ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [210] Ekam samayam ayasma udayi kamandayam viharati todeyyassa
brahmanassa  ambavane  .  atha  kho  verahancanigottaya  2-
brahmaniya  antevasi  manavako  yenayasma  udayi tenupasankami
upasankamitva  ayasmata  udayina  saddhim  sammodi sammodaniyam katham
saraniyam  vitisaretva ekamantam nisidi . ekamantam nisinnam kho tam
manavakam  ayasma  udayi  dhammiya  kathaya  sandassesi samadapesi
samuttejesi  sampahamsesi  .  atha  kho [3]- manavako ayasmata
udayina  dhammiya  kathaya  sandassito  samadapito  samuttejito
sampahamsito   utthayasana  yena  verahancanigotta  brahmani
tenupasankami   upasankamitva   verahancanigottam  4-  brahmanim
etadavoca  yagghe  bhoti  janeyya  samano  udayi dhammam deseti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakasetiti.
   {210.1}   Tenahi   tvam   manavaka   mama   vacanena
samanam  udayim  nimantehi  svatanaya  bhattenati  evam  bhotiti
@Footnote: 1 Ma. Yu. udayi. evamuparipi. 2-4 Ma. Yu. verahaccani .... evamuparipi.
@3 Yu. so.
Kho  so  manavako  verahancanigottaya  brahmaniya  patissutva
yenayasma  udayi  tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam  udayim
etadavoca  adhivasetu  kira  bhavam  udayi  amhakam acariyaya 1-
verahancanigottaya  brahmaniya  svatanaya  bhattanti . adhivasesi
kho  ayasma  udayi  tunhibhavena  . atha kho ayasma udayi
tassa  rattiya  accayena  pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaram
adaya   yena   verahancanigottaya   brahmaniya   nivesanam
tenupasankami  upasankamitva  pannatte  asane  nisidi  . atha kho
verahancanigotta   brahmani   ayasmantam   udayim   panitena
khadaniyena  bhojaniyena  sahattha  santappesi  sampavaresi  .
Atha  kho  verahancanigotta  brahmani  ayasmantam udayim bhuttavim
onitapattapanim  paduka  arohitva  ucce asane nisiditva sisam
ogunthitva  ayasmantam  udayim  etadavoca  bhana samana dhammanti .
Bhavissati bhagini samayoti vatva utthayasana pakkami 2-.
   [211]  Dutiyampi  kho  so  manavako  yenayasma  udayi
tenupasankami  upasankamitva  ayasmata  udayina  saddhim  sammodi
sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva ekamantam nisidi . ekamantam
nisinnam  kho tam manavakam ayasma udayi dhammiya kathaya sandassesi
samadapesi  samuttejesi  sampahamsesi  . dutiyampi kho so manavako
ayasmata  udayina  dhammiya  kathaya  sandassito  samadapito
@Footnote: 1 Ma. Yu. acariyabhariyaya .  2 Ma. pakkami.
Samuttejito  sampahamsito  utthayasana  yena  verahancanigotta
brahmani  tenupasankami  upasankamitva  verahancanigottam  brahmanim
etadavoca  yagghe  bhoti  janeyya  samano  udayi dhammam deseti
adikalyanam  majjhekalyanam  pariyosanakalyanam  sattham  sabyanjanam
kevalaparipannam parisuddham brahmacariyam pakasetiti.
   {211.1}  Evamevam  pana  tvam  manavaka  samanassa udayissa
vannam  bhasasi  samano  udayi  bhana samana dhammanti vutto samano
bhavissati  bhagini  samayoti  vatva utthayasana pakkantoti tatha hi
pana  tvam bhoti paduka arohitva ucce asane nisiditva sisam
ogunthitva  etadavoca  bhana  samana  dhammanti  dhammagaruno hi te
bhavanto  dhammagaravati  . tenahi tvam manavaka mama vacanena samanam
udayim  nimantehi  svatanaya bhattenati . evam bhotiti kho so
manavako    verahancanigottaya   brahmaniya   patissutva
yenayasma   udayi   tenupasankami  upasankamitva  ayasmantam
udayim etadavoca adhivasetu kira bhavam udayi amhakam acariyabhariyaya
verahancanigottaya   brahmaniya   svatanaya   bhattanti  .
Adhivasesi kho ayasma udayi tunhibhavena.
   {211.2} Atha kho ayasma udayi tassa rattiya accayena
pubbanhasamayam  nivasetva  pattacivaramadaya  yena verahancanigottaya
brahmaniya   nivesanam   tenupasankami   upasankamitva  pannatte
asane  nisidi  .  atha  kho  verahancanigotta  brahmani
Ayasmantam  udayim  panitena  khadaniyena  bhojaniyena  sahattha
santappesi  sampavaresi  .  atha  kho verahancanigotta brahmani
ayasmantam  udayim  bhuttavim  onitapattapanim  paduka  orohitva
nice  asane nisiditva sisam vivaritva ayasmantam udayim etadavoca
kismim  nu  kho  bhante  sati  arahanto  sukhadukkham pannapenti kismim
asati arahanto sukhadukkham na pannapentiti.
   [212]  Cakkhusmim kho bhagini sati arahanto sukhadukkham pannapenti
cakkhusmim  asati  arahanto  sukhadukkham  na  pannapenti .pe. jivhaya
sati  arahanto  sukhadukkham  pannapenti  jivhaya  asati  arahanto
sukhadukkham  na  pannapenti  .pe.  manasmim  sati  arahanto  sukhadukkham
pannapenti  manasmim  asati  arahanto  sukhadukkham  na  pannapentiti .
Evam  vutte  verahancanigotta  brahmani  ayasmantam  udayim
etadavoca  abhikkantam  bhante  abhikkantam  bhante  seyyathapi bhante
nikkujjitam  va  ukkujjeyya  paticchannam  va vivareyya mulhassa va
maggam  acikkheyya andhakare va telappajjotam dhareyya cakkhumanto
rupani  dakkhantiti  .  evamevam  ayyena udayina anekapariyayena
dhammo pakasito . esaham bhante 1- udayi tam bhavantam saranam gacchami
dhammanca  bhikkhusanghanca  upasikam mam ayyo udayi dharetu ajjatagge
panupetam saranangatanti. Dasamam.
          Gahapativaggo tatiyo.
@Footnote: 1 Ma. Yu. ayya.
            Tassuddanam
     vesali vajji nalanda    bharadvajasono ca ghosita
     haliddako 1- nakulapita  lohicco verahancaniti.
          --------------
@Footnote: 1 Ma. haliddiko. Yu. halindako.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 152-156. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3095&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3095&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=210&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=113              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=210              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1102              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1102              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com