ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [136] 46 Ekaṃ samayaṃ bhagavā kosambiyaṃ viharati ghositārāme.
Tena  kho  pana samayena āyasmā anuruddho divāvihāraṃ gato hoti
paṭisallīno  .  athakho  sambahulā manāpakāyikā devatā yenāyasmā
anuruddho   tenupasaṅkamiṃsu   upasaṅkamitvā   āyasmantaṃ  anuruddhaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  aṭṭhaṃsu  ekamantaṃ  ṭhitā kho tā devatā
āyasmantaṃ  anuruddhaṃ  etadavocuṃ  mayaṃ  bhante anuruddha manāpakāyikā
nāma devatā tīsu ṭhānesu issariyaṃ kārema vasaṃ vattema mayaṃ bhante
anuruddha  yādisakaṃ  vaṇṇaṃ  ākaṅkhāma  tādisakaṃ  vaṇṇaṃ  ṭhānaso
paṭilabhāma  yādisakaṃ saddaṃ 1- ākaṅkhāma tādisakaṃ saddaṃ 1- ṭhānaso
paṭilabhāma  yādisakaṃ  sukhaṃ  ākaṅkhāma tādisakaṃ sukhaṃ ṭhānaso paṭilabhāma
mayaṃ bhante anuruddha manāpakāyikā nāma devatā imesu tīsu ṭhānesu
issariyaṃ kārema vasaṃ vattemāti.
   {136.1} Athakho āyasamto anuruddhassa etadahosi aho vatimā
devatā  sabbāva nīlā assu nīlavaṇṇā nīlavatthā  nīlālaṅkārāti .
Athakho   tā   devatā  āyasmato  anuruddhassa  cittamaññāya
sabbāva  nīlā  ahesuṃ  nīlavaṇṇā  nīlavatthā  nīlālaṅkārā .
Athakho  āyasmato  anuruddhassa  etadahosi  aho  vatimā devatā
sabbāva  pītā  assu  .pe.  sabbāva  lohitakā  assu  sabbāva
@Footnote: 1 Ma. saraṃ. evamuparipi.
Odātā  assu  odātavaṇṇā  odātavatthā  odātālaṅkārāti .
Athakho  tā  devatā  āyasamto  anuruddhassa  cittamaññāya sabbāva
odātā  ahesuṃ odātavaṇṇā odātavatthā odātālaṅkārā athakho
tā devatā ekāva 1- gāyi ekāva 1- nacci ekāva 1- accharikaṃ 2-
vādesi  seyyathāpi  nāma  pañcaṅgikassa  turiyassa  3-  suvinītassa
suppaṭippatāḷitassa  kusalehi  susamannāhatassa  saddo  hoti  vaggū
ca rajaniyo ca kamaniyo ca pemaniyo ca ramaṇiyo ca evameva tāsaṃ
devatānaṃ alaṅkārānaṃ saddo hoti vaggū ca rajaniyo ca kamaniyo ca
pemaniyo  ca  ramaṇiyo ca . athakho āyasmā anuruddho indriyāni
okkhipi  .  athakho  tā  devatā na khvayyo anuruddho sādiyatīti
tattheva antaradhāyiṃsu.
   {136.2}  Athakho āyasmā anuruddho sāyaṇhasamayaṃ paṭisallānā
vuṭṭhito   yena  bhagavā  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ
abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi  ekamantaṃ  nisinno  kho  āyasmā
anuruddho  bhagavantaṃ  etadavoca  idhāhaṃ  bhante  divāvihāraṃ  gato
homi  paṭisallīno  athakho  bhante  sambahulā  manāpakāyikā devatā
yenāhaṃ  tenupasaṅkamiṃsu  upasaṅkamitvā  maṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ
aṭṭhaṃsu  ekamantaṃ  ṭhitā  kho  bhante  tā devatā maṃ etadavocuṃ
mayaṃ   bhante  anuruddha  manāpakāyikā  nāma  devatā  tīsu
ṭhānesu  issariyaṃ  kārema  vasaṃ  vattema  mayaṃ  bhante  anuruddha
yādisakaṃ   vaṇṇaṃ   ākaṅkhāma   tādisakaṃ   vaṇṇaṃ   ṭhānaso
paṭilabhāma   yādisakaṃ   saddaṃ   ākaṅkhāma   tādisakaṃ   saddaṃ
@Footnote: 1 Ma. ekā ca . 2 Ma. accharaṃ. evamuparipi . 3 Ma. tūriyassa. evamuparipi.
Ṭhānaso  paṭilabhāma  yādisakaṃ  sukhaṃ  ākaṅkhāma tādisakaṃ sukhaṃ ṭhānaso
paṭilabhāma  mayaṃ  bhante  anuruddha  manāpakāyikā  nāma  devatā
imesu  tīsu  ṭhānesu  issariyaṃ kārema vasaṃ vattemāti tassa mayhaṃ
bhante  etadahosi  aho  vatimā  devatā  sabbāva  nīlā  assu
nīlavaṇṇā  nīlavatthā  nīlālaṅkārāti  athakho  bhante  tā  devatā
mama  cittamaññāya  sabbāva  nīlā  ahesuṃ  nīlavaṇṇā  nīlavatthā
nīlālaṅkārā  tassa  mayhaṃ  bhante etadahosi aho vatimā devatā
sabbāva  pītā assu .pe. sabbāva lohitakā assu .pe. sabbāva
odātā  assu  odātavaṇṇā  odātavatthā  odātālaṅkārāti
athakho  bhante  tā  devatā  mama cittamaññāya  sabbāva odātā
ahesuṃ odātavaṇṇā odātavatthā odātālaṅkārā
   {136.3} athakho bhante tā devatā ekāva gāyi ekāva nacci ekāva
accharikaṃ  vādesi  seyyathāpi  nāma  pañcaṅgikassa turiyassa suvinītassa
suppaṭippatāḷitassa  kusalehi  susamannāhatassa  saddo  hoti  vaggū ca
rajaniyo ca kamaniyo ca pemaniyo ca ramaṇiyo ca evameva tāsaṃ devatānaṃ
alaṅkārānaṃ saddo hoti vaggū ca rajaniyo ca kamaniyo ca pemaniyo ca
ramaṇiyo  ca  athakhohaṃ bhante indriyāni okkhipiṃ athakho bhante tā
devatā  na  khvayyo anuruddho sādiyatīti tattheva antaradhāyiṃsu katīhi
nu  kho  bhante  dhammehi  samannāgato  mātugāmo kāyassa bhedā
parammaraṇā manāpakāyikānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjatīti.
   {136.4} Aṭṭhahi kho anuruddha dhammehi samannāgato mātugāmo
kāyassa bhedā parammaraṇā manāpakāyikānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjati.
Katamehi  aṭṭhahi  idha anuruddha mātugāmo yassa mātāpitaro bhattuno
denti  atthakāmā  hitesino  anukampakā  anukampaṃ  upādāya tassa
hoti  pubbuṭṭhāyinī  pacchānipātinī  kiṃkārapaṭissāvinī  manāpacārinī
piyavādinī
   {136.5} ye te bhattu garuno honti mātāti vā pitāti vā
samaṇabrāhmaṇāti vā te sakkaroti garukaroti māneti pūjeti abbhāgate
ca āsanodakena paṭipūjeti ye te bhattu abbhantarā kammantā uṇṇāti
vā kappāsāti vā tattha dakkhā hoti analasā tatrupāyāya vīmaṃsāya
samannāgatā  alaṃ  kātuṃ  alaṃ  saṃvidhātuṃ  ye te bhattu abbhantarā
antojanā 1- dāsāti vā pessāti vā kammakarāti vā tesaṃ katañca
katato  jānāti  akatañca  akatato  jānāti  gilānakānañca balābalaṃ
jānāti khādanīyabhojanīyañcassa paccayaṃsena 2- saṃvibhajati yaṃ bhattā āharati
dhanaṃ  vā dhaññaṃ vā rajataṃ vā jātarūpaṃ vā taṃ ārakkhena guttiyā
sampādeti  tattha  ca  hoti  adhuttī  athenī  asoṇḍī  avināsikā
upāsikā  kho pana hoti buddhaṃ saraṇaṃ gatā dhammaṃ saraṇaṃ gatā saṅghaṃ
saraṇaṃ gatā
   {136.6}  sīlavatī  kho  pana  hoti  pāṇātipātā paṭiviratā
adinnādānā  paṭiviratā  kāmesu  micchācārā  paṭiviratā musāvādā
paṭiviratā  surāmerayamajjapamādaṭṭhānā  paṭiviratā  cāgavatī  kho  pana
hoti vigatamalamaccherena cetasā agāraṃ ajjhāvasati muttacāgī 3- payatapāṇī
@Footnote: 1 Ma. yo so bhattu abbhantaro antojano. evamuparipi . 2 Ma. paccaṃsena.
@3 Ma. muttacāgā payatapāṇinī. evamuparipi.
Vossaggaratā  yācayogā  dānasaṃvibhāgaratā  .  imehi kho anuruddha
aṭṭhahi  dhammehi  samannāgato  mātugāmo kāyassa bhedā parammaraṇā
manāpakāyikānaṃ devānaṃ sahabyataṃ upapajjatīti.
     Yo naṃ bharati sabbadā     niccaṃ ātāpi ussuko
     taṃ sabbakāmaharaṃ posaṃ     bhattāraṃ nātimaññati
     na cāpi sotthi bhattāraṃ    issāvādena 1- rosaye
     bhattu ca garuno sabbe     paṭipūjeti paṇḍitā
     uṭṭhāhikā analasā      saṅgahitaparijjanā
     bhattu manāpañcarati      sambhataṃ anurakkhati
     yā evaṃ vattati nārī      bhattu chandavasānugā
     manāpā nāma te devā    yattha sā upapajjatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 269-273. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5744              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5744              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=136&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=119              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=136              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5818              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5818              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com