ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [80]  Pañcimāni  bhikkhave anāgatabhayāni etarahi asamuppannāni
āyatiṃ  samuppajjissanti  tāni  vo  paṭibujjhitabbāni  paṭibujjhitvā
ca  tesaṃ  pahānāya  vāyamitabbaṃ  katamāni  pañca bhavissanti bhikkhave
bhikkhū  anāgatamaddhānaṃ  cīvare kalyāṇakāmā te cīvare kalyāṇakāmā
samānā   riñcissanti   paṃsukūlikattaṃ  riñcissanti  araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  gāmanigamarājadhānīsu  1-  osaritvā  vāsaṃ
kappissanti  2-  cīvarahetu  ca  anekavihitaṃ  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ
āpajjissanti   idaṃ   bhikkhave   paṭhamaṃ   anāgatabhayaṃ  etarahi
asamuppannaṃ   āyatiṃ   samuppajjissati   taṃ   vo  paṭibujjhitabbaṃ
paṭibujjhitvā ca tassa pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {80.1}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhavissanti bhikkhū anāgatamaddhānaṃ
piṇḍapāte  kalyāṇakāmā  te  piṇḍapāte  kalyāṇakāmā  samānā
riñcissanti    piṇḍapātikattaṃ    riñcissanti    araññavanapatthāni
pantāni  senāsanāni  gāmanigamarājadhānīsu  1-  osaritvā  vāsaṃ
kappissanti  2-  jivhaggena rasaggāni pariyesamānā piṇḍapātahetu ca
anekavihitaṃ  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjissanti  idaṃ  bhikkhave  dutiyaṃ
anāgatabhayaṃ   etarahi   asamuppannaṃ   āyatiṃ   samuppajjissati
@Footnote: 1 Yu. gāmanigamarājadhāniṃ. ito paraṃ īdisameva . 2 Ma. Yu. kappessanti. ito paraṃ
@īdisameva.
Taṃ vo paṭibujjhitabbaṃ paṭibujjhitvā ca tassa pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {80.2}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhavissanti bhikkhū anāgatamaddhānaṃ
senāsane  kalyāṇakāmā  te  senāsane  kalyāṇakāmā  samānā
riñcissanti  āraññakattaṃ  1-  riñcissanti  araññavanapatthāni  pantāni
senāsanāni   gāmanigamarājadhānīsu  osaritvā  vāsaṃ  kappissanti
senāsanahetu  ca  anekavihitaṃ  anesanaṃ  appaṭirūpaṃ  āpajjissanti
idaṃ  bhikkhave  tatiyaṃ  anāgatabhayaṃ  etarahi  asamuppannaṃ  āyatiṃ
samuppajjissati  taṃ  vo  paṭibujjhitabbaṃ  paṭibujjhitvā  ca  tassa
pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {80.3}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhavissanti bhikkhū anāgatamaddhānaṃ
bhikkhunīsikkhamānāsamaṇuddesehi      saṃsaṭṭhā      viharissanti
bhikkhunīsikkhamānāsamaṇuddesehi  saṃsagge  kho  pana  bhikkhave  sati
etaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  anabhiratā  vā  brahmacariyaṃ carissanti aññataraṃ vā
saṅkiliṭṭhaṃ   āpattiṃ   āpajjissanti   sikkhaṃ  vā  paccakkhāya
hīnāyāvattissanti  idaṃ  bhikkhave  catutthaṃ  anāgatabhayaṃ  etarahi
asamuppannaṃ   āyatiṃ   samuppajjissati   taṃ   vo  paṭibujjhitabbaṃ
paṭibujjhitvā ca tassa pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {80.4}  Puna  caparaṃ  bhikkhave bhavissanti bhikkhū anāgatamaddhānaṃ
ārāmikasamaṇuddesehi   saṃsaṭṭhā  viharissanti  ārāmikasamaṇuddesehi
saṃsagge  kho  pana  bhikkhave  sati  etaṃ  pāṭikaṅkhaṃ  anekavihitaṃ
sannidhikārakaparibhogaṃ  2-  anuyuttā  viharissanti  oḷārikaṃpi  nimittaṃ
karissanti  paṭhaviyāpi  haritaggepi  idaṃ  bhikkhave  pañcamaṃ  anāgatabhayaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. rukkhamūlikattaṃ . 2 Ma. sannidhikāraparibhogaṃ.
Etarahi  asamuppannaṃ  āyatiṃ  samuppajjissati  taṃ  vo  paṭibujjhitabbaṃ
paṭibujjhitvā ca tassa pahānāya vāyamitabbaṃ.
   {80.5}  Imāni  kho  bhikkhave  pañca anāgatabhayāni etarahi
asamuppannāni  āyatiṃ  samuppajjissanti  tāni  vo  paṭibujjhitabbāni
paṭibujjhitvā ca tesaṃ pahānāya vāyamitabbanti.
          Yodhājīvavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
    duve cetovimuttī 1- ca    dve ca dhammavihārino
    yodhājīvā ca dve vuttā   cattāro ca anāgatāti.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 124-126. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=2608              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=2608              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=80&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=80              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=80              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=918              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=918              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]