ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 17 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 9 : Sutta. Saṃ. Kha.

   [6]  Evamme  sutam  ekam  samayam  bhagava  sakkesu  viharati
devadaham nama sakyanam nigamo.
  Atha kho sambahula pacchabhumagamika bhikkhu yena bhagava tenupasankamimsu
upasankamitva   bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu  .
Ekamantam  nisinna  kho  te  bhikkhu  bhagavantam  etadavocum icchama
mayam  bhante  pacchabhumam  janapadam  gantum  pacchabhume  janapade nivasam
kappetunti  . apalokito pana vo bhikkhave sariputtoti . na kho
no  bhante  apalokito  ayasma  sariputtoti apaloketha bhikkhave
sariputtam  .  sariputto  bhikkhave  pandito  bhikkhunam  anuggahako
sabrahmacarinanti. Evam bhanteti kho te bhikkhu bhagavato paccassosum.
   [7]  Tena  kho  pana  samayena ayasma sariputto bhagavato
avidure  annatarasmim  elagalagumbe nisinno hoti . atha kho te
bhikkhu  bhagavato bhasitam abhinanditva anumoditva utthayasana bhagavantam
abhivadetva  padakkhinam  katva  yenayasma sariputto tenupasankamimsu
upasankamitva  ayasmata  sariputtena  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam
Katham  saraniyam  vitisaretva ekamantam nisidimsu . ekamantam nisinna
kho  te  bhikkhu  ayasmantam  sariputtam  etadavocum  icchama  mayam
avuso  sariputta  pacchabhumam  janapadam  gantum  pacchabhume  janapade
nivasam kappetunti 1-. Apalokito no satthati.
   {7.1}  Santi havuso nanaverajjagatam bhikkhum panham pucchitaro
khattiyapanditapi   brahmanapanditapi   gahapatipanditapi  samanapanditapi
pandita  havuso  manussa  vimamsaka  kimvadayasmantanam  2- sattha
kimakkhayiti  .  kacci  vo  ayasmantanam dhamma sussuta suggahita
sumanasikata  supadharita  suppatividdha  pannaya  yatha  byakaramana
ayasmanto vuttavadino ceva bhagavato assatha na ca bhagavantam abhutena
abbhacikkheyyatha dhammassa canudhammam byakareyyatha na ca koci sahadhammiko
vadanupato 3- garayham thanam agaccheyyati . duratopi kho mayam
avuso  agaccheyyama  ayasmato  sariputtassa  santike  etassa
bhasitassa   atthamannatum  sadhu  vatayasmantam  yeva  sariputtam
patibhatu etassa bhasitassa atthoti.
   [8]  Tenahavuso  sunatha  sadhukam  manasikarotha bhasissamiti .
Evamavusoti  kho  te bhikkhu ayasmato sariputtassa paccassosum .
Ayasma  sariputto  etadavoca  santi  havuso  nanaverajjagatam
bhikkhum   panham   pucchitaro   khattiyapanditapi   brahmanapanditapi
gahapatipanditapi   samanapanditapi   pandita   havuso   manussa
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. itisaddo natthi . 2 Ma. kimvadi panayasmantanam . 3 Po. Ma. Yu.
@vadanuvado.
Vimamsaka  kimvadayasmantanam  sattha  kimakkhayiti  .  evam  puttha
tumhe  avuso  evam  byakareyyatha  chandaragavinayakkhayi kho no
avuso satthati.
   {8.1} Evam byakatepi kho avuso assu yeva uttarim panham
pucchitaro   khattiyapanditapi   brahmanapanditapi   gahapatipanditapi
samanapanditapi    pandita    havuso   manussa   vimamsaka
kismim  panayasmantanam  chandaragavinayakkhayi  satthati  . evam puttha
tumhe  avuso  evam  byakareyyatha  rupe  kho  avuso
chandaragavinayakkhayi  sattha  .  vedanaya  .  sannaya  .
Sankharesu. Vinnane chandaragavinayakkhayi satthati.
   {8.2} Evam byakatepi kho avuso assu yeva uttarim panham
pucchitaro   khattiyapanditapi   brahmanapanditapi   gahapatipanditapi
samanapanditapi  pandita  havuso  manussa vimamsaka kim panayasmantanam
adinavam  disva  rupe  chandaragavinayakkhayi  sattha . vedanaya .
Sannaya  .  sankharesu . vinnane chandaragavinayakkhayi satthati .
Evam puttha tumhe avuso evam byakareyyatha rupe kho avuso avitaragassa 1-
avitachandassa  avitapemassa  avitapipasassa  avitaparilahassa  avitatanhassa
tassa  rupassa  viparinamannathabhava  uppajjanti  sokaparidevadukkha-
domanassupayasa . vedanaya . sannaya . sankharesu avitaragassa
.pe.   avitatanhassa   tesam   sankharanam  viparinamannathabhava
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. avigataragassatyadi patho dissati. sabbattha idisameva.
Uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupayasa   .   vinnane
avitaragassa  avitachandassa  avitapemassa  avitapipapassa  avitaparilahassa
avitatanhassa    tassa    vinnanassa    viparinamannathabhava
uppajjanti   sokaparidevadukkhadomanassupayasa   .   idam   kho
no avuso adinavam disva rupe chandaragavinayakkhayi sattha 1- .
Vedanaya  . sannaya . sankharesu . vinnane chandaragavinayakkhayi
satthati.
   {8.3} Evam byakatepi kho avuso assu yeva uttarim panham
pucchitaro   khattiyapanditapi   brahmanapanditapi   gahapatipanditapi
samanapanditapi  pandita  havuso  manussa vimamsaka kim panayasmantanam
anisamsam  disva  rupe  chandaragavinayakkhayi  sattha . vedanaya .
Sannaya  .  sankharesu . vinnane chandaragavinayakkhayi satthati .
Evam puttha tumhe avuso evam byakareyyatha rupe kho avuso vitaragassa
vitachandassa  vitapemassa  vitapipasassa  vitaparilahassa  vitatanhassa tassa
rupassa    viparinamannathabhava   nuppajjanti   sokaparidevadukkha-
domanassupayasa . vedanaya . sannaya . sankharesu vitaragassa
vitachandassa   vitapemassa  vitapipasassa  vitaparilahassa  vitatanhassa
tesam    sankharanam    viparinamannathabhava    nuppajjanti
sokaparidevadukkhadomanassupayasa   .   vinnane   vitaragassa
vitachandassa    vitapemassa    vitapipasassa    vitaparilahassa
vitatanhassa    tassa    vinnanassa    viparinamannathabhava
@Footnote: 1 Po. Yu. satthati.
Nuppajjanti  sokaparidevadukkhadomanassupayasa . idam kho no avuso
anisamsam  disva  rupe  chandaragavinayakkhayi  sattha . vedanayam .
Sannaya. Sankharesu. Vinnane chandaragavinayakkhayi satthati.
   [9] Akusale cavuso dhamme upasampajja viharato ditthe 1- ceva
dhamme  sukho  viharo  abhavissa  avighato  anupayaso aparilaho
kayassa  ca  bheda  param  marana sugati patikankha na yidam bhagava
akusalanam  dhammanam  pahanam  vanneyya  .  yasma ca kho avuso
akusale  dhamme  upasampajja  viharato  ditthe  ceva dhamme dukkho
viharo  savighato  saupayaso  saparilaho  kayassa  ca  bheda
param  marana  duggati  patikankha  tasma  bhagava akusalanam dhammanam
pahanam vanneti.
   [10]  Kusale cavuso dhamme upasampajja viharato ditthe ceva
dhamme  dukkho  viharo  abhavissa  savighato saupayaso saparilaho
kayassa  ca  bheda  param marana duggati patikankha na yidam bhagava
kusalanam dhammanam upasampadam vanneyya . yasma ca kho avuso kusale
dhamme upasampajja viharato ditthe ceva dhamme sukho viharo avighato
anupayaso  aparilaho  kayassa  ca  bheda  param  marana  sugati
patikankha tasma bhagava kusalanam dhammanam upasampadam vannetiti.
  Idamavoca ayasma sariputto . attamana te bhikkhu ayasmato
sariputtassa bhasitam abhinandunti.
@Footnote: 1 Po. Yu. dittheva.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 17 page 7-11. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=17&A=132&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=17&A=132&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=17&item=6&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=17&siri=2              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=17&i=6              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=12&A=6204              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=12&A=6204              Contents of The Tipitaka Volume 17 http://84000.org/tipitaka/read/?index_17

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com