ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 26 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 18 : Sutta. Khu. vimāna-petavatthu thera-therīgāthā

   [389] |389.794| 5 Rūpaṃ disvā sati muṭṭhā  piyanimittaṃ manasikaroto
             sārattacitto vedeti     tañca ajjhosa tiṭṭhati.
   |389.795| Tassa vaḍḍhanti vedanā   anekā rūpasambhavā
            abhijjhā ca vihesā ca     cittamassūpahaññati
            evamācinato dukkhaṃ      ārā nibbāna vuccati.
   |389.796| Saddaṃ sutvā sati muṭṭhā   piyanimittaṃ manasikaroto
            sārattacitto vedeti     tañca ajjhosa tiṭṭhati.
   |389.797| Tassa vaḍḍhanti vedanā  anekā saddasambhavā
            abhijjhā ca vihesā ca    cittamassūpahaññati
            evamācinato dukkhaṃ     ārā nibbāna vuccati.
   |389.798| Gandhaṃ ghatvā sati muṭṭhā  piyanimittaṃ manasikaroto
            sārattacitto vedeti    tañca ajjhosa tiṭṭhati.
   |389.799| Tassa vaḍḍhanti vedanā  anekā gandhasambhavā
            abhijjhā ca vihesā ca    cittamassūpahaññati
            evamācinato dukkhaṃ     ārā nibbāna vuccati.
   |389.800| Rasaṃ bhotvā sati muṭṭhā   piyanimittaṃ manasikaroto
            sārattacitto vedeti    tañca ajjhosa tiṭṭhati.
   |389.801| Tassa vaḍḍhanti vedanā  anekā rasasambhavā
            abhijjhā ca vihesā ca    cittamassūpahaññati
            evamācinato dukkhaṃ     ārā nibbāna vuccati.
   |389.802| Phassaṃ phussa sati muṭṭhā   piyanimittaṃ manasikaroto
            sārattacitto vedeti    tañca ajjhosa tiṭṭhati.
   |389.803| Tassa vaḍḍhanti vedanā  anekā phassasambhavā
            abhijjhā ca vihesā ca    cittamassūpahaññati
            evamācinato dukkhaṃ     ārā nibbāna vuccati.
   |389.804| Dhammaṃ ñatvā sati muṭṭhā  piyanimittaṃ manasikaroto
            sārattacitto vedeti    tañca ajjhosa tiṭṭhati.
   |389.805| Tassa vaḍḍhanti vedanā  anekā dhammasambhavā
            abhijjhā ca vihesā ca    cittamassūpahaññati
            evamācinato dukkhaṃ     ārā nibbāna vuccati.
   |389.806| Na so rajjati rūpesu     rūpaṃ disvā patissato
            virattacitto vedeti     tañca nājjhosa 1- tiṭṭhati.
   |389.807| Yathāssa passato rūpaṃ    sevato vāpi vedanaṃ
            khiyyati nopaciyyati     evaṃ so caratī sato
            evaṃ apacinato dukkhaṃ     santike nibbāna vuccati.
   |389.808| Na so rajjati saddesu    saddaṃ sutvā patissato
            virattacitto vedeti     tañca nājjhosa tiṭṭhati.
   |389.809| Yathāssa suṇato saddaṃ   sevato vāpi vedanaṃ
            khiyyati nopaciyyati     evaṃ so caratī sato
            evaṃ apacinato dukkhaṃ    santike nibbāna vuccati.
   |389.810| Na so rajjati gandhesu    gandhaṃ ghatvā patissato
            virattacitto vedeti     tañca nājjhosa tiṭṭhati.
   |389.811| Yathāssa ghāyato gandhaṃ   sevato vāpi vedanaṃ
            khiyyati nopaciyyati     evaṃ so caratī sato
            evaṃ apacinato dukkhaṃ    santike nibbāna vuccati.
@Footnote: 1 Yu. najjhosa .pe..
   |389.812| Na so rajjati rasesu      rasaṃ bhotvā patissato
            virattacitto vedeti     tañca nājjhosa tiṭṭhati.
   |389.813| Yathāssa sāyato rasaṃ    sevato vāpi vedanaṃ
            khiyyati nopaciyyati     evaṃ so caratī sato
            evaṃ apacinato dukkhaṃ     santike nibbāna vuccati.
   |389.814| Na so rajjati phassesu    phassaṃ phussa patissato
            virattacitto vedeti     tañca nājjhosa tiṭṭhati.
   |389.815| Yathāssa phusato phassaṃ    sevato vāpi vedanaṃ
            khiyyati nopaciyyati     evaṃ so caratī sato
            evaṃ apacinato dukkhaṃ     santike nibbāna vuccati.
   |389.816| Na so rajjati dhammesu    dhammaṃ ñatvā patissato
            virattacitto vedeti     tañca nājjhosa tiṭṭhati.
   |389.817| Yathāssa vijānato dhammaṃ  sevato vāpi vedanaṃ
            khiyyati nopaciyyati     evaṃ so caratī sato
            evaṃ apacinato dukkhaṃ    santike nibbāna vuccati.
                    Māluṅkayaputto thero.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 26 page 380-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=26&A=7732              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=26&A=7732              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=26&item=389&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=26&siri=389              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=26&i=389              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=33&A=7618              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=33&A=7618              Contents of The Tipitaka Volume 26 https://84000.org/tipitaka/read/?index_26 https://84000.org/tipitaka/english/?index_26

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]