ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

   [293] 13 Vuttam hetam bhagavata vuttamarahatati me sutam loko
bhikkhave  tathagatena  abhisambuddho  lokasma  tathagato  visamyutto
lokasamudayo  bhikkhave  tathagatena abhisambuddho lokasamudayo tathagatassa
pahino  lokanirodho  bhikkhave  tathagatena  abhisambuddho  lokanirodho
tathagatassa  sacchikato  lokanirodhagamini  patipada  bhikkhave tathagatena
abhisambuddha lokanirodhagamini patipada tathagatassa bhavita.
   {293.1} Yam bhikkhave sadevakassa lokassa samarakassa sabrahmakassa
sassamanabrahmaniya   pajaya  sadevamanussaya  dittham  sutam  mutam
vinnatam  pattam  pariyesitam  anuvicaritam  manasa  yasma tam tathagatena
abhisambuddham  tasma  tathagatoti  vuccati  .  yanca  bhikkhave  rattim
tathagato   anuttaram  sammasambodhim  abhisambujjhati  yanca  rattim
anupadisesaya  nibbanadhatuya  parinibbayati  yametasmim  antare
bhasati  labhati  niddisati  sabbantam  tatheva hoti no annatha tasma
@Footnote: 1 Yu. va.
Tathagatoti vuccati.
   {293.2} Yathavadi bhikkhave tathagato tathakari yathakari 1-
tathavadi   iti   yathavadi   tathakari  yathakari  tathavadi
tasma  tathagatoti  vuccati  .  sadevake bhikkhave loke samarake
sabrahmake  sassamanabrahmaniya  pajaya  sadevamanussaya  tathagato
abhibhu   anabhibhuto  annadatthudaso  vasavatti  tasma  tathagatoti
vuccatiti. Etamattham bhagava avoca. Tatthetam iti vuccati
     sabbalokam abhinnaya     sabbaloke yathatatham
     sabbalokavisamyutto       sabbaloke anupamo 2-
     sabbe 3- sabbabhibhu dhiro   sabbaganthappamocano.
     Phutthassa 4- parama santi   nibbanam akutobhayam.
     Esa khinasavo buddho      anigho chinnasamsayo
     sabbakammakkhayam patto     vimutto upadhisankhaye
     esa so bhagava buddho     esa siho anuttaro
     sadevakassa lokassa       brahmacakkam pavattayi.
     Iti deva manussa ca      ye buddham saranam gata
     sangamma tam namassanti     mahantam vitasaradam.
     Danto damayatam settho     santo samayatam isi
     mutto mocayatam aggo     tinno tarayatam varo.
     Iti hetam namassanti       mahantam vitasaradam.
@Footnote: 1 Yu. yathavadi tathagato tathavadi . 2 atthakathayam sanusayo. Ma. anupayo.
@3 Ma. sa ve. 4 Ma. phutthassa.
     Sadevakasmim lokasmim       natthi te patipuggaloti.
   Ayampi attho vutto bhagavata   iti me sutanti. Terasamam.
              Catukkanipato nitthito.
                  Tassuddanam
     brahmana 1- cattari janam samanasila tanha brahma
     bahukara kuhana 2- purisa  caram 3- sampannalokena terasati.
        Itivuttake dvadasadhikasatasuttanti
               itivuttakam nitthitam.
                 -----------
        Sattavisekanipatam
        dukkam bavisasuttasangahitam
        samapannasamatha tikam
        terasa catukkanca iti yamidam
        dvidasuttarasuttasate
        samgayitva samadahamsu pura
        arahanto ciratthitiya
        tamahu namena itivuttanti.
        Itivuttakapali nitthita.
        Idam marammapotthake agatam.
                 ---------
@Footnote: 1 Ma. brahmanasulabha . 2 Ma. kuhapurisa . 3 Ma. carasampanna ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 321-323. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=6663&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=6663&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=293&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=227              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=293              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=27&A=9118              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=27&A=9118              Contents of The Tipitaka Volume 25 http://84000.org/tipitaka/read/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com