ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [187] Ekam samayam bhagava savatthiyam viharati jetavane anathapindikassa
arame  .  atha  kho  bhagavato  rahogatassa  patisallinassa
evam  cetaso  parivitakko  udapadi  paripakka  kho  rahulassa
vimuttiparipacaniya  dhamma  yannunaham  rahulam  uttarim asavanam khaye
vineyyanti . atha kho bhagava pubbanhasamayam nivasetva pattacivaramadaya
savatthim  2-  pindaya  pavisi  savatthiyam  pindaya  caritva
pacchabhattam   pindapatapatikkanto  ayasmantam  rahulam  amantesi
ganhahi   rahula   nisidanam  yena  andhavanam  tenupasankamissama
@Footnote: 1 Ma. Yu. pade .  2 Ma. Yu. savatthiyam.
Diva  viharayati . evam bhanteti kho ayasma rahulo bhagavato
patissutva  nisidanam  adaya  bhagavantam  pitthito pitthito anubandhi .
Tena kho pana samayena anekani devatasahassani bhagavantam anubandhani
bhavanti  ajja  bhagava  ayasmantam  rahulam  uttarim  asavanam
khaye vinessatiti.
   [188]  Atha  kho bhagava andhavanam ajjhogahetva annatarasmim
rukkhamule  pannatte  asane  nisidi  .  ayasmapi  kho rahulo
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidi  .  ekamantam nisinnam kho
ayasmantam  rahulam  bhagava  etadavoca  tam kim mannasi rahula cakkhum
niccam va aniccam vati . aniccam bhante . yam pananiccam dukkham va
tam sukham vati . dukkham bhante . yam pananiccam dukkham viparinamadhammam
kallam nu tam samanupassitum etam mama esohamasmi eso me attati.
No hetam bhante . rupa nicca va anicca vati. Anicca bhante
.pe.  cakkhuvinnanam  niccam  va aniccam vati . aniccam bhante .
Cakkhusamphasso nicco va anicco vati . anicco bhante . Yampidam
cakkhusamphassapaccaya  uppajjati  vedanagatam  sannagatam  sankharagatam
vinnanagatam  tampi  niccam  va  aniccam  vati . aniccam bhante .
Yam pananiccam dukkham va tam sukham vati . dukkham bhante. Yam pananiccam
dukkham  viparinamadhammam  kallam nu tam samanupassitum etam mama esohamasmi
Eso  me  attati  .  no hetam bhante .pe. jivha nicca
va anicca vati . anicca bhante . rasa nicca va anicca
vati  .  anicca  bhante  .  jivhavinnanam  niccam  va aniccam
vati  .  aniccam  bhante  .  jivhasamphasso nicco va anicco
vati  .  anicco  bhante . yampidam jivhasamphassapaccaya uppajjati
vedanagatam  sannagatam  sankharagatam  vinnanagatam  tampi  niccam  va
aniccam vati . aniccam bhante . yam pananiccam dukkham va tam sukham vati.
Dukkham  bhante  .  yam  pananiccam  dukkham  viparinamadhammam  kallam
nu  tam  samanupassitum  etam mama esohamasmi eso me attati .
No  hetam  bhante  .pe.  mano  nicco  va anicco vati .
Anicco  bhante . yam pananiccam dukkham va tam sukham vati . dukkham
bhante  .  yam  pananiccam  dukkham  viparinamadhammam  kallam  nu  tam
samanupassitum  etam  mama  esohamasmi  eso  me attati . no
hetam  bhante  .  dhamma  nicca  va anicca vati . anicca
bhante . manovinnanam niccam va aniccam vati . aniccam bhante .
Manosamphasso  nicco  va  anicco  vati  . anicco bhante .
Yampidam   manosamphassapaccaya   uppajjati   vedanagatam  sannagatam
sankharagatam  vinnanagatam  tampi  niccam  va  aniccam vati . aniccam
bhante . yam pananiccam dukkham va tam sukham vati . dukkham bhante.
Yam  pananiccam  dukkham  viparinamadhammam  kallam  nu  tam  samanupassitum
Etam mama esohamasmi eso me attati. No hetam bhante.
   {188.1}  Evam  passam  rahula sutava ariyasavako cakkhusmimpi
nibbindati   rupesupi   nibbindati   cakkhuvinnanepi   nibbindati
cakkhusamphassepi  nibbindati  yampidam  cakkhusamphassapaccaya  uppajjati
vedanagatam  sannagatam  sankharagatam  vinnanagatam  tasmimpi  nibbindati
.pe.  jivhayapi  nibbindati  rasesupi  nibbindati  jivhavinnanepi
nibbindati  jivhasamphassepi  nibbindati  yampidam  jivhasamphassapaccaya
uppajjati   vedanagatam   sannagatam   sankharagatam   vinnanagatam
tasmimpi  nibbindati  .pe.  manasmimpi  nibbindati  dhammesupi  nibbindati
.pe.  tasmimpi  nibbindati  nibbindam  virajjati  viraga  vimuccati .
Vimuttasmim  vimuttamiti  nanam  hoti  . khina jati vusitam brahmacariyam
katam karaniyam naparam itthattayati pajanatiti.
   {188.2}  Idamavoca  bhagava  attamano  ayasma  rahulo
bhagavato  bhasitam  abhinandi  .  imasminca  pana  veyyakaranasmim
bhannamane  ayasmato  rahulassa  anupadaya  asavehi  cittam
vimuccati  anekanam  ca  devatasahassanam  virajam  vitamalam  dhammacakkhum
udapadi yankinci samudayadhammam sabbantam nirodhadhammanti. Atthamam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 132-135. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=2683&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=2683&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=187&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=101              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=187              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=900              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=900              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com