ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 25 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 17 : Sutta. Khu. khuddakapāṭho-dhammapadagāthā-udānaṃ-itivuttakaṃ-suttanipāto

               Khuddakapathe ratanasuttam
   [7] |7.1| Yanidha bhutani samagatani
          bhummani va yani va antalikkhe.
          Sabbeva bhuta sumana bhavantu
          athopi sakkacca sunantu bhasitam
      |7.2| tasma hi bhuta nisametha sabbe
          mettam karotha manusiya pajaya.
          Diva ca ratto ca haranti ye balim
          tasma hi ne rakkhatha appamatta.
      |7.3| Yam kinci vittam idha va huram va
          saggesu va yam ratanam panitam
          na no samam atthi tathagatena
          idampi buddhe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.4| Khayam viragam amatam panitam
          yadajjhaga sakyamuni samahito
          na tena dhammena samatthi kinci
          idampi dhamme ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.5| Yambuddhasettho parivannayi sucim
          samadhimanantarikannamahu
          samadhina tena samo na vijjati
          idampi dhamme ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.6| Ye puggala attha satam pasattha
          cattari etani yugani honti
          te dakkhineyya sugatassa savaka
          etesu dinnani mahapphalani
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.7| Ye suppayutta manasa dalhena
          nikkamino gotamasasanamhi
          te pattipatta amatam vigayha
          laddha mudha nibbutim bhunjamana
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
      |7.8| Yathindakhilo pathavim sito siya
          catubbhi vatebhi asampakampiyo
          tathupamam sappurisam vadami
          Yo ariyasaccani avecca passati
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.9| Yeriyasaccani 1- vibhavayanti
          gambhirapannena sudesitani
          kincapi te honti bhusappamatta
          na te bhavam atthamamadiyanti
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.10| Sahavassa dassanasampadaya
          tayassu dhamma jahita bhavanti
          sakkayaditthi vicikicchitanca
          silabbatam vapi yadatthi kinci
    |7.11| catuhapayehi ca vippamutto
          cha cabhithanani abhabbo katum
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.12| Kincapi so kammam karoti papakam
          kayena vacayuda cetasa va
          abhabbo so tassa paticchadaya
@Footnote: 1 idani payato pathanti "ye ariyasaccani vibhavayantiti ."
          Abhabbata ditthapadassa vutta
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
    |7.13| Vanappagumbe yatha phussitagge
          gimhanamase pathamasmim gimhe
          tathupamam dhammavaram adesayi
          nibbanagamim paramam hitaya
          idampi buddhe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.14| Varo varannu varado varaharo
          anuttaro dhammavaram adesayi
          idampi buddhe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.15| Khinam puranam navam natthi sambhavam
          virattacittayatike bhavasmim
          te khinabija avirulhichanda
          nibbanti dhira yathayampadipo
          idampi sanghe ratanam panitam.
          Etena saccena suvatthi hotu.
     |7.16| Yanidha bhutani samagatani
          Bhummani va yaniva antalikkhe
          tathagatam devamanussapujitam
          buddham namassama suvatthi hotu.
     |7.17| Yanidha bhutani samagatani
          bhummani va yaniva antalikkhe
          tathagatam devamanussapujitam
          dhammam namassama suvatthi hotu.
     |7.18| Yanidha bhutani samagatani
          bhummani va yaniva antalikkhe
          tathagatam devamanussapujitam
          sangham namassama suvatthi hotu.
             Ratanasuttam nitthitam.
                 -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 25 page 5-9. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=25&A=78&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=25&A=78&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=25&item=7&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=25&siri=6              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=25&i=7              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=17&A=3641              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=17&A=3641              Contents of The Tipitaka Volume 25 https://84000.org/tipitaka/read/?index_25 https://84000.org/tipitaka/english/?index_25

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]