ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 28 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 20 : Sutta. Khu. Jā.(2): paññāsa-Mahānipātajātakaṃ

             10 Vessantarajatakam
   [1045] Phussati 1- varavannabhe      varassu dasadha vare
         pathabya carupubbangi        yam tuyham manaso piyam.
   [1046] Devaraja namo tyatthu        kim papam pakatam maya
         ramma cavesi mam thana       vatova dharaniruham.
   [1047] |1047.1| Na ceva te katam papam  na ca me tvamasi appiya
          punnanca te parikkhinam      yena tevam vadamiham 2-.
   |1047.2| Santike maranam tuyham       vinabhavo bhavissati
            patigganhahi me ete    vare dasa pavecchato.
   [1048] |1048.1| Varance me ado sakka sabbabhutanamissara
            sivirajassa bhaddante      tattha assam nivesane.
   |1048.2| Nilanetta nilabhamu       nilakkhiva 3- yatha migi
            phussati nama namena      tattha assam 4- purindada.
   |1048.3| Puttam labhetha varadam        yacayogam amaccharim
            pujitam patirajubhi         kittimantam yasassinam.
   |1048.4| Gabbham me dharayantiya     majjhimangam anunnatam
            kucchi anunnato assa    capamva likhitam samam.
   |1048.5| Thana me nappavatteyyum    palita nassantu 5- vasava
            kaye rajo na limpetha     vajjhancapi pamocaye.
   |1048.6| Mayurakoncabhirude       narivaraganayute
@Footnote: 1 Si. Yu. phsati. ito param idisameva .  2 Ma. vadamaham .  3 Ma. nilakkhi ca.
@4 Ma. tatthapassam .    5 Ma. na santu.
            Khujjacelavakakinne 1-  sudamagadhavannite
   |1048.7| citraggalerughusite       suramamsappabodhane
            sivirajassa bhaddante     tatthassam mahesi piya.
   [1049] Ye te dasa vara dinna       maya sabbangasobhane
          sivirajassa vijite          sabbe te lacchasi vare.
   [1050] Idam vatvana maghava         devaraja sujampati
          phussatiya varam datva        anumodittha vasavo.
          Dasavaragatha nama.
   [1051] |1051.1| Tato 2- cuta sa phussati  khattiye upapajjatha
           jetuttaramhi nagare        sanjayena samagami.
   |1051.2| Dasa mase dharayitva      karonti pura padakkhinam
           vessanam vithiya majjhe     janesi phussati mamam.
   |1051.3| Na mayham mattikam namam      napi petikasambhavam
           jatomhi vessavithiya      tasma vessantaro ahum.
   |1051.4| Yadaham darako homi      jatiya atthavassiko
           tada nisajja pasade     danam datum vicintayim
           hadayam dadeyyam cakkhum       mamsampi rudhirampica
           dadeyyam kayam savetva    yadi koci yacako mamam.
@Footnote: 1 Ma. khujjacelapakakinne .  2 ima cha gathayo sihalapotthakeyeva dissanti
@na annesu.
       |1051.5| Sabhavam cintayantassa  akampitamasanthitam
             akampi tattha pathavi      sineruvanavatamsaka.
   [1052] Parulhakacchanakhaloma    pankadanta rajassira
            paggayha dakkhinam bahum    kim mam yacanti brahmana.
   [1053] Ratanam deva yacama       sivinam ratthavaddhanam
            dadahi pavaram nagam       isadantam urulhavam.
   [1054] Dadami na vikampami     yam mam yacanti brahmana
             pabhinnam kunjaram dantim     opaguyham 1- gajuttamam.
   [1055] Hatthikkhandhato oruyha    raja cagadhimanaso
             brahmananam ada danam  sivinam ratthavaddhano.
   [1056] |1056.1| Tadasi yam bhimsanakam  tadasi lomahamsanam
           hatthinage padinnamhi     medani samakampatha.
   |1056.2| Tadasi yam bhimsanakam         tadasi lomahamsanam
           hatthinage padinnamhi     khubbhittha nagaram tada.
   |1056.3| Samakulam puram asi        ghoso ca vipulo maha
           hatthinage padinnamhi     sivinam ratthavaddhane.
   [1057] Athettha 2- vattati saddo     tumulo bheravo maha
          hatthinage padinnamhi      khubbhittha nagaram tada.
          Athettha vattati saddo       tumulo bheravo maha
@Footnote: 1 Ma. opavayham .   2 idam gathadvayam Si. potthakeyeva dissati.
        Hatthinage padinnamhi        sivinam ratthavaddhane.
   [1058] |1058.1| Ugga ca rajaputta ca  vesiyana ca brahmana
         hattharoha anikattha       rathika pattikaraka
   |1058.2| kevalo capi nigamo       siviyo capi 1- samagata
            disva nagam niyyamanam     te ranno pativedayum.
   |1058.3| Vidhamam deva te rattham        putto vessantaro tava
            katham no hatthinam dajja     nagam ratthassa pujitam.
   |1058.4| Katham no kunjaram dajja     isadantam urulhavam
            khettannum sabbayuddhanam   sabbasetam gajuttamam.
   |1058.5| Pandukambalasanchannam    pabhinnam sattumaddanam
           dantim savalavijanim         setam kelasasadisam.
   |1058.6| Sasetacchattam supattheyyam 2- sathabbanam sahatthipam
            aggayanam rajavahim       brahmananam ada danam 3-.
   [1059] |1059.1| Annam pananca so 4- dajja vatthasenasanani ca
           etam kho danapatirupam       etam kho brahmanaraham.
   |1059.2| Ayam te vamsaraja no       sivinam ratthavaddhano 5-
           katham vessantaro putto     gajam bhajeti sanjaya.
   |1059.3| Sace tvam na karissasi       sivinam vacanam idam
           manne tam saha puttena     sivihatthe 6- karissare.
@Footnote: 1 Ma. sivayo ca .   2 Ma. saupadheyyam .   3 Ma. gajam. Si. Yu. dhanam .  4 Ma.
@yo .  5 Si. ratthavaddhanam. Yu. ratthavaddhana .  6 Ma. sivi hatthe.
   [1060] |1060.1| Kamam janapado masi  ratthancapi vinassatu
           naham sivinam vacana        rajaputtam adusakam
           pabbajeyyam saka rattha   putto hi mama oraso.
   |1060.2| Kamam janapado masi       ratthancapi vinassatu
           naham sivinam vacana        rajaputtam adusakam
           pabbajeyyam saka rattha   putto hi mama atrajo.
   |1060.3| Na caham tasmim dubbheyyam    ariyasilavato hi so
           asilokopi me assa       papanca pasave bahum
           katham vessantaram puttam      satthena ghatayamase.
   [1061] Ma nam dandena satthena      na hi so bandhanaraho
          pabbajehi ca nam rattha      vanke vasatu pabbate.
   [1062] |1062.1| Eso ce sivinam chando chandam na panudamase
            imam so vasatu rattim       kame ca paribhunjatu.
     |1062.2| Tato ratya vivasane     suriyassuggamanam pati 1-
           samagga siviyo 2- hutva   rattha pabbajayantu nam.
   [1063] |1063.1| Utthehi katte taramano gantva vessantaram vada
            siviyo deva te kuddha     negama ca samagata
            ugga ca rajaputta ca    vesiyana ca brahmana.
   |1063.2| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka
@Footnote: 1 Ma. suriya---. ito param idisameva   2 Ma. sabbattha sivayo.
           Kevalo capi nigamo       siviyo capi samagata.
   |1063.3| Asma ratya vivasane      suriyassuggamanam pati
           samagga siviyo hutva     rattha pabbajayanti tam.
   [1064] |1064.1| Sa katta taramanova   sivirajena pesito
            amuttahatthabharano     suvattho candanapphosito 1-
   |1064.2| sisam nhato udake so     amuttamanikundalo
           upagami puram rammam        vessantaranivesanam.
   |1064.3| Tatthaddasa kumaram so      ramamanam sake pure
           parikinnam amaccehi       tidasanam va vasavam.
   [1065] |1065.1| So tattha gantva taramano  katta vessantaram bravi
            dukkhante vedayissami     ma me kujjha rathesabha.
   |1065.2| Vanditva rodamano so    katta rajanamabravi
           bhatta mesi maharaja      sabbakamarasaharo
           dukkhante vedayissami     tattha assasayantu mam.
   |1065.3| Siviyo deva te kuddha      negama ca samagata
           ugga ca rajaputta ca     vesiyana ca brahmana.
   |1065.4| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka
           kevalo capi nigamo       siviyo capi samagata.
   |1065.5| Asma ratya vivasane     suriyassuggamanam pati
           samagga siviyo hutva     rattha pabbajayanti tam.
@Footnote: 1 Ma. candanabhusito.
   [1066] Kismim me siviyo kuddha    yo na passami dukkatam
             tam me katte viyacikkha    kasma pabbajayanti mam.
      [1067] Ugga ca rajaputta ca   vesiyana ca brahmana
             hattharoha anikattha   rathika pattikaraka
             nagadanena khiyanti     tasma pabbajayanti tam.
   [1068] |1068.1| Hadayam cakkhumpaham dajjam  kim me bahirakam dhanam
             hirannam va suvannam va   mutta veluriya mani
   |1068.2| dakkhinam vamaham 1- bahum    disva yacakamagate
            dadeyyam na vikampeyyam     dane me ramati 2- mano.
   |1068.3| Kamam mam siviyo sabbe      pabbajentu hanantu va
             neva dana viramissam     kamam chindantu sattadha.
   [1069] Evantam siviyo ahu         negama ca samagata
          kontimaraya tirena        girimaranjaram pati
          yena pabbajita yanti      tena gacchatu subbato.
   [1070] Soham tena gamissami        yena gacchanti dusaka
          rattindivam me khamatha         yava danam dadamiham.
   [1071] |1071.1| Amantayittha raja nam    maddim sabbangasobhanim
          yam te kinci maya dinnam      dhanam dhannanca vijjati
   |1071.2| hirannam va suvannam va    mutta veluriya bahu
            sabbantam nidaheyyasi     yanca te pettikam dhanam.
@Footnote: 1 Ma. vapaham .    2 Ma. ramate.
   [1072] Tamabravi rajaputti          maddi sabbangasobhana
          kuhim deva nidahami          tam me akkhahi pucchito.
   [1073] Silavantesu dajjesi         danam maddi yatharaham
          na hi dana param atthi        patittha sabbapaninam.
   [1074] |1074.1| Puttesu maddi dayesi  sassuya sassuramhi ca
          yo ca tam bhatta manneyya    sakkaccantam upatthahe.
   |1074.2| No ce tam bhatta manneyya  maya vippavasena te
            annam bhattaram pariyesa    ma kilittha 1- maya vina.
   [1075] Aham hi vanam gacchami         ghoram valamigayutam
          samsayo jivitam mayham          ekakassa brahavane.
   [1076] |1076.1| Tamabravi rajaputti  maddi sabbangasobhana
           abhumme katham nu bhanasi      papakam vata bhasasi.
   |1076.2| Nesa dhammo maharaja     yam tvam gaccheyya ekako
            ahampi tena gacchami      yena gacchasi khattiya.
   |1076.3| Maranam va taya saddhim      jivitam va taya vina
            tadeva maranam seyyo      yance jive taya vina.
   |1076.4| Aggim ujjalayitvana     ekajalasamahitam
            tattheva maranam 2- seyyo   yance jive taya vina.
   |1076.5| Yatha arannakam nagam     dantim anveti hatthini
            jessantam giriduggesu      samesu visamesu ca.
@Footnote: 1 Ma. kilittho .   2 Ma. tattha me maranam seyyo.
   |1076.6| Evantam anugacchami      putte adaya pacchato
           subhara te bhavissami      na te hessami dubbhara.
   [1077] |1077.1| Ime kumare passanto  manjuke piyabhanine
            asine vanagumbasmim      na rajjassa sarissasi.
   |1077.2| Ime kumare passanto     manjuke piyabhanine
           kilante vanagumbasmim      na rajjassa sarissasi.
   |1077.3| Ime kumare passanto     manjuke piyabhanine
            assame ramaniyamhi       na rajjassa sarissasi.
   |1077.4| Ime kumare passanto     manjuke piyabhanine
           kilante assame ramme     na rajjassa sarissasi.
   |1077.5| Ime kumare passanto     maladhari alankate
            assame ramaniyamhi       na rajjassa sarissasi.
   |1077.6| Ime kumare passanto     maladhari alankate
            kilante assame ramme    na rajjassa sarissasi.
   |1077.7| Yada dakkhasi naccante     kumare maladharine
            assame ramaniyamhi       na rajjassa sarissasi.
   |1077.8| Yada dakkhasi naccante     kumare maladharine
            kilante assame ramme     na rajjassa sarissasi.
   |1077.9| Yada dakkhasi matangam      kunjaram satthihayanam
            ekam aranne vicarantam 1-   na rajjassa sarissasi.
@Footnote: 1 Ma. carantam.
   |1077.10| Yada dakkhasi matangam    kunjaram satthihayanam
             sayam pato vicarantam     na rajjassa sarissasi.
   |1077.11| Yada karenusanghassa     yuthassa purato vajam
             koncam kahati matango   kunjaro satthihayano
             tassa tam nadato sutva    na rajjassa sarissasi.
   |1077.12| Ubhato vanavikase       yada dakkhasi kamadam
             vane valamigakinne    na rajjassa sarissasi.
   |1077.13| Migam disvana sayanham    pancamalinimagatam 1-
             kimpurise ca naccante     na rajjassa sarissasi.
   |1077.14| Yada sussasi 2- nigghosam  sandamanaya sindhuya
             gitam kimpurisananca       na rajjassa sarissasi.
   |1077.15| Yada sussasi 2- nigghosam  girigabbharacarino
             vassamanassulukassa      na rajjassa sarissasi.
   |1077.16| Yada sihassa byagghassa   khaggassa gavayassa ca
             vane sussasi 2- valanam   na rajjassa sarissasi.
   |1077.17| Yada morihi parikinnam    varahinam 3- matthakasinam
             moram dakkhasi 4- naccantam  na rajjassa sarissasi.
   |1077.18| Yada morihi parikinnam    andajam citrapekkhanam 5-
             moram dakkhasi naccantam     na rajjassa sarissasi.
@Footnote: 1 Ma. pancamalinamagatam .  2 Ma. sossasi .  3 Ma. barihinam .  4 Ma. dakkhisi.
@ito param idisameva .  5 Ma. citrapakkhinam.
   |1077.19| Yada morihi parikinnam    nilagivam sikhandinam
             moram dakkhasi naccantam     na rajjassa sarissasi.
   |1077.20| Yada dakkhasi hemante    pupphite dharaniruhe
             surabhisampavayante 1-    na rajjassa sarissasi.
   |1077.21| Yada hemantike mase    haritam dakkhasi medanim
             indagopakasanchannam     na rajjassa sarissasi.
   |1077.22| Yada dakkhasi hemante    pupphite dharaniruhe
             kutajam bimbajalanca     pupphitam loddapadmakam
             surabhisampavayante 2-    na rajjassa sarissasi.
   |1077.23| Yada hemantike mase    vanam dakkhasi pupphitam
             opupphani ca padmani    na rajjassa sarissasi.
                Himavantam nitthitam.
   [1078] |1078.1| Tesam lalapitam 3- sutva  puttassa sunisaya ca
            kalunam paridevesi          rajaputti yasassini.
   |1078.2| Seyyo visam me khayitam      papata papateyyaham
               rajjuya bajjhamiyaham
            kasma vessantaram puttam    pabbajenti adusakam.
   |1078.3| Ajjhayakam danapatim       yacayogam amaccharim
            kasma 4- vessantaram puttam pabbajenti adusakam 5-.
@Footnote: 1-2 Ma. surabhim . 3 lalappitam .   4-5 Ma. idam gathapadadvayam natthi.
   |1078.4| Pujitam patirajuhi         kittimantam yasassinam
            kasma vessantaram puttam    pabbajenti adusakam.
   |1078.5| Matapetibharam jantum      kule jetthapacayinam
            kasma vessantaram puttam    pabbajenti adusakam.
   |1078.6| Ranno hitam devahitam 1-    natinam sakhinam hitam
            hitam sabbassa ratthassa
            kasma vessantaram puttam    pabbajenti adusakam.
   [1079] |1079.1| Madhuniva palitani 2- ambava patita chama
            evam hessati te rattham      pabbajenti adusakam.
   |1079.2| Hamso nikkhinapattova      pallalasmim anudake
            apavittho amaccehi       eko raja vihiyyasi.
   |1079.3| Tantam brumi maharaja      attho te ma upaccaga
            ma nam sivinam vacana       pabbajesi adusakam.
   [1080] Dhammassapacitim kummim 3-     sivinam vinayam dhajam
          pabbajemi sakam puttam       pana piyataro hi me.
   [1081] |1081.1| Yassa pubbe dhajaggani  kanikarava pupphita
            yayantamanuyayanti      svajjekova gamissati.
   |1081.2| Yassa pubbe dhajaggani     kanikaravananiva
            yayantamanuyayanti      svajjekova gamissati.
   |1081.3| Yassa pubbe anikani     kanikarava pupphita
@Footnote: 1 Ma. devihitam .  2 Ma. palatani .   3 Ma. kummi.
            Yayantamanuyayanti      svajjekova gamissati.
   |1081.4| Yassa pubbe anikani     kanikaravanani va
            yayantamanuyayanti      svajjekova gamissati.
   |1081.5| Indagopakavannabha     gandhara pandukambala
            yayantamanuyayanti      svajjekova gamissati.
   |1081.6| Yo pubbe hatthina yati   sivikaya rathena ca
            svajja vessantaro raja   katham gacchati pattiko.
   |1081.7| Katham candanalittango       naccagitappabodhano
            khurajinam pharasunca        kharikajanca hariti 1-.
   |1081.8| Kasma nabhihariyanti      kasava ajinani ca
            pavisantam braharannam     kasma ciram na bajjhare.
   |1081.9| Katham nu ciram dharenti       rajapabbajita jana
            katham kusamayam ciram          maddi paridahessati 2-.
   |1081.10| Kasiyani ca dharetva    khomakodumbarani ca
             kusacirani dharenti      katham maddi karissati.
   |1081.11| Vayhahi pariyayitva     sivikaya rathena ca
             sa kathajja anuccangi     patham gacchati pattika.
   |1081.12| Yassa mudutala hattha   calana 3- ca sukhe thita
             sa kathajja anuccangi     patham gacchati pattika.
@Footnote: 1 Ma. hahiti .  2 Ma. paridahissati .   3 Si. Ma. carana.
   |1081.13| Yassa mudutala pada   calana 1- ca sukhe thita
             padukahi suvannahi    pilamanava gacchati
             sa kathajja anuccangi     patham gacchati pattika.
   |1081.14| Yassu itthisahassassa 2-  purato gacchati malini
             sa kathajja anuccangi     vanam gacchati ekika.
   |1081.15| Ya sa 3- sivaya sutvana muhum uttasate pure
             sa kathajja anuccangi     vanam gacchati bhiruka.
   |1081.16| Ya sa 3- indasagottassa  ulukassa pavassato
             sutvana nadato bhita    varuniva pavedhati
             sa kathajja anuccangi     vanam gacchati bhiruka.
   |1081.17| Sakuni hataputtava      sunnam disva kulavakam
             ciram dukkhena jhayissam    sunnam agammimam puram.
   |1081.18| Sakuni hataputtava      sunnam disva kulavakam
             kisa pandu bhavissami    piye putte apassati.
   |1081.19| Sakuni hataputtava      sunnam disva kulavakam
             tena tena padhavissam     piye putte apassati.
   |1081.20| Kururi 4- hatacchapava    sunnam disva kulavakam
             ciram dukkhena jhayissam     sunnam agammimam puram.
   |1081.21| Kururi hatacchapava      sunnam disva kulavakam
             kisa pandu bhavissami   piye putte apassati.
@Footnote: 1 Si. Ma. carana .  2 Ma. yassu itthisahassanam .  3 Ma. yassu.
@4 Ma. kurari. ito param idisameva.
   |1081.22| Kururi hatacchapava       sunnam disva kulavakam
             tena tena padhavissam      piye putte apassati.
   |1081.23| Sa nuna cakkavakkiva 1-   pallalasmim anudake
             ciram dukkhena jhayissam     sunnam agammimam puram.
   |1081.24| Sa nuna cakkavakkiva      pallalasmim anudake
             kisa pandu bhavissami    piye putte apassati.
   |1081.25| Sa nuna cakkavakkiva      pallalasmim anudake
             tena tena padhavissam      piye putte apassati.
   |1081.26| Evam me vilapantiya      rajaputtam adusakam
             pabbajesi ca 2- nam rattha manne hessami jivitam.
   [1082] |1082.1| Tassa lalapitam sutva  sabba antepure ahu 3-
           baha paggayha pakkandum   sivikanna samagata.
   |1082.2| Salava sampamaddita 4-   malutena pamaddita
            senti putta ca dara ca   vessantaranivesane.
   |1082.3| Orodha ca kumara ca      vesiyana ca brahmana
            baha paggayha pakkandum  vessantaranivesane.
   |1082.4| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka
            baha paggayha pakkandum  vessantaranivesane.
   |1082.5| Tato ratya vivasane       suriyassuggamanam pati
            atha vessantaro raja     danam datum upagami.
@Footnote: 1 Ma. cakkavathiva. ito param idisameva . 2 Ma. va. . 3 ma bahu . 4 Ma. sampamathita.
   |1082.6| Vatthani vatthakamanam     sondanam detha varunim
            bhojanam bhojanatthinam       sammadeva pavecchatha.
   |1082.7| Ma ca kinci vanibbake     hethayittha idhagate
            tappetha annapanena     gacchantu patipujita.
   |1082.8| (athettha vattati saddo     tumulo bheravo maha
            danena tam niharanti       puna danam ada tuvam 1- .)
   [1083] |1083.1| Te su matta kilantava sampatanti vanibbaka
            nikkhamante maharaje     sivinam ratthavaddhane.
   |1083.2| Acchecchum vata bho rukkham     nanaphaladadam dumam
            yatha vessantaram rattha    pabbajenti adusakam.
   |1083.3| Acchecchum vata bho rukkham     nanaphaladharam dumam
            yatha vessantaram rattha    pabbajenti adusakam.
   |1083.4| Acchecchum vata bho rukkham     sabbakamadadam dumam
            yatha vessantaram rattha    pabbajenti adusakam.
   |1083.5| Acchecchum vata bho rukkham     sabbakamarasaharam
            yatha vessantaram rattha    pabbajenti adusakam.
   |1083.6| Ye vuddha ye ca dahara    ye ca majjhimaporisa
            baha paggayha pakkandum
            nikkhamante maharaje     sivinam ratthavaddhane.
@Footnote: 1 ayam gatha Ma. potthakeyeva dissati.
   |1083.7| Atiyakkha vessavara 1-    itthagara ca rajino
           baha paggayha pakkandum
           nikkhamante maharaje     sivinam ratthavaddhane.
   |1083.8| Thiyopi tattha pakkandum     ya tamhi nagare ahu
           nikkhamante maharaje     sivinam ratthavaddhane.
   |1083.9| Ye brahmana ye ca samana anne vapi vanibbaka
            baha paggayha pakkandum  adhammo kira bho iti.
   |1083.10| Yatha vessantaro raja    yajamano sake pure
            sivinam vacanatthena        samha rattha nirajjati.
   |1083.11| Satta hatthisate datva    sabbalankarabhusite
            suvannakacche matange    hemakappanivasase 2-
            arulhe gamaniyebhi     tomarankusapanibhi
            esa vessantaro raja    samha rattha nirajjati.
   |1083.12| Satta assasate datva    sabbalankarabhusite
             ajaniyeva jatiya     sindhave sighavahane
            arulhe gamaniyebhi     indiyacapadharibhi 3-
            esa vessantaro raja    samha rattha nirajjati.
   |1083.13| Satta rathasate datva     sannaddhe ussitaddhaje
             dipe athopi veyyagghe    sabbalankarabhusite
   |1083.14| arulhe gamaniyebhi    capahatthehi cammibhi 4-
@Footnote: 1 Ma. vassavara .  2 Ma. hemakappanavasase . 3 Ma. illiya ... .  4 Ma. vammibhi.
            Esa vessantaro raja    samha rattha nirajjati.
   |1083.15| Satta itthisate datva    ekameka rathe thita
            sannaddha nikkharajjuhi     suvannehi alankata
   |1083.16| pitalankara pitavasana   pitabharanabhusita 1-
            alarappamukha 2- hasula susanna tanumajjhima
            esa vessantaro raja    samha rattha nirajjati.
   |1083.17| Satta dhenusate datva     sabba kamsupadharino 3-
            esa vessantaro raja    samha rattha nirajjati.
   |1083.18| Satta dasisate datva    satta dasasatani ca
            esa vessantaro raja    samha rattha nirajjati.
   |1083.19| Hatthi asse rathe datva    nariyo ca alankata
            esa vessantaro raja    samha rattha nirajjati.
   |1083.20| Tadasi yam bhimsanakam        tadasi lomahamsanam
            mahadane padinnamhi    medani samakampatha.
   |1083.21| Tadasi yam bhimsanakam        tadasi lomahamsanam
            yam panjalikato raja     samha rattha nirajjati.
   [1084] Athettha vattati saddo  tumulo bheravo maha
        danena tam niharanti    puna danam dadati so 4-.
@Footnote: 1 Ma. -vibhusita . 2 Ma. alarapamha. pamhanti akkhigando .  3 Ma. kamspadharana.
@4 Si. Ma. puna danam ada tuvam.
   [1085] Te su matta kilantava      sampatanti vanibbaka
          nikkhamante maharaje       sivinam ratthavaddhane.
   [1086] |1086.1| Amantayittha rajanam  sanjayam dhammikam 1- varam
             avaruddhasi mam deva       vankam gacchami pabbatam.
    |1086.2| Ye hi keci maharaja      bhuta ye ca bhavissare
            atittayeva kamehi      gacchanti yamasadhanam.
    |1086.3| Soham sake abhisasim        yajamano sake pure
            sivinam vacanatthena        samha rattha nirajjaham
   |1086.4| aghantam patisevissam
            vane valamigakinne     khaggadipinisevite
            aham punnani karomi      tumhe pankamhi sidatha.
   [1087] Anujanahi mam amma        pabbajja mama ruccati
          soham sake abhisasim          yajamano sake pure
          sivinam vacanatthena          samha rattha nirajjaham
     |1087.1| aghantam patisevissam
            vane valamigakinne    khaggadipinisevite
            aham punnani karomi     vankam gacchami pabbatam 2-.
   [1088] Anujanami tam putta          pabbajja te samijjhatu
        ayanca maddi kalyani       susanna tanumajjhima
        acchatam saha puttehi          kim aranne karissati.
@Footnote: 1 Ma. dhamminam .   2 Ma. tumhe pankamhi sidatha.
   [1089] Naham akama dasimpi       arannam netumussahe
          sace icchati anvetu        sace nicchati acchatu.
   [1090] |1090.1| Tato sunham maharaja  yacitum patipajjatha
            ma candanasamacare     rajojallam adharayi.
    |1090.2| Kasiyani padharetva 1-  kusaciram adharayi
            dukkho vaso arannasmim   ma hi tvam lakkhane gami.
   [1091] Tamabravi rajaputti         maddi sabbangasobhana
          nahantam sukhamiccheyyam       yam me vessantaram vina.
   [1092] |1092.1| Tamabravi maharaja sivinam ratthavaddhano
            ingha maddi nisamehi     vane ye honti dussaha.
    |1092.2| Bahu kita patanga ca     makasa madhumakkhika
            tepi tam tattha himseyyum     tante dukkhataram siya.
    |1092.3| Apare passa santase     nadinupanisevite
            sappa ajagara nama     avisa te mahabbala.
    |1092.4| Te manussam migam vapi     apicasannamagatam
            parikkhipitva bhogehi     vasamanenti attano.
    |1092.5| Annepi kanha jatino   accha nama aghammiga
            na tehi puriso dittho     rukkhamaruyha muccati.
    |1092.6| Sanghattayanta singani   tikkhaggani paharino
            mahisa 2- vicarantettha    nadim sotumbaram pati.
@Footnote: 1 Ma. ma kasiyani dharetva .  2 Ma. mahimsa.
    |1092.7| Disva miganam yuthanam     gavam sancaritam 1- vane
            dhenuva vacchagiddhava       katham maddi karissasi.
    |1092.8| Disva sampatite ghore    dummaggesu plavangame
            akhettannaya te maddi  bhavissate mahabbhayam.
    |1092.9| Ya tvam sivaya sutvana    muhum uttasate 2- pure
            sa tvam vankam anuppatta   katham maddi karissasi.
    |1092.10| Thite majjhantike kale  sannisinnesu pakkhisu
              sunateva braharannam   tattha kim gantumicchasi.
   [1093] |1093.1| Tamabravi rajaputti maddi sabbangasobhana
              yani etani akkhasi   vane patibhayani me
              sabbani abhisambhossam  gacchanneva rathesabha.
    |1093.2| Kasam kusam potakilam       usiram munjapabbajam
             urasa panudahissami    nassa hessami dunnaya.
    |1093.3| Bahuhi vattacariyahi      kumari vindate patim
             udarassuparodhena       gohanuvetthanena ca
             aggissa paricariyaya    udakummujjanena ca
             vedhabyam 3- katukam loke   gacchanneva rathesabha.
    |1093.4| Apissa hoti appatto  ucchittham paribhunjitum 4-
             yo nam hatthe gahetvana   akamam parikaddhati
             vedhabyam katukam loke     gacchanneva rathesabha.
@Footnote: 1 Ma. sancaratam .  2 Ma. uttasayi .  3 Si. Yu. vedhabbam. ito param idisameva.
@4 Ma. ucchitthampi bhunjitum.
    |1093.5| Kesaggahanamukkhepa     bhumya ca parisumbhana
             datva ca no pakkamati    bahum dukkham anappakam
             vedhabyam katukam loke      gacchanneva rathesabha.
    |1093.6| Sukkacchavi vedhavera      datva subhaggamanino
             akamam parikaddhanti     ulukanneva vayasa
             vedhabyam katukam loke      gacchanneva rathesabha.
    |1093.7| Api natikule phite      kamsappajjotane vasam
             nevativakyam na labhe    bhatuhi sakhinihi 1- ca
             vedhabyam katukam loke      gacchanneva rathesabha.
    |1093.8| Nagga nadi anudaka     naggam rattham arajikam
             itthipi vidhava nagga     yassapi dasa bhataro
             vedhabyam katukam loke      gacchanneva rathesabha.
    |1093.9| Dhajo rathassa pannanam    dhumo pannanamaggino
             raja ratthassa pannanam bhatta pannanamitthiya
             vedhabyam katukam loke      gacchanneva rathesabha.
    |1093.10| Ya daliddi daliddassa   addha addhassa kittima
              tam ve deva pasamsanti    dukkaram hi karoti sa.
    |1093.11| Samikam anubandhissam     sada kasayavasini
              pathabyapi abhijjantya  vedhabyam katukitthiya.
    |1093.12| Api sagarapariyantam     bahuvittadharam mahim
@Footnote: 1 Ma. sakhinihipi . Si. Yu. sakhikahi ca.
              Nanaratanaparipuram      nicche vessantaram vina.
    |1093.13| Kathannu tasam hadayam     sukhara vata itthiyo
              ya samike dukkhitamhi  sukhamicchanti attano.
    |1093.14| Nikkhamante maharaje   sivinam ratthavaddhane
              tamaham anubandhissam     sabbakamadado hi me.
   [1094] Tamabravi maharaja         maddim sabbangasobhanam
          ime te dahara putta       jali kanhajina cubho
          nikkhippa lakkhane gaccha      mayante posayamase.
   [1095] Tamabravi rajaputti         maddi sabbangasobhana
          piya me puttaka deva       jali kanhajina cubho
          tyamham tattha ramissanti      aranne jivisokinam.
   [1096] |1096.1| Tamabravi maharaja sivinam ratthavaddhano
             salinamodanam bhutva     sucimamsupasecanam
             rukkhaphalani bhunjanta    katham kahanti daraka.
    |1096.2| Bhutva satapale kamse     sovanne satarajike
             rukkhapattesu bhunjanta   katham kahanti daraka.
    |1096.3| Kasiyani ca dharetva    khomakodumbarani ca
             kusacirani dharenta     katham kahanti daraka.
    |1096.4| Vayhahi pariyayitva     sivikaya rathena ca
             pattika paridhavanta    katham kahanti daraka.
    |1096.5| Kutagare sayitvana     nivate phusitaggale
             sayanta rukkhamulasmim     katham kahanti daraka.
    |1096.6| Pallankesu sayitvana     gonake citrasanthate
             sayanta tinasanthare    katham kahanti daraka.
    |1096.7| Gandhakena vilimpitva    aggalucandanena ca
             rajojallani dharenta   katham kahanti daraka.
    |1096.8| Camarimorahatthehi       vijitanga sukhe thita 1-
             phuttha damsehi makasehi    katham kahanti daraka.
   [1097] |1097.1| Tamabravi rajaputti maddi sabbangasobhana
             ma deva paridevasi       ma ca tvam vimano ahu
             yatha mayam bhavissama      tatha hessanti daraka.
    |1097.2| Idam vatvana pakkami    maddi sabbangasobhana
             sivimaggena anvesi      putte adaya lakkhana.
   [1098] |1098.1| Tato vessantaro raja    danam datvana khattiyo
             pitu matunca vanditva   katva ca nam padakkhinam.
    |1098.2| Catuvahim ratham yuttam       sighamaruyha sandanam
             adaya putta daranca   vankam payasi pabbatam.
   [1099] Tato vessantaro raja       yenasi bahuko jano
          amanta kho tam gacchama      aroga hontu natayo
   [1100] Nikkhamitvana nagara        nivattitva vilokite
@Footnote: 1 Ma. sukhedhita.
          Tadapi pathavi kampi         sineruvanavatamsaka.
   [1101] Ingha maddi nisamehi        rammarupamva dissati
          avaso sivisetthassa       pettikam bhavanam mama.
   [1102] Tam brahmana anvagamum      te tam asse ayacisum
          yacito patipadesi         catunnam caturo haye.
   [1103] Ingha maddi nisamehi       cittarupam na dissati
          miga rohiccavannena       dakkhinassa vahanti mam.
   [1104] Athettha pancamo aga      so tam rathamayacatha
          tassa tam patiyadasi 1-      na cassu pahato mano.
   [1105] Tato vessantaro raja      oropetva sakam janam
        assasayi assaratham           brahmanassa dhanesino.
   [1106] Tvam maddi kanham ganhahi     lahuka esa kanitthaka 2-
          aham jalim gahessami        garuko bhatiko hi so.
   [1107] Raja kumaramadaya        rajaputti ca darikam
          sammodamana pakkamum     annamannam piyamvada.
               Danakandam nama.
   [1108] |1108.1| Yadi keci manuja enti  anumagge patipathe
             maggante patipucchama    kuhim vankatapabbato.
    |1108.2| Te tattha amhe passitva  kalunam paridevayum
@Footnote: 1 Ma. tassa tam yacito dasi .  2 Ma. kanitthika.
             Dukkhante pativedenti    dure vankatapabbato.
   [1109] |1109.1| Yadi passanti pavane daraka phalite 1- dume
             tesam phalanam hetumhi     uparodanti daraka.
    |1109.2| Rodante darake disva   ubbigga 2- vipula duma
             sayamevonamitvana      upagacchanti darake.
    |1109.3| Idam accherakam disva     abbhutam lomahamsanam
             sadhukaram pavattesi      maddi sabbangasobhana.
    |1109.4| Accheram vata lokasmim      abbhutam lomahamsanam
             vessantarassa tejena     sayamevonata duma.
   [1110] Sankhipimsu patham yakkha         anukampaya darake
          nikkhantadivaseneva         cetaratthamupagamum.
   [1111] Te gantva dighamaddhanam     cetaratthamupagamum
          iddham phitam janapadam          bahumamsasurodakam.
   [1112] |1112.1| Cetiyo parikarimsu 3- disva lakkhanamagatam
             sukhumali vatayayya 4-   pattika paridhavati.
    |1112.2| Vayhahi pariyayitva    sivikaya rathena ca
             sajja maddi arannasmim  pattika paridhavati.
   [1113] |1113.1| Tam disva cetapamokkha  rodamana upagamum
             kacci nu deva kusalam       kacci deva anamayam.
@Footnote: 1 Ma. phaline . 2 Ma. ubbiddha .  3 Ma. parivarimsu . 4 Ma. vata ayya.
    |1113.2| Kacci pita aroga te    sivinanca anamayam
             ko te balam maharaja     ko nu te rathamandalam.
    |1113.3| Anassako arathako       dighamaddhanamagato
             kaccamittehi pakato     anuppattosimam disam.
   [1114] |1114.1| Kusalanceva me samma  atho samma anamayam
             atho pita aroga me    sivinanca anamayam.
    |1114.2| Aham hi kunjaram dajjam      isadantam urulhavam
             khettannum sabbayuddhanam  sabbasetam gajuttamam.
    |1114.3| Pandukambalasanchannam   pabhinnam sattumaddanam
             dantim savalavijanim       setam kelasasadisam.
    |1114.4| Sasetacchattam supattheyyam 1- sathabbanam sahatthipam
             aggayanam rajavahim     brahmananam adasaham.
    |1114.5| Tasmim me siviyo kuddha    pita cupahatomano
             avaruddhasi mam raja      vankam gacchami pabbatam
             okasam samma janatha   vane yattha vasemhase 2-.
   [1115] |1115.1| Svagatante maharaja   atho te aduragatam
             issarosi anuppatto    yam idhatthi pavedaya.
    |1115.2| Sakam bhimsam madhum mamsam       suddham salinamodanam
             paribhunja maharaja      pahuno nosi agato.
@Footnote: 1 Ma. saupadheyyam .  2 Ma. vasamase. ito param idisameva.
   [1116] Patiggahitam yam dinnam         sabbassa agghiyam katam
          avaruddhasi mam raja         vankam gacchami pabbatam
          okasam samma janatha      vane yattha vasemhase.
   [1117] |1117.1| Idheva tava acchassu cetaratthe rathesabha
             yava ceta gamissanti    ranno santika yacitum.
    |1117.2| Nijjhapetum maharajam     sivinam ratthavaddhanam
             tam tam ceta purakkhitva 1-  patita laddhapaccaya
             parivaretvana gacchanti   evam janahi khattiya.
   [1118] |1118.1| Ma vo rucittha gamanam  ranno santika yacitum
             nijjhapetum maharajam    rajapi tattha nissaro.
    |1118.2| Accuggata hi siviyo     balagga negama ca ye
             te padhamsetumicchanti 2-   rajanam mama karana.
   [1119] |1119.1| Sace esa pavattettha ratthasmim ratthavaddhana
             idheva rajjam karehi       cetehi parivarito.
    |1119.2| Iddham phitancidam rattham     iddho janapado maha
             matim karohi tvam deva      rajjassamanusasitum.
   [1120] |1120.1| Na me chando mati atthi rajjassamanusasitum
             pabbajitassa ratthasma  cetaputta sunatha me.
    |1120.2| Atuttha siviyo assu     balagga negama ca ye
            pabbajitassa ratthasma   ceta rajjebhisecayum.
@Footnote: 1 Ma. purakkhatva .  2 Ma. te vidhamsetu....
    |1120.3| Asammodiyampi vo assa    accantam mama karana
             sivihi bhandanancapi    viggaho me na ruccati.
    |1120.4| Athassa bhandanam ghoram     sampaharo anappako
             ekassa karana mayham   himseyya bahuko jano.
    |1120.5| Patiggahitam yam dinnam      sabbassa agghiyam katam
             avaruddhasi mam raja      vankam gacchami pabbatam
             okasam samma janatha   vane yattha vasemhase.
   [1121] |1121.1| Taggha te mayamakkhama yathapi kusala tatha
             rajisi yattha sammanti    ahutaggi samahita.
    |1121.2| Esa selo maharaja     pabbato gandhamadano
             yattha tvam saha puttehi    saha bhariyaya cacchasi.
   [1122] |1122.1| Tam ceta anusasimsu assunetta rudammukha
             ito gaccha maharaja     ujum yenuttaramukho.
    |1122.2| Atha dakkhasi bhaddante    vepullam nama pabbatam
             nanadumaganakinnam    sitacchayam manoramam.
    |1122.3| Tamatikkamma bhaddante    atha dakkhasi apakam
             nadim ketumatim nama       gambhiram girigabbharam.
    |1122.4| Puthulomamacchakinnam     supatittham mahodakam
             tattha nhatva pivitva ca assasetva saputtake.
    |1122.5| Atha dakkhasi bhaddante     nigrodham madhuvipphalam
             Rammake sikhare jatam      sitacchayam manoramam.
    |1122.6| Atha dakkhasi bhaddante     nalikam nama pabbatam
             nanadijaganakinnam    selam kimpurisayutam.
    |1122.7| Tassa uttarapubbena     mucalindo nama so saro
             pundarikehi sanchanno   setasogandhiyehi ca.
    |1122.8| So vanam meghasankasam      dhuvam haritasaddalam
             sihovamisapekkhiva      vanasandam vigahiya
             puppharukkhehi sanchannam    phalarukkhehi cubhayam.
    |1122.9| Tattha bindussara vaggu   nanavanna bahu dija
             kujantamupakujanti       utusampupphite dume.
    |1122.10| Gantva girividuggani   nadinam pabhavani ca
              so addasa 1- pokkharanim karanjakakudhayutam.
    |1122.11| Puthulomamacchakinnam   supatittham mahodakam
              samanca caturassanca    sadhum appatigandhiyam.
    |1122.12| Tassa uttarapubbena   pannasalam amapaya
              pannasalam amapetva unchacariyaya ihatha.
                 Vanappavesanam nama.
   [1123] |1123.1| Ahu vasi kalingesu jujako nama brahmano
             tassapi dahara bhariya    namenamittatapana.
    |1123.2| Ta nam tattha gatavocum     nadiudakahariya
@Footnote: 1 Si. Yu. dakkhasi.
             Thiyo nam paribhasimsu       samagantva kutuhala.
    |1123.3| Amitta nuna te mata   amitto nuna te pita
             ye tam jinnassa padamsu   evam dahariyam satim.
    |1123.4| Ahitam vata te nati      mantayimsu rahogata
             ye tam jinnassa padamsu   evam dahariyam satim.
                 [1]-
    |1123.5| Dukkatam vata te nati     mantayimsu rahogata
             ye tam jinnassa padamsu   evam dahariyam satim.
    |1123.6| Papakam vata te nati      mantayimsu rahogata
             ye tam jinnassa padamsu   evam dahariyam satim.
    |1123.7| Amanapam vata te nati    mantayimsu rahogata
             ye tam jinnassa padamsu   evam dahariyam satim.
    |1123.8| Amanapavasam vasi        jinnena patina saha 2-
             ya tvam vasasi jinnassa   matante jivita varam.
    |1123.9| Na hi nuna tuyham kalyani   pita mata ca sobhane
             annam bhattaram vindimsu
             ye tam jinnassa padamsu   evam dahariyam satim.
    |1123.10| Duyitthante navamiyam     akatam aggihuttakam
             ye tam jinnassa padamsu   evam dahariyam satim.
    |1123.11| Samane brahmane nuna  brahmacariyaparayane
@Footnote: 1 Ma.  amitta vata te nati    mantayimsu rahogata
@    ye tam jinnassa padamsu    evam dahariyam satim.
@2 Si. Yu. evam dahariya sati.
             Sa tvam loke abhissasi 1- silavante bahussute
             ya tvam vasasi jinnassa   evam dahariyam satim 2-.
    |1123.12| Na dukkham ahina dattham    na dukkham sattiya hatam
              tanca dukkhanca tippanca yam passe jinnakam patim.
    |1123.13| Natthi khidda natthi rati   jinnena patina saha
              natthi allapasallapo  jagghitampi 3- na sobhati.
    |1123.14| Yada ca daharo dahara    mantayimsu 4- rahogata
              sabbe soka vinassanti 5- yekeci hadayassita.
    |1123.15| Dahara tvam rupavati       purisanambhipatthita
              gaccha natikule accha    kim jinno ramayissati.
   [1124] Na te brahmana gacchami      nadim udakahariya
          thiyo mam paribhasanti         taya jinnena brahmana.
   [1125] Ma me tvam akara kammam       ma me udakamahari
          aham udakamahissam          ma bhoti kuppita ahu.
   [1126] |1126.1| Naham tamhi kule jata   yam tvam udakamahare
             evam brahmana janahi   na te vacchamiham ghare.
    |1126.2| Sace me dasam dasim va    nanayissasi brahmana
             evam brahmana janahi   na te vacchami santike.
   [1127] Natthi me sippatthanam va       dhanam dhannanca brahmani
@Footnote: 1 Ma. abhisapi .  2 Ma. dahariya sati .  3 Ma. jagghitumpi .  4 Ma. mantayanti.
@5 Ma. sabbesam soka nassanti.
             Kutoham dasam dasim va     anayissami bhotiya
             aham bhotim upatthissam      ma bhoti kuppita ahu.
   [1128] |1128.1| Ehi te ahamakkhissam yatha me vacanam sutam
             esa vessantaro raja    vanke vasati pabbate.
    |1128.2| Tam tvam gantvana yacassu  dasam dasinca brahmana
             so te dassati yacito    dasam dasinca khattiyo.
   [1129] Jinnohamasmi dubbalo 1-   digho caddha suduggamo
          ma bhoti paridevesi         ma bhoti 2- vimana ahu
          aham bhotim upatthissam        ma bhoti kuppita ahu.
   [1130] |1130.1| Yatha agantva sangamam ayuddheva parajito
             evameva tuvam brahme     agantvava parajito.
    |1130.2| Sace me dasam dasim va    nanayissasi brahmana
             evam brahmana janahi   na te vacchamiham ghare
             amanapante karissami   tante dukkham bhavissati.
    |1130.3| Nakkhatte utupubbesu    yada mam dakkhasilankatam
             annehi saddhim ramamanam   tante dukkham bhavissati.
    |1130.4| Adassanena mayhante    jinnassa paridevato
             bhiyyo vanka palita ca   bahu hessanti brahmana.
   [1131] |1131.1| Tato so brahmano bhito brahmaniya vasanugo
             attito kamaragena     brahmanim etadabravi.
@Footnote: 1 Si. Yu. abalo .   2 Ma. ma ca tavam.
    |1131.2| Patheyyam me karohi tvam    sankula sangulani 1- ca
             madhupindika ca sukatayo  sattubhattanca brahmani.
    |1131.3| Anayissam methunake      ubho dasakumarake
             te ca 2- paricarissanti    rattindivamatandita.
   [1132] |1132.1| Idam vatva brahmabandhu   patimunci upahanam 3-
             tato so mantayitvana    bhariyam katva padakkhinam.
    |1132.2| Pakkami so runnamukho   brahmano sahitabbato
             sivinam nagaram phitam         dasapariyesanancaram.
   [1133] |1133.1| So tattha gantva avacasi 4-  ye tatthasum samagata
             kuhim vessantaro raja    kattha passemu khattiyam.
    |1133.2| Te jana tam avacimsu       ye tatthasum samagata
             tumhehi brahme pakato   atidanena khattiyo
             pabbajito saka rattha   vanke vasati pabbate.
    |1133.3| Tumhehi brahme pakato   atidanena khattiyo
             adaya puttadaranca    vanke vasati pabbate.
   [1134] |1134.1| So codito brahmaniya  brahmano kamagiddhima
             aghantam patisevittha
             vane valamigakinne    khaggadipinisevite.
    |1134.2| Adaya veluvam dandam     aggihuttam kamandalum
             so pavisi braharannam   yattha assosi kamadam.
@Footnote: 1 Ma. sankulya sagulani ca .  2 Ma. tam .  3 Ma. upahana .  4 Ma. avaca.
    |1134.3| Tam pavittham braharannam    koka nam parivarayum
             vikkandi so vippanattho   dure pantha apakkami.
    |1134.4| Tato so brahmano gantva bhogaluddho asannato
             vankassoharane nattho 1-  (sunakhehi parivarito 2-)
             (rukkhasminca nisinno va 3-) ima gatha abhasatha.
   [1135] |1135.1| Ko rajaputtam nisabham jayantamaparajitam
             bhaye khemassa dataram     ko me vessantaram vidu.
    |1135.2| Yo yacatam patitthasi     bhutanam dharaniriva
             dharanupamam maharajam      ko me vessantaram vidu.
    |1135.3| Yo yacatam gati asi      savantinamva sagaro
             udadhupamam 4- maharajam    ko me vessantaram vidu.
   |1135.4| Kalyanatittham supivam       situdakam manoramam
             pundarikehi sanchannam    yuttam kinjakkharenuna
             rahadupamam maharajam      ko me vassantaram vidu.
    |1135.5| Assatthamva pathe jatam     sitacchayam manoramam
             samantanam visametaram 5-  kilantanam patiggaham
             tathupamam maharajam       ko me vessantaram vidu.
    |1135.6| Nigrodhamva pathe jatam   sitacchayam manoramam
@Footnote: 1 Ma. vankassorohane natthe . 2-3 idam padadvayam sabbattha potthakesu na dissati
@thapetva atthakathapotthakamyeva .  4 Ma. sagarupamam .  5 visametanantipi.
             Santanam visametaram      kilantanam patiggaham
             tathupamam maharajam       ko me vessantaram vidu.
    |1135.7| Ambam iva pathe jatam      sitacchayam manoramam
             santanam visametaram      kilantanam patiggaham
             tathupamam maharajam       ko me vessantaram vidu.
    |1135.8| Salam iva pathe jatam      sitacchayam manoramam
             santanam visametaram      kilantanam patiggaham
             tathupamam maharajam       ko me vessantaram vidu.
    |1135.9| Dumam iva pathe jatam       sitacchayam manoramam
             santanam visametaram      kilantanam patiggaham
             tathupamam maharajam       ko me vessantaram vidu.
    |1135.10| Evanca me vilapato    pavitthassa brahavane
             aham jananti yo vajja    nandim so janaye mama.
    |1135.11| Evanca me vilapato     pavitthassa brahavane
             aham jananti yo vajja   vessantaranivasanam 1-
             taya so ekavacaya    pasave punnam anappakam.
   [1136] |1136.1| Tassa ceto patissosi  arannam luddako caro
             tumhehi brahme pakato   atidanena khattiyo
             pabbajito saka rattha   vanke vasati pabbate.
    |1136.2| Tumhehi brahme pakato   atidanena khattiyo
@Footnote: 1 Ma. ayam gathapado natthi.
             Adaya puttadaranca   vanke vasati pabbate.
    |1136.3| Akiccakari dummedho    rattha vivanamagato 1-
             rajaputtam gavesanto    bako macchamivodake.
    |1136.4| Tassa tyaham na dassami  jivitam idha brahmana
             ayam hi te maya nunno   saro passati 2- lohitam.
    |1136.5| Siro te vajjhayitvana    hadayam chetva sabandhanam
             panthasakunam yajissami    tuyham mamsena brahmana.
    |1136.6| Tuyham mamsena medena     matthakena ca brahmana
             ahutim paggahessami   chetvana hadayam tava.
    |1136.7| Tam me suyittham suhutam     tuyham mamsena brahmana
             na ca tvam rajaputtassa    bhariyam putte ca nessasi.
   [1137] |1137.1| Avajjho brahmano duto  cetaputta sunohi me
             tasma hi dutam na hanti    esa dhammo sanantano.
    |1137.2| Nijjhatta siviyo sabbe  pita nam datthumicchati
             mata ca dubbala tassa  acira cakkhuni jiyare.
    |1137.3| Tesaham pahito duto     cetaputta sunohi me
             rajaputtam nayissami    yadi janasi samsa me.
   [1138] Piyassa me piyo duto        punnapattam dadami te
          imanca madhuno tumbam        migasatthinca brahmana
@Footnote: 1 Ma. pavanamagato .   2 Ma. pissati.
          Tanca te desamakkhissam   yattha sammati kamado.
          Jujakapabbam nama.
   [1139] |1139.1| Esa selo mahabrahme   pabbato gandhamadano
            yattha vessantaro raja   saha puttehi sammati.
    |1139.2| Dharento brahmanavannam  asadanca masanjatam
            cammavasi chama seti      jatavedam namassati.
    |1139.3| Ete nila padissanti    nanaphaladhara duma
             uggata abbhakutava     nila anjanapabbata.
    |1139.4| Dhavassakanna khadira     sala phandanamaluva
            sampavedhenti 1- vatena   sakim pitava manava.
    |1139.5| Upari dumapariyayesu     sangitiyova suyyare
             najjuha kokila sangha    sampatanti duma dumam.
    |1139.6| Avhayanteva gacchantam     sakhapattasamirita
             ramayanteva agantum      modayanti nivasanam 2-.
    |1139.7| Yattha vessantaro raja     saha puttehi sammati
             dharento brahmanavannam   asadanca masanjatam
             cammavasi chama seti       jatavedam namassati.
   [1140] |1140.1| Amba kapittha panasa   sala jambu vibhedaka
             haritaki amalaka       assattha badarani ca.
@Footnote: 1 Ma. sampavedhanti .  2 Ma. nivasinam.
    |1140.2| Carutimbarukkha cettha    nigrodha ca kapitthana
             madhumadhuka thevanti      nice pakka cudumbara
    |1140.3| parevata bhaveyya ca    muddika ca madhutthika
             madhum anelakam tattha      sakamadaya bhunjare.
    |1140.4| Annettha pupphita amba  anne titthanti dovila
             anne ama ca pakka ca   bhingavanna 1- tadubhayam.
    |1140.5| Athettha hettha puriso    ambapakkani ganhati
             amani ceva pakkani    vannagandharasuttama 2-.
    |1140.6| Ateva me acchariyam       hinkaro patibhati mam
             devanamiva avaso     sobhati nandanupamo.
    |1140.7| Vibhedaka nalikera    khajjurinam brahavane
             malava ganthita thanti   dhajagganeva dissare.
             Nanavannehi pupphehi  nabham tara citamiva
    |1140.8| kutaji kutthataggara      pataliyo ca pupphita
             punnaga giripunnaga   kovilara ca pupphita.
    |1140.9| Uddhalaka somarukkha    agarubhalliya 3- bahu
             pattajiva ca kukkuta 4-  asana cettha pupphita.
    |1140.10| Kutaja salala nipa    kosambalabuja dhava
              sala ca pupphita tattha  palalakhalasannibha.
@Footnote: 1 Ma. bhengavanna .  2 Ma. ...suttame .  3 Ma. agaruphalliya .  4 Si. Ma.
@kakudha.
    |1140.11| Tassavidure pokkharani   bhumibhage manorame
              padumuppalasanchanna   devanamiva nandane.
    |1140.12| Athettha puppharasamatta  kokila manjubhanika
              abhinadenti tam vanam 1-  utusampupphite dume.
    |1140.13| Bhassanti makarandehi   pokkhare pokkhare madhu
              athettha vata vayanti  dakkhina atha pacchima.
    |1140.14| Padumakinjakkharenuhi    okinno hoti assamo
              thula singhataka cettha  sasadiya pasadiya 2-.
    |1140.15| Macchakacchapabyavidha   bahu cettha mupayanaka
              madhum bhimsehi 3- savati    khiram sappi mulalibhi
              surabhi tam vanam vati      nanagandhasameritam 4-.
    |1140.16| Sammoditeva 5- gandhena  pupphasakhahi tam vanam
              bhamara pupphagandhena     samantamabhinadita.
    |1140.17| Athettha sakuna santi    nanavanna bahu dija
              modanti saha bhariyahi    annamannam pakujino.
    |1140.18| Nandika jivaputta ca    jivaputta piya ca no
              piya putta piya nanda dija pokkharanighara.
    |1140.19| Malava ganthita thanti   dhajagganeva dissare
              nanavannehi pupphehi  kusalehi 6- suganthita.
@Footnote: 1 Ma. pavanam .  2 samsariya pasariyatipi patho. Ma. samsadiya pasadiya.
@3 Ma. bhisehi .  4 Ma. ...samoditam .  5 Ma. sammaddateva .  6 Ma. kusaleheva.
              Yattha vessantaro raja  saha puttehi sammati
    |1140.20| dharento brahmanavannam  asadanca masanjatam
              cammavasi chama seti       jatavedam namassati.
   [1141] Idanca me sattubhattam        madhuna patisamyutam
          madhupindika ca sukatayo      sattubhattam dadami te.
   [1142] |1142.1| Tuyheva sambalam hotu     naham icchami sambalam
              itopi brahme ganhahi  gaccha brahme yathasukham.
    |1142.2| Ayam ekapadi eti        ujum gacchati assamam
             isipi accuto tattha       pankadanto rajassiro
             dharento brahmanavannam  asadanca masanjatam.
    |1142.3| Cammavasi chama seti      jatavedam namassati
             tam tvam gantvana pucchassu  so te maggam pavakkhati.
   [1143] Idam sutva brahmabandhu       cetam katva padakkhinam
          udaggacitto pakkami        yenasi accuto isi.
          Cullavanavannana 1-.
   [1144] |1144.1| Gacchanto so bharadvajo   addasa accutam isim
             disvana tam bharadvajo    sammodi isina saha.
    |1144.2| Kacci nu bhoto kusalam      kacci bhoto anamayam
             kacci unchena yapetha     kacci mulaphala bahu.
    |1144.3| Kacci damsa makasa ca      appameva sirimsapa 2-
@Footnote: 1 Ma. culavanavanna .  2 Ma. sarisapa. ito param idisameva.
             Vane valamigakinne    kacci himsa na vijjati.
   [1145] |1145.1| Kusalanceva me brahme atho brahme anamayam
             atho unchena yapemi   atho mulaphala bahu.
    |1145.2| Atho damsa makasa ca    appameva sirimsapa
             vane valamigakinne   himsa mayham na vijjati.
    |1145.3| Bahuni vassapugani      assame sammato mama
             nabhijanami uppannam   abadham amanoramam.
    |1145.4| Svagatante mahabrahme  atho te aduragatam
             anto pavisa bhaddante     pade pakkhalayassu te.
    |1145.5| Tindukani piyalani    madhuke kasamariyo
             phalani khuddakappani    bhunja brahme varam varam.
    |1145.6| Idampi paniyam sitam       abhatam girigabbhara
             tato piva mahabrahme    sace tvam abhikankhasi.
   [1146] Patiggahitam yam dinnam     sabbassa agghiyam katam
             sanjayassa sakam puttam    sivihi vippavasitam
             tamaham dassanamagato    yadi janasi samsa me.
   [1147] |1147.1| Na bhavam eti punnattham    sivirajassa dassanam
             manne bhavam patthayati    ranno bhariyam patibbatam.
             Manne kanhajinam dasim  jalim dasanca icchasi
    |1147.2| athava tayo mataputte   aranna netumagato
             Na tassa bhoga vijjanti     dhanam dhannanca brahmana.
   [1148] |1148.1| Akuddharupoham bhoto 1-  naham yacitumagato
             sahu dassanamariyanam   sannivaso sada sukho
    |1148.2| aditthapubbo siviraja    sivihi vippavasito
             tamaham dassanamagato     yadi janasi samsa me.
   [1149] |1149.1| Esa selo mahabrahme  pabbato gandhamadano
             yattha vessantaro raja  saha puttehi sammati.
    |1149.2| Dharento brahmanavannam  asadanca masanjatam
             cammavasi chama seti      jatavedam namassati.
    |1149.3| Ete nila padissanti    nanaphaladhara duma
             uggata abbhakutava     nila anjanapabbata
    |1149.4| dhavassakanna khadira     sala phandanamaluva
             sampavedhenti vatena      sakim pitava manava.
    |1149.5| Upari dumapariyayesu      sangitiyova suyyare
             najjuha kokila sangha    sampatanti duma dumam.
    |1149.6| Avhayanteva gacchantam     sakha pattasamirita
             ramayanteva agantum       modayanti nivasinam.
             Yattha vessantaro raja    saha puttehi sammati
    |1149.7| dharento brahmanavannam  asadanca masanjatam
             cammavasi chama seti      jatavedam namassati.
@Footnote: 1 Si. Yu. bhota.
    |1149.8| Kirerimala vitata       bhumibhage manorame
             saddala harita bhumi      na tatthuddhamsate rajo.
    |1149.9| Mayuragivasankasa        tulaphassasamupama
             tinani nativattanti     samanta caturangula.
    |1149.10| Amba jambu kapittha ca  nice pakka cudumbara
             paribhogehi rukkhehi       vanantam rativaddhanam.
    |1149.11| Veluriyavannasannibham     macchagumbanisevitam
             suci sugandham salilam       apo tatthapi sandati.
    |1149.12| Tassavidure pokkharani   bhumibhage manorame
             padumuppalasanchanna    devanamiva nandane.
    |1149.13| Tini uppalajatani     tasmim sarasi brahmana
             vicitranilanekani      seta lohitakani ca.
   [1150] |1150.1| Khomava tattha paduma   setasogandhiyehi ca 1-
             kalambakehi sanchanno  mucalindo nama so saro.
    |1150.2| Athettha paduma phulla    apariyantava dissare
             gimha hemantika phulla  jannutaggha upatthara.
    |1150.3| Surabhi sampavayanti       vicitra pupphasanthata
             bhamara pupphagandhena      samantamabhinadita.
   [1151] |1151.1| Athettha udakantasmim   rukkha titthanti brahmana
             kadamba patali phulla kovilara ca pupphita.
|1151.2| Ankola kaccikara ca    parijanna ca pupphita
@Footnote: 1 ma ...gandhikehi ca.
             Varana vuyhana 1- rukkha mucalindamubhato 2- saram.
    |1151.3| Sirisa setaparisa 3-     sadhu vayanti padmaka
             niggandi saraniggandi 4-  asana cettha pupphita.
    |1151.4| Pankura 5- bahula sela    sobhanjana ca pupphita
             ketaka kanikara ca      kanavera ca pupphita.
    |1151.5| Ajjuna ajjukanna ca    mahanama ca pupphita
             sampupphitagga titthanti    pajjalanteva kimsuka.
    |1151.6| Setapanni sattapanna   kadaliyo kusumbhara
             dhanutakkaripupphehi       sisapavaranani ca.
    |1151.7| Acchipa simbalirukkha 6-   sallakiyo ca pupphita
             setagerutagarika          mamsikotthakulavara 7-.
    |1151.8| Dahara rukkha vuddha ca    akutila cettha pupphita
             assamam ubhato thanti      agyagaram samantato.
   [1152] |1152.1| Athettha udakantasmim   bahu jata phanijjaka
             muggatiyo karatiyo     sevalam sisakam bahu 8-.
    |1152.2| Uddhapavattam 9- ullulitam   makkhika hingujalika
             dasimakancako cettha      bahu nice kalambaka.
    |1152.3| Elambakehi sanchanna    rukkha titthanti brahmana
             sattaham dhariyamananam     gandho tesam na chijjati.
@Footnote: 1 Ma. vayana. Si. Yu. sayana . 2 Si. Yu. ...mabhito .  3 Si. Yu. setavarisa.
@4 Ma. niggundi siriniggundi . 5 Ma. pangura . 6 Ma. acchiva sallava. Si. ..
@sabala. Yu. ... simala .  7 Ma. ...kattha... .  8 Ma. sevalasisaka bahu .  9 Ma.
@uddapavattam.
    |1152.4| Ubhato saranca mucalindam   puppha titthanti bhagaso
             indivarehi sanchannam    vanantamupasobhati
    |1152.5| addhamasam dhariyamananam  gandho tesam na chijjati.
             Nilapupphisetavari        pupphita girikannika
             kalerukkhehi 1- sanchannam   vanantam tulasihi ca.
    |1152.6| Sammoditeva 2- gandhena   pupphasakhahi tam vanam
             bhamara pupphagandhena      samantamabhinadita.
    |1152.7| Tini kakkarujatani      tasmim sarasi brahmana
             kumbhamattani cekani     muramattani 3- va ubho.
   [1153] |1153.1| Athettha sasapo bahuko  nadiyo haritayuto
             asitalava titthanti    chejja indivara bahu.
    |1153.2| Apphota suriyavalli ca    kaliya madhugandhiya
             asoka mudayanti ca     vallibho khuddapupphiyo.
    |1153.3| Korandaka anoja ca   pupphita nagamallika 4-
             rukkhamaruyha titthanti   phulla kimsukavalliyo.
    |1153.4| Kateruha pavasenti    yodhika madhugandhiya
             niliya sumana bhandi    sobhati padumuttaro.
    |1153.5| Patalisamuddakappasi   kanikara ca pupphita
             hemajalava dissanti   rucira aggisikhupama 5-.
    |1153.6| Yani tani ca pupphani    thalajanudakani ca
@Footnote: 1 Si. katerukehi. Yu. katerukkhehi . 2 Ma. sammaddateva .  3 Ma. murajamattani
@ta ubho .  4 Si. Yu. nagavallita .  5 Ma. ruciraggi sikhupama.
             Sabbani tattha dissanti    evam rammo mahodadhi.
   [1154] |1154.1| Athassa pokkharaniya   bahuka varigocara
             rohita nalapesingu 1-   kumbhila makara susu.
    |1154.2| Madhu ca madhulatthi ca        taliya ca piyanguka
             kuddaja bhaddamuttha 2- ca  sattapuppha 3- ca lolupa.
    |1154.3| Surabhimarutagara 4-         bahuka tungavalliyo 5-
             padmaka narada kottha   jhamaka ca harenuka.
    |1154.4| Haliddaka gandhasela      harivera ca guggula
             vibhedaka corakottha 6-    kappura ca kalinguka.
   [1155] |1155.1| Athettha siha byaggha ca  purisalu ca hatthiyo
             eneyya pasada ceva    rohita 7- sarabha miga.
    |1155.2| Kotthasuna sunopi ca      tuliya nalasannibha
             camari calani langhi        jhapita makkata picu.
    |1155.3| Kakkata katamaya ca      ikka gonasira bahu
             khagga varaha nakula      kalakettha bahutaso.
    |1155.4| Mahisa 8- sona sigala  cappaka 9- ca samantato
             akucca pacalaka ca     citraka capi dipiyo.
    |1155.5| Pelaka ca vighasada      siha kokanisataka 10-
             atthapada ca mora ca     bhassara ca kukutthaka.
@Footnote: 1 Ma. nalapi singu .  2 Ma. kutandaja bhaddamutta .  3 satapupphatipi patho.
@Ma. setapuppha .  4 Ma. surabhi ca rukkha tagara .  5 Ma. tuvangavantaka.
@6 Ma. vibhedika coraka kutatha .  7 Ma. rohicca . 8 Ma. mahimsa .  9 Ma.
@pampaka .   10 Ma. goganisadaka.
    |1155.6| Cankora kukkuta naga    annamannam pakujino
             baka balaka najjuha    dindibha koncavadika 1-
    |1155.7| byagghinasa lohapittha   cappaka 2- jivajivaka
             kapinjara tittirayo     kulava patikutthaka.
    |1155.8| Mandalaka celakelu     bhandutittiranamaka
             celavaka pingulayo     godhaka angahetuka.
    |1155.9| Karavika 3- ca sagga ca    uhunkara ca kukkuha
             nanadijaganakinnam     nanasaranikujitam.
   [1156] |1156.1| Athettha sakuna santi    nilaka 4- manjubhanika
             modanti saha bhariyahi    annamannam pakujino.
    |1156.2| Athettha sakuna santi     dija manjussarasita
             setakkhikuta bhadrakkha    andaja citrapekkhana 5-.
    |1156.3| Athettha sakuna santi    dija manjussarasita
             sikhandi nilagivahi      annamannam pakujino.
    |1156.4| Kukkutthaka kuliraka     kottha pokkharasataka
             kalaveyya baliyakkha    kadamba suvasalika.
    |1156.5| Halidda lohita seta    athettha nalaka bahu
             varana bhingaraja ca    kadamba suvakokila.
    |1156.6| Ukkusa kurura hamsa      ata parivadentika
@Footnote: 1 Ma. kunjavajita. Si. Yu. kunjavadika .  2 Ma. pammaka. Si. Yu. pampaka.
@3 Ma. karaviya .  4 Ma. salikatipi patho . 5 Ma. citrapekkhuna.
            Cakahamsa 1- atibala    najjuha jivajivaka.
    |1156.7| Parevata ravihamsa      cakavaka 2- nadicara
             varanabhiruda ramma    ubho kalupakujino
    |1156.8| athettha sakuna santi    nanavanna bahu dija
             modanti saha bhariyahi    annamannam pakujino.
    |1156.9| Athettha sakuna santi    nanavanna bahu dija
             sabbe manju nikujanti   mucalindamubhato saram.
    |1156.10| Athettha sakuna santi   karavika 3- nama te dija
             modanti saha bhariyahi    annamannam pakujino.
    |1156.11| Athettha sakuna santi   karavika 3- nama te dija
              sabbe manju nikujanti  mucalindamubhato saram.
    |1156.12| Eneyya pasadakinnam nagasamsevitam vanam
              nanalatahi sanchannam  kadalimigasevitam.
    |1156.13| Athettha sama bahuka 4- nivaro varako bahu
              sali akatthapako ca   ucchu tattha anappako.
    |1156.14| Ayam ekapadi eti      ujum gacchati assamam
              khuddam pipasam aratim     tattha patto na vindati.
              Yattha vessantaro raja  saha puttehi sammati
    |1156.15| dharento brahmanavannam asadanca masanjatam
              cammavasi chama seti    jatavedam namassati.
@Footnote: 1 Ma. pakahamsa .  2 Ma. cakkavaka .  3 Ma. karaviya nama .  4 Ma. sasapo
@bahuko.
   [1157] Idam sutva brahmabandhu   isim katva padakkhinam
          udaggacitto pakkami   yattha vessantaro ahu.
            Mahavanavannana.
   [1158] Utthehi jali patittha     poranam viya dissati
          brahmanam viya passami   nandiyo mabhikirare.
   [1159] Ahampi tata passami       yo so brahmava dissati
          addhiko 1- viya ayati     atithi no bhavissati.
   [1160] |1160.1| Kacci nu bhoto kusalam  kacci bhoto anamayam
            kacci unchena yapetha     kacci mulaphala bahu.
    |1160.2| Kacci damsa makasa ca      appameva sirimsapa
            vane valamigakinne      kacci himsa na vijjati.
   [1161] |1161.1| Kusalanceva no brahme  atho brahme anamayam
            atho unchena yapema   atho mulaphala bahu.
    |1161.2| Atho damsa makasa ca      appameva sirimsapa
            vane valamigakinne     himsa mayham 2- na vijjati.
    |1161.3| Satta no mase vasatam      aranne jivisokinam 3-
            idampi pathamam passami 4-    brahmanam devavanninam
            adaya veluvam dandam     aggihuttam kamandalum.
    |1161.4| Svagatante mahabrahme  atho te aduragatam
            anto pavisa bhaddante     pade pakkhalayassu te.
@Footnote: 1 Si. Yu. atthiko .  2 Ma. amham . 3 Ma. jivasokinam . 4 Ma. passama.
    |1161.5| Tindukani piyalani     madhuke kasamariyo
            phalani khuddakappani     bhunja brahme varam varam.
    |1161.6| Idampi paniyam sitam        abhatam girigabbhara
            tato piva mahabrahme     sace tvam abhikankhasi.
    |1161.7| Atha tvam kena vannena     kena va pana hetuna
            anuppatato braharannam   tam me akkhahi pucchito.
   [1162] Yatha varivaho puro         sabbakalam na khiyati
          evantam yacitaganchim       putte me dehi yacito.
   [1163] |1163.1| Dadami na vikampami    issaro naya brahmana
            pato gata rajaputti   sayam unchato ehiti
    |1163.2| ekarattim vasitvana          pato gacchasi brahmana.
            Tassa nhato upagghate 1-   atha ne maladharine
    |1163.3| ekarattim vasitvana      pato gacchasi brahmana.
            Nanapupphehi sanchanne  nanagandhehi bhusite
            nanamulaphalakinne    gaccha svadaya brahmana.
   [1164] |1164.1| Na vasamabhirocami     gamanam mayhampi 2- ruccati
            antarayopi me assa   gacchanneva rathesabha.
    |1164.2| Na heta yacayogi nam       antarayassa kariya
            itthika 3- mantam jananti   sabbam ganhanti vamato.
    |1164.3| Saddhaya danam dadato     ma samadakkhi mataram 4-
@Footnote: 1 Ma. ... nhate upaghate . 2 Ma. mayha . 3 Ma. atthiyo . 4 Ma. masam
@adakkhi mataram.
            Antarayampi sa kayira     gacchanneva rathesabha.
    |1164.4| Amantayassu te putte    ma te mataramaddasum
            saddhaya danam dadato     evam punnam pavaddhati.
    |1164.5| Amantayassu te putte   ma te mataramaddasum
            madisassa dhanam datva     raja saggam gamissasi.
   [1165] |1165.1| Sace tvam nicchase datthum    mama bhariyam patibbatam
            ayyakassapime dehi 1-   jalim kanhajinam cubho.
    |1165.2| Ime kumare disvana     manjuke piyabhanine
            patito sumano vitto     bahum dassati te dhanam.
   [1166] Acchedanassa bhayami       rajaputta sunohi me
          rajadandaya mam dajja      vikkineyya haneyya va
          chinno 2- dhananca dase ca    garayhassa brahmabandhuya.
   [1167] Ime kumare disvana        manjuke piyabhanine
          dhamme thito maharaja       sivinam ratthavaddhano
          laddha pitisomanassam         bahum dassati te dhanam.
   [1168] Nahantampi karissami        yam mam tvam anusasasi
          darakeva aham nessam         brahmaniya paricarike.
   [1169] Tato kumara byatthita 3-    sutva luddassa bhasitam
          tena tena padhavimsu          jali kanhajina cubho.
   [1170] |1170.1| Ehi tata piyaputta puretha mama paramim
@Footnote: 1 Ma. ayyathassapi dassehi . 2 Ma. jino . 3 Ma. byathita. Si. Yu. byadhita.
            Hadayam mebhisincetha   karotha vacanam mama.
    |1170.2| Yananavava 1- me hotha   acala bhavasagare
            jatiparam tarissami      santaressam sadevakam.
    |1170.3| Ehi amma piya dhita 2-  piya me danaparami 3-
            hadayam mebhisincetha      karotha vacanam mama.
    |1170.4| Yananavava 4- me hotha  acala bhavasagare
            jatiparam tarissami      uddharissam sadevakam.
   [1171] |1171.1| Tato kumare adaya     jalim kanhajinam cubho
            brahmanassa ada danam  sivinam ratthavaddhano.
    |1171.2| Tato kumare adaya         jalim kanhajinam cubho
            brahmanassa ada citto 5-  puttake danamuttamam.
    |1171.3| Tadasi yam bhimsanakam       tadasi lomahamsanam
            yam kumare padinnamhi    medani samakampatha 6-.
    |1171.4| Tadasi yam bhimsanakam       tadasi lomahamsanam
            yam panjalikato raja     kumare sukhavacchite
            brahmanassa ada danam  sivinam ratthavaddhano.
   [1172] |1172.1| Tato so brahmano luddo  latam dantehi chindiya
            lataya hatthe bandhitva    lataya anupajjatha 7-.
    |1172.2| Tato so rajjumadaya     dandancadaya brahmano
@Footnote: 1-4 Ma. yana nava ca . 2 Ma. piyadhiti .  3 Ma. puretha mama paramim.
@5 vittotipi patho .  6 Ma. sampakampatha .  7 Ma. anumajjatha.
           Akotayanto te neti    sivirajassa pekkhato.
   [1173] |1173.1| Tato kumara pakkamum    brahmanassa pamunciya
            assupunnehi nettehi   pitaram so udikkhati.
    |1173.2| Vedhamassatthapattamva      pitu padani vandati
            pitu padani vanditva   idam vacanamabravi.
    |1173.3| Amma ca tata nikkhanta  tvanca no tata dassasi
             yava ammampi passemu     atha no tata dassasi.
    |1173.4| Amma ca tata nikkhanta  tavanca no tata dassasi
             ma no tvam tata adada   yava ammapi eti 1- no.
             Tadayam brahmano kamam   vikkinatu hanatu va
    |1173.5| balankapado addhanakho 2-  atho obaddhapindiko 3-
             dighottarottho capalo    kalaro bhagganasako.
    |1173.6| Kumbhodaro bhaggapitthi    atho visamacakkhuko
             lohamassu haritakeso     valinam tilakahato.
    |1173.7| Pingalo ca vinato ca      vikato ca braha kharo
             ajinanipi 4- sannaddho  amanusso bhayanako.
    |1173.8| Manusso udahu yakkho    mamsalohitabhojano
             gama arannamagamma   dhanam tam tata yacati.
    |1173.9| Niyamane pisacena      kinnu tata udikkhasi
             asma nuna te hadayam     ayasa 5- dalhabandhanam.
@Footnote: 1 Ma. et . 2 Ma. andhanakho .  3 Ma. ovaddha ... .  4 Ma. ajinani ca.
@5 Ma. ayasam.
    |1173.10| Yo no bandhe 1- na janasi  brahmanena dhanesina
             accayikena luddena       yo no gavova sumbhati.
    |1173.11| Idheva acchatam kanha      na sa janati kisminci
             migiva khirasammatta       yutha hina va kandati 2-.
   [1174] |1174.1| Na me idam tatha dukkham      labbha hi pumuna idam
             yanca ammam na passissam 3-  tam me dukkhataram ito.
    |1174.2| Na me idam tatha dukkham       labbha hi pumuna idam
             yanca tatam na passissam 4-   tam me dukkhataram ito.
    |1174.3| Sa nuna kapana amma     ciram rattaya 5- ruccati
             kanhajinam apassanti      kumarim carudassanim.
    |1174.4| So nuna kapano tato      ciram rattaya ruccati
             kanhajinam apassanto     kumarim carudassanim.
    |1174.5| Sa nuna kapana amma     ciram ruccati assame
             kanhajinam apassanti      kumarim carudassanim.
    |1174.6| So nuna kapano tato      ciram ruccati assame
             kanhajinam apassanto     kumarim carudassanim.
    |1174.7| Sa nuna kapana amma     ciram rattaya ruccati
             addharatteva ratte va     nadiva avasussati 6-.
    |1174.8| So nuna kapano tato      ciram rattaya ruccati
             addharatteva ratte va     nadiva avasussati 7-.
@Footnote: 1 Ma. baddhe .  2 Ma. hina pakandati .  3-4 Ma. passami . 5 Ma. cirarattaya.
@6-7 Ma. avasucchati.
    |1174.9| Ime te jambuka rukkha     vedisa sindhuvarita 1-
             vividhani rukkhajatani      tani ajja jahamase.
    |1174.10| Assattha panasa ceme    nigrodha ca kapitthana
              vividhani phalajatani      tani ajja jahamase.
    |1174.11| Ime titthanti arama   ayam situdaka nadi
              yatthassu pubbe kilama    tani ajja jahamase.
    |1174.12| Vividhani pupphajatani     asmim upari pabbate
              yanassu pubbe dharema    tani ajja jahamase.
    |1174.13| Vividhani phalajatani      asmim upari pabbate
              yanassu pubbe bhunjama  tani ajja jahamase.
    |1174.14| Ime no hatthika assa   balibaddha ca no ime
              yehissu pubbe kilama    tani ajja jahamase.
   [1175] |1175.1| Niyamana kumara te    pitaram etadabravum
              ammam arogyam vajjasi   tvanca tata sukhi bhava.
    |1175.2| Ime no hatthika assa     balibaddha ca no ime
             tani ammaya dajjasi 2-   sokantehi vinessati.
    |1175.3| Ime no hatthika assa     balibaddha ca no ime
             tani amma udikkhanti     sokam pativinessati.
   [1176] |1176.1| Tato vessantaro raja   danam datvana khattiyo
              pannasalam pavisitva    kalunam paridevayi.
@Footnote: 1 Ma. sinduvaraka .  2 Ma. dajjesi.
    |1176.2| Kanvajjacchata 1- tasita  uparucchenti 2- daraka
             sayam samvesanakale      ko ne dassati bhojanam.
    |1176.3| Kanvajjacchata 3- tasita  uparucchenti 4- daraka
             sayam samvesanakale      amma chatamha detha no.
    |1176.4| Kathannu patham gacchanti      pattika anupahana
             santa sunehi padehi     ko ne hatthe gahessati.
    |1176.5| Kathannu so na lajjeyya    sammukha paharam mama
             adusakanam puttanam      alajji vata brahmano.
    |1176.6| Yopime dasidasassa     anno vapana pesiyo
             tassapi suvihinassa       ko lajji paharissati.
    |1176.7| Varijasseva me sato      bandhassa kuminamukhe
             akkosati paharati        piye putte apassato.
   [1177] |1177.1| Adu capam gahetvana  khaggam bandhiya vamato
             anissami sake putte    puttanam hi vadho dukkho.
    |1177.2| Atthanametam 5- dukkharupam   yam kumara vihannare
             satanca dhammamannaya    ko datva anutappati.
   [1178] |1178.1| Saccam kirevamahamsu   nara ekacciya idha
             yassa natthi saka mata    yatha natthi 6- tatheva so.
    |1178.2| Ehi kanhe marissama     natthattho jivitena no
@Footnote: 1-3 Ma. kam navajaja chata . 2-4 Ma. uparucchanti .  5 Yu. addha hi metam.
@6 pita atthitipi.
             Dinnamhapi 1- janindena brahmanassa dhanesino
             accayikassa luddassa    yo no gavova sumbhati.
    |1178.3| Ime te jambuka rukkha   vedisa sindhuvarita
             vividhani rukkhajatani     tani kanhe jahamase.
    |1178.4| Assattha panasa ceme    nigrodha ca kapitthana
             vividhani phalajatani      tani kanhe jahamase.
    |1178.5| Ime titthanti arama   ayam situdaka nadi
             yatthassu pubbe kilama   tani kanhe jahamase.
    |1178.6| Vividhani pupphajatani     asmim upari pabbate
             yanassu pubbe dharema   tani kanhe jahamase.
    |1178.7| Vividhani phalajatani      asmim upari pabbate
             yanassu pubbe bhunjama  tani kanhe jahamase.
    |1178.8| Ime no hatthika assa   balibaddha ca no ime
             yehissu pubbe kilama    tani kanhe jahamase.
   [1179] Niyamana kumara te       brahmanassa pamunciya
             tena tena padhavimsu       jali kanhajina cubho.
   [1180] Tato so rajjumadaya        dandancadaya brahmano
          akotayanto te neti       sivirajassa pekkhato.
   [1181] |1181.1| Tam tam kanhajinavoca ayam mam tata brahmano
            latthiya patikoteti      ghare jatamva dasiyam.
    |1181.2| Na cayam brahmano tata  dhammika honti brahmana
@Footnote: 1 Ma. dinnamhati.
             Yakkho brahmanavannena khaditum tata neti no
             niyamane pisacena      kinnu tata udikkhasi.
   [1182] |1182.1| Ime no paduka dukkha digho caddha suduggamo
             nice volambake suriye 1-  brahmanova tareti 2- no.
    |1182.2| Okandamhase 3- bhutani pabbatani vanani ca
             sarassa sirasa vandama    supatitthe ca apake.
    |1182.3| Tinalatani osadhyo     pabbatani vanani ca
             ammam arogyam vajjatha   ayam no neti brahmano.
    |1182.4| Vajjantu bhonto ammanca maddim asmaka mataram
             sace anuppatitukama 4-  khippam anuppateyya 5- no.
    |1182.5| Ayam ekapadi eti       ujum gacchati assamam
             tamevanuppateyyasi    api passesi no 6- lahum.
    |1182.6| Aho vata re jatini       vanamulaphalahariya 7-
             sunnam disvana assamam   tante dukkham bhavissati.
    |1182.7| Ativelam nu ammaya      unchaladdham anappakam 8-
            ya no bandhe na janati   brahmanena dhanesina.
    |1182.8| Accayikena luddena     yo no gavova sumbhati
             apajja ammam passemu    sayam unchato agatam.
    |1182.9| Dajja amma brahmanassa phalam khuddena missitam
@Footnote: 1 Ma. colambate suriyo .  2 Ma. brahmano ca dhareti . 3 Ma. okandamase.
@4 Ma. anupatitukamasi . 5 Ma. anupatiyasi . 6 Ma. ne . 7 Ma. ...harike.
@8 Ma. uncha laddho anappako.
              Tadayam asito chato    na balham tarayeyya no.
    |1182.10| Suna ca vata no pada   balham tareti brahmano
              iti tattha vilapimsu      kumara matugiddhino.
              Darakapabbam nama.
   [1183] |1183.1| Tesam lalapitam sutva tayo vala vane miga
             siho byaggho ca dipi ca    idam vacanamabravum.
    |1183.2| Ma heva no rajaputti    sayam unchato agama
             ma hevamhaka nibbhoge  hethayittha vane miga.
    |1183.3| Siho ca nam vihetheyya      byaggho dipi ca lakkhanam
             neva jalikumarassa      kuto kanhajina siya
             ubhayeneva jiyyetha      patiputte ca lakkhana.
   [1184] |1184.1| Khanittikam me patitam dakkhinakkhi ca phandati
             aphala phalino rukkha     sabba muyhanti me disa.
    |1184.2| Tassa sayanhakalamhi  assamagamanam pati
             atthangatamhi suriye     vala panthe upatthahum.
    |1184.3| Nice volambake suriye 2-  dure ca vata assamo
             yanca nesam ito hissam 3-  tante bhunjeyyu bhojanam.
    |1184.4| So nuna khattiyo eko    pannasalaya acchati
             tosento darake chate   mamam disva anayatim.
    |1184.5| Te nuna puttaka mayham    kapanaya varakiya
@Footnote: 1 Ma. lalappitam .  2 Ma. colambate suriyo .  3 Ma. hassam.
             Sayam samvesanakale     khirapitava acchare.
    |1184.6| Te nuna puttaka mayham    kapanaya varakiya
             sayam samvesanakale     varipitava acchare.
    |1184.7| Te nuna puttaka mayham    kapanaya varakiya
            paccuggata mam titthanti   vaccha balava mataram.
    |1184.8| Te nuna puttaka mayham    kapanaya varakiya
            paccuggata mam titthanti    hamsavuparipallale.
    |1184.9| Te nuna puttaka mayham    kapanaya varakiya
             paccuggata mam titthanti   assamassavidurato.
    |1184.10| Ekayano ekapatho    sara sobbha ca passato
              annam maggam na passami yena gaccheyya assamam.
    |1184.11| Miga namatthu rajano   kananasmim mahabbala
              dhammena bhataro hotha    maggam me detha yacita.
    |1184.12| Avaruddhassaham bhariya   rajaputtassa sirimato
              tancaham natimannami ramam sitavanubbata.
    |1184.13| Tumhe ca putte passetha 1- sayam samvesanam pati
              ahanca putte passeyyam jalim kanhajinam cubho.
    |1184.14| Bahuncidam mulaphalam      bhakkho cayam anappako
              tato upaddham dassami  maggam me detha yacita.
    |1184.15| Rajaputti ca no mata  rajaputto ca no pita
@Footnote: 1 Ma. passatha.
              Dhammena bhataro hotha    maggam me detha yacita.
   [1185] Tassa lalappamanaya      bahum karunnasanhitam
          sutva nelapatim vacam         vala pantha apakkamum.
   [1186] |1186.1| Imamhi nam padesamhi puttaka pamsukunthita
             paccuggata mam titthanti   vaccha balava mataram.
    |1186.2| Imamhi nam padesamhi     puttaka pamsukunthita
            paccuggata mam titthanti    hamsavuparipallale.
    |1186.3| Imamhi nam padesamhi     puttaka pamsukunthita
            paccuggata mam titthanti    assamassavidurato.
    |1186.4| Te 1- miga viya ukkanna samantamabhidhavino
            anandino pamudita     vaggamanava kampare
            tyajja putte na passami   jalim kanhajinam cubho.
    |1186.5| Chagiliva 2- migi chapam     pakkhi muttava panjara
            ohaya putte nikkhamma 3- sihivamisagiddhini
            tyajja putte na passami  jalim kanhajinam cubho.
    |1186.6| Idam nesam parakkantam 4-    naganamiva pabbate
            citaka parikinnayo     assamassavidurato
            tyajja putte na passami   jalim kanhajinam cubho.
    |1186.7| Valukayapi okinna    puttaka pamsukunthita
            samantamabhidhavanti      na te passami darake.
@Footnote: 1 Ma. dve . 2 Ma. chakaliva .  3 Ma. nikkhamim .  4 Ma. padakkantam.
    |1186.8| Ye mam pure paccudenti 1-   aranna duramayatim
             tyajja putte na passami   jalim kanhajinam cubho.
    |1186.9| Chagiliva migi 2- chapa     paccuggantvana mataram
             dure mam pativilokenti 3-   te na passami darake.
    |1186.10| Idanca nesam kilanam 4-   patitam panduveluvam
              tyajja putte na passami  jalim kanhajinam cubho.
    |1186.11| Thana ca mayha me 5- pura uro ca sampadalati
              tyajja putte na passami  jalim kanhajinam cubho.
    |1186.12| Uccanke me ko vicinati 6- thana mekava lambati
              tyajja putte na passami  jalim kanhajinam cubho.
    |1186.13| Yassa 7- sayanhasamayam  puttaka pamsukunthita
              uccanke 8- me vivattanti  te na passami darake.
    |1186.14| Ayam so assamo pubbe    samajjo patibhati mam
              tyajja putte apassantya bhamate viya assamo.
    |1186.15| Kimidam appasaddova      assamo patibhati mam
              kakolapi na vassanti    mata me nuna daraka.
    |1186.16| Kimidam appasaddova      assamo patibhati mam
              sakunapi na vassanti     mata me nuna daraka.
   [1187] |1187.1| Kimidam tunhibhutosi  api ratteva me mano
              kakolapi na vassanti    mata me nuna daraka.
@Footnote: 1 Ma. paccutthenti .   2 Ma. chakalimva migim .  3 Ma. pavilokenti . 4 Ma. idam
@nesam kilanakam .   5 Ma. mayhime . 6 Ma. ucchangeko vicinati . 7 Ma. yassu.
@8 Ma. ucchange.
    |1187.2| Kimidam tunhibhutosi        api ratteva me mano
             sakunapi na vassanti      mata me nuna daraka.
    |1187.3| Kacci nu me ayyaputta     miga khadimsu darake
             aranne irine vivane     kena nita me daraka.
    |1187.4| Adu te pahita duta      adu sutta piyamvada
             adu bahi no nikkhanta    khiddasu pasuta nu te.
    |1187.5| Nevasam kesa dissanti     hatthapada ca jalino
             sakunananca opato     kena nita me daraka.
   [1188] |1188.1| Idam tato dukkhataram   sallaviddho yatha vano
             tyajja putte na passami   jalim kanhajinam cubho.
    |1188.2| Idampi dutiyam sallam        kampeti hadayam mama
             yanca putte na passami    tvanca mam nabhibhasasi.
    |1188.3| Ajja ce 1- me imam rattim    rajaputta na samsasi
             manne okkantasantam 2- mam pato dakkhasi no matam.
   [1189] Nanu maddi vararoha         rajaputti yasassini
          pato gatasi unchaya       kimidam sayamagata.
   [1190] |1190.1| Nanu tvam saddamassosi ye saram patumagata
             sihassa vinadantassa 3-    byagghassa ca nikujitam.
    |1190.2| Ahu pubbanimittam me      vicarantya brahavane
             khanitto me hattha patito  uggivancapi amsato.
@Footnote: 1 Ma. ajjeva .  2 okkantasattantipi .  3 Ma. sihassapi nadantassa.
    |1190.3| Tadaham byatthita bhita   puthum katvana anjalim
             sabba disa namassissam   api sotthi ito siya.
    |1190.4| Ma heva no rajaputto    hato sihena dipina
             daraka va paramattha    acchakokataracchibhi.
    |1190.5| Siho byaggho ca dipi ca    tayo vala vane miga
             te mam pariyavarum maggam     tena sayamhi agata.
   [1191] |1191.1| Aham patinca putte ca  acariyamiva manavo
             anutthita divarattim     jatini brahmacarini.
    |1191.2| Ajinani paridahitva     vanamulaphalahariya
            vicarami divarattim        tumham kama hi puttaka.
    |1191.3| Idam suvannahaliddam     abhatam panduveluvam
             rukkhapakkani cahasim    ime vo puttakilana.
    |1191.4| Idam mulalivattakam       salukam jinjarodakam 1-
             bhunja khuddena samyuttam    saha puttehi khattiya.
    |1191.5| Padumam jalino dehi      kumudam pana kumariya
             maline passa naccante   siviputtani avhaya.
    |1191.6| Tato kanhajina yati   nisamehi rathesabha
             manjussaraya vagguya    assamam upagacchantiya 2-.
    |1191.7| Samanasukhadukkhamha     rattha pabbajita ubho
@Footnote: 1 Ma. cincabhedakam .  2 Ma. upayantiya.
             Api siviputte passesi     jalim kanhajinam cubho.
    |1191.8| Samane brahmane nuna    brahmacariyaparayane
             aham loke abhisasim 1-      silavante bahussute
             tyajja putte na passami   jalim kanhajinam cubho.
   [1192] |1192.1| Ime te jambuka rukkha vedisa sindhuvarita
             vividhani rukkhajatani      te kumara na dissare.
    |1192.2| Assattha panasa ceme     nigrodha ca kapitthana
             vividhani phalajatani       te kumara na dissare.
    |1192.3| Ime titthanti arame     ayam situdaka nadi
             yatthassu pubbe kilimsu     te kumara na dissare.
    |1192.4| Vividhani pupphajatani     asmim upari pabbate
             yanassu pubbe dharimsu     te kumara na dissare.
    |1192.5| Vividhani phalajatani       asmim upari pabbate
             yanassu pubbe bhunjimsu    te kumara na dissare.
    |1192.6| Ime te hatthika assa    balibaddha ca no ime
             yehissu pubbe kilimsu     te kumara na dissare.
   [1193] |1193.1| Ime sama sasoluka bahuka kadalimiga
             yehissu pubbe kilimsu      te kumara na dissare.
    |1193.2| Ime hamsa ca konca ca    mayura citrapekhuna
             yehissu pubbe kilimsu     te kumara na dissare.
@Footnote: 1 Ma. abhissapim.
   [1194] |1194.1| Ima ta vanagumbayo pupphita sabbakalika
             yatthassu pubbe kilimsu     te kumara na dissare.
    |1194.2| Ima ta pokkharani ramma  cakkavakupakujita
             mandalakehi sanchanna   padumuppalakehi ca
             yatthassu pubbe kilimsu     te kumara na dissare.
   [1195] |1195.1| Na te katthani bhinnani na te udakamabhatam
             aggipi te na hapito     kinnu mandova jhayasi.
    |1195.2| Piyo piyena sangamma      samoham 1- byapahannati
             tyajja putte na passami   jalim kanhajinam cubho.
   [1196] |1196.1| Na kho no deva passami  yena te nihata mata
             kakolapi na vassanti     mata me nuna daraka.
    |1196.2| Na kho no deva passami     yena te nihata mata
             sakunapi na vassanti      mata me nuna daraka.
   [1197] |1197.1| Sa tattha paridevitva pabbatani vanani ca
             punadevassamam gantva     samikassanti rodati 2-.
    |1197.2| Na kho no deva passami     yena te nihata mata
             kakolapi na vassanti     mata me nuna daraka.
    |1197.3| Na kho no deva passami    yena te nihata mata
             sakunapi na vassanti      mata me nuna daraka.
    |1197.4| Na kho no deva passami     yena te nihata mata
@Footnote: 1 Ma. samo me . 2 Ma. rodi samikasantike. samikasantike rodi itipi.
             Vicaranti rukkhamulesu       pabbatesu guhasu ca.
    |1197.5| Iti maddi vararoha       rajaputti yasassini
             baha paggayha kanditva  tattheva patita chama.
   [1198] |1198.1| Tamajjhapattam rajaputtim  udakenabhisincatha
             assattham nam viditvana     atha nam etadabravi.
    |1198.2| Adiyeneva te maddi      dukkham nakkhatumicchisam
             daliddo yacako vuddho   brahmano gharamagato.
    |1198.3| Tassa dinna maya putta   maddi ma bhayi assasa
             mam passa maddi ma putte   ma balham paridevayi
             lacchama putte jivanta    aroga ca bhavamase.
    |1198.4| Putte pasunca dhannanca   yanca annam ghare dhanam
             dajja sappuriso danam     disva yacakamagate
             anumodahi me maddi     puttake danamuttamam.
   [1199] |1199.1| Anumodami te deva puttake danamuttamam
             datva cittam pasadehi     bhiyyo danam dado bhava.
    |1199.2| Yo tvam maccherabhutesu      manussesu janadhipa
             brahmanassa ada danam   sivinam ratthavaddhano.
   [1200] Ninnadita te pathavi         saddo te tidivangato
          samanta vijjuta agu 2-      girinamva patissuta.
   [1201] |1201.1| Tassa te anumodanti ubho naradapabbata
@Footnote: 1 Ma. paridevasi .  2 Ma. agum.
             Indo ca brahma ca pajapati ca
             somo yamo vessavano ca raja
             sabbe devanumodanti    tavatimsa saindaka.
    |1201.2| Iti maddi vararoha      rajaputti yasassini
             vessantarassa anumodi    puttake danamuttamam.
                Maddipabbam nama.
   [1202] Tato ratya vivasane 1-        suriyassuggamanam pati
         sakko brahmanavannena      pato nesam adissatha.
   [1203] |1203.1| Kacci nu bhoto kusalam  kacci bhoto anamayam
             kacci unchena yapetha     kacci mulaphala bahu.
    |1203.2| Kacci damsa makasa ca      appameva sirimsapa
             vane valamigakinne     kacci himsa na vijjati.
   [1204] |1204.1| Kusalanceva no brahme atho brahme anamayam
             atho unchena yapema     atho mulaphala bahu.
    |1204.2| Atho damsa makasa ca       appameva sirimsapa
             vane valamigakinne     himsa mayham na vijjati.
    |1204.3| Satta no mase vasatam      aranne jivisokinam
             idampi dutiyam passama      brahmanam devavanninam
             adaya veluvam dandam      dharentam ajinakkhipam.
    |1204.4| Svagatante mahabrahme   atho te aduragatam
@Footnote: 1 Ma. vivasane. sabbattha idisameva.
            Anto pavisa bhaddante     pade pakkhalayassu te.
    |1204.5| Tindukani piyalani     madhuke kasamariyo
            phalani khuddakappani      bhunje brahme varam varam.
    |1204.6| Idampi paniyam sitam        abhatam girigabbhara
            tato piva mahabrahme      sace tvam abhikankhasi.
    |1204.7| Atha tvam kena vannena     kena va pana hetuna
            anuppattosi braharannam  tam me akkhahi pucchito.
   [1205] Yatha varivaho puro          sabbakalam na khiyati
          evantam yacitagacchim         bhariyam me dehi yacito.
   [1206] Dadami na vikampami         yam mam yacasi brahmana
          santam nappatiguhami 1-       dane me ramate mano.
   [1207] |1207.1| Maddim hatthe gahetvana udakassa kamandalum
            brahmanassa ada danam   sivinam ratthavaddhano.
    |1207.2| Tadasi yam bhimsanakam        tadasi lomahamsanam
            maddim pariccajantassa      medani samakampatha 2-.
    |1207.3| Nevassa maddi bhakuti 3-    na sandhiyati na rodati
            pekkhatevassa tunhiya 4-  esa janati yam varam.
   [1208] |1208.1| Jalim kanhajinam dhitam    maddim devim patibbatam
            cajamano na cintesim   bodhiyayeva karana.
    |1208.2| Na me dessa ubho putta  maddi devi na appiya
@Footnote: 1 Ma. nappatiguyhami. 2 Ma. sampakampatha. 3 Ma. neva sa maddi bhakuti.
@4 Ma. tunhi sa.
          Sabbannutam piyam mayham        tasma piye adasaham 1-.
   [1209] Komari yassaham bhariya       samiko mama issaro
          yassicche tassa mam dajja      vikkineyya haneyya va.
   [1210] |1210.1| Tesam sankappamannaya devindo etadabravi
            sabbe jita te paccuha    ye dibba ye ca manusa
    |1210.2| ninnadita te pathavi      saddo te tidivangato
             samanta vijjuta agu     girinamva patissuta.
    |1210.3| Tassa te anumodanti      ubho naradapabbata
            indo ca brahma ca pajapati ca
             somo yamo vessavano ca raja
             sabbe devanumodanti    dukkaram hi karoti so.
    |1210.4| Duddadam dadamananam      dukkaram kammakubbatam
            asanto nanukubbanti     satam dhammo duranvayo.
    |1210.5| Tasma satanca asatanca 2- nana hoti ito gati
            asanto nirayam yanti       santo saggaparayana.
    |1210.6| Yametam kumare adada 3-   bhariyam adada 3- vane vasam
            brahmayanamanokkamma    sagge te tam vipaccatu.
   [1211] |1211.1| Dadami bhoto bhariyam  maddim sabbangasobhinim
            tvanceva maddiya channo   maddi ca patina saha.
@Footnote: 1 Ma. ima dve gatha na dissanti .   2 Ma. asatam .  3 ada.
    |1211.2| Yatha payo ca sankho ca     ubho samanavannino
             evam tuvanca maddi ca      samanamanacetasa.
    |1211.3| Avaruddhettha arannasmim    ubho sammatha assame
             khattiya gottasampanna  sujata matupetito
             yatha punnani kayiratha   dadanta aparaparam.
   [1212] Sakkohamasmi devindo       agatosmi tavantike
          varam varassu rajisi           vare attha dadami te.
   [1213] |1213.1| Varance me ado sakka sabbabhutanamissara
             pita mam anumodeyya      ito pattam sakam gharam
             asanena nimanteyya     pathametam varam vare.
    |1213.2| Purisassa vadham na roceyyam    api kibbisakarakam
             vajjham vadhamha moceyyam    dutiyetam varam vare.
    |1213.3| Ye vuddha ye ca dahara    ye ca majjhimaporisa
             mameva upajiveyyum        tatiyetam varam vare.
    |1213.4| Paradaram na gaccheyyam      sadarapasuto siyam
             thinam vasam na gaccheyyam      catutthetam varam vare.
    |1213.5| Putto me sakka jayetha    so ca dighayuko siya
             dhammena jine pathavim       pancametam varam vare.
    |1213.6| Tato ratya vivasane       suriyassuggamanam pati
             dibya bhakkha patubhaveyyum chatthametam varam vare.
    |1213.7| Dadato me na khiyetha       datva nanutapeyyaham
            dadam cittam pasadeyyam      sattametam varam vare.
    |1213.8| Ito vimuccamanaham      saggagami visesagu
            anibbatti 1- tato assam   atthametam varam vare.
   [1214] |1214.1| Tassa tam vacanam sutva devindo etadabravi
            aciram vata te tato        pita tam datthumessati.
    |1214.2| Idam vatvana maghava      devaraja sujampati
            vessantare varam datva     saggakayam apakkami.
            Sakkapabbam nama.
   [1215] |1215.1| Kassetam mukhamabhati hemamvuttattamaggina
            nikkhamva jatarupassa       ukkamukhapahamsitam.
    |1215.2| Ubho sadisapaccanga      ubho sadisalakkhana
            jalissa sadiso eko      eka kanhajina yatha.
    |1215.3| Siha vilava nikkhanta    ubho sampattirupaka
            jatarupamayayeva        ime dissanti daraka.
   [1216] Kuto nu tvam bharadvaja       ime anesi darake
          ajja ratthamanuppatto       kuto agacchasi brahmana 2-.
   [1217] Mayhante daraka deva       dinna vittena sanjaya
          ajja pannarasa ratti       yato laddha 3- me daraka.
@Footnote: 1 anivattitipi patho . 2 kuhim gacchasi brahmanatipi patho .  3 si Yu. dinna.
   [1218] Kena vacaya peyyena 1-      samma nayena saddahe
          ko te tam danamadada         puttake danamuttamam.
   [1219] |1219.1| Yo yacatam patitthasi bhutanam dharaniriva
            so me vessantaro raja    puttedasi vane vasam.
    |1219.2| Yo yacatam gati asi       savantinamva sagaro
            so me vessantaro raja   puttedasi vane vasam.
   [1220] |1220.1| Dukkatam vata bho ranna saddhena gharamesina
             katham nu puttake dajja     aranne avaruddhako.
    |1220.2| Imam bhonto nisametha     yavantettha samagata
             katham vessantaro raja     puttedasi vane vasam.
    |1220.3| Dasam dasinca so dajja   assam cassatariratham
             hatthinca kunjaram dajja    katham so dajja darake.
   [1221] Yassa nassa ghare daso       asso cassatariratho
          hatthi ca kunjaro nago       kim so dajja pitamaha.
   [1222] Danamassa pasamsama          navanindama potaka 3-
          katham nu hadayam asi           tumhe datva vanibbake.
   [1223] (pita mayham maharaja        amhe datva vanibbake
          sutvana kalunam vacam          acchakanhaya bhasitam 4-).
   [1224] Dukkhassa hadayam asi         atho unhampi assasi
@Footnote: 1 Ma. kena va vacapeyyena . 2 Si. Yu. natthi . 3 Ma. na ca nindama puttaka.
@4 ayam gatha atthakathapotthakeyeva dissati.
          Rohani heva tambakkhi        pita assuni vattayi.
   [1225] |1225.1| Yantam kanhajinavoca  ayam mam tata brahmano
             latthiya patikoteti      ghare jatamva dasiyam.
    |1225.2| Na cayam brahmano tata   dhammika honti brahmana
             yakkho brahmanavannena  khaditum tata neti no.
             Niyamane pisacena       kinnu tata udikkhasi.
   [1226] Rajaputti ca vo mata        rajaputto ca vo pita
          pubbe me ankamaruyha       kinnu titthatha araka.
   [1227] Rajaputti ca no mata        rajaputto ca no pita
          dasa mayam brahmanassa      tasma titthama araka.
   [1228] |1228.1| Ma sammevam avacuttha dayhate hadayam mama
             citakayamva me kayo       asane na sukham labhe.
    |1228.2| Ma sammevam avacuttha      bhiyyo sokam janetha mam
             nikkinissami dabbena    na vo dasa bhavissatha.
    |1228.3| Kimagghiyam hi vo tata      brahmanassa pita ada
             yathabhutam me akkhatha      patipadentu brahmanam.
   [1229] Sahassaggham hi mam tata        brahmanassa pita ada
          accham 1- kanhajinam kanna     hatthiadisatena 2- ca.
   [1230] Utthehi katte taramano       brahmanassa avakara
          dasisatam dasasatam           gavam hatthusabham satam
@Footnote: 1 Ma. atha .   2 Ma. hatthina ca satena ca.
          Jatarupasahassanca          potanam 1- dehi nikkayam.
   [1231] Tato katta taramano        brahmanassa avakari
          dasisatam dasasatam           gavam hatthusabham satam
          jatarupasahassanca          potanamdasi nikkayam.
   [1232] (dasisatam dasasatam          gavam hatthusabham satam
          assatarirathanceva           sabbabhoge satam satam
          jatarupasahassanca          brahmanassa dhanesino
          accayikassa luddassa        potanamdasi nikkayam 2-).
   [1233] |1233.1| Nikkinitva ca nhapetva bhojayitvana darake
             samalankaritva bhandehi 3-  uccanke upavesayum.
    |1233.2| Sisam nhate sucivatthe      sabbabharanabhusite
             raja anke karitvana     ayyako paripucchatha.
    |1233.3| Kundale ghusite male     sabbalankarabhusite
             raja anke karitvana     idam vacanamabravi.
    |1233.4| Kacci ubho aroga te      jali matapita tava
             kacci unchena yapenti    kacci mulaphala bahu.
    |1233.5| Kacci damsa makasa ca      appameva sirimsapa
             vane valamigakinne     kacci himsa na vijjati.
   [1234] |1234.1| Atho ubho aroga te deva matapita mama
@Footnote: 1 Ma. puttanam .  2 ima dve gatha atthakathapotthakeyeva dissanti.
@3 Ma. bhandena.
            Atho unchena yapenti   atho mulaphala bahu.
    |1234.2| Atho damsa makasa ca     appameva sirimsapa
            vane valamigakinne    himsa nesam na vijjati.
    |1234.3| Khanantalukalambani     vilanitakkalani ca
             kolam bhallatakam belam 1-   sa no ahacca posati.
    |1234.4| Yanceva sa aharati     vanamulaphalahariya
             tam no sabbe samagantva rattim bhunjama no diva.
    |1234.5| Amma ca no kisa pandu  aharanti dumapphalam
            vatatapena sukhumali     padumam hatthagatammiva.
    |1234.6| Ammaya patanukesa     vicarantya brahavane
            vane valamigakinne     khaggadipinisevite.
    |1234.7| Kesesu jatam bandhitva     kacche jallamadharayi
            (dharento brahmanavannam asadancamasanjatam 2-)
            cammavasi chama seti      jatavedam namassati.
   [1235] Putta piya manussanam       lokasmim upapajjisum
          na hi nunamhakam ayyassa     putte sineho ajayatha.
   [1236] |1236.1| Dukkatanca hi no pota 3- bhunahaccam katam maya
            yoham sivinam vacana        pabbajesim adusakam.
    |1236.2| Yam me kinci idha atthi     dhanam dhannanca vijjati
@Footnote: 1 Ma. bellam .  2 idam atthakathapotthakeyeva dissati .  3 Ma. putta.
            Etu vessantaro raja    siviratthe pasasatu.
   [1237] Na deva mayham vacana         ehiti sivisuttamo
         sayameva devo gantvana       sinca bhogehi atrajam.
   [1238] |1238.1| Tato senapatim raja sanjayo ajjhabhasatha
            atthi assa ratha patti    sena sannahayantu nam
            negama ca mam anventu    brahmana ca purohita
    |1238.2| tato satthi sahassani     yodhino carudassana
            khippamayantu sannaddha   nanavannehilankata.
    |1238.3| Nilavatthadharaneke 1-     pitaneke nivasita
            anne lohitaunhisa    suddhaneke nivasita
            khippamayantu sannaddha   nanavannehilankata.
    |1238.4| Himava yatha gandharo      pabbato gandhamadano
            nanarukkhehi sanchanno   mahabhutaganalayo.
    |1238.5| Osadhehi ca dibbehi      disa bhati pavati ca
            khippamayantu sannaddha   disa bhantu pavantu ca.
    |1238.6| Tato nagasahassani      yojayantu catuddasa
            suvannakacche matange    hemakappanivasase 2-.
    |1238.7| Arulhe 3- gamaniyebhi   tomarankusapanibhi
            khippamayantu sannaddha   hatthikkhandhehi dassita.
    |1238.8| Tato assasahassani     yojayantu catuddasa
@Footnote: 1 Si. Yu. nilavannadharaneke .  2 Ma. suvannakaccha matanga hemakappanavasasa.
@3 Ma. arulha. aparampi idisameva.
            Ajaniyeva 1- jatiya   sindhave sighavahane 2-.
    |1238.9| Arulhe gamaniyebhi     indiyacapadharibhi
             khippamayantu sannaddha  assapitthe alankata.
    |1238.10| Tato rathasahassani     yojayantu catuddasa
              ayosukatanemiyo       suvannacitrapokkhare.
    |1238.11| Aropentu dhaje tattha   cammani kavacani ca
              vipphalentu 3- ca capani  dalhadhamma paharino
              khippamayantu sannaddha  rathesu rathajivino.
   [1239] |1239.1| Laja olokiya puppha malagandhavilepana
              agghiyani ca titthantu   yena maggena ehiti.
    |1239.2| Game game satam kumbha   merayassa suraya ca
            maggamhi patita thantu 4-  yena maggena ehiti.
    |1239.3| Mamsa puva ca sankulya 5-  kummasa macchasamyuta
            maggamhi patita thantu     yena maggena ehiti.
    |1239.4| Sappi telam dadhi khiram       kangupittha 6- bahu sura
            maggamhi patita thantu     yena maggena ehiti.
    |1239.5| Alarika ca suda ca     natanattakagayino
            panissara kumbhathuniyo   muddika 7- sokajjhayika.
    |1239.6| Ahannantu sabbavina  bheriyo dindimani ca
@Footnote: 1 Ma. ajaniyava . 2 Ma. sindhava sighavahana . 3 Ma. vippalentu.
@4 Ma. patititthantu. ito param idisameva . 5 Ma. mamsa puva sankuliyo.
@6 Ma. kangubija. 7 Ma. mandaka.
           Kharamukhani dhamantu 1-       nadantu ekapokkhara
    |1239.7| mudinga pandava sankha   godha parivadantika 2-
           dindimani ca hannantu    kutumba dindimani 3- ca.
   [1240] |1240.1| Sa sena mahati asi uyyutta sivivahini
            jalina magganayena     vankam payasi pabbatam.
    |1240.2| Koncam nadati matango    kunjaro satthihayano
             kacchaya bajjhamanaya    koncam nadati varano.
    |1240.3| Ajaniya hasiyanti 4-   nemighoso ajayatha
             nabham rajo achadesi       uyyutta sivivahini.
    |1240.4| Sa sena mahati asi     uyyutta hariharini
             jalina magganayena     vankam payasi pabbatam.
    |1240.5| Te pavimsu braharannam    bahusakham mahodakam 5-
             puppharukkhehi sanchannam    phalarukkhehi cubhayam.
    |1240.6| Tattha vindussara vaggu    nanavanna bahu dija
             kujantamupakujanti       utusampupphite dume.
    |1240.7| Te gantva dighamaddhanam   ahorattanamaccaye
             padesantam upaganchum     yattha vessantaro ahu.
                Maharajapabbam nama.
   [1241] |1241.1| Tesam sutvana nigghosam bhito vessantaro ahu
             pabbatam abhiruhitva      bhito senam udikkhati.
@Footnote: 1 Ma. dhamentu. Si.Yu. vadantu. 2 Ma. parivadentika . 3 Ma. kutumpadindimani ca.
@4 Si. Yu. ahissimsu .  5 Yu. bahudijam.
    |1241.2| Ingha maddi nisamehi    nigghoso yadiso vane
             ajaniya hasiyanti     dhajagganeva dissare.
    |1241.3| Ime nuna arannamhi     migasanghani luddaka
           vagurahi parikkhippa        sobbhe 1- patetva tavade
             vikkosamana tippahi   hanti nesam varam varam.
    |1241.4| Tatha mayam adusaka       aranne avaruddhaka
             amittahatthatthagata 2-   passa dubbalaghatakam.
   [1242] Amitta nappasaheyyum       aggiva udakannave
          tadeva tvam vicintehi         api sotthi ito siya.
   [1243] Tato vessantaro raja       orohitvana pabbata
          nisidi pannasalayam        dalham katvana manasam.
   [1244] |1244.1| Nivattayitvana ratham vutthapetvana seniyo
             ekam aranne viharantam    pita puttam upagami.
    |1244.2| Hatthikkhandhato oruyha    ekamso panjalikato
             parikinno 3- amaccehi   puttam sincitupagami
    |1244.3| tatthaddasa kumaram so     rammarupam samahitam
             nisinnam pannasalayam    jhayantam akutobhayam.
   [1245] |1245.1| Tanca disvana ayantam pitaram puttagiddhinam
             vessantaro ca maddi ca    paccuggantva avandisum.
    |1245.2| Maddi ca sirasa pade     sassurassabhivadayi
@Footnote: 1 Ma. sobbham .  2 Ma. amittahatthattam gata .  3 Si. Yu. parikhitto.
             Maddi ahanhi te deva    pade vandami te husa 1-
             tesu tattha palisajja      panina parimajjatha.
   [1246] |1246.1| Kacci vo kusalam putta kacci putta anamayam
             kacci unchena yapetha    kacci mulaphala bahu.
    |1246.2| Kacci damsa makasa ca      appameva sirimsapa
             vane valamigakinne     kacci himsa na vijjati.
   [1247] |1247.1| Atthi no jivika deva sa ca yadisikidisa
             kasira jivika homa       unchacariyaya jivitam.
    |1247.2| Aniddhinam maharaja       dametyassamva 2- sarathi
             tyamha aniddhika danta asamiddhi dameti no.
    |1247.3| Api no kisani mamsani     pitu matu adassana
             avaruddhanam maharaja     aranne jivisokinam.
   [1248] |1248.1| Yepi te sivisetthassa dayadappattamanasa
             jali kanhajina cubho    brahmanassa vasanuga
             accayikassa luddassa    yo ne gavova sumbhati.
    |1248.2| Te rajaputtiya putte    yadi janatha samsatha
             pariyapunatha no khippam    sappadatthamva manavam.
   [1249] Ete 3- kumara nikkita     jali kanhajina cubho
          brahmanassa dhanam datva     putta ma bhayi assasa.
   [1250] Kacci nu tata kusalam          kacci tata anamayam
@Footnote: 1 Ma. sunha .  2 Ma. dametassamva .  3 Ma. ubho.
          Kacci nu tata me matu       cakkhu na parihayati.
   [1251] Kusalanceva me putta        atho putta anamayam
          atho ca putta te matu        cakkhu na parihayati.
   [1252] Kacci arogam yoggante       kacci vahati vahanam
          kacci phito janapado         kacci vutthi na chijjati.
   [1253] Atho arogam yoggamme       atho vahati vahanam
          atho phito janapado          atho vutthi na chijjati.
   [1254] |1254.1| Iccevam mantayantanam  mata nesam adissatha
             rajaputti giridvare      pattika anupahana.
    |1254.2| Tanca disvana ayantim   mataram puttagiddhinim
             vessantaro ca maddi ca    paccuggantva avandisum.
    |1254.3| Maddi ca sirasa pade     sassuya abhivadayi
             maddi ahanhi te ayye   pade vandami te husa.
   [1255] |1255.1| Maddinca puttaka disva durato sotthimagata
             kandanta abhidhavimsu     vaccha balava mataram.
    |1255.2| Maddi ca puttake disva    durato sotthimagate
             varuniva pavedhenti       thanadharabhisincatha.
   [1256] |1256.1| Samagatana natinam  mahaghoso ajayatha
             pabbata samanadimsu      mahi akampita ahu
             vutthidharam pavattento     devo pavassi tavade.
    |1256.2| Atha vessantaro raja     natihi samagacchatha
             nattaro sunisa putto   raja devi ca ekato.
    |1256.3| Yada samagata asum     tadasi lomahamsanam
             panjalika tassa yacanti  rodanta bherave vane.
    |1256.4| Vessantaranca maddinca   sabbe rattha samagata
             tvam nosi issaro raja    rajjam karetha no ubho.
              Chakkhattiyapabbam nama.
   [1257] Dhammena rajjam karentam        rattha pabbajayittha mam
          tvanca janapada ceva        negama ca samagata.
   [1258] Dukkatanca hi no putta       bhunahaccam katam maya
          yoham sivinam vacana           pabbajesim adusakam.
   [1259] Yenakenaci vannena         pitu dukkham udabbahe
          matuya bhaginiyapi          api panehi attano.
          (nhanakalo maharaja      rajojallam pavahaya 1-)
   [1260] Tato vessantaro raja       rajojallam pavahayi
          rajojallam pavahetva        sankham vannam adharayi. 2-
   [1261] |1261.1| Sisanhato sucivattho sabbabharanabhusito
             paccayam nagamaruyha      khaggam bandhi parantapam.
@Footnote: 1 katthaci potthake dissati . 3 katthaci potthake evam dissati sabbam vattam
@cajetvana rajavesamadharayi.
    |1261.2| Tato satthi sahassani    yodhino carudassana
             sahajata parikarimsu 1-   nandayanta rathesabham.
    |1261.3| Tato maddimpi nhapesum   sivikanna samagata
             vessantaro tam paletu   jali kanhajina cubho
             athopi tam maharaja     sanjayo abhirakkhatu.
   [1262] |1262.1| Idanca paccayam laddha  pubbe kilesamattano 2-
             anandiyam acarimsu     ramaniye giribbaje.
    |1262.2| Idanca paccayam laddha    pubbe kilesamattano 3-
             anandacitta sumana   putte sangamma lakkhana.
    |1262.3| Idanca paccayam laddha    pubbe kilesamattano 4-
             anandacitta patita   saha puttehi lakkhana.
   [1263] |1263.1| Ekabhatti 5- pure asim niccam thandilasayini
           iti metam vatam asi        tumham kama hi puttaka.
    |1263.2| Tam me vatam samiddhajja     tumhe sangamma puttaka
             matujampi tam paletu     pitujampi ca puttaka
             athopi tam maharaja     sanjayo abhirakkhatu.
    |1263.3| Yankincitthi katam punnam  mayhanceva pitucca te
             sabbena tena kusalena   ajaro tvam 6- amaro bhava.
   [1264] |1264.1| Kappasikanca koseyyam  khomakodumbarani ca
@Footnote: 1 Ma. pakirimsu. 2-3-4 Ma. sallekhamattano. 5 ekabhattatipi. 6 Ma. ayam patho natthi.
             Sassu sunhaya pahesi    yehi maddi asobhatha.
    |1264.2| Tato khomanca kayuram      giveyyam ratanamayam
             sassu sunhaya pahesi    yehi maddi asobhatha.
    |1264.3| Tato khomanca kayuram      angadam manimekhalam
             sassu sunhaya pahesi    yehi maddi asobhatha.
    |1264.4| Unnatam mukhaphullanca     nanaratte ca maniye 1-
             sassu sunhaya pahesi    yehi maddi asobhatha.
    |1264.5| Uggatthanam gingamakam       mekhalam patipadukam 2-
             sassu sunhaya pahesi    yehi maddi asobhatha.
    |1264.6| Suttanca suttavajjanca    upanijjhaya seyyasi
             asobhatha rajaputti       devakannava nandane.
    |1264.7| Sisanhata sucivattha     sabbabharanabhusita
             asobhatha rajaputti       tavatimsava acchara.
    |1264.8| Kadaliva vatacchupita      jata cittalatavane
             dantavaranasampanna     rajaputti asobhatha.
    |1264.9| Sakuni manusiniva        jata cittappatta pati
             nigrodhapakkabimbotthi    rajaputti asobhatha.
   [1265] |1265.1| Tassa ca nagamanesum nativuddhamva kunjaram
             sattikkhamam sarakkhamam      isadantam urulhavam.
    |1265.2| Sa maddi nagamaruhi     nativuddhamva kunjaram
@Footnote: 1 Ma. manike .  2 Ma. patipadakam. Yu. palipadakam.
             Sattikkhamam sarakkhamam      isadantam urulhavam.
   [1266] |1266.1| Sabbamhi tam arannamhi  yavantettha miga ahu
             vessantarassa tejena     nannamannam vihethayum.
    |1266.2| Sabbamhi tam arannamhi   yavantettha dija ahu
             vessantarassa tejena     nannamannam vihethayum.
    |1266.3| Sabbamhi tam arannamhi   yavantettha miga ahu
             ekajjham sannipatimsu
             vessantare payatamhi    sivinam ratthavaddhane.
    |1266.4| Sabbamhi tam arannamhi   yavantettha dija ahu
             ekajjham sannipatimsu
             vessantare payatamhi    sivinam ratthavaddhane.
    |1266.5| Sabbamhi tam arannamhi   yavantettha miga ahu
             nassa manjuni kujimsu
             vessantare payatamhi    sivinam ratthavaddhane.
    |1266.6| Sabbamhi tam arannamhi   yavantettha dija ahu
             nassa manjuni kujimsu
             vessantare payatamhi    sivinam ratthavaddhane.
   [1267] |1267.1| Patiyatto rajamaggo vicitto pupphasanthato
             vasi vessantaro raja 1-  yattha yava 2- jetuttara.
    |1267.2| Tato satthi sahassani     yodhino carudassana
@Footnote: 1 Ma. yattha .   2 Ma. yava tava.
             Samanta parikarimsu
             vessantare payatamhi    sivinam ratthavaddhane.
    |1267.3| Orodha ca kumara ca     vesiyana ca brahmana
             samanta parikarimsu
             vessantare payatamhi    sivinam ratthavaddhane.
    |1267.4| Hattharoha anikattha    rathika pattikaraka
             samanta parikarimsu
             vessantare payatamhi    sivinam ratthavaddhane.
    |1267.5| Samagata janapada      negama ca samagata
             samanta parikarimsu
             vessantare payatamhi    sivinam ratthavaddhane.
    |1267.6| Karotiya cammadhara       indihattha suvammika 1-
             purato patipajjimsu
             vessantare payatamhi    sivinam ratthavaddhane.
   [1268] |1268.1| Te pavimsu 2- puram rammam bahupakaratoranam 3-
             upetam annapanehi      naccagitehi cubhayam.
    |1268.2| Vitta janapada asum    negama ca samagata
             anuppatte kumaramhi     sivinam ratthavaddhane.
    |1268.3| Celukkhepo pavattittha 4-   agate dhanadayake
             nandippavesi 5- nagare    bandhana mokkho aghosatha.
@Footnote: 1 Ma. illihattha. Si. Yu. khaggahattha . 2 Ma. pavisum . 3 Ma. mahapakara-.
@4 Ma. avattittha . 5 Ma. nandim pavesi.
   [1269] |1269.1| Jatarupamayam vassam   devo pavassi tavade
             vessantare pavitthamhi    sivinam ratthavaddhane.
    |1269.2| Tato vessantaro raja    danam datvana khattiyo
             kayassa bheda sappanno  saggam so upapajjathati.
                 Nagarakandam nama.
             Mahavessantarajatakam dasamam.
               Mahanipatam nitthitam


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 28 page 365-453. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=28&A=7624&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=28&A=7624&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=28&item=1045&items=225              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=28&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=28&i=1045              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=44&A=6531              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=44&A=6531              Contents of The Tipitaka Volume 28 https://84000.org/tipitaka/read/?index_28 https://84000.org/tipitaka/english/?index_28

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้า chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]