ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

            Jhānasaṃyuttaṃ
   [1300] Sāvatthī . tatra kho cattārome bhikkhave jhānā.
Katame  cattāro  .  idha bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa
ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja viharati. Ime kho bhikkhave cattāro jhānāti.
   [1301] Seyyathāpi bhikkhave gaṅgā nadī pācīnaninnā pācīnapoṇā
pācīnapabbhārā  .  evameva  kho  bhikkhave bhikkhu cattāro jhāne
bhāvento  cattāro  jhāne  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti
nibbānapoṇo nibbānapabbhāro.
   [1302]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu cattāro jhāne bhāvento
cattāro  jhāne  bahulīkaronto  nibbānaninno  hoti  nibbānapoṇo
nibbānapabbhāro  .  idha  bhikkhave  bhikkhu vivicceva kāmehi vivicca
akusalehi  dhammehi  savitakkaṃ  savicāraṃ  vivekajaṃ  pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
Upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ jhānaṃ .
Tatiyaṃ jhānaṃ . catutthaṃ jhānaṃ upasampajja viharati . evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu  cattāro  jhāne  bhāvento  cattāro jhāne bahulīkaronto
nibbānaninno   hoti   nibbānapoṇo   nibbānapabbhāroti  .
(evaṃ yāva esanā pāli vitthāretabbā).
   [1303]  Pañcimāni  bhikkhave  uddhambhāgiyāni  saññojanāni .
Katamāni  pañca . rūparāgo arūparāgo  māno uddhaccaṃ avijjā .
Imāni kho bhikkhave pañcuddhambhāgiyāni saññojanāni.
   [1304]  Imesaṃ  kho  bhikkhave  pañcannaṃ  uddhambhāgiyānaṃ
saññojanānaṃ  abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  cattāro
jhānā  bhāvetabbā  .  katame  cattāro  . idha bhikkhave bhikkhu
vivicceva kāmehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ
pītisukhaṃ  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā
ajjhattaṃ  sampasādanaṃ  cetaso  ekodibhāvaṃ avitakkaṃ avicāraṃ samādhijaṃ
pītisukhaṃ  dutiyaṃ  jhānaṃ  .  tatiyaṃ  jhānaṃ . catutthaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  .  imesaṃ kho bhikkhave pañcannaṃ uddhambhāgiyānaṃ saññojanānaṃ
abhiññāya  pariññāya  parikkhayāya  pahānāya  ime  cattāro jhānā
bhāvetabbāti.
(gaṅgāpeyyālo  .  yathā  maggasaṃyuttaṃ  vitthāritaṃ evaṃ jhānasaṃyuttaṃ
vitthāretabbaṃ yāva esanā pāli).
           Jhānasaṃyuttaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 392-393. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=7593              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=7593              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1300&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=298              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1300              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=7467              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=7467              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com