ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [15]  Sattime bhikkhave udakupama puggala santo samvijjamana
lokasmim . katame satta idha bhikkhave ekacco puggalo sakim nimuggo
nimuggo  va  hoti idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva
nimujjati  idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjitva thito
hoti  idha  pana  bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjitva vipassati
viloketi  idha  pana  bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva patarati
idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva patigadhappatto hoti
Idha pana bhikkhave ekacco puggalo ummujjitva tinno hoti paragato 1-
thale titthati brahmano.
   {15.1} Kathanca bhikkhave puggalo sakim nimuggo nimuggo va hoti
idha  bhikkhave  ekacco  puggalo samannagato hoti ekantakalakehi
akusalehi dhammehi evam kho bhikkhave puggalo sakim nimuggo nimuggo va hoti.
   {15.2}  Kathanca  bhikkhave  puggalo ummujjitva nimujjati idha
bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjati sadhu saddha kusalesu dhammesu
sadhu hiri sadhu ottappam sadhu viriyam sadhu panna kusalesu dhammesuti
tassa sa saddha neva titthati no vaddhati hayatiyeva tassa sa hiri
tassa tam ottappam tassa tam viriyam tassa sa panna neva titthati no
vaddhati hayatiyeva evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva nimujjati.
   {15.3} Kathanca bhikkhave puggalo ummujjitva thito hoti idha
bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjati sadhu saddha kusalesu dhammesu
sadhu hiri sadhu ottappam sadhu viriyam sadhu panna kusalesu dhammesuti
tassa sa saddha neva hayati no vaddhati thita hoti tassa sa hiri
tassa tam ottappam tassa tam viriyam tassa sa panna neva hayati no
vaddhati thita hoti evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva thito hoti.
   {15.4}  Kathanca  bhikkhave  puggalo  ummujjitva  vipassati
viloketi  idha  bhikkhave  ekacco  puggalo ummujjati sadhu saddha
kusalesu dhammesu sadhu hiri sadhu ottappam sadhu viriyam sadhu panna
kusalesu   dhammesuti   so   tinnam   sannojananam   parikkhaya
@Footnote: 1 Ma. parangato. evamuparipi.
Sotapanno   hoti   avinipatadhammo   niyato  sambodhiparayano
evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva vipassati viloketi.
   {15.5} Kathanca bhikkhave puggalo ummujjitva patarati idha bhikkhave
ekacco puggalo ummujjati sadhu saddha kusalesu dhammesu sadhu hiri
sadhu ottappam sadhu viriyam sadhu panna kusalesu dhammesuti so tinnam
sannojananam  parikkhaya  ragadosamohanam  tanutta  sakadagami  hoti
sakideva  imam lokam agantva dukkhassantam karoti evam kho bhikkhave
puggalo ummujjitva patarati.
   {15.6}  Kathanca  bhikkhave puggalo ummujjitva patigadhappatto
hoti idha bhikkhave ekacco puggalo ummujjati sadhu saddha kusalesu dhammesu
sadhu hiri sadhu ottappam sadhu viriyam sadhu panna kusalesu dhammesuti
so  pancannam orambhagiyanam sannojananam parikkhaya opapatiko hoti
tattha  parinibbayi  anavattidhammo  tasma  loka ayam kho bhikkhave
puggalo ummujjitva patigadhappatto hoti.
   {15.7}  Kathanca  bhikkhave  puggalo ummujjitva tinno hoti
paragato  thale  titthati  brahmano idha bhikkhave ekacco puggalo
ummujjati sadhu saddha kusalesu dhammesu sadhu hiri sadhu ottappam sadhu
viriyam  sadhu  panna kusalesu dhammesuti so asavanam khaya anasavam
cetovimuttim  pannavimuttim  dittheva  dhamme  sayam abhinna sacchikatva
upasampajja viharati evam kho bhikkhave puggalo ummujjitva tinno hoti
paragato thale titthati brahmano . ime kho bhikkhave satta udakupama
puggala santo samvijjamana lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 10-12. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=207&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=207&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=15&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=15              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=15              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3627              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3627              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com