ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

   [106] |106.238| 9 Yassa atthāya gacchāma  kambojaṃ dhanahārakā
               ayaṃ kāmadado yakkho       imaṃ yakkhaṃ niyāmase
   |106.239| imaṃ yakkhaṃ gahetvāna   sādhukena pasayha vā
          yānaṃ āropayitvāna     khippaṃ gacchāma dvārakanti.
   |106.240| Yassa rukkhassa chāyāya  nisīdeyya sayeyya vā
          na tassa sākhaṃ bhañjeyya    mittadubbho hi pāpakoti.
   |106.241| Yassa rukkhassa chāyāya  nisīdeyya sayeyya vā
          khandhampi tassa chindeyya   attho ce tādiso siyāti.
   |106.242| Yassa rukkhassa chāyāya  nisīdeyya sayeyya vā
         na tassa 1- pattaṃ bhindeyya  mittadubbho hi pāpakoti.
   |106.243| Yassa rukkhassa chāyāya  nisīdeyya sayeyya vā
          samūlaṃpi taṃ abbuyha 1-    atthopetādiso siyāti.
        |106.244| Yassekarattiṃ hi 2- ghare vaseyya
               yatthannapānaṃ puriso labhetha
               na tassa pāpaṃ manasāpi cetaye 3-
@Footnote: 1 Ma. abbuhe . 2 Ma. pi . 3 Ma. cintaye.
               Kataññutā sappurisehi vaṇṇitā.
   |106.245| Yassekarattiṃpi ghare vaseyya
         annena pānena upaṭṭhito siyā
         na tassa pāpaṃ manasāpi cetaye 1-
         adubbhapāṇī dahate mittadubbhiṃ.
   |106.246| Yo pubbe katakalyāṇo  pacchā pāpena hiṃsati
          allapāṇihato poso       na so bhadrāni passatīti.
   |106.247| Yo 2- appaduṭṭhassa narassa dussati
         suddhassa posassa anaṅgaṇassa
         tameva bālaṃ pacceti pāpaṃ
         sukhumo rajo pativātaṃva khittoti 2-.
   |106.248| Nāhaṃ devena vā manussena vā
         issariyena vāhaṃ suppasayho
         yakkhohamasmi paramiddhipatto
         dūraṅgamo vaṇṇabalūpapannoti.
   |106.249| Pāṇi te sabbaso vaṇṇo  pañcadhāro madhussavo
            nānārasā paggharanti      maññehantaṃ purindadaṃ.
   |106.250| Namhi devo na gandhabbo   napi sakko purindado
           petaṃ aṅkura jānāhi        roruvamhā 3- idhāgataṃ.
@Footnote: 1 Ma. cintaye . 2 Ma. yo appaduṭṭhassa .pe. khittotīti ime pāṭhā natthi.
@3 Sī. Yu. bheruvamhā.
   |106.251| Kiṃsīlo kiṃsamācāro    roruvamhi 1- pure tvaṃ
           kena te brahmacariyena   puññaṃ pāṇimhi ijjhati.
   |106.252| Tantavāyo pure āsiṃ   roruvasmiṃ 2- tadā ahaṃ
            sukicchavutti kapaṇo     na me vijjati dātave.
   |106.253| Nivesanañca 3- me āsi  asayhassa upantike
           saddhassa dānapatino     katapuññassa lajjino.
   |106.254| Tattha yācanakā yanti   nānāgottā vaṇibbakā
           te ca maṃ tattha pucchanti   asayhassa nivesanaṃ.
   |106.255| Kattha gacchāma 4- bhaddaṃ vo   tattha 5- dānaṃ padīyati
           tesāhaṃ 6- puṭṭho 7- akkhāmi  asayhassa nivesanaṃ.
   |106.256| Paggayha dakkhiṇaṃ bāhuṃ   ettha gacchatha bhaddaṃ vo
           ettha dānaṃ padīyati [8]-    tena pāṇi kāmadado
   |106.257| tena pāṇi madhussavo     tena me brahmacariyena
                puññaṃ pāṇimhi ijjhati.
   |106.258| Na kira tvaṃ adā dānaṃ     sakapāṇīhi kassaci
           parassa dānaṃ anumodamāno  pāṇiṃ paggayha pāvadi.
   |106.259| Tena pāṇi kāmadado    tena pāṇi madhussavo
            tena me brahmacariyena     puññaṃ pāṇimhi ijjhati.
@Footnote: 1 Ma. roruvasmiṃ . 2 Yu. bheruvasmiṃ . 3 Sī. Yu. āvesanañca.
@4 Yu. tattha gacchāmi . 5 Ma. Yu. kattha . 6 Yu. tenāhaṃ . 7 Yu. vakkhāmi.
@[8] Ma. asayhassa nivesane.
   |106.260| Yo so dānamadā bhante   pasanno sakapāṇīhi
           so hitvā mānusaṃ dehaṃ     kinnu so disataṃ gato.
   |106.261| Nāhaṃ jānāmi asayhāsāhino
         aṅgīrasassa gatiṃ āgatiṃ vā
         sutaṃ ca me vessavaṇassa santike
         sakkassa sahabyataṃ gato asayho.
   |106.262| Alameva kātuṃ kalyāṇaṃ    dānaṃ dātuṃ yathārahaṃ
           pāṇiṃ kāmadadaṃ disvā      ko puññaṃ na karissati.
   |106.263| So hi nūna ito gantvā   anuppatvāna dvārakaṃ
           dānaṃ taṃ 1- paṭṭhāpayissāmi yaṃ mamassa sukhāvahaṃ.
   |106.264| Dassāmi annapānañca   vatthasenāsanāni ca
           papañca udapānañca      dugge saṅkamanāni cāti.
   |106.265| Kena te aṅgulī kuṇḍā 2- mukhañca kuṇḍalīkataṃ
            akkhīni ca paggharanti      kiṃ pāpaṃ pakataṃ tayāti.
   |106.266| Aṅgīrasassa gahapatino    saddhassa gharamesino
           tassāhaṃ dānavissagge     dāne adhikato ahu.
   |106.267| Tattha yācanake disvā    āgate bhojanatthike
           ekamantaṃ apakkamma      akāsiṃ kuṇḍalīmukhaṃ.
   |106.268| Tena me aṅgulī kuṇḍā   mukhañca kuṇḍalīkataṃ
           akkhīni ca 3- paggharanti     taṃ pāpaṃ pakataṃ mayāti.
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi . 2 Ma. kuṇā . 3 Ma. me.
   |106.269| Dhammena te kāpurisa      mukhañca kuṇḍalīkataṃ
            akkhīni ca paggharanti      yaṃ tvaṃ parassa dānassa
                akāsi kuṇḍalīmukhanti.
   |106.270| Kathaṃ hi dānaṃ dadamāno    kareyya parapattiyaṃ
            annapānaṃ khādanīyaṃ       vatthasenāsanāni cāti.
   |106.271| So hi nūna ito gantvā   anuppatvāna dvārakaṃ
           dānaṃ taṃ paṭṭhāpayissāmi    yaṃ mamassa sukhāvahaṃ.
   |106.272| Dassāmannañca pānañca vatthasenāsanāni ca
            papañca udapānañca      dugge saṅkammanāni cāti.
   |106.273| Tato hi so nivattitvā    anuppatvāna dvārakaṃ
           dānaṃ paṭṭhayi aṅkuro       yantaṃ 1- assa sukhāvahaṃ.
   |106.274| Adā annañca pānañca  vatthasenāsanāni ca
            papañca udapānañca      vippasannena cetasā.
   |106.275| Ko chāto ko ca tasito    ko vatthaṃ paridahissati 2-
            kassa santāni yoggāni   ito yojentu vāhanaṃ.
   |106.276| Ko chatticchati gandhañca   ko mālaṃ ko upāhanaṃ
            iti su tattha ghosenti      kappakā sūdamāgadhā
            sadā sāyañca pāto ca    aṅkurassa nivesaneti.
   |106.277| Sukhaṃ supati aṅkuro       iti jānāti maṃ jano
@Footnote: 1 Ma. yaṃ tumassa . 2 Yu. parivassati.
           Dukkhaṃ supāmi sindhuka 1-     yaṃ na passāmi yācake.
   |106.278| Sukhaṃ supati aṅkuro       iti jānāti maṃ jano
           dukkhaṃ sindhuka 1- supāmi    appake su vaṇibbaketi.
   |106.279| Sakko ce te varaṃ dajjā   tāvatiṃsānamissaro
           kissa sabbassa lokassa     varamāno varaṃ vareti.
   |106.280| Sakko ce me varaṃ dajjā   tāvatiṃsānamissaro
            kāluṭṭhitassa me sato     suriyuggamanaṃ pati.
            Dibbā bhakkhā pātubhaveyyuṃ sīlavanto ca yācakā
   |106.281| dadato me na khīyetha      datvā nānutappeyyāhaṃ
            dadaṃ cittaṃ pasādeyya      evaṃ sakka 2- varaṃ vareti.
   |106.282| Na sabbavittāni pare pavecche
         dadeyya dānañca dhanañca rakkhe
         tasmā hi dānā dhanameva seyyo
         atippadānena kulā na honti.
   |106.283| Idānamatidānañca      na pasaṃsanti paṇḍitā
         tasmā hi dānā dhanameva seyyo
         samena vatteyya sa dhīradhammoti.
   |106.284| Aho vatāre ahameva dajjaṃ
         santo hi maṃ sappurisā bhajeyyuṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. sindhaka . 2 Ma. etaṃ sakkaṃ . sakkavarantipi disati.
         Meghova ninnāni hi 1- pūrayanto
         santappaye sabbavaṇibbakānaṃ.
   |106.285| Yassa yācanake disvā    mukhavaṇṇo pasīdati
            datvā attamano hoti     taṃ gharaṃ vasato sukhaṃ.
   |106.286| Yassa yācanake disvā    mukhavaṇṇo pasīdati.
           Datvā attamano hoti     esā yaññassa 2- sampadā.
   |106.287| Pubbeva dānā sumano    dadaṃ cittaṃ pasādaye 3-
            datvā attamano hoti     esā 4- yaññassa sampadāti.
   |106.288| Saṭṭhivāhasahassāni     aṅkurassa nivesane
            bhojanaṃ dīyate niccaṃ       puññapekkhassa jantuno.
   |106.289| Tisahassāni sūdāni 5-   āmuttamaṇikuṇḍalā
            aṅkuraṃ upajīvanti        dāne yaññassa pāvaṭā.
   |106.290| Saṭṭhipurisasahassāni     āmuttamaṇikuṇḍalā
            aṅkurassa mahādāne      kaṭṭhaṃ phālenti māṇavā.
   |106.291| Soḷasitthisahassāni     sabbālaṅkārabhūsitā
            aṅkurassa mahādāne      vidhā piṇḍenti nāriyo.
   |106.292| Soḷasitthisahassāni     sabbālaṅkārabhūsitā
            aṅkurassa mahādāne     dabbiggāhā upaṭṭhitā.
@Footnote: 1 Ma. paripūrayanto . 2 Sī. Yu. puññassa . 3 Yu. pasādeyya . 4 Yu. eso.
@5 Yu. janā tisahassā sūdā.
   |106.293| Bahuṃ bahūnaṃ pādāsi     ciraṃ pādāsi khattiyo
           sakkaccañca sahatthā ca   vittiṃ katvā punappunaṃ.
   |106.294| Bahumāse ca pakkhe ca    utusaṃvaccharāni ca
            mahādānaṃ pavattesi     aṅkuro dīghamantaraṃ.
   |106.295| Evaṃ datvā yajitvā ca   aṅkuro dīghamantaraṃ
            so hitvā mānusaṃ dehaṃ    tāvatiṃsūpago ahūti.
   |106.296| Kaṭacchubhikkhaṃ datvāna    anuruddhassa indako
           so hitvā mānusaṃ dehaṃ     tāvatiṃsūpago ahu.
   |106.297| Dasahi ṭhānehi aṅkuraṃ    indako atirocati
           rūpe sadde rase gandhe     phoṭṭhabbe ca manorame
   |106.298| āyunā yasasā ceva    vaṇṇena ca sukhena ca
           ādhipaccena aṅkuraṃ       indako atirocatīti.
   |106.299| Mahādānaṃ tayā dinnaṃ   aṅkura dīghanantaraṃ
           avidūre nisinnosi        āgaccha mama santiketi 1-.
   |106.300| Tāvatiṃse yadā buddho   silāyaṃ paṇḍukambale
           pārichattakamūlamhi       vihāsi purisuttamo.
   |106.301| Dasasu lokadhātūsu      sannipatitvāna devatā
           payirupāsanti sambuddhaṃ    vasantaṃ nagamuddhani.
   |106.302| Na koci devo vaṇṇena  sambuddhaṃ atirocati
           sabbe deve atikkamma 2-  sambuddhova virocati.
@Footnote: 1 Ma. mahādānaṃ .pe. santiketīti ime pāṭhā natthi . 2 Sī. Yu. adhigayha.
   |106.303| Yojanāni dasa ceva    aṅkuroyaṃ tadā ahu
           avidūreva buddhassa      indako atirocati.
   |106.304| Oloketvāna sambuddho  aṅkurañcāpi indakaṃ
            dakkhiṇeyyaṃ sambhāvento 1- idaṃ vacanamabrūvi 2-
   |106.305| mahādānaṃ tayā dinnaṃ  aṅkura dīghamantaraṃ
          atidūre nisinnosi      āgaccha mama santikaṃ 3- (iti).
   |106.306| Codito bhāvitattena   aṅkuro idamabrūvi
            kiṃ mayhaṃ tena dānena   dakkhiṇeyyena suññataṃ.
   |106.307| Ayaṃ so indako yakkho dajjā dānaṃ parittakaṃ
           atirocati amhehi      cando tāragaṇe yathā (iti).
   |106.308| Ujjaṅgale 4- yathā khette  bījaṃ bahuṃpi ropitaṃ
           na phalaṃ vipulaṃ hoti 5-    napi toseti kassakaṃ
   |106.309| tatheva dānaṃ bahukaṃ    dussīlesu patiṭṭhitaṃ
           na phalaṃ vipulaṃ hoti 5-    napi toseti dāyakaṃ.
   |106.310| Yathāpi bhaddake khette bījaṃ appampi ropitaṃ
           sammādhāraṃ pavecchante  phalaṃ toseti kassakaṃ
   |106.311| tatheva sīlavantesu    guṇavantesu tādisu
           appakaṃpi kataṃ kāraṃ     puññaṃ hoti mahapphalanti.
   |106.312| Viceyya dānaṃ dātabbaṃ  yattha dinnaṃ mahapphalaṃ
@Footnote: 1 Yu. pabhāvento . 2 Ma. vacanamabravi . 3 Ma. santiketi . 4 Yu. ujjhaṅgale.
@5 Ma. na vipulaphalaṃ hoti. Yu. na vipulaṃ na phalaṃ hoti.
            Viceyya dānaṃ datvāna  saggaṃ gacchanti dāyakā.
   |106.313| Viceyya dānaṃ sugatappasaṭṭhaṃ
           ye dakkhiṇeyyā idha jīvaloke
           etesu dinnāni mahapphalāni
           bījāni vuttāni yathā sukhetteti.
          Aṅkurapetavatthu navamaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 188-197. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=3813              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=3813              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=106&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=106              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=106              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=31&A=2662              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=31&A=2662              Contents of The Tipitaka Volume 26 https://84000.org/tipitaka/read/?index_26 https://84000.org/tipitaka/english/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]