ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

   [351] Seyyathāpi bhikkhave yavakalāpi 5- cātummahāpathe nikkhittā
assa  atha  cha  purisā  āgaccheyyuṃ byābhaṅgihatthā te yena 6-
yavakalāpiṃ  chahi  byābhaṅgīhi haneyyuṃ evaṃ hi sā bhikkhave yavakalāpi
suhatā  assa  chahi  byābhaṅgīhi  haññamānā  atha  sattamo  puriso
āgaccheyya   byābhaṅgihattho   so  taṃ  yavakalāpiṃ  sattamāya
byābhaṅgiyā haneyya evaṃ hi sā bhikkhave yavakalāpi suhatatarā assa
sattamāya  byābhaṅgiyā  haññamānā  .  evameva  kho  bhikkhave
assutvā  puthujjano  cakkhusmiṃ  haññati  manāpāmanāpehi  rūpehi
.pe.  jivhāya  haññati  manāpāmanāpehi  rasehi  .pe.  manasmiṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Yu. khīle vā thambhe vā .  3 Ma. Yu. vo.
@4 Ma. Yu. kho. 5 Ma. Yu. yavakalāpī. evamuparipi.
@6 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. Yu. taṃ.
Haññati  manāpāmanāpehi  dhammehi  .  sace so bhikkhave assutavā
puthujjano āyatiṃ punabbhavāya ceteti . evaṃ hi so bhikkhave moghapuriso
suhatataro hoti seyyathāpi [1]- sā yavakalāpi sattamāya byābhaṅgiyā
haññamānāti. Ekādasamaṃ.
   [352] Bhūtapubbaṃ bhikkhave devāsurasaṅgāmo samupabyūḷho ahosi.
Atha kho bhikkhave vepacitti asurindo asure āmantesi sace mārisā
devāsurasaṅgāme  samupabyūḷhe  asurā  jineyyuṃ  devā parājineyyuṃ
yena  naṃ  sakkaṃ  devānamindaṃ  kaṇṭhapañcamehi  bandhanehi  bandhitvā
mama  santike  āneyyātha  asurapuranti  .  sakkopi  kho bhikkhave
devānamindo   deve  tāvatiṃse  āmantesi  sace  mārisā
devāsurasaṅgāme  samupabyūḷhe  devā  jineyyuṃ  asurā parājineyyuṃ
yena  naṃ  vepacittiasurindaṃ  kaṇṭhapañcamehi  bandhanehi  bandhitvā mama
santike  āneyyātha  sudhammaṃ devasabhanti . tasmiṃ kho pana bhikkhave
saṅgāme devā jiniṃsu . [2]- atha kho bhikkhave devā tāvatiṃsā
vepacittiasurindaṃ   kaṇṭhapañcamehi   bandhanehi  bandhitvā  sakkassa
devānamindassa santike ānesuṃ sudhammaṃ devasabhaṃ.
   [353]  Tatra  sudaṃ bhikkhave vepacitti asurindo kaṇṭhapañcamehi
bandhanehi  bandho  hoti  .  yadā  ca  kho bhikkhave vepacittissa
asurindassa  evaṃ  hoti  dhammikā  kho  devā  adhammikā  asurā
@Footnote: 1 Yu. bhikkhave . 2 Ma. Yu. asurā parājiniṃsu.
Idānāhaṃ  1-  devapuraṃ  gacchāmīti  . atha kaṇṭhapañcamehi bandhanehi
muttaṃ  attānaṃ  samanupassati  dibbehi ca pañcahi kāmaguṇehi samappito
samaṅgībhūto paricāreti . yadā ca kho bhikkhave vepacittissa asurindassa
evaṃ hoti dhammikā kho asurā adhammikā devā tatthevadānāhaṃ asurapuraṃ
gamissāmīti  . atha kaṇṭhapañcamehi bandhanehi bandhaṃ attānaṃ samanupassati
dibbehi ca pañcahi kāmaguṇehi parihāyati . evaṃ sukhumaṃ kho bhikkhave
vepacittibandhanaṃ  tato sukhumataraṃ mārabandhanaṃ . maññamāno kho bhikkhave
bandho mārassa amaññamāno mutto pāpimato.
   [354]  Asmīti  bhikkhave  maññitametaṃ  ayamahamasmīti maññitametaṃ
bhavissanti  maññitametaṃ  na  bhavissanti  maññitametaṃ  rūpī  bhavissanti
maññitametaṃ   arūpī   bhavissanti   maññitametaṃ  saññī  bhavissanti
maññitametaṃ   asaññī   bhavissanti   maññitametaṃ   nevasaññināsaññī
bhavissanti  maññitametaṃ  .  maññitaṃ  bhikkhave  rogo  maññitaṃ gaṇḍo
maññitaṃ sallaṃ tasmātiha bhikkhave amaññamānena cetasā viharissāmīti .
Evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [355]  Asmīti  bhikkhave  iñjitametaṃ  ayamahamasmīti iñjitametaṃ
bhavissanti  iñjitametaṃ  na  bhavissanti  iñjitametaṃ  rūpī  bhavissanti
iñjitametaṃ   arūpī   bhavissanti   iñjitametaṃ  saññī  bhavissanti
iñjitametaṃ   asaññī   bhavissanti   iñjitametaṃ   nevasaññināsaññī
@Footnote: 1 Ma. idhevadānāhaṃ.
Bhavissanti  iñjitametaṃ  .  iñjitaṃ  bhikkhave  rogo  iñjitaṃ gaṇḍo
iñjitaṃ   sallaṃ   tasmātiha  bhikkhave  aniñjiyamānena  cetasā
viharissāmāti. Evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [356]  Asmīti  bhikkhave  phanditametaṃ  ayamahamasmīti phanditametaṃ
bhavissanti .pe. na bhavissanti . rūpī bhavissanti . arūpī bhavissanti.
Saññī  bhavissanti  .  asaññī bhavissanti . nevasaññināsaññī bhavissanti
phanditametaṃ . phanditaṃ bhikkhave rogo phanditaṃ gaṇḍo phanditaṃ sallaṃ .
Tasmātiha bhikkhave aphandiyamānena 2- cetasā viharissāmāti. Evañhi
vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [357]  Asmīti  bhikkhave papañcitametaṃ ayamahamasmīti papañcitametaṃ
bhavissanti .pe. na bhavissanti . rūpī bhavissanti . arūpī bhavissanti.
Saññī  bhavissanti  .  asaññī  bhavissanti  .  nevasaññināsaññī
bhavissanti  papañcitametaṃ  .  papañcitaṃ bhikkhave rogo papañcitaṃ gaṇḍo
papañcitaṃ sallaṃ . tasmātiha bhikkhave nippapañcena cetasā viharissāmāti.
Evañhi vo bhikkhave sikkhitabbaṃ.
   [358]  Asmīti  bhikkhave mānagatametaṃ ayamahamasmīti mānagatametaṃ
bhavissanti  mānagatametaṃ  na  bhavissanti  mānagatametaṃ  rūpī  bhavissanti
mānagatametaṃ   arūpī  bhavissanti  mānagatametaṃ  saññī  bhavissanti
mānagatametaṃ   asaññī   bhavissanti  mānagatametaṃ  nevasaññināsaññī
@Footnote: 1 Ma. Yu. aniñjamānena . 2 Ma. Yu. aphandamānena.
Bhavissanti  mānagatametaṃ  .  mānagatametaṃ bhikkhave rogo mānagatametaṃ
gaṇḍo  mānagatametaṃ sallaṃ . tasmātiha bhikkhave nihatamānena cetasā
viharissāmāti. Evañhi vo bhikkhave sikkhitabbanti. Dvādasamaṃ.
          Āsīvisavaggo catuttho.
            Tassuddānaṃ
     āsīviso ratho kummo     dvedārukkhandhena 1- avassuto
     dukkhadhammā kiṃsukā vīṇā   chappāṇā yavakalāpikena 2- cāti.
         Catupaṇṇāsake vaggassuddānaṃ
     nandikkhayā saṭṭhinayā 3-   samuddo udakena 4- ca
     catupaṇṇāsakā ete      nipātesu pakāsitāti.
           -------------
@Footnote: 1 Ma. Yu. dve dārukkhandhā .... 2 Ma. Yu. yavakalāpiti. 3 Ma. nandikkhayo
@saṭṭhinayo . 4 Ma. Yu. uragena ca.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 249-253. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=5078              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=5078              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=351&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=194              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=351              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=2913              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=2913              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com