ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

          Navapurāṇavaggo pañcamo
   [227]  Navapurāṇāni bhikkhave kammāni desissāmi kammanirodhañca
kammanirodhagāminiñca   paṭipadaṃ   taṃ  suṇātha  sādhukaṃ  manasikarotha
bhāsissāmīti  .  katamañca  bhikkhave  purāṇakammaṃ  .  cakkhuṃ bhikkhave
purāṇakammaṃ  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ  vedaniyaṃ  daṭṭhabbaṃ  .pe.
Jivhā  purāṇakammā  abhisaṅkhatā  abhisañcetayitā  vedaniyā daṭṭhabbā
.pe.  mano  purāṇakammo  abhisaṅkhato  abhisañcetayito  vedaniyo
daṭṭhabbo. Idaṃ vuccati bhikkhave purāṇakammaṃ.
   [228] Katamañca bhikkhave navakammaṃ . yaṃ kho bhikkhave etarahi
kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā. Idaṃ vuccati bhikkhave navakammaṃ.
   [229]  Katamo ca bhikkhave kammanirodho . yo kho bhikkhave
kāyakammaṃ  vacīkammaṃ  manokammassa  nirodhā  vimuttiṃ  phusati  .  ayaṃ
vuccati bhikkhave kammanirodho.
   [230] Katamā ca bhikkhave kammanirodhagāminī paṭipadā . Ayameva
ariyo  aṭṭhaṅgiko maggo . seyyathīdaṃ . sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo
sammāvācā  sammākammanto  sammāājīvo  sammāvāyāmo  sammāsati
sammāsamādhi. Ayaṃ vuccati bhikkhave kammanirodhagāminī paṭipadā.
   [231] Iti kho bhikkhave desitaṃ vo 1- mayā purāṇakammaṃ desitaṃ
navakammaṃ  desito  kammanirodho  desitā kammanirodhagāminī paṭipadā .
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natki.
Yaṃ  kho  bhikkhave  satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena
anukampaṃ upādāya kataṃ kho mayā 1- . etāni bhikkhave rukkhamūlāni
etāni  suññāgārāni  . byāyatha 2- bhikkhave mā pamādattha mā
pacchā  vippaṭisārino  ahuvattha  ayaṃ  vo  amhākaṃ  anusāsanīti .
Paṭhamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 166-167. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=3362              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=3362              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=227&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=124              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=227              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=1164              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=1164              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com