthajatam  viditva  rajanam  pasenadikosalam  etadavoca ma
bhayi maharaja ma bhayi maharaja natthi te ito 1- bhayanti .
Atha  kho  ranno  pasenadissa  kosalassa  yam  ahosi  bhayam  va
chambhitattam  va  lomahamso  va  so  patippassambhi  .  atha  kho
raja  pasenadi  kosalo  yenayasma  angulimalo  tenupasankami
upasankamitva  ayasmantam  angulimalam  etadavoca  ayyo  no
bhante angulimaloti . evam maharajati . Kathamgotto [2]- ayyassa
pita  kathamgotta  ayyassa  matati . gaggo kho maharaja pita
mantani  matati  .  abhiramatu  bhante ayyo gaggo mantaniputto
ahamayyassa   gaggassa   mantaniputtassa   ussukkam   karissami
civarapindapatasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkharananti  .  tena  kho
pana  samayena  ayasma  angulimalo  arannako hoti pindapatiko
pamsukuliko  tecivariko  .  atha  kho ayasma angulimalo rajanam
pasenadikosalam etadavoca alam maharaja paripunnam me ticivaranti.
   [529] Atha kho raja pasenadi kosalo yena bhagava tenupasankami
upasankamitva   bhagavantam   abhivadetva  ekamantam  nisidi  .
@Footnote: 1 Yu. ato .  2 Yu. etthantare bhanteti dissati.
Ekamantam  nisinno  kho raja pasenadi kosalo bhagavantam etadavoca
acchariyam  bhante  abbhutam  bhante  yavancidam bhante bhagava adantanam
dameta  asamentanam  1-  sameta  apparinibbutanam  parinibbapeta
yam  hi  mayam  bhante  nasakkhimha  dandenapi satthenapi dametum so
bhagavata  adandena  asatthena  2-  danto  handadani  mayam bhante
gacchama  bahukicca  mayam  bahukaraniyati . yassadani [3]- maharaja
kalam  mannasiti  .  atha kho raja pasenadi kosalo utthayasana
bhagavantam abhivadetva padakkhinam katva pakkami.
   [530] Atha kho ayasma angulimalo pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya pavisi . addasa kho ayasma
angulimalo  savatthiyam  sapadanam  pindaya  caramano  annataram
itthim  mulhagabbham  visatagabbham  .  disvanassa  etadahosi  kilissanti
vata  bho satta kilissanti vata bho sattati . atha kho ayasma
angulimalo   savatthiyam   pindaya   caritva   pacchabhattam
pindapatapatikkanto   yena   bhagava  tenupasankami  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  . ekamantam nisinno kho
ayasma  angulimalo bhagavantam etadavoca idhaham bhante pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaram  adaya  savatthim  pindaya  pavisim  addasam
kho  aham  bhante  savatthiyam  sapadanam  pindaya  caramano annataram
itthim  mulhagabbham  visatagabbham  disvana  me  etadahosi  kilissanti
@Footnote: 1 Yu. asantanam .  2 Yu. asattheneva .  3 Yu. etthantare tvanti dissati.
Vata bho satta kilissanti vata bho sattati.
   [531] Tenahi tvam angulimala yena sa itthi 1- tenupasankama
upasankamitva tam itthim evam vadehi yatoham bhagini jato nabhijanami
sancicca  panam  jivita voropeta tena saccena sotthi te hotu
sotthi  gabbhassati  .  so hi nuna me bhante sampajanamusavado
bhavissati maya hi bhante bahu sancicca pana jivita voropitati .
Tenahi tvam angulimala yena sa itthi 2- tenupasankama upasankamitva
tam itthim evam vadehi yatoham bhagini ariyaya jatiya jato nabhijanami
sancicca panam jivita voropeta tena saccena sotthi te hotu sotthi
gabbhassati  .  evam  bhanteti  kho ayasma angulimalo bhagavato
patissutva  yena  sa  itthi  tenupasankami  upasankamitva tam itthim
etadavoca  yatoham  bhagini  ariyaya  jatiya  jato  nabhijanami
sancicca  panam  jivita voropeta tena saccena sotthi te hotu
sotthi gabbhassati. Atha kho sotthitthiya ahosi sotthi gabbhassa.
   [532]  Atha  kho  ayasma  angulimalo  eko vupakattho
appamatto  atapi  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthaya
kulaputta  sammadeva  agarasma  anagariyam  pabbajanti  tadanuttaram
brahmacariyapariyosanam  dittheva  dhamme  sayam  abhinna  sacchikatva
@Footnote: 1-2 katthaci potthake yena savatthiti patho dissati.
Upasampajja  vihasi  khina  jati  vusitam  brahmacariyam  katam  karaniyam
naparam  itthattayati  abbhannasi  .  annataro  kho  panayasma
angulimalo arahatam ahosi.
   [533] Atha kho ayasma angulimalo pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthiyam  1-  pindaya pavisi . tena kho pana
samayena  annenapi  leddu  khitto  ayasmato angulimalassa kaye
nipatati   annenapi  dando  khitto  ayasmato  angulimalassa
kaye  nipatati  annenapi  sakkhara  khitta ayasmato angulimalassa
kaye  nipatati  .  atha kho ayasma angulimalo bhinnena sisena
lohitena  galantena  bhinnena  pattena  vipphalitaya  sanghatiya
yena  bhagava  tenupasankami  .  addasa  kho  bhagava  ayasmantam
angulimalam  duratova  agacchantam  disvana  ayasmantam  angulimalam
etadavoca  adhivasehi  tvam  brahmana  adhivasehi  tvam  brahmana
yassa  kho  tvam  kammassa vipakena bahuni vassani bahuni vassasatani
bahuni  vassasahassani  niraye  paceyyasi  tassa  tvam  brahmana
kammassa vipakam dittheva dhamme patisamvedesiti.
   [534]  Atha  kho ayasma angulimalo rahogato patisallino
vimuttisukham patisamvedi tayam velayam imam udanam udanesi
     yo ca pubbe pamajjitva   paccha so nappamajjati
     somam lokam pabhaseti       abbhamuttova candima
@Footnote: 1 Yu. savatthim.
     Yassa papam katam kammam       kusalena pithiyati
     somam lokam pabhaseti       abbhamuttova candima
     yo have daharo bhikkhu      yunjati buddhasasane
     somam lokam pabhaseti      abbhamuttova candima
        disa hi me dhammakatham sunantu
        disa hi me yunjantu buddhasasane
        disa hi me te manuja 1- bhajantu
        ye dhammamevadapayanti santo
     disa hi me khantivodanam 2-  avirodhappasamsanam 3-
     sunantu dhammam kalena        tanca anuvidhiyantu
     na hi jatu so mamam himse       annam va pana kanci nam
     pappuyya paramam santim         rakkheyya tasathavare
        udakanhi nayanti nettika
        usukara namayanti tejanam
        darum namayanti tacchaka
        attanam damayanti pandita
     dandeneke damayanti      ankusebhi kasahi ca
     adandena asatthena      aham dandomhi 4- tadina
     ahimsakoti me namam        himsakassa pure sato
     ajjaham saccanamomhi    na nam himsami kanci nam
@Footnote: 1 Yu. manusse .  2 Yu. khantivadanam .  3 Yu. avirodhappasamsinam.
@4 Yu. dantomhi.
     Coro aham pure asim       angulimaloti vissuto
     vuyhamano mahoghena      buddham saranamagamam
     lohitapani pure asim     angulimaloti vissuto
     saranagamanampassa          bhavanetti samuhata
     tadisam kammam katvana      bahum duggatigaminam
     phuttho kammavipakena      anano bhunjami bhojanam
     pamadamanuyunjanti        bala dummedhino jana
     appamadanca medhavi      dhanam setthamva rakkhati
     ma pamadamanuyunjetha      ma kamaratisanthavam
     appamatto hi jhayanto   pappoti vipulam sukham
     svagatam 1- napagatam       nayidam dummanti tam mama
     suvibhattesu 2- dhammesu    yam settham tadupagamam
     svagatam 3- napagatam      nayidam dummanti tam mama
     tisso vijja anuppatta  katam buddhassa sasananti.
          Angulimalasuttam nitthitam chattham.
            ----------
@Footnote: 1-3 Yu. sagatam .  2 Yu. patibhattesu.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 13 page 477-488. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=13&A=9770&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=13&A=9770&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=13&item=521&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=13&siri=36              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=13&i=521              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=9&A=6010              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=9&A=6010              Contents of The Tipitaka Volume 13 http://84000.org/tipitaka/read/?index_13

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com