ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 14 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 6 : Sutta. Ma. U.

           Kāyagatāsatisuttaṃ
   [292]  Evamme  sutaṃ  ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati
jetavane  anāthapiṇḍikassa  ārāme  . atha kho sambahulānaṃ bhikkhūnaṃ
pacchābhattaṃ   piṇḍapātapaṭikkantānaṃ   upaṭṭhānasālāyaṃ   sannisinnānaṃ
sannipatitānaṃ  ayamantarākathā  udapādi  acchariyaṃ  āvuso  abbhūtaṃ
āvuso  yāvañcidaṃ  tena  bhagavatā  jānatā  passatā  arahatā
sammāsambuddhen  kāyagatā  sati  bhāvitā  bahulīkatā  mahapphalā
vuttā mahānisaṃsāti . ayañca kho 1- hidaṃ tesaṃ bhikkhūnaṃ antarākathā
vippakatā hoti.
   [293]  Atha  kho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā vuṭṭhito
yena  upaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  paññatte āsane
nisīdi  .  nisajja kho bhagavā bhikkhū āmantesi kāya nuttha bhikkhave
etarahi kathāya sannisinnā kā ca pana vo antarākathā vippakatāti.
Idha  bhante  amhākaṃ pacchābhattaṃ piṇḍapātapaṭikkantānaṃ upaṭṭhānasālāyaṃ
sannisinnānaṃ   sannipatitānaṃ   ayamantarākathā   udapādi  acchariyaṃ
āvuso  abbhūtaṃ  āvuso  yāvañcidaṃ tena bhagavatā jānatā passatā
arahatā  sammāsambuddhena  kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā mahapphalā
vuttā  mahānisaṃsāti  ayaṃ  no  bhante  antarākathā vippakatā atha
bhagavā anuppattoti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. khosaddo natthi.
   [294] Kathaṃ bhāvitā ca bhikkhave kāyagatā sati kathaṃ bahulīkatā
mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  . idha bhikkhave bhikkhu araññagato vā
rukkhamūlagato  vā  suññāgāragato  vā  nisīdati  pallaṅkaṃ ābhujitvā
ujuṃ  kāyaṃ  paṇidhāya  parimukhaṃ  satiṃ  upaṭṭhapetvā  .  so satova
assasati  sato  passasati  .  dīghaṃ  vā assasanto dīghaṃ assasāmīti
pajānāti  dīghaṃ  vā  passasanto  dīghaṃ  passasāmīti  pajānāti .
Rassaṃ  vā  assasanto  rassaṃ  assasāmīti  pajānāti  rassaṃ  vā
passasanto  rassaṃ  passasāmīti  pajānāti  .  sabbakāyapaṭisaṃvedī
assasissāmīti  sikkhati  sabbakāyapaṭisaṃvedī  passasissāmīti  sikkhati .
Passambhayaṃ  kāyasaṅkhāraṃ  assasissāmīti  sikkhati  passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ
passasissāmīti  sikkhati  .  tassa  evaṃ  appamattassa  ātāpino
pahitattassa  viharato  ye  gehasitā  sarasaṅkappā  te pahīyanti .
Tesaṃ pahānā ajjhattameva cittaṃ santiṭṭhati sannisīdati ekodibhoti 1-
samādhiyati evampi bhikkhave bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [295]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu gacchanto vā gacchāmīti
pajānāti  ṭhito  vā  ṭhitomhīti pajānāti nisinno vā nisinnomhīti
pajānāti  sayāno  vā  sayānomhīti  pajānāti  .  yathā  yathā
vā  panassa  kāyo  paṇihito  hoti  tathā tathā naṃ pajānāti .
Tassa  evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  ye
gehasitā  sarasaṅkappā  te  pahīyanti . tesaṃ pahānā ajjhattameva
@Footnote: 1 Ma. Yu. ekodi hoti.
Cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati evampi bhikkhave
bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [296] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu abhikkante paṭikkante sampajānakārī
hoti  ālokite  vilokite  sampajānakārī  hoti  sammiñjite
pasārite  sampajānakārī  hoti  saṅghāṭipattacīvaradhāraṇe  sampajānakārī
hoti  asite  pīte  khāyite  sāyite  sampajānakārī  hoti
uccārapassāvakamme  sampajānakārī  hoti  gate  ṭhite  nisinne
sutte  jāgarite  bhāsite  tuṇhībhāve sampajānakārī hoti . tassa
evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  ye gehasitā
sarasaṅkappā  te  pahīyanti  .  tesaṃ  pahānā  ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati  evampi bhikkhave bhikkhu
kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [297] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā
adho   kesamatthakā   tacapariyantaṃ   pūrannānappakārassa  asucino
paccavekkhati  atthi  imasmiṃ kāye kesā lomā nakhā dantā taco
maṃsaṃ  nahārū  aṭṭhī  aṭṭhimiñjaṃ  vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ pihakaṃ
papphāsaṃ  antaṃ  antaguṇaṃ  udariyaṃ  karīsaṃ pittaṃ semhaṃ pubbo lohitaṃ
sedo  medo  assu  vasā  kheḷo siṅghāṇikā lasikā muttanti .
Seyyathāpi bhikkhave ubhatomukhā mūtolī 1- pūrā nānāvihitassa dhaññassa
seyyathīdaṃ  sālīnaṃ  vīhīnaṃ  muggānaṃ  māsānaṃ  tilānaṃ  taṇḍulānaṃ
@Footnote: 1 Po. Ma. putoḷī.
Tamenaṃ  cakkhumā  puriso  muñcitvā paccavekkheyya ime sālī ime
vīhī ime muggā ime māsā ime tilā ime taṇḍulāti evameva
kho  bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ uddhaṃ pādatalā adho kesamatthakā
tacapariyantaṃ  pūrannānappakārassa  asucino  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ
kāye kesā lomā nakhā dantā taco maṃsaṃ nahārū aṭṭhī aṭṭhimiñjaṃ
vakkaṃ  hadayaṃ  yakanaṃ  kilomakaṃ  pihakaṃ  papphāsaṃ antaṃ antaguṇaṃ udariyaṃ
karīsaṃ  pittaṃ  semhaṃ  pubbo  lohitaṃ  sedo  medo  assu vasā
kheḷo  siṅghāṇikā  lasikā  muttanti  .  tassa  evaṃ appamattassa
ātāpino  pahitattassa  viharato  ye  gehasitā  sarasaṅkappā  te
pahīyanti  .  tesaṃ  pahānā  ajjhattameva  cittaṃ  santiṭṭhati
sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati  evampi  bhikkhave  bhikkhu kāyagataṃ
satiṃ bhāveti.
   [298]  Puna  caparaṃ  bhikkhave  bhikkhu  imameva kāyaṃ yathāṭhitaṃ
yathāpaṇihitaṃ  dhātuso  paccavekkhati  atthi  imasmiṃ  kāye  paṭhavīdhātu
āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti  .  seyyathāpi bhikkhave dakkho
goghātako  vā  goghātakantevāsī vā gāviṃ vadhitvā cātummahāpathe
vilaso  1- paṭivibhajitvā nisinno assa evameva kho bhikkhave bhikkhu
imameva  kāyaṃ  yathāṭhitaṃ  yathāpaṇihitaṃ  dhātuso  paccavekkhati  atthi
imasmiṃ  kāye  paṭhavīdhātu  āpodhātu  tejodhātu  vāyodhātūti .
Tassa  evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  ye
@Footnote: 1 Po. Ma. bilaso vibhajitvā.
Gehasitā  sarasaṅkappā  te  pahīyanti . tesaṃ pahānā ajjhattameva
cittaṃ  santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati evampi bhikkhave
bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [299]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya chaḍḍitaṃ ekāhamataṃ vā dvīhamataṃ vā tīhamataṃ vā uddhumātakaṃ
vinīlakaṃ   vipubbakajātaṃ   .  so  imameva  kāyaṃ  upasaṃharati
ayampi  kho  kāyo  evaṃdhammo  evaṃbhāvī  evaṃanatītoti . tassa
evaṃ  appamattassa  ātāpino  pahitattassa  viharato  ye gehasitā
sarasaṅkappā  te  pahīyanti  .  tesaṃ  pahānā  ajjhattameva cittaṃ
santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati  evampi  bhikkhave
bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [300]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  kākehi  vā  khajjamānaṃ  gijjhehi vā khajjamānaṃ
kulalehi  vā  khajjamānaṃ  suvāṇehi  vā  khajjamānaṃ siṅgālehi vā
khajjamānaṃ  vividhehi  vā  pāṇakajātehi  khajjamānaṃ  . so imameva
kāyaṃ  upasaṃharati  ayampi  kho  kāyo  evaṃdhammo  evaṃbhāvī
evaṃanatītoti  .  tassa  evaṃ appamattassa .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [301]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya  chaḍḍitaṃ  aṭṭhisaṅkhalikaṃ  samaṃsalohitaṃ  nahārusambandhaṃ  ...
Aṭṭhisaṅkhalikaṃ  nimmaṃsalohitamakkhitaṃ  nahārusambandhaṃ  ...  aṭṭhisaṅkhalikaṃ
apagatamaṃsalohitaṃ  nahārusambandhaṃ  ...  aṭṭhikāni  apagatanahārusambandhāni
disā  vidisā  vikkhittāni  aññena  hatthaṭṭhikaṃ  aññena  pādaṭṭhikaṃ
aññena  jaṅghaṭṭhikaṃ  aññena  ūruṭṭhikaṃ  aññena  kaṭiṭṭhikaṃ  aññena
piṭṭhikaṇṭakaṭṭhikaṃ ... aññena sīsakaṭāhaṃ . so imameva kāyaṃ upasaṃharati
ayampi  kho  kāyo  evaṃdhammo  evaṃbhāvī  evaṃanatītoti . tassa
evaṃ  appamattassa  .pe.  evampi  bhikkhave  bhikkhu  kāyagataṃ satiṃ
bhāveti.
   [302]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu seyyathāpi passeyya sarīraṃ
sīvathikāya chaḍḍitaṃ aṭṭhikāni setāni saṅkhavaṇṇūpanibhāni 1- ... Aṭṭhikāni
puñjakitāni 2- terovassikāni ... aṭṭhikāni pūtīni cuṇṇakajātāni .
So  imameva  kāyaṃ  upasaṃharati  ayampi  kho  kāyo  evaṃdhammo
evaṃbhāvī  evaṃanatītoti  .  tassa  evaṃ  appamattassa  .pe.
Evampi kho bhikkhave bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [303]  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati . so imameva kāyaṃ vivekajena pītisukhena abhisanneti
parisanneti  paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato kāyassa
vivekajena  pītisukhena  apphutaṃ  hoti  . seyyathāpi bhikkhave dakkho
nahāpako  vā  nahāpakantevāsī  vā  kaṃsathāle  nahānīyacuṇṇāni
@Footnote: 1 Po. Ma. saṅkhavaṇṇapaṭibhāgāni . 2 Yu. puñjakajātāni.
Ākīritvā  udakena  paripphosakaṃ paripphosakaṃ sanneyya . sāssa 1-
nahānīyapiṇḍi  senhānuggatā  senhaparetā  santarabāhirā  phuṭṭhā
snehena [2]-  ca paggharanī evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ
vivekajena  pītisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati
nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  vivekajena  pītisukhena  apphutaṃ
hoti  .  tassa  evaṃ  appamattassa .pe. evampi bhikkhave bhikkhu
kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [304] Puna caparaṃ bhikkhave bhikkhu vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe.
Dutiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . so imameva kāyaṃ samādhijena
pītisukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati nāssa kiñci
sabbāvato  kāyassa samādhijena pītisukhena apphutaṃ hoti . seyyathāpi
bhikkhave  udakarahado  ubbhidodako  [3]- nevassa puratthimāya disāya
udakassāyamukhaṃ  na  pacchimāya  disāya  udakassāyamukhaṃ  na  uttarāya
disāya  udakassāyamukhaṃ  na  dakkhiṇāya disāya udakassāyamukhaṃ . devo
ca [4]- kālena kālaṃ sammādhāraṃ anuppaveccheyya. Atha kho tasmā [5]-
udakarahadā  sītā  vāridhārā  ubbhijjitvā  tameva udakarahadaṃ sītena
vārinā  abhisanneyya  parisanneyya  paripūreyya  paripphareyya  nāssa
kiñci  sabbāvato udakarahadassa sītena vārinā apphutaṃ assa evameva
kho  bhikkhave  bhikkhu  imameva kāyaṃ samādhijena pītisukhena abhisanneti
parisanneti  paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato kāyassa
@Footnote: 1 Po. Ma. sāyaṃ . 2 Ma. Yu. etthantare nasaddo atathi . 3 Po. assa.
@Ma. Yu. tassa . 4 Ma. nasaddo atthi . 5 Ma. Yu. vasaddo atthi.
Samādhijena  pītisukhena  apphutaṃ  hoti  .  tassa  evaṃ appamattassa
.pe. Evampi bhikkhave bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [305]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu pītiyā ca virāgā .pe.
Tatiyaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  . so imameva kāyaṃ nippītikena
sukhena  abhisanneti  parisanneti  paripūreti  parippharati  nāssa  kiñci
sabbāvato  kāyassa  nippītikena  sukhena apphutaṃ hoti . seyyathāpi
bhikkhave  uppaliniyaṃ  vā  paduminiyaṃ vā puṇḍarīkiniyaṃ vā appekaccāni
uppalāni  vā  padumāni vā puṇḍarīkāni vā udake jātāni udake
sambandhāni 1- udakānuggatāni antonimmuggapositāni 2- yāva ca aggā
yāva  ca  mūlā  sītena  vārinā  abhisannāni parisannāni paripūrāni
paripphutāni  nāssa  kiñci  sabbāvataṃ  uppalānaṃ  vā  padumānaṃ vā
puṇḍarīkānaṃ  vā sītena vārinā apphutaṃ assa evameva kho bhikkhave
bhikkhu imameva kāyaṃ nippītikena sukhena abhisanneti parisanneti paripūreti
parippharati  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa  nippītikena  sukhena
apphutaṃ  hoti  .  tassa evaṃ appamattassa .pe. evampi bhikkhave
bhikkhu kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [306]  Puna  caparaṃ bhikkhave bhikkhu sukhassa ca pahānā .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati . so imameva kāyaṃ parisuddhena
cetasā pariyodātena pharitvā nisinno hoti tassa 3- kiñci sabbāvato
kāyassa parisuddhena cetasā pariyodātena apphutaṃ hoti . seyyathāpi
@Footnote: 1 Ma. Yu. saṃvaḍḍhāni . 2 Ma. Yu. ...posīni tāni . 3 Po. Ma. nāssa.
Bhikkhave  puriso  odātena vatthena sasīsaṃ pārupitvā nisinno assa
nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa odātena vatthena apphutaṃ assa
evameva kho bhikkhave bhikkhu imameva kāyaṃ parisuddhena cetasā pariyodātena
pharitvā  nisinno  hoti  nāssa  kiñci  sabbāvato  kāyassa
parisuddhena cetasā pariyodātena apphutaṃ hoti. Tassa evaṃ appamattassa
ātāpino  pahitattassa  viharato  ye  gehasitā  sarasaṅkappā
te   pahīyanti   .   tesaṃ   pahānā  ajjhattameva  cittaṃ
santiṭṭhati  sannisīdati  ekodibhoti  samādhiyati  evampi bhikkhave bhikkhu
kāyagataṃ satiṃ bhāveti.
   [307]  Yassakassaci  bhikkhave kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā
antogadhā tassa 1- kusalā dhammā yekeci vijjābhāgiyā. Seyyathāpi
bhikkhave  yassakassaci  mahāsamuddo  cetasā  phuṭo  antogadhā tassa
kunnadiyo  yākāci  samuddaṅgamā  evameva  kho bhikkhave yassakassaci
kāyagatā  sati  bhāvitā  bahulīkatā  antogadhā tassa kusalā dhammā
yekeci vijjābhāgiyā.
   [308] Yassakassaci bhikkhave kāyagatā sati abhāvitā abahulīkatā
labhati  tassa  māro  otāraṃ  labhati  tassa  māro  ārammaṇaṃ .
Seyyathāpi  bhikkhave  puriso  garukaṃ  silāguḷaṃ  allamattikāpuñje
pakkhipeyya  .  taṃ  kiṃ  maññatha bhikkhave api nu taṃ garukaṃ silāguḷaṃ
allamattikāpuñje  labhetha  otāranti  . evaṃ bhante . evameva
@Footnote: 1 Ma. vāssa.
Kho  bhikkhave  yassakassaci  kāyagatā sati abhāvitā abahulīkatā labhati
tassa māro otāraṃ labhati tassa māro ārammaṇaṃ.
   [309] Seyyathāpi bhikkhave sukkhaṃ kaṭṭhaṃ koḷāpaṃ . atha puriso
āgaccheyya uttarāraṇiṃ ādāya aggiṃ abhinibbattessāmi tejodhātuṃ 1-
karissāmīti . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave api nu so puriso amuṃ sukkhaṃ kaṭṭhaṃ
koḷāpaṃ  uttarāraṇiṃ  ādāya abhimatthento 2- aggiṃ abhinibbatteyya
tejodhātuṃ  kareyyāti  .  evaṃ bhante . evameva kho bhikkhave
yassakassaci  kāyagatā  sati  abhāvitā abahulīkatā labhati tassa māro
otāraṃ labhati tassa māro ārammaṇaṃ.
   [310] Seyyathāpi bhikkhave udakamaṇiko ritto tuccho ādhāre
ṭhapito  .  atha  puriso  āgaccheyya udakabhāraṃ ādāya . taṃ kiṃ
maññatha  bhikkhave api nu so puriso labhetha udakassa nikkhepananti .
Evaṃ  bhante  .  evameva  kho  bhikkhave  yassakassaci  kāyagatā
sati  abhāvitā  abahulīkatā  labhati  tassa  māro  otāraṃ  labhati
tassa māro ārammaṇaṃ.
   [311]  Yassakassaci  bhikkhave kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā
na  tassa labhati māro otāraṃ na tassa labhati māro ārammaṇaṃ .
Seyyathāpi  bhikkhave  puriso lahukaṃ suttaguḷaṃ sabbasāramaye aggaḷaphalake
pakkhipeyya  . taṃ kiṃ maññatha bhikkhave api nu so puriso taṃ lahukaṃ
suttaguḷaṃ   sabbasāramaye  aggaḷaphalake  labhetha  otāranti  .
@Footnote: 1 Ma. Yu. tejopātukarissamīti . 2 Ma. abhimanuthenuto.
No hetaṃ bhante . evameva kho bhikkhave yassakassaci kāyagatā sati
bhāvitā  bahulīkatā  na  tassa labhati māro otāraṃ na tassa labhati
māro ārammaṇaṃ.
   [312] Seyyathāpi bhikkhave allaṃ kaṭṭhaṃ sasnehaṃ . atha puriso
āgaccheyya  uttarāraṇiṃ  ādāya  aggiṃ abhinibbattessāmi tejodhātuṃ
karissāmīti  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  api  nu  so  puriso
amuṃ  allaṃ  kaṭṭhaṃ  sasnehaṃ  uttarāraṇiṃ ādāya abhimatthento aggiṃ
abhinibbatteyya tejodhātuṃ kareyyāti . no hetaṃ bhante. Evameva
kho  bhikkhave  yassakassaci kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā na tassa
labhati māro otāraṃ na tassa labhati māro ārammaṇaṃ.
   [313] Seyyathāpi bhikkhave udakamaṇiko pūro udakassa samatittiko
kākapeyyo  ādhāre  ṭhapito . atha puriso āgaccheyya udakabhāraṃ
ādāya  .  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave api nu so puriso labhetha
udakassa nikkhepananti . no hetaṃ bhante . evameva kho bhikkhave
yassakassaci  kāyagatā  sati  bhāvitā  bahulīkatā  na  tassa  labhati
māro otāraṃ na tassa labhati māro ārammaṇaṃ.
   [314]  Yassakassaci  bhikkhave kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā
so  yassa  yassa  abhiññāsacchikaraṇīyassa  dhammassa cittaṃ abhininnāmeti
abhiññāsacchikiriyāya  tatra  tatreva  sakkhibyataṃ  1-  pāpuṇāti
sati  satiāyatane  .  seyyathāpi bhikkhave udakamaṇiko pūro udakassa
@Footnote: 1 Po. sakkhitabbataṃ. Ma. sakkhibhabbataṃ.
Samatittiko  kākapeyyo  ādhāre  ṭhapito . tamenaṃ balavā puriso
yato yato āpajjeyya 1- āgaccheyya udakanti . evaṃ bhante.
Evameva  kho  bhikkhave yassakassaci kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā
so   yassa   yassa   abhiññāsacchikaraṇīyassa   dhammassa   cittaṃ
abhininnāmeti   abhiññāsacchikiriyāya   tatra   tatreva  sakkhibyataṃ
pāpuṇāti sati satiāyatane.
   [315] Seyyathāpi bhikkhave same bhūmibhāge caturassā pokkharaṇī [2]-
āḷibaddhā  pūrā  udakassa samatittikā kākapeyyā . tamenaṃ balavā
puriso yato yato āḷiṃ paccheyya 3- āgaccheyya udakanti . Evaṃ
bhante  . evameva kho bhikkhave yassakassaci kāyagatā sati bhāvitā
bahulīkatā   so   yassa  yassa  abhiññāsacchikaraṇīyassa  dhammassa
cittaṃ  abhininnāmeti  abhiññāsacchikiriyāya  tatra  tatreva  sakkhibyataṃ
pāpuṇāti sati satiāyatane.
   [316]  Seyyathāpi bhikkhave subhūmiyaṃ cātummahāpathe ājaññaratho
yutto assa ṭhito ubhantarapaṭodo 4- . tamenaṃ dakkho yoggācariyo
assadammasārathi  abhirūhitvā  vāmena  hatthena  rasmiyo  gahetvā
dakkhiṇena hatkena paṭodaṃ gahetvā yadicchakaṃ 5- yadicchakaṃ sāreyya 6-
evameva  kho  bhikkhave yassakassaci kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā
so  yassa  yassa  abhiññāsacchikaraṇīyassa  dhammassa cittaṃ abhininnāmeti
@Footnote: 1 Po. ālimpaccheyya. Ma. āviñcheyya. Yu. āvajjeyya . 2 Ma. etthantare
@assāti dissati . 3 Sī. muñceyya . 4 Sī. odhastapaṭodo.
@5 Po. Ma. yenicchakaṃ. 6 Po. sāreyyāti. Ma. lāreyyāpi paccāsāreyyāpi.
Abhiññāsacchikiriyāya  tatra  tatreva  sakkhibyataṃ  pāpuṇāti  sati
satiāyatane.
   [317] Kāyagatāya bhikkhave satiyā āsevitāya bhāvitāya bahulīkatāya
yānīkatāya   vatthukatāya   anuṭṭhitāya   paricitāya  susamāraddhāya
ime dasānisaṃsā pāṭikaṅkhā [1]- aratiratisaho hoti na ca taṃ arati
sahati  uppannaṃ  aratiṃ  abhibhuyya  viharati  . bhayabheravasaho hoti na
ca  taṃ  bhayabheravaṃ  sahati  uppannaṃ  bhayabheravaṃ  abhibhuyya  viharati .
Khamo hoti sītassa uṇhassa jighacchāya pipāsāya ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassānaṃ
duruttānaṃ     durāgatānaṃ     vacanapathānaṃ     uppannānaṃ
sārīrikānaṃ  vedanānaṃ  dukkhānaṃ  tippānaṃ  kharānaṃ  kaṭukānaṃ asātānaṃ
amanāpānaṃ  pāṇaharānaṃ  adhivāsikajātiko  hoti  .  catunnaṃ jhānānaṃ
ābhicetasikānaṃ  diṭṭhadhammasukhavihārānaṃ nikāmalābhī hoti akicchalābhī hoti
akasiralābhī hoti.
   {317.1}  So anekavihitaṃ iddhividhaṃ paccanubhoti ekopi hutvā
bahudhā  hoti  bahudhāpi  hutvā eko hoti āvibhāvaṃ .pe. yāva
brahmalokāpi  kāyena  [2]-  saṃvatteti  .  dibbāya sotadhātuyā
visuddhāya   atikkantamānusikāya  ubho  sadde  suṇāti  dibbe
ca mānuse ca ye dūre santike . parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā
ceto  paricca  pajānāti  sarāgaṃ  vā  cittaṃ  sarāgaṃ  cittanti
pajānāti  vītarāgaṃ vā cittaṃ .p. sadosaṃ vā cittaṃ ... vītadosaṃ
vā cittaṃ ... samohaṃ vā cittaṃ ... Vītamohaṃ vā cittaṃ ... Saṅkhittaṃ
@Footnote: 1 Yu. etthantare katame dasāti dissanti . 2 Ma. vasaṃ vatteti.
Vā cittaṃ ... vikkhittaṃ vā cittaṃ ... Mahaggataṃ vā cittaṃ ... Amahaggataṃ
vā cittaṃ ... sauttaraṃ vā cittaṃ ... Anuttaraṃ vā cittaṃ ... Samāhitaṃ
vā cittaṃ ... asamāhitaṃ vā cittaṃ ... Vimuttaṃ vā cittaṃ ... Avimuttaṃ
vā cittaṃ avimuttaṃ cittanti pajānāti.
   {317.2}  So  anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ  anussarati seyyathīdaṃ
ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe. iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ anussarati . dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe
sugate duggate .pe. yathākammūpage satte pajānāti. Āsavānaṃ khayā
anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā
sacchikatvā upasampajja viharatīti . kāyagatāya bhikkhave satiyā āsevitāya
bhāvitāya  bahulīkatāya  yānīkatāya  vatthukatāya  anuṭṭhitāya  paricitāya
susamāraddhāya ime dasānisaṃsā pāṭikaṅkhāti.
   Idamavoca  bhagavā  attamanā  te  bhikkhū  bhagavato  bhāsitaṃ
abhinandunti.
        Kāyagatāsatisuttaṃ niṭṭhitaṃ navamaṃ.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 14 page 203-216. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=14&A=4036              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=14&A=4036              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=14&item=292&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=14&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=14&i=292              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=10&A=2643              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=10&A=2643              Contents of The Tipitaka Volume 14 https://84000.org/tipitaka/read/?index_14 https://84000.org/tipitaka/english/?index_14

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่