ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [1010]  Evamme  sutam  ekam  samayam bhagava angesu viharati
apanannama  anganam  nigamo  .  tatra  kho  bhagava  ayasmantam
sariputtam  amantesi  yo  so  sariputta  ariyasavako  tathagate
ekantagato  abhippasanno  na 1- so tathagate va tathagatasasane
va kankheyya va vicikiccheyya vati.
   [1011]  Yo  so  bhante ariyasavako tathagate ekantagato
abhippasanno  na  so  tathagate  va tathagatasasane va kankheyya
va  vicikiccheyya  va  .  saddhassa hi bhante ariyasavakassa etam
patikankham  yam  araddhaviriyo  viharissati  akusalanam dhammanam pahanaya
kusalanam  dhammanam  upasampadaya  thamava  dalhaparakkamo anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu.
   [1012]  Yanhissa  bhante viriyam tadassa viriyindriyam . saddhassa
@Footnote: 1 Yu. apinu so.
Hi  bhante  ariyasavakassa  araddhaviriyassa etam patikankham yam satima
bhavissati  paramena  satinepakkena  samannagato  cirakatampi cirabhasitampi
sarita anussarita.
   [1013]  Ya hissa bhante sati tadassa satindriyam . saddhassa
hi  bhante  ariyasavakassa  araddhaviriyassa  upatthitassatino  etam
patikankham  yam  vossaggarammanam  karitva  labhissati  samadhim  labhissati
cittassa ekaggatam.
   [1014]  Yo  hissa  bhante  samadhi tadassa samadhindriyam .
Saddhassa  hi  bhante  ariyasavakassa  araddhaviriyassa  upatthitassatino
sammasamahitacittassa  1-  etam  patikankham  yam  evam  pajanissati
anamataggo  kho  samsaro  pubba koti nappannayati avijjanivarananam
sattanam  tanhasannojananam  sandhavatam  samsaratam  avijjaya  tveva
tamokayassa  asesaviraganirodho  santametam  padam  panitametam  padam
yadidam  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo 2- virago
nirodho nibbanam.
   [1015] Ya hissa bhante panna tadassa pannindriyam. Sakho 3-
so  bhante  ariyasavako  evam  padahitva padahitva evam saritva
saritva  evam  samadahitva samadahitva evam pajanitva pajanitva
evam abhisaddahati ime kho te dhamma ye me pubbe sutava 4- ahesum
@Footnote: 1 Ma. Yu. samahitacittassa. evamupari. 2 Ma. tanhakkhayo. 3 Ma. Yu. saddho.
@evamupari. 4 Po. Ma. Yu. sutava. evamupari.
Tenaham  etarahi  kayena  ca  phusitva  viharami  pannaya  ca
ativijjha 1- passamiti.
   [1016] Ya hissa bhante saddha tadassa saddhindriyanti.
   [1017] Sadhu sadhu sariputta yo so sariputta ariyasavako
tathagate ekantagato abhippasanno na so tathagate va tathagatasasane
va kankheyya va vicikiccheyya va. Saddhassa hi sariputta ariyasavakassa
etam  patikankham  yam  araddhaviriyo  viharissati  akusalanam  dhammanam
pahanaya  kusalanam  dhammanam  upasampadaya  thamava  dalhaparakkamo
anikkhittadhuro kusalesu dhammesu.
   [1018] Yam hissa sariputta viriyam tadassa viriyindriyam. Saddhassa
hi  sariputta  ariyasavakassa  araddhaviriyassa  etam  patikankham  yam
satima  bhavissati  paramena  satinepakkena  samannagato  cirakatampi
cirabhasitampi sarita anussarita.
   [1019]  Ya  hissa  sariputta  sati  tadassa  satindriyam .
Saddhassa  hi  sariputta  ariyasavakassa  araddhaviriyassa upatthitassatino
etam  patikankham  yam  vossaggarammanam  karitva  labhissati  samadhim
labhissati cittassa ekaggatam.
   [1020]  Yo  hissa sariputta samadhi tadassa samadhindriyam .
Saddhassa  hi  sariputta  ariyasavakassa  araddhaviriyassa upatthitassatino
@Footnote: 1 Ma. pativijjha.
Sammasamahitacittassa   etam  patikankham  yam  evam  pajanissati
anamataggo  kho  samsaro  pubba koti nappannayati avijjanivarananam
sattanam  tanhasannojananam  sandhavatam  samsaratam  avijjaya  tveva
tamokayassa  asesaviraganirodho  santametam  padam  panitametam  padam
yadidam  sabbasankharasamatho  sabbupadhipatinissaggo  tanhakkhayo  virago
nirodho nibbanam.
   [1021]  Ya  hissa  sariputta panna tadassa pannindriyam .
Sakho  so  sariputta  ariyasavako  evam padahitva padahitva evam
saritva  saritva  evam  samadahitva  samadahitva evam pajanitva
pajanitva  evam abhisaddahati ime kho te dhamma ye me pubbe
sutava  ahesum  tenaham  etarahi  kayena  ca  phusitva  viharami
pannaya ca ativijjha passamiti.
   [1022] Ya hissa sariputta saddha tadassa saddhindriyanti.
          Jaravaggo pancamo.
            Tassuddanam
    jara unnabho brahmano   saketo pubbakotthako
    pubbarame ca cattari       pindolo saddhena 1- te dasati.
           -----------
@Footnote: 1 Ma. ...apanena cati.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 297-300. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=5767&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=5767&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1010&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=231              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1010              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7075              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7075              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com