ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

       Amakadhannapeyyale catutthavaggo dasamo
   [1786]  Evameva  kho  bhikkhave  appaka te satta ye
khettavatthupatiggahana  pativirata atha kho eteva bahutara satta ye
khettavatthupatiggahana appativirata .pe.
   [1787] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye kayavikkaya
pativirata  atha  kho  eteva  bahutara  satta  ye  kayavikkaya
appativirata .pe.
   [1788]  Evameva  kho  bhikkhave  appaka te satta ye
duteyyapahinagamananuyoga  pativirata  atha  kho  eteva  bahutara
satta ye duteyyapahinagamananuyoga appativirata .pe.
   [1789]  Evameva  kho  bhikkhave  appaka te satta ye
tulakutakamsakutamanakuta  pativirata  atha  kho  eteva  bahutara
satta ye tulakutakamsakutamanakuta appativirata .pe.
   [1790]  Evameva  kho  bhikkhave  appaka te satta ye
ukkotanavancananikatisaviyoga  1-  pativirata  atha  kho  eteva
bahutara satta ye ukkotanavancananikatisaviyoga appativirata .pe.
   [1791] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye chedanavadhana-
bandhanaviparamosaalopasahasakara  pativirata  atha  kho  eteva
bahutara   satta  ye  chedanavadhanabandhanaviparamosaalopasahasakara
@Footnote: 1 Ma. ... nikatisaciyoga. evamuparipi.
Appativirata  .  tam  kissa  hetu  .  aditthatta bhikkhave catunnam
ariyasaccanam  .  katamesam  catunnam  .  dukkhassa ariyasaccassa .pe.
Dukkhanirodhagaminipatipadaya  ariyasaccassa  .  tasma  tiha bhikkhave idam
dukkhanti  yogo  karaniyo  .pe.  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yogo karaniyoti.
   [1792]  Atha kho bhagava parittam nakhasikhayam pamsum aropetva
bhikkhu  amantesi  tam  kim mannatha bhikkhave katamam nu kho bahutaram .
Yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito ayam va mahapathaviti.
Etadeva   bhante   bahutaram   yadidam  mahapathavi  appamattakayam
bhagavata  paritto  nakhasikhayam  pamsu  aropito  sankhampi  na
upeti  upanidhampi  na  upeti  kalabhagampi  na  upeti  mahapathavim
upanidhaya  bhagavata  paritto nakhasikhayam pamsu aropitoti . evameva
kho  bhikkhave  appaka  te  satta  ye manussa cuta manussesu
paccajayanti  atha  kho  eteva  bahutara  satta  ye  manussa
cuta niraye paccajayanti .pe.
   [1793] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye manussa
cuta  manussesu  paccajayanti  atha  kho  eteva bahutara satta
ye  manussa cuta tiracchanayoniya paccajayanti . (imina nayena
panca  gatiyo  vittharetabba)  .  evameva kho bhikkhave appaka
te  satta  ye  manussa  cuta  devesu paccajayanti atha kho
Eteva  bahutara satta ye manussa cuta niraye paccajayanti .
Tiracchanayoniya paccajayanti. Pittivisaye paccajayanti.
   [1794] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye deva
cuta  devesu  paccajayanti  atha  kho  eteva  bahutara satta
ye deva cuta niraye paccajayanti. Tiracchanayoniya paccajayanti.
Pittivisaye paccajayanti.
   [1795] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye deva
cuta  manussesu paccajayanti atha kho eteva bahutara satta ye
deva cuta niraye paccajayanti . tiracchanayoniya paccajayanti.
Pittivisaye paccajayanti.
   [1796] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye niraya
cuta  manussesu  paccajayanti  atha  kho  eteva bahutara satta
ye niraya cuta niraye paccajayanti. Tiracchanayoniya paccajayanti.
Pittivisaye paccajayanti.
   [1797] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye niraya
cuta  devesu  paccajayanti atha kho eteva bahutara satta ye
niraya cuta niraye paccajayanti . tiracchanayoniya paccajayanti.
Pittivisaye paccajayanti.
   [1798] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye tiracchana-
yoniya  cuta  manussesu  paccajayanti atha kho eteva bahutara
Satta ye tiracchanayoniya cuta niraye paccajayanti. Tiracchanayoniya
paccajayanti. Pittivisaye paccajayanti.
   [1799]  Evameva  kho  bhikkhave  appaka te satta ye
tiracchanayoniya  cuta  devesu  paccajayanti  atha  kho  eteva
bahutara  satta  ye tiracchanayoniya cuta niraye paccajayanti .
Tiracchanayoniya paccajayanti. Pittivisaye paccajayanti.
   [1800] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye pittivisaya
cuta  manussesu paccajayanti atha kho eteva bahutara satta ye
pittivisaya  cuta  niraye  paccajayanti  .  tiracchanayoniya
paccajayanti. Pittivisaye paccajayanti.
   [1801] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye pittivisaya
cuta  devesu  paccajayanti atha kho eteva bahutara satta ye
pittivisaya cuta niraye paccajayanti.
   [1802] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye pittivisaya
cuta  devesu  paccajayanti atha kho eteva bahutara satta ye
pittivisaya cuta tiracchanayoniya paccajayanti.
   [1803] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye pittivisaya
cuta  devesu  paccajayanti atha kho eteva bahutara satta ye
pittivisaya  cuta  pittivisaye  paccajayanti  . tam kissa hetu .
Aditthatta   bhikkhave   catunnam   ariyasaccanam   .   katamesam
Catunnam  .  dukkhassa  ariyasaccassa  dukkhasamudayassa  ariyasaccassa
dukkhanirodhassa  ariyasaccassa  dukkhanirodhagaminipatipadaya  ariyasaccassa .
Tasma  tiha bhikkhave idam dukkhanti yogo karaniyo ayam dukkhasamudayoti
yogo  karaniyo  ayam dukkhanirodhoti yogo karaniyo ayam dukkhanirodha-
gamini  patipadati  yogo  karaniyoti  .  idamavoca  bhagava .
Attamana te bhikkhu bhagavato bhasitam abhinandunti.
             [1]-
          Cakkapeyyali samatti.
          Saccasamyuttam samattam.
          Mahavarasamyuttam nitthitam.
            Tassuddanam
     maggabojjhangam satiya      indriyasammappadhana ca
     baliddhipadanuruddha      jhananapanasamyutam
     sotapatti saccancati     desitani sayambhuna 2-
     mahavaravagganamena      vissutani dvadasati 3-.
         ------------------
@Footnote: 1 Yu. amakadhannapeyyalam. cakkapeyyalasamatti. 2 Ma. mahavaggoti vuccatiti.
@3 Ma. idam padadvayam natthi.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 585-589. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=11397&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=11397&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1786&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=444              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1786              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8478              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8478              Contents of The Tipitaka Volume 19 https://84000.org/tipitaka/read/?index_19 https://84000.org/tipitaka/english/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]