ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 20 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 12 : Sutta. Aṅ. (1): eka-duka-tikanipātā

   [12]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppanno  vā  kāmacchando  uppajjati  uppanno vā kāmacchando
bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  subhanimittaṃ
subhanimittaṃ  bhikkhave  ayoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva
kāmacchando  uppajjati  uppanno  ca  kāmacchando  bhiyyobhāvāya
vepullāya saṃvattatīti.
   [13]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppanno  vā  byāpādo  uppajjati  uppanno  vā  byāpādo
bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  paṭighanimittaṃ
paṭighanimittaṃ  bhikkhave  ayoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva
byāpādo  uppajjati  uppanno  ca  byāpādo  bhiyyobhāvāya
vepullāya saṃvattatīti.
   [14] Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃpi samanupassāmi yena anuppannaṃ
vā thīnamiddhaṃ uppajjati uppannaṃ vā thīnamiddhaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya
saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  arati  tandi  vijambhikā  bhattasammado
cetaso   ca   līnattaṃ   līnacittassa  bhikkhave  anuppannañceva
@Footnote: 1-2 Yu. purisaphoṭṭhabbaṃ . 3 Ma. Yu. rūpādivaggo.
Thīnamiddhaṃ  uppajjati  uppannañca  thīnamiddhaṃ  bhiyyobhāvāya  vepullāya
saṃvattatīti
   [15]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannaṃ   vā   uddhaccakukkuccaṃ   uppajjati   uppannaṃ  vā
uddhaccakukkuccaṃ   bhiyyobhāvāya   vepullāya   saṃvattati   yathayidaṃ
bhikkhave   cetaso   avūpasamo   avūpasantacittassa   bhikkhave
anuppannañceva    uddhaccakukkuccaṃ    uppajjati    uppannañca
uddhaccakukkuccaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatīti.
   [16]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannā  vā  vicikicchā  uppajjati  uppannā  vā  vicikicchā
bhiyyobhāvāya  vepullāya  saṃvattati  yathayidaṃ  bhikkhave  ayoniso
manasikāro  ayoniso  bhikkhave  manasikaroto  anuppannā  ceva
vicikicchā  uppajjati  uppannā ca vicikicchā bhiyyobhāvāya vepullāya
saṃvattatīti.
   [17]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppanno  vā  kāmacchando  nuppajjati  uppanno vā kāmacchando
pahīyati  yathayidaṃ  bhikkhave  asubhanimittaṃ  asubhanimittaṃ  bhikkhave  yoniso
manasikaroto  anuppanno  ceva  kāmacchando  nuppajjati uppanno ca
kāmacchando pahīyatīti.
   [18]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppanno  vā  byāpādo  nuppajjati  uppanno  vā  byāpādo
Pahīyati  yathayidaṃ  bhikkhave  mettā  cetovimutti  mettaṃ  bhikkhave
cetovimuttiṃ  yoniso  manasikaroto  anuppanno  ceva  byāpādo
nuppajjati uppanno ca byāpādo pahīyatīti.
   [19]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannaṃ  vā  thīnamiddhaṃ  nuppajjati  uppannaṃ  vā  thīnamiddhaṃ pahīyati
yathayidaṃ  bhikkhave  ārambhadhātu  nikkamadhātu parakkamadhātu āraddhaviriyassa
bhikkhave  anuppannañceva  thīnamiddhaṃ  nuppajjati  uppannañca  thīnamiddhaṃ
pahīyatīti.
   [20]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi  samanupassāmi yena
anuppannaṃ   vā   uddhaccakukkuccaṃ   nuppajjati   uppannaṃ  vā
uddhaccakukkuccaṃ   pahīyati   yathayidaṃ  bhikkhave  cetaso  vūpasamo
vūpasantacittassa    bhikkhave    anuppannañceva   uddhaccakukkuccaṃ
nuppajjati uppannañca uddhaccakukkuccaṃ pahīyatīti.
   [21]  Nāhaṃ  bhikkhave  aññaṃ  ekadhammaṃpi samanupassāmi yena
anuppannā  vā  vicikicchā nuppajjati uppannā vā vicikicchā pahīyati
yathayidaṃ  bhikkhave  yoniso  manasikāro  yoniso bhikkhave manasikaroto
anuppannā  ceva  vicikicchā  nuppajjati  uppannā  ca  vicikicchā
pahīyatīti.
          Vaggo 1- dutiyo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 20 page 3-5. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=20&A=43              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=20&A=43              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=20&item=12&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=20&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=20&i=12              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=14&A=608              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=14&A=608              Contents of The Tipitaka Volume 20 https://84000.org/tipitaka/read/?index_20 https://84000.org/tipitaka/english/?index_20

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่