ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 18 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 10 : Sutta. Saṃ. Saḷa.

         Asankhatasamyuttassa dutiyavaggo
   [685]  Asankhatanca  vo  bhikkhave  desissami asankhatagaminca
maggam  tam  sunatha  .  katamanca  bhikkhave asankhatam . yo bhikkhave
ragakkhayo dosakkhayo mohakkhayo . idam vuccati bhikkhave asankhatam .
Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . samatho . ayam vuccati bhikkhave
asankhatagamimaggo  .  iti  kho bhikkhave desitam vo maya asankhatam
desito  asankhatagamimaggo . yam bhikkhave satthara karaniyam savakanam
hitesina  anukampakena  anukampam  upadaya  katam  vo tam maya .
Etani  bhikkhave  rukkhamulani  etani  sunnagarani  .  jhayatha
bhikkhave  ma  pamadattha  ma  paccha  vippatisarino  ahuvattha .
Ayam vo amhakam anusasaniti.
   [686]  Asankhatanca  vo  bhikkhave  desissami asankhatagaminca
maggam  tam  sunatha  .  katamanca  bhikkhave asankhatam . yo bhikkhave
ragakkhayo dosakkhayo mohakkhayo . idam vuccati bhikkhave asankhatam .
Katamo  ca  bhikkhave  asankhatagamimaggo . vipassana . ayam vuccati
bhikkhave  asankhatagamimaggo  .  iti kho bhikkhave desitam vo maya
asankhatam .pe. Ayam vo amhakam anusasaniti .pe.
   [687]  Katamo  ca  bhikkhave  asankhatagamimaggo . savitakko
savicaro samadhi. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [688]  Katamo  ca  bhikkhave  asankhatagamimaggo . avitakko
vicaramatto samadhi. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo .pe.
   [689]  Katamo  ca  bhikkhave  asankhatagamimaggo . avitakko
avicaro samadhi. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [690]  Katamo  ca  bhikkhave  asankhatagamimaggo  . sunnato
samadhi. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [691]  Katamo  ca  bhikkhave  asankhatagamimaggo . animitto
samadhi. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [692]  Katamo  ca  bhikkhave asankhatagamimaggo . appanihito
samadhi. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [693]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima
vineyya  loke  abhijjhadomanassam  .  ayam  vuccati  bhikkhave
asankhatagamimaggo .pe.
   [694]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  vedanasu  vedananupassi  viharati  .pe. ayam vuccati bhikkhave
asankhatagamimaggo.
   [695]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  citte  cittanupassi  viharati  .pe.  ayam  vuccati  bhikkhave
asankhatagamimaggo.
   [696]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  dhammesu  dhammanupassi  viharati  .pe.  ayam  vuccati bhikkhave
asankhatagamimaggo.
   [697]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  anuppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  anuppadaya
chandam  janeti  vayamati  viriyam  arabhati cittam pagganhati padahati .
Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [698]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  uppannanam  papakanam  akusalanam  dhammanam  pahanaya  chandam
janeti  vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati .
Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [699]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  anuppannanam  kusalanam  dhammanam  uppadaya  chandam  janeti
vayamati  viriyam  arabhati  cittam  pagganhati  padahati . ayam vuccati
bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [700]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  uppannanam  kusalanam dhammanam thitiya asammosaya bhiyyobhavaya
vepullaya  bhavanaya paripuriya chandam janeti vayamati viriyam arabhati
cittam pagganhati padahati. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [701]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  chandasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti  .  ayam
vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [702]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu   viriyasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti  .
Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [703]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu   cittasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti  .
Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [704]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  vimamsasamadhipadhanasankharasamannagatam  iddhipadam  bhaveti  .
Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [705]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  saddhindriyam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [706]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  viriyindriyam  bhaveti  vivekanissitam .pe. ayam vuccati bhikkhave
asankhatagamimaggo.
   [707] Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
satindriyam bhaveti .pe. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [708] Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
samadhindriyam bhaveti .pe. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [709]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  pannindriyam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [710]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  saddhabalam  bhaveti  vivekanissitam  .pe. ayam vuccati bhikkhave
asankhatagamimaggo.
   [711] Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
viriyabalam bhaveti .pe. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [712]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu satibalam bhaveti .pe. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [713] Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
samadhibalam bhaveti .pe. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [714]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  pannabalam  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [715]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  satisambojjhangam  bhaveti  vivekanissitam viraganissitam nirodhanissitam
vossaggaparinamim. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [716] Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo. Idha bhikkhave bhikkhu
dhammavicayasambojjhangam  bhaveti  .pe. viriyasambojjhangam bhaveti .pe.
Pitisambojjhangam  bhaveti  .pe.  passaddhisambojjhangam  bhaveti .pe.
Samadhisambojjhangam  bhaveti  .pe.  upekkhasambojjhangam  bhaveti
vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam  vossaggaparinamim  .  ayam
vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [717]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  sammaditthim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim. Ayam vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo.
   [718]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  sammasankappam bhaveti . sammavacam bhaveti . sammakammantam
bhaveti  .  sammaajivam  bhaveti  .  sammavayamam  bhaveti .
Sammasatim bhaveti.
   [719]  Katamo ca bhikkhave asankhatagamimaggo . idha bhikkhave
bhikkhu  sammasamadhim  bhaveti  vivekanissitam  viraganissitam  nirodhanissitam
vossaggaparinamim  .  ayam  vuccati bhikkhave asankhatagamimaggo . iti
kho bhikkhave desitam vo maya asankhatam desito asankhatagamimaggo .
Yam  bhikkhave  satthara  karaniyam  savakanam  hitesina  anukampakena
anukampam upadaya katam vo tam maya . etani bhikkhave rukkhamulani
etani  sunnagarani  .  jhayatha  bhikkhave  ma  pamadattha  ma
Paccha vippatisarino ahuvattha. Ayam vo amhakam anusasaniti.
   [720]  Anatanca  vo  bhikkhave desissami anatagaminca maggam
tam  sunatha  .  katamanca  bhikkhave  anatam  .pe.  (yatha asankhatam
vittharitam tatha vittharetabbam).
   [721]  Anasavanca  vo  bhikkhave  desissami anasavagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave anasavam .pe.
   [722]  Saccanca  vo  bhikkhave desissami saccagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave saccam .pe.
   [723]  Paranca  vo  bhikkhave desissami paragaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave param .pe.
   [724]  Nipunanca  vo  bhikkhave desissami nipunagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave nipunam .pe.
   [725]  Sududdasanca  vo  bhikkhave  desissami sududdasagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave sududdasam .pe.
   [726]  Ajajjaranca  vo  bhikkhave  desissami ajajjaragaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave ajajjaram .pe.
   [727]  Dhuvanca  vo  bhikkhave  desissami  dhuvagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave dhuvam .pe.
   [728] Apalokinanca 1- vo bhikkhave desissami apalokinagaminca 2-
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave apalokinam .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. apalokitanca . 2 Ma. Yu. apalokitagaminca. evamuparipi.
   [729]  Anidassananca  vo bhikkhave desissami anidassanagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave anidassanam .pe.
   [730]  Nippapancam ca vo bhikkhave desissami nippapancagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave nippapancam .pe.
   [731]  Santanca  vo  bhikkhave desissami santagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave santam .pe.
   [732]  Amatanca  vo  bhikkhave desissami amatagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave amatam .pe.
   [733]  Panitanca  vo  bhikkhave desissami panitagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave panitam .pe.
   [734]  Sivanca  vo  bhikkhave  desissami  sivagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave sivam .pe.
   [735]  Khemanca  vo  bhikkhave desissami khemagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave khemam .pe.
   [736]  Tanhakkhayanca  vo bhikkhave desissami tanhakkhayagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave tanhakkhayam .pe.
   [737]  Acchariyanca  vo  bhikkhave  desissami acchariyagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave acchariyam .pe.
   [738]  Abbhutanca  vo  bhikkhave  desissami  abbhutagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave abbhutam .pe.
   [739]  Anitikanca  vo  bhikkhave  desissami  anitikagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave anitikam .pe.
   [740] Anitikadhammanca vo bhikkhave desissami anitikadhammagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave anitikadhammam .pe.
   [741]  Nibbananca  vo  bhikkhave  desissami nibbanagaminca
maggam tam sunatha. Katamanca bhikkhave nibbanam .pe.
   [742]  Abyapajjhanca  1-  vo  bhikkhave  desissami
abyapajjhagaminca  2-  maggam  tam  sunatha  .  katamanca  bhikkhave
abyapajjham .pe.
   [743]  Viraganca vo bhikkhave desissami viragagaminca maggam
tam sunatha. Katamo ca bhikkhave virago .pe.
   [744] Suddhinca vo bhikkhave desissami suddhigaminca maggam tam
sunatha. Katama ca bhikkhave suddhi .pe.
   [745]  Muttinca  vo  bhikkhave desissami muttigaminca maggam
tam sunatha. Katama ca bhikkhave mutti .pe.
   [746]  Analayanca  vo  bhikkhave  desissami analayagaminca
maggam tam sunatha. Katamo ca bhikkhave analayo .pe.
   [747]  Dipanca  vo  bhikkhave  desissami  dipagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave dipam .pe.
   [748]  Lenanca  vo  bhikkhave desissami lenagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave lenam .pe.
@Footnote: 1 Ma. abyabajjhanca . 2 Ma. abyabajjhagaminca. evamuparipi.
   [749]  Tananca  vo  bhikkhave desissami tanagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave tanam .pe.
   [750]  Sarananca  vo  bhikkhave desissami saranagaminca maggam
tam sunatha. Katamanca bhikkhave saranam .pe.
   [751] Parayananca vo bhikkhave desissami parayanagaminca maggam
tam  sunatha . katamanca bhikkhave parayanam . yo bhikkhave ragakkhayo
dosakkhayo  mohakkhayo  .  idam vuccati bhikkhave parayanam . katamo
ca bhikkhave parayanagamimaggo . kayagatasati . ayam vuccati bhikkhave
parayanagamimaggo  .  iti  kho bhikkhave desitam vo maya parayanam
desito  parayanagamimaggo . yam bhikkhave satthara karaniyam savakanam
hitesina  anukampakena  anukampam  upadaya  katam  vo tam maya .
Etani bhikkhave rukkhamulani etani sunnagarani . jhayatha bhikkhave
ma  pamadattha  ma  paccha  vippatisarino  ahuvattha  . ayam vo
amhakam anusasaniti. (yatha asankhatam vittharitam tatha vittharetabbam).
          Dutiyo vaggo samatto.
            Tassuddanam
    asankhatam anatam anasavam       saccanca param nipunam sududdasam
    ajajjarantam 1- dhuvam apalokinam  anidassanam nippapancasantam.
    Amatam panitanca sivanca khemam    tanhakkhayo acchariyanca abbhutam
    anitikam anitikadhammam          nibbanametam sugatena desitam.
@Footnote: 1 Ma. ajajjaram.
     Abyapajjho virago ca      suddhi mutti analayo
     dipam lenanca tananca       sarananca parayananti.
          Asankhatasamyuttam samattam.
            ------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 18 page 444-454. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=18&A=9017&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=18&A=9017&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=18&item=685&items=67              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=18&siri=281              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=18&i=685              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=3794              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=3794              Contents of The Tipitaka Volume 18 http://84000.org/tipitaka/read/?index_18

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com