ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [547]  Atha  kho  sambahula  bhikkhu pubbanhasamayam nivasetva
pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimsu  .  atha  kho  tesam
bhikkhunam  etadahosi  atippago  kho  tava  savatthiyam pindaya caritum
yannuna   mayam   yena  annatitthiyanam  paribbajakanam  aramo
tenupasankameyyamati  .  atha  kho  te bhikkhu yena annatitthiyanam
paribbajakanam   aramo   tenupasankamimsu   upasankamitva  tehi
annatitthiyehi  paribbajakehi  saddhim  sammodimsu  sammodaniyam  katham
saraniyam vitisaretva ekamantam nisidimsu.
   {547.1}  Ekamantam nisinne kho te bhikkhu te annatitthiya
paribbajaka etadavocum samano avuso gotamo savakanam evam dhammam
deseti etha tumhe bhikkhave panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
pannaya  dubbalikarane  satta  bojjhange  yathabhutam  bhavethati .
Mayampi kho avuso savakanam evam dhammam desema etha tumhe avuso
panca  nivarane  pahaya  cetaso  upakkilese  pannaya dubbalikarane
satta bojjhange yathabhutam bhavethati . idha no avuso ko viseso
Ko  adhippayaso  kinnanakaranam samanassa va gotamassa amhakam va
yadidam dhammadesanaya va dhammadesanam anusasaniya va anusasananti 1-.
   [548]  Atha kho te bhikkhu tesam annatitthiyanam paribbajakanam
bhasitam  neva  abhinandimsu  nappatikkosimsu anabhinanditva appatikkositva
utthayasana  pakkamimsu  bhagavato  santike  etassa  bhasitassa attham
ajanissamati.
   [549] Atha kho te bhikkhu savatthiyam pindaya caritva pacchabhattam
pindapatapatikkanta   yena  bhagava  tenupasankamimsu  upasankamitva
bhagavantam  abhivadetva  ekamantam  nisidimsu . ekamantam nisinna kho
te  bhikkhu  bhagavantam  etadavocum  idha  mayam  bhante  pubbanhasamayam
nivasetva  pattacivaramadaya  savatthim  pindaya  pavisimha  . tesam
no  bhante  amhakam  etadahosi  atippago  kho  tava savatthiyam
pindaya  caritum  yannuna  mayam  yena  annatitthiyanam  paribbajakanam
aramo tenupasankameyyamati.
   {549.1} Atha kho mayam bhante yena annatitthiyanam paribbajakanam
aramo tenupasankamimha upasankamitva tehi annatitthiyehi paribbajakehi
saddhim  sammodimha  sammodaniyam  katham saraniyam vitisaretva ekamantam
nisidimha . ekamantam nisinne kho amhe bhante te 2- annatitthiya
paribbajaka etadavocum samano avuso gotamo savakanam evam dhammam
deseti etha tumhe bhikkhave panca nivarane pahaya cetaso upakkilese
@Footnote: 1 Ma. Yu. anusasaninti. evamupari. 2 Yu. ayam patho natthi.
Pannaya  dubbalikarane  satta  bojjhange  yathabhutam  bhavethati .
Mayampi  kho  avuso  savakanam  evam dhammam desema etha tumhe
avuso  panca  nivarane  pahaya  cetaso  upakkilese  pannaya
dubbalikarane  satta  bojjhange  yathabhutam  bhavethati  .  idha no
avuso  ko  viseso  ko  adhippayaso  kinnanakaranam  samanassa
va  gotamassa  amhakam  va  yadidam  dhammadesanaya va dhammadesanam
anusasaniya va anusasananti.
   [550] Atha kho mayam bhante tesam annatitthiyanam paribbajakanam
bhasitam  neva abhinandimha nappatikkosimha anabhinanditva appatikkositva
utthayasana  pakkamimha  bhagavato  santike  etassa bhasitassa attham
ajanissamati.
   [551] Evamvadino bhikkhave annatitthiya paribbajaka evamassu
vacaniya  atthi  panavuso  pariyayo  yam  pariyayam  agamma  panca
nivarana  dasa  honti  satta  bojjhanga  catuddasati  .  evam
puttha  bhikkhave  annatitthiya  paribbajaka  na  ceva sampayissanti
uttarinca  vighatam  apajjissanti  .  tam  kissa hetu . yatha tam
bhikkhave  avisayasmim  .  nahantam  bhikkhave passami sadevake loke
samarake  sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya
yo  imesam  panhanam  veyyakaranena  cittam  aradheyya  annatra
tathagatena va tathagatasavakena va ito va pana sutva.
   [552] Katamo ca bhikkhave pariyayo yam pariyayam agamma panca
nivarana dasa honti.
   [553]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattam  kamacchando  tadapi nivaranam
yadapi  bahiddha  kamacchando  tadapi  nivaranam  kamacchandanivarananti
iti hidam uddesam agacchati 1-. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [554]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattam  byapado  tadapi  nivaranam
yadapi   bahiddha  byapado  tadapi  nivaranam  byapadanivarananti
iti hidam uddesam agacchati. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [555]  Yadapi  bhikkhave  thinam tadapi nivaranam yadapi middham tadapi
nivaranam  thinamiddhanivarananti  iti  hidam  uddesam  agacchati  .
Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [556]  Yadapi  bhikkhave  uddhaccam  tadapi  nivaranam  yadapi
kukkuccam   tadapi   nivaranam   uddhaccakukkuccanivarananti  iti  hidam
uddesam agacchati. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [557]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattam  dhammesu  vicikiccha  tadapi
nivaranam   yadapi  bahiddha  dhammesu  vicikiccha  tadapi  nivaranam
vicikicchanivarananti  iti  hidam  uddesam  agacchati  .  tadaminapetam
pariyayena dvayam hoti.
   [558] Ayam kho bhikkhave pariyayo yam pariyayam agamma panca
nivarana dasa honti.
@Footnote: 1 Ma. gacchati. evamupari.
   [559] Katamo ca bhikkhave pariyayo yam pariyayam agamma satta
bojjhanga catuddasa honti.
   [560] Yadapi bhikkhave ajjhattam dhammesu sati tadapi satisambojjhango
yadapi  bahiddha  dhammesu sati tadapi satisambojjhango satisambojjhangoti
iti hidam uddesam agacchati. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [561]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattam  dhammesu  pannaya pavicinati
paricarati   parivimamsamapajjati   tadapi  dhammavicayasambojjhango  yadapi
bahiddha  dhammesu  pannaya  pavicinati  paricarati  parivimamsamapajjati
tadapi   dhammavicayasambojjhango  dhammavicayasambojjhangoti  iti  hidam
uddesam agacchati. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [562]  Yadapi  bhikkhave  kayikam viriyam tadapi viriyasambojjhango
yadapi  cetasikam  viriyam  tadapi  viriyasambojjhango  viriyasambojjhangoti
iti hidam uddesam agacchati. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [563] Yadapi bhikkhave savitakkasavicara piti tadapi pitisambojjhango
yadapi  avitakkavicara  piti  tadapi pitisambojjhango pitisambojjhangoti
iti hidam uddesam agacchati. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [564]  Yadapi bhikkhave kayappassaddhi tadapi passaddhisambojjhango
yadapi  cittappassaddhi  tadapi  passaddhisambojjhango passaddhisambojjhangoti
Iti hidam uddesam agacchati. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [565]  Yadapi  bhikkhave  savitakko  savicaro  samadhi  tadapi
samadhisambojjhango  yadapi  avitakko  avicaro  samadhi  tadapi
samadhisambojjhango   samadhisambojjhangoti   iti   hidam  uddesam
agacchati. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [566]  Yadapi  bhikkhave  ajjhattam  dhammesu  upekkha  tadapi
upekkhasambojjhango  yadapi  bahiddha  dhammesu  upekkha  tadapi
upekkhasambojjhango  upekkhasambojjhangoti  iti  hidam  uddesam
agacchati. Tadaminapetam pariyayena dvayam hoti.
   [567] Ayam kho bhikkhave pariyayo yam pariyayam agamma satta
bojjhanga catuddasati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 150-155. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=2860&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=2860&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=547&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=124              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=547              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=5164              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=5164              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com