ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

      Satipatthanasamyuttassa gangadipeyyalo chattho
   [839] Seyyathapi bhikkhave ganga nadi pacinaninna pacinapona
pacinapabbhara . evameva kho bhikkhave bhikkhu cattaro satipatthane
bhavento  cattaro  satipatthane  bahulikaronto nibbananinno hoti
nibbanapono nibbanapabbharo.
   [840] Kathanca bhikkhave bhikkhu cattaro satipatthane bhavento
cattaro  satipatthane bahulikaronto nibbananinno hoti nibbanapono
nibbanapabbharo  .  idha  bhikkhave bhikkhu kaye kayanupassi viharati
atapi  sampajano  satima  vineyya  loke  abhijjhadomanassam .
Vedanasu  citte  dhammesu  dhammanupassi  viharati atapi sampajano
satima  vineyya loke abhijjhadomanassam . evam kho bhikkhave bhikkhu
cattaro  satipatthane bhavento cattaro satipatthane bahulikaronto
nibbananinno hoti nibbanapono nibbanapabbharoti .pe.
   [841]  Pancimani  bhikkhave  uddhambhagiyani  sannojanani .
Katamani  panca  . ruparago aruparago mano uddhaccam avijja .
Imani kho bhikkhave pancuddhambhagiyani sannojanani.
   [842]  Imesam  kho  bhikkhave  pancannam  uddhambhagiyanam
sannojananam  abhinnaya  parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  cattaro
satipatthana  bhavetabba . katame cattaro . idha bhikkhave bhikkhu
Kaye  kayanupassi  viharati  atapi  sampajano  satima  vineyya
loke  abhijjhadomanassam  .  vedanasu  citte dhammesu dhammanupassi
viharati atapi sampajano satima vineyya loke abhijjhadomanassam .
Imesam  kho  bhikkhave  pancannam uddhambhagiyanam sannojananam abhinnaya
parinnaya  parikkhayaya  pahanaya  ime  cattaro  satipatthana
bhavetabbati.
(yatha maggasamyuttam vittharitam evam satipatthanasamyuttam vittharetabbam).
     Cha pacinato ninna        cha ninna ca samuddato
     ete dve cha dvadasa honti  vaggo tena pavuccati 1-.
         Satipatthanasamyuttam nitthitam.
            --------
@Footnote: 1 Ma. itisaddo atthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 254-255. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=4903&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4903&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=839&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=181              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=839              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com