ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

           4 Kunalajatakam
   [296]   Evamakkhayati   evamanusuyyati   sabbosadhadharanidhare
nekapupphamalyavitate gajagavayamahisarurucamaripasadakhaggagokanna-
sihabyagghadipiacchakokataracchauddarakadalimigavilarasasakannikanucarite
akinnanelamandalamahavarahanagakulakarenusanghadhivutthe
issamigasakhamigasarabhamigaenimigavatamigapasadamigapurisalukimpurisayakkharakkhasanisevite
amajjavamanjaridharapahatthapupphaphusitagganekapadapaganavitate
kururacankoravaranamayuraparabhutajivajivakacelavaka    1-    (balaka)
bhinkarakaravikamattavihangasatasanghutthe 2-
anjanamanosilaharitalahingulakahemarajatakanakanekadhatusatavinaddhapatimanditappadese
evarupe khalu bho ramme vanasande kunalo nama sakuno pativasati ativiya
citto ativiya cittapattachadano.
   {296.1}  Tasseva  khalu  bho kunalassa sakunassa addhuddhani
itthisahassani paricarika dijakannayo . atha khalu bho dve dijakannayo
kattham mukhena damsitva  tam kunalam sakunam majjhe nisidapetva uddenti
ma nam kunalam sakunam addhanapariyayapathe kilamatho ubbahetthati 4-.
Pancasata   dijakannayo  hetthato  hetthato  denti  sacayam
@Footnote:* idam maramma potthakeyeva dissati . 1 Ma. -jivanjivaka- . 2 Ma. satatasampaghutthe.
Kunalo sakuno asana paripatissati mayam tam pakkhehi patiggahessamati.
Pancasata dijakannayo uparupari denti ma nam kunalam sakunam atapo
paritapesiti . pancasata pancasata dijakannayo ubhato passena denti
ma nam kunalam sakunam sitam va unham va tinam va rajo va vato va ussavo va
upapphusiti . pancasata dijakannayo purato purato denti ma nam kunalam
sakunam gopalaka va pasupalaka va tinaharaka va katthaharaka va
vanakammika va katthena va kathalaya 1- va panina va (pasanena va)
ledduna va dandena va satthena va sakkharahi va paharam adamsu mayam
kunalo sakuno gacchehi va latahi va rukkhehi va sakhahi va thambhehi va
pasanehi va balavantehi va pakkhihi sangamesiti 2-.
   {296.2} Pancasata dijakannayo pacchato pacchato denti sanhahi
sakhilahi manjuhi madhurahi vacahi samudacarantiyo mayam kunalo sakuno
asane  pariyukkanthiti  .  pancasata  dijakannayo  disodisam  denti
anekarukkhavividhavikatiphalamaharantiyo  mayam  kunalo  sakuno  khuddaya
parikilamitthati . atha khalu bho ta dijakannayo tam kunalam sakunam arameneva
aramam  uyyaneneva uyyanam naditittheneva naditittham pabbatasikhareneva
pabbatasikharam  ambavaneneva ambavanam jambuvaneneva jambuvanam labujavaneneva
labujavanam  nalikerasancariyeneva  nalikerasancarim  3-  khippameva
@Footnote: 1 Ma. kathalena va .  2 Ma. sangamesiti . 3 Ma. nalikerasancariyam.
Abhisambhonti ratitthaya . atha khalu bho kunalo sakuno tahi dijakannahi
divasam paribyulho evam apasadeti nassatha tumhe vasaliyo vinassatha tumhe
vasaliyo coriyo dhuttiyo asatiyo lahucittayo katassa appatikarikayo
anilo viya yenakamangamayoti.
   [297] Tasseva khalu bho himavato pabbatarajassa puratthime disabhage
susukhumasunipunagiripabhava    haritupayantiyo    .    uppalapaduma-
kumudanalinasatapattasogandhikamandalakasampativirulhasucigandhamanunnamanapakappadese
kuravakamucalindaketakavedisavanjulapunnagabakulatilakapiyakahasanasala-
salalacampakaasokanagarukkhatiritibhujapattaloddacandanoghavane
kalagarupadumapiyangudevadarukacocagahane kakudhakutajaankolakaccikarakanikara-
kanaverakorandakovilarakimsukayodhikavanamallikamananganamanavajjabhandisurucibhaginimala-
malyadhare jatisumanamadhugandhikadhanutakkaritalisatagarausirakotthagacchavitate
adhimuttikasamkusumitalatavitatapatimanditappadese hamsapilavakadambakarandakabhinadite
vijjadharasiddhasamanatapasaganadhivutthe
naradevayakkharakkhasadanavagandhabbakinnaramahoraganucinnappadese
evarupe  khalu  bho  ramme  vanasande punnamukho nama pussakokilo
pativasati ativiya madhuragiro vilasitanayanamattakkho.
   {297.1} Tasseva khalu bho punnamukhassa pussakokilassa addhuddhani
itthisatani paricarika dijakannayo . atha khalu bho dve dijakannayo
kattham  mukhena  damsitva  tam punnamukham pussakokilam majjhe nisidapetva
Uddenti  ma  nam  punnamukham  pussakokilam addhanapariyayapathe kilamatho
ubbahetthati  .  pannasa  dijakannayo hetthato hetthato denti
sacayam  punnamukho  pussakokilo  asana paripatissati mayam tam pakkhehi
patiggahessamati  .  pannasa  dijakannayo uparupari denti ma nam
punnamukham  pussakokilam  atapo  paritapesiti  .  pannasa  pannasa
dijakannayo ubhato passena denti ma nam punnamukham pussakokilam sitam va
unham va tinam va rajo va vato va ussavo va upapphusiti.
   {297.2}  Pannasa dijakannayo purato purato denti ma nam
punnamukham  pussakokilam gopalaka va pasupalaka va tinaharaka va
katthaharaka va vanakammika va katthena va kathalaya 1- va panina va
(pasanena va) ledduna va dandena va satthena va sakkharahi va
paharam  adamsu  mayam punnamukho pussakokilo gacchehi va latahi va
rukkhehi va sakhahi va thambhehi va pasanehi va balavantehi va
pakkhihi  sangamesiti . pannasa dijakannayo pacchato pacchato denti
sanhahi sakhilahi manjuhi madhurahi vacahi samudacarantiyo mayam punnamukho
pussakokilo  asane  pariyukkanthiti  . pannasa dijakannayo disodisam
denti  anekarukkhavividhavikatiphalamaharantiyo  mayam  punnamukho pussakokilo
khuddaya parikilamitthati . atha khalu bho ta dijakannayo tam punnamukham
@Footnote: 1 Ma. kathalena va.
Pussakokilam  arameneva aramam uyyaneneva uyyanam naditittheneva
naditittham pabbatasikhareneva pabbatasikharam ambavaneneva ambavanam jambuvaneneva
jambuvanam labujavaneneva labujavanam nalikerasancariyeneva nalikerasancarim
khippameva abhisambhonti ratitthaya . atha khalu bho punnamukho pussakokilo
tahi dijakannahi divasam paribyulho evam pasamsati sadhu sadhu bhaginiyo etam kho
bhaginiyo tumhakam patirupam kuladhitanam yam tumhe bhattaram paricareyyathati.
   [298] Atha khalu bho punnamukho pussakokilo yena kunalo sakuno
tenupasankami . addasamsu kho kunalassa sakunassa paricarika dijakannayo
tam  punnamukham  pussakokilam duratova agacchantam disvana yena punnamukho
pussakokilo tenupasankamimsu upasankamitva tam punnamukham pussakokilam etadavocum
ayam samma punnamukha kunalo sakuno ativiya pharuso ativiya pharusavaco appevanama
tuvampi agamma piyavacam labheyyamati. Appevanama bhaginiyoti vatva yena
kunalo  sakuno  tenupasankami  upasankamitva kunalena sakunena saddhim
patisammoditva  ekamantam  nisidi . ekamantam nisinno kho punnamukho
pussakokilo tam kunalam sakunam etadavoca kissa tvam samma kunala itthinam
sujatanam  kuladhitanam  sammapatipannanam  micchapatipannosi amanapabhaninampi
kira  samma  kunala  itthinam  manapabhanina  bhavitabbam  kimangam  pana
Manapabhaninanti  .  evam  vutte  kunalo  sakuno  tam  punnamukham
pussakokilam evam apasadesi nassa tvam samma jamma vasala vinassa tvam samma
jamma vasala ko nu taya viyatto jayajinenati. Evam apasadito ca pana
punnamukho pussakokilo tatoyeva patinivatti.
   [299] Atha khalu bho punnamukhassa pussakokilassa aparena samayena acirasseva
accayena kharo abadho uppajji. Lohitapakkhandika balha vedana vattanti
maranantika . atha khalu bho punnamukhassa pussakokilassa paricarikanam dijakannanam
etadahosi abadhiko kho ayam punnamukho pussakokilo appevanama imamha
abadha vutthaheyyati. Tam 1- ekakam 2- adutiyam ohaya yena kunalo sakuno
tenupasankamimsu . addasa kho kunalo sakuno ta dijakannayo duratova
agacchantiyo disvana ta dijakannayo etadavoca kaham pana tumham vasaliyo
bhattati . abadhiko kho samma kunala punnamukho pussakokilo appevanama
tamha abadha vutthaheyyati.
   {299.1} Evam vutte kunalo sakuno ta dijakannayo evam apasadesi
nassatha tumhe vasaliyo vinassatha tumhe vasaliyo coriyo dhuttiyo asatiyo
lahucittayo  katassa  appatikarikayo  anilo viya yenakamangamayoti
vatva  yena  punnamukho  pussakokilo  tenupasankami  upasankamitva
@Footnote: 1 Ma. tantisaddo natthi . 2 Ma. ekam.
Tam punnamukham pussakokilam etadavoca ham samma punnamukhati. Ham samma kunalati.
Atha khalu bho kunalo sakuno tam punnamukham pussakokilam pakkhehi ca mukhatundena ca
pariggahetva vutthapetva nanabhesajjani payapesi . atha khalu bho
punnamukhassa pussakokilassa so abadho patipassambhiti.
   [300] Atha khalu bho kunalo sakuno tam punnamukham pussakokilam gilana
vutthitam aciravutthitam gelanna etadavoca dittha maya samma punnamukha kanha
dvepitika pancapatikaya chatthe purise cittam patibaddhantiya yadidam kabandhe
pithasappimhi. Bhavati ca panuttarettha vakyam
          athajjuno nakulo bhimaseno
          yudhitthilo sahadevo ca raja
          ete pati pancamaticca nari
          akasi khujjavamanakena papanti.
Dittha maya samma punnamukha pancatapavi 1- nama samani susanamajjhe vasanti
catutthabhattam parinamayamana suradhuttakena papamakasi . Dittha maya samma
punnamukha kakavati nama devi samuddamajjhe vasanti bhariya venateyyassa
natakuverena papamakasi . dittha maya samma punnamukha kurungadevi nama
lomasundari elakakumaram kamayamana chalangakumaradhanantevasina papamakasi.
@Footnote: 1 Ma. saccatapapi.
Evanhetam  maya  natam  brahmadattassa  matuka ohaya kosalarajam
pancalacandena papamakasi.
  |300.1| Eta ca anna ca akamsu papam
          tasmaham itthinam na vissase nappasamse
          mahi yatha jagati samanaratta
          vasundhara itaritaranam 1- patittha
          sabbassaha aphandana akuppa
          tathitthiyo tayo na vissase naro
   |300.2| siho yatha lohitamamsabhojano
          valamigo pancavudho suruddho
          pasayha khadi parahimsane rato
          tathitthiyo tayo na vissase naro.
Na khalu bho samma punnamukha vesiyo nariyo gamaniyo naheta bandhakiyo nama
vadhikayo nama etayo yadidam vesiyo nariyo gamaniyoti. Cora 2- viya
venikata madira viya visaduttha 3- vanijo viya vacasanthutiyo issasingamiva
viparivattayo  uragamiva  dujivhayo  sobbhamiva  paticchanna patalamiva
duppura  rakkhasi  viya duttosa yamovekantahariyo sikhiriva sabbabhakkha
nadiriva sabbavahani 4- anilo viya yenakamamcara neru viya avisesakara
visarukkho viya niccaphalitayo 5-. Bhavati ca panuttarettha vakyam
@Footnote: 1 Ma. itaritarapatittha .  2 Ma. coro viya .  3 Ma. madirava diddha.
@4 Ma. sabbavahi . 5 Ma. -yoti.
    |300.3| Yatha coro yatha duttho 1-  vanijova vikatthani
           issasingamiva parivatta 2-  dujivha urago yatha.
    |300.4| Sobbhamiva paticchanna    patalamiva duppura
            rakkhasi viya duttosa     yamovekantahariyo.
     |300.5| Yatha sikhi nadi vaho 3-   anilo kamaparava 4-
            neruva avisesa ca       visarukkhova niccaphali 5-
            nasayanti ghare bhogam     ratananantakaritthiyoti.
   [301]  Cattarimani  samma  punnamukha  yani  parakule  na
vasetabbani  gonam dhenum yanam bhariya cattari dhanani 6- pandito
yani 7- ghara na vippavasaye.
          Gonam dhenunca yananca
          bhariyam natikule na vasaye
          bhunjanti ratham ayanaka
          ativahena hananti pungavam
          dohena hananti vacchakam
          bhariya natikule padussatiti.
   [302]  Cha  imani samma punnamukha yani vatthuni kicce jate
anatthacarani bhavanti
          agunam dhanu natikule ca bhariya
          param nava akkhabhagganca yanam
@Footnote: 1 Ma. diddho . 2 Si. -mivavatta. Yu. -mivavatta . 3 Ma. vato . 4 Ma. nerunava
@samagata . 5 Ma. visarukkhoviya niccaphala . 6 Ma. etani . 7 Ma. dhanani.
          Dure mitto papasahayako ca
          kicce jate anatthacarani bhavantiti.
   [303]  Atthahi  khalu  samma  punnamukha  thanehi  itthi samikam
avajanati  daliddata  aturata jinnakata 1- surasondata muddhata
pamattata  sabbakiccesu  anuvattanata  sabbadhanamanuppadanena  imehi
khalu  samma  punnamukha  atthahi  thanehi  itthi samikam avajanati .
Bhavati ca panuttarettha vakyam
     daliddam aturancapi     jinnakam surasondakam
     pamattam muddhapattanca     dattam kiccesu 2- hapanam
     sabbakamapanidhanena 3-  avajanati samikanti.
   [304]  Navahi  khalu samma punnamukha thanehi itthi padosamaharati
aramagamanasila ca hoti uyyanagamanasila ca hoti nadititthagamanasila ca
hoti  natikulagamanasila  ca  hoti  parakulagamanasila  ca  hoti
adasadussamandananuyogamanuyuttasila    ca   hoti   majjapayini
ca  hoti  nillokanasila  ca  hoti  padvaratthayini  4- ca hoti
imehi  khalu  samma  punnamukha navahi thanehi itthi padosamaharatiti .
Bhavati ca panuttarettha vakyam
   |304.1| aramagamanasila 5- ca uyyanam
          nadim natiparakulam
          [6]- Dussamandanamanuyutta
@Footnote: 1 Ma. jinnata . 2 Ma. sabbakiccesu. Si. Yu. rattam . 3 Ma. sabbakamappadanena.
@4 Ma. sadvarathayini . 5 Ma. aramasila ca . 6 Ma. adasa.
          Ya citthi majjapayini
  |304.2| ya ca nillokanasila
          ya ca padvaratthayini 1-
          navahetehi thanehi
          padosamaharanti itthiyo 2-.
   [305]  Cattalisaya  khalu  samma punnamukha thanehi itthi purisam
accavadati  3-  vijambhati  vinamati  vilasati  vilajjati  nakhena
nakham  ghatteti  padena  padam  akkamati katthena pathavim vilekhati 4-
darakam   ullanghati   ullanghapeti   kilati  kilapeti  cumbati
cumbapeti  bhunjati  bhunjapeti  dadati  yacati  katamanukaroti  uccam
bhasati  nicam  bhasati  aviccam  bhasati  viviccam  bhasati  naccena
gitena  vaditena  roditena  5-  vilasitena  vibhusitena  jagghati
pekkhati  katim  caleti  guyhabhandakam  sancaleti  urum  vivarati
urum  pidahati  thanam  dasseti  kaccham  dasseti  nabhim  dasseti akkhim
nikhanati  bhamukam  ukkhipati  ottham  palikkhati  jivham  nillaleti
dussam  muncati  dussam  6-  patibandhati  sirasam  muncati  sirasam bandhati
imehi  khalu  samma  punnamukha  cattalisaya  thanehi  itthi  purisam
accavadati.
   [306]  Pancavisaya  khalu  samma  punnamukha  thanehi  itthi
paduttha  veditabba  bhavati  samikassa  pavasam  vanneti  pavuttham
@Footnote: 1 Ma. sadvarathayini . 2 Ma. itthiyoti . 3 Ma. accacarati . 4 Ma. vilikhati.
@Si. Yu. likhati . 5 Ma. rodanena .  6 sisantipi.
Na  sarati  agatam  nabhinandati  avannam  tassa  bhanati  vannam
tassa  na  bhanati  anattham  tassa  carati  attham  tassa  na  carati
akiccam  tassa  karoti  kiccam  tassa  na  karoti  paridahitva sayati
parammukhi  nipajjati  parivattakajata  kho  pana  hoti  kunkumiyajata
digham   assasati  dukkham  vedayati  uccarapassavam  abhinham  gacchati
vilomamacarati  parapurisasaddam  sutva  kannasotam vidahati 1- nihatabhoga
kho  pana  hoti  pativissakehi  santhavam  karoti  nikkhantapada  kho
pana  hoti  visikhanucarini  aticarini kho pana hoti [2]- samike
agarava  padutthamanasankappa  abhinham  dvare  titthati  kacchani
angani  thanani  dasseti  disodisam  gantva  pekkhati  imehi khalu
samma  punnamukha  pancavisaya  thanehi  itthi  paduttha  veditabba
bhavati. Bhavati ca panuttarettha vakyam
         |306.1| pavasam tassa vanneti
                gatam tassa na socati 3-
                disvana patimagatam 4-
                nabhinandati bhattaram
                vannam na kadaci bhasati 4-
                ete padutthaya bhavanti lakkhana.
        |306.2| Anattham tassa carati asannata
               atthanca hapeti akiccakarini
@Footnote: 1 Yu. vivarati tamodahati . 2 Ma. niccam . 3 Si. yu gatim nanusocati.
@4-5 disvana patimagatam nabhinandati bhattaravannam na kadaci bhasati.
               Paridahitva sayati parammukhi
               ete padutthaya bhavanti lakkhana.
       |306.3| Parivattajata ca bhavati kunkumi
               dighanca assasati dukkhavedini
               uccarapassavamabhinha gacchati
               ete padutthaya bhavanti lakkhana.
       |306.4| Vilomamacarati akiccakarini
              saddam nisameti parassa bhasato
              nihatabhoga ca karoti santhavam
              ete padutthaya bhavanti lakkhana.
       |306.5| Kicchena laddham kasirabhatam dhanam
              vittam vinaseti dukkhena sambhatam
              pativissakehi ca karoti santhavam
              ete padutthaya bhavanti lakkhana.
       |306.6| Nikkhantapada visikhanucarini
              niccanca samimhi padutthamanasa
              aticarini hoti apetagarava
              ete padutthaya bhavanti lakkhana.
       |306.7| Abhikkhanam titthati dvaramule
              thanani kacchani ca dassayanti
             Disodisam pekkhati bhantacitta
             ete padutthaya bhavanti lakkhana.
     |306.8| Sabba nadi vankagati    sabbe katthamaya vana
            sabbitthiyo kare papam   labbhamane nivatake.
     |306.9| Sace labhetha khanam va raho va
            nivatakam vapi labhetha tadisam
            sabbava itthi kayirum nu 1- papam
            annam aladdha 2- pithasappina saddhim.
    |306.10| Naranamaramakarasu narisu
            anekacittasu aniggahasu ca
            sabbatthata pitikarapi ce siyum 3-
            na vissase titthasama hi nariyoti.
       [307] Yanca disva kinnarakinnarinam 4-
            sabbitthiyo na ramanti agare
            tam tadisam maccam cajitva bhariya
            annam disva parapurisam 5- pithasappim.
   [308] Bakassa ca bavariyassa 6- ranno
            accantakamanugatassa bhariya
            anacari 7- patthavasanugassa
            kam va itthi naticare tadannam.
@Footnote: 1 Si. kareyyu no. Yu. kareyyum no . 2 Ma. alattha . 3 Ma. sabbattha napitikarapi
@ce siya . 4 Ma. yam ce disva kandarikinnaranam . 5 Ma. purisam . 6 Ma. bavarikassa
@Si. pavarikassa . 7 Ma. avacari.
       [309] Pingiyani sabbalokissarassa
            ranno piya brahmadattassa bhariya
            anacari 1- patthavasanugassa
            tam vapi sa najjhaga kamakamini.
   [310] |310.1| Khuddanam 2- lahucittanam  akatannuna dubbhinam
              nadevasatto puriso     thinam saddhatumarahati.
       |310.2| Na ta pajananti katam na kiccam
              na mataram pitaram bhataram va
              anariya samatikkantadhamma
              sasseva cittassa vasam vajanti.
       |310.3| Ciranuvutthampi piyam manapam
              anukampakam panasamampi santam 3-
              avasu kiccesu ca nam jahanti
              tasmaham itthinam na vissasami.
       |310.4| Thinam hi cittam yatha vanarassa
              kannappakannam yatha rukkhachaya
             calacalam hadayam itthiyanam
             cakkassa nemi viya parivattati.
      |310.5| Yada ta passanti samekkhamana
             adeyyarupam purisassa vittam
@Footnote: 1 Ma. avacari . 2 Ma. luddhanam . 3 Ma. bhattaram.
           Sanhahi vacahi nayantimenam
           kambojaka jalajeneva assam.
    |310.6| Yada na passanti samekkhamana
           adeyyarupam purisassa vittam
           samantato tam parivajjayanti
           tinno nadiparagatova kullam.
    |310.7| Silesupama sikhiriva sabbabhakkha
           tikkhamaya nadiriva sighasota
           sevanti heta piyamappiyanca
           nava yatha orakulam paranca.
    |310.8| Na ta ekassa na dvinnam  apanova pasarito
           yo ta mayhanti manneyya vatam jalena bandhaye.
    |310.9| Yatha nadi ca pantho ca    panagaram sabha papa
           evam lokitthiyo nama    vela tasam na vijjati.
    |310.10| Ghatasanasama eta   kanhasappasirupama
           gavo bahi tinasseva    omasanti varam varam.
    |310.11| Ghatasanam kunjaram kanhasappam
             muddhabhisittam pamada ca sabba
             ete naro niccayato bhajetha
             tesam have dubbidu saccabhavo 1-.
@Footnote: 1 Ma. sabbabhavo.
    |310.12| Naccantavanna na bahuna kanta
             na dakkhina pamuda sevitabba
             na parassa bhariya na dhanassa hetu
             etitthiyo panca na sevitabba.
   [311] |311.1| Atha khalu bho anando gijjharaja kunalassa
sakunassa  adimajjhagathapariyosanam  viditva  tayam  velayam  ima
gathayo abhasi
    |311.2| punnampi cemam pathavim dhanena
          dajjitthiya puriso sammataya
          laddha khanam atimanneyya tampi
          tasam vasam asatinam na gacche.
    |311.3| Utthahakanceva alinavuttim
          komarabhattaram piyam manapam
          avasu kiccesu ca nam jahanti
          tasmaham itthinam na vissasami.
    |311.4| Na vissase icchati manti poso
          na vissase rodati me sakase
          sevanti heta piyamappiyanca
          nava yatha orakulam paranca.
    |311.5| Na vissase sakhapuranasanthatam
          Na vissase mittapuranacoram
          na vissase raja sakha 1- mananti
          na vissase itthi dasanna mataram.
    |311.6| Na vissase ramakarasu narisu
          accantasilasu asannatasu
          accantapemanugatassa bhariya
          na vissase titthasama hi nariyo.
    |311.7| Haneyyumpi chindeyyumpi chedapeyyumpi 2-
          kanthampi 3- chetva rudhiram piveyyum
          ma dinakamasu asannatasu
          bhavamkare gangatitthupamasu.
    |311.8| Musa tasam yatha saccam    saccam tasam yatha musa
           gavo bahi tinasseva    omasanti varam varam.
    |311.9| Gatena ta palobhenti    pekkhitena hasitena ca 4-
           athopi dunnivatthena     manjuna bhanitena ca.
    |311.10| Coriyo kathina 5- heta vala ca lapasakkhara
           na ta kinci na jananti  yam manussesu vancanam.
    |311.11| Asa lokitthiyo nama  vela tasam na vijjati
            saratta ca pagabbha ca  sikhi sabbaghaso yatha.
@Footnote: 1 Ma. rajanam sakha. Si.Yu. raja sakha. 2 Ma. haneyyum chindeyyum. Si.Yu. haneyyu
@chindeyyumpi chedayeyyum. 3 Ma.kanthepi. 4 Ma.pekkhitenamhitena ca. 5 Ma.kathina.
    |311.12| Natthitthinam piyo nama   appiyopi na vijjati
              sevanti heta piyamappiyanca
              nava yatha orakulam paranca.
    |311.13| Natthitthinam piyo nama  appiyopi na vijjati
            dhanattha pativellanti   latava dumanissita.
    |311.14| Hatthibandham assabandham  gopurisanca candalam
            chavadahakam pupphachaddakam sadhanam anupatanti nariyo.
    |311.15| Kulaputtampi jahanti    akincinam chavakasamam
            sadisam anupatanti      dhanahetu ca nariyoti.
   [312] |312.1| Atha khalu bho narado devabrahmano anandassa
gijjharajassa  adimajjhagathapariyosanam  viditva  tayam  velayam ima
gathayo abhasi
          cattarome na purenti    te me sunatha bhasato
          samuddo brahmano raja itthi capi dijampati.
    |312.2| Sarita sagaram yanti     yakaci pathavissita
           ta samuddam na purenti   onatta 1- hi na purati.
    |312.3| Brahmano ca adhiyana 2- vedamakkhanapancamam
           bhiyyopi sutamiccheyya   onatta hi na purati.
    |312.4| Raja ca pathavim sabbam    sasamuddam sapabbatam
           ajjhavasam vijinitva    anantaratanocitam
@Footnote: 1 Ma. unatta. ito param idisameva .  2 adhiyanam itipi.
           Param samuddam pattheti    onatta hi na purati.
    |312.5| Ekamekaya itthiya    atthattha patino siyum 1-
           sura ca balavanto ca     sabbakamarasahara
           kareyya navame chandam     onatta hi na purati.
    |312.6| Sabbitthiyo sikhiriva sabbabhakkha
           sabbitthiyo nadiriva sabbavahini
           sabbitthiyo kantakanamva sakha
           sabbitthiyo dhanahetu vajanti.
    |312.7| Vatanca jalena naro paramase
           osincaye sagaramekapanina
           sakena hatthena haneyya 2- ghosam
           yo sabbabhavam pamadasu ossaje.
    |312.8| Corinam bahubuddhinam      yasu saccam sudullabham
           thinam bhavo durajano    macchassevodake gatam.
    |312.9| Anala mudusambhasa    duppura ta nadisama
           sidanti nam viditvana    araka parivajjaye.
    |312.10| Avattani mahamaya  brahmacariyavikopana
            sidanti nam viditvana   araka parivajjaye.
    |312.11| Yanceta upasevanti  chandasa va dhanena va
            jatavedova santhanam   khippam anudahanti nanti.
@Footnote: 1 Ma. siya .  2 Ma. kareyya.
   [313] |313.1| Atha khalu bho kunalo sakuno naradassa devabrahmanassa
adimajjhagathapariyosanam     viditva    tayam    velayam
ima gathayo abhasi
          sallape nisitakhaggapanina
          pandito api pisacadosina
          uggatejam uragampi aside
          eko ekaya pamudaya nalape.
    |313.2| Lokacittamathana hi nariyo
          naccagitabhanitamhitavudha
          badhayanti anupatthitassatim
          dipe rakkhasiganava vanije.
   |313.3| Natthi tasam vinayo na samvaro
          majjamamsanirata asannata
          ta gilanti purisassa pabhatam
          sagareva makaram timingalo 1-.
   |313.4| Pancakamagunasatagocara
          uddhata aniyata asannata
          osaranti pamuda pamadinam
          lonatoyavatiyamva apaga.
   |313.5| Yam naram upalapenti 2- nariyo
@Footnote: 1 Si. Yu. timingilo .  2 Si. Yu. uparamanti.
          Chandasa va ratiya va dhanena va
          jatavedasadisampi tadisam
          ragadosavadhiyo 1- dahanti nam.
    |313.6| Addham natva purisam mahaddhanam
          osaranti sadhanam 2- sahattana
          rattacittam ativethayanti nam
          salam maluvalatava kanane.
   |313.7| Ta upenti vividhena chandasa
          citrabimbamukhiyo alankata
          ohasanti 3- pahasanti nariyo
          samvarova 4- satamayakovida.
   |313.8| Jatarupamanimuttabhusita
          sakkata patikulesu nariyo
          rakkhita aticaranti samikam
          danavamva hadayantaranissita 5-.
   |313.9| Tejavapi hi naro vicakkhano
          sakkato bahujanassa pujito
          narinam vasangato na bhasati
          rahuna upahatova candima.
   |313.10| Yam kareyya kupito diso disam
@Footnote: 1 Si. Yu. -vatiyo .  2 Ma. sadhana . 3 Ma. uhasanti. Si. Yu. uhasanti.
@4 Ma. sambarova .  5 Ma. -rassita.
          Dutthacittova samagatam arim
          tena bhiyyo byasanam nigacchati
          narinam vasangato apekkhava.
   |313.11| Kesalunanakhachinnatajjita
          padapanikasadandatalita
          hinamevupagata hi nariyo
          ta ramanti kunapeva makkhika.
   |313.12| Ta kulesu visikhantaresu va
          rajadhanisu nigamesu va pana 1-
          odditam namucipasavaguram 2-
          cakkhuma parivajjeyya sukhatthiko.
  |313.13| Ossajitva kusalam tapogunam
          yo anariyacaritani macari
          devatahi nirayam nimissati
          chedagamimaniyamva vanijo.
  |313.14| So idha garahito parattha ca
          dummati upahato 3- sakammuna
          gacchati aniyato galagalam
          dutthagadrabharathova uppathe.
  |313.15| So upeti nirayam patapanam
@Footnote: 1 Ma. puna . 2 Ma. -vakaram . 3 Si. Yu. upagato.
          Sattisimbalivananca ayasam
          avasitvana tiracchanayoniyam
          petarajavisayam na muncati.
  |313.16| Dibya khidda ratiyo ca nandane
          cakkavatticaritanca manuse
          nasayanti pamuda pamadinam
          duggatinca patipadayanti nam.
  |313.17| Dibya khidda ratiyo na dullabha
          cakkavatticaritanca manuse
          sovannabyamhanilaya ca acchara
          ye caranti pamudahanatthika.
  |313.18| Kamadhatusamatikkama gati
          rupadhatusambhavo na dullabho
          vitaragavisayupapatti ya
          ye caranti pamudahanatthika.
  |313.19| Sabbadukkhasamatikkamam sivam
          accantam acalitam asankhatam
          nibbutehi sucihi na dullabham
          ye caranti pamudahanatthikati.
   [314] Kunaloham tada asim   udayi pussakokilo
       Anando gijjharajasi  sariputto ca narado
       parisa buddhaparisa     evam dharetha jatakanti.
             Kunalajatakam catuttham.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 106-130. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=2193&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=2193&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=296&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=296              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=42&A=6718              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=42&A=6718              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]