ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 30 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 22 : Sutta. Khu. Cūḷaniddeso

         Bhadrāvudhamāṇavakapañhāniddeso
   [413] Okañjahaṃ taṇhacchidaṃ anejaṃ (iccāyasmā bhadrāvudho)
           nandiñjahaṃ oghatiṇṇaṃ vimuttaṃ
           kappañjahaṃ abhiyāce sumedhaṃ
           sutvāna nāgassa apanamissanti ito.
   [414]  Okañjahaṃ  taṇhacchidaṃ anejanti okañjahanti rūpadhātuyā
yo chando yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye upāyupādānā cetaso
adhiṭṭhānābhinivesānusayā  te  buddhassa  bhagavato  pahīnā ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃanuppādadhammā  tasmā  buddho
okañjaho   .   vedanādhātuyā  saññādhātuyā  saṅkhāradhātuyā
viññāṇadhātuyā  yo  chando yo rāgo yā nandi yā taṇhā ye
upāyupādānā  cetaso  adhiṭṭhānābhinivesānusayā  te  buddhassa
bhagavato   pahīnā   ucchinnamūlā   tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā
āyatiṃanuppādadhammā  tasmā  buddho  okañjaho  .  taṇhacchidanti
taṇhāti   rūpataṇhā   saddataṇhā   gandhataṇhā   rasataṇhā
phoṭṭhabbataṇhā   dhammataṇhā   sā  taṇhā  buddhassa  bhagavato
chinnā   ucchinnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā
abhabbuppattikā    ñāṇagginā    daḍḍhā   tasmā   buddho
taṇhacchido  .  anejanti  ejā  vuccati  taṇhā  yo  rāgo
Sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho akusalamūlaṃ . sā ejā taṇhā
buddhassa  bhagavato  pahīnā  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā anabhāvaṅgatā
āyatiṃanuppādadhammā  tasmā  buddho  anejo  . ejāya pahīnattā
anejo  .  bhagavā lābhepi na iñjati alābhepi na iñjati yasepi
na  iñjati  ayasepi  na  iñjati  pasaṃsāyapi  na  iñjati nindāyapi
na  iñjati  sukhepi  na  iñjati  dukkhepi  na iñjati na calati na
vedhati  na  pavedhati  na  sampavedhati  1- tasmā buddho anejoti
okañjahaṃ  taṇhacchidaṃ  anejaṃ  .  iccāyasmā  bhadrāvudhoti iccāti
padasandhi   .pe.   padānupubbakametaṃ  iccāti  .  āyasmāti
piyavacanaṃ   garuvacanaṃ   sagāravasappatissādhivacanametaṃ  āyasmāti  .
Bhadrāvudhoti   tassa   brāhmaṇassa  nāmaṃ  .pe.  abhilāpoti
iccāyasmā bhadrāvudho.
   [415]  Nandiñjahaṃ  oghatiṇṇaṃ  vimuttanti  nandi  vuccati
taṇhā  yo  rāgo  sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ .
Sā  nandi  taṇhā  buddhassa  bhagavato  pahīnā  ucchinnamūlā
tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃanuppādadhammā  tasmā  buddho
nandiñjaho  .  oghatiṇṇanti  bhagavā  kāmoghaṃ  tiṇṇo  bhavoghaṃ
tiṇṇo  diṭṭhoghaṃ  tiṇṇo  avijjoghaṃ  tiṇṇo  sabbaṃ  saṃsārapathaṃ
tiṇṇo  uttiṇṇo  nittiṇṇo  atikkanto  samatikkanto  vītivatto
so  vuṭṭhavāso  ciṇṇacaraṇo  .pe.  jātijarāmaraṇasaṃsāro  natthi
@Footnote: 1 Ma. sampavedhatīti.
Tassa  punabbhavoti  nandiñjahaṃ  oghatiṇṇaṃ  .  vimuttanti  bhagavato
rāgā  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ  dosā cittaṃ muttaṃ vimuttaṃ
suvimuttaṃ  mohā  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttaṃ  kodhā  upanāhā
.pe.  sabbākusalābhisaṅkhārehi  cittaṃ  muttaṃ  vimuttaṃ  suvimuttanti
nandiñjahaṃ oghatiṇṇaṃ vimuttaṃ.
   [416]  Kappañjahaṃ  abhiyāce  sumedhanti kappāti dve kappā
taṇhākappo  ca  diṭṭhikappo  ca  .pe.  ayaṃ  taṇhākappo .pe.
Ayaṃ  diṭṭhikappo  .  buddhassa  bhagavato  taṇhākappo  pahīno
diṭṭhikappo   paṭinissaṭṭho  taṇhākappassa  pahīnattā  diṭṭhikappassa
paṭinissaṭṭhattā   buddho  kappañjaho  .  abhiyāceti  yācāmi
abhiyācāmi  ajjhesāmi  sādiyāmi  patthayāmi  pihemi  abhijappāmi .
Sumedhanti  medhā  vuccati  paññā  yā  paññā  pajānanā  .pe.
Amoho  dhammavicayo  sammādiṭṭhi  . bhagavā imāya medhāya paññāya
upeto  samupeto  upāgato  samupāgato  upapanno  samupapanno
samannāgato   tasmā  buddho  sumedhoti  kappañjahaṃ  abhiyāce
sumedhaṃ.
   [417]  Sutvāna  nāgassa  apanamissanti  itoti  nāgassāti
nāgo . bhagavā āguṃ na karotīti nāgo . na gacchatīti nāgo.
Na  āgacchatīti nāgo .pe. evaṃ bhagavā na āgacchatīti nāgo .
Sutvāna  nāgassa  apanamissanti  itoti  tuyhaṃ  vacanaṃ byapathaṃ desanaṃ
Anusandhiṃ  sutvā  suṇitvā  uggahetvā  upadhārayitvā  upalakkhayitvā
ito  apanamissanti  vajissanti  disāvidisaṃ  gamissantīti  sutvāna
nāgassa apanamissanti ito. Tenāha so brāhmaṇo
           okañjahaṃ taṇhacchidaṃ anejaṃ (iccāyasmā bhadrāvudho)
           nandiñjahaṃ oghatiṇṇaṃ vimuttaṃ
           kappañjahaṃ abhiyāce sumedhaṃ
           sutvāna nāgassa apanamissanti itoti.
   [418] Nānājanā janapadehi saṅgatā
           tava vīra vākyaṃ abhikaṅkhamānā
           tesaṃ tuvaṃ sādhu viyākarohi
           tathā hi te vidito esa dhammo.
   [419]  Nānājanā  janapadehi  saṅgatāti nānājanāti khattiyā
ca  brāhmaṇā  ca  vessā  ca  suddā ca gahaṭṭhā ca pabbajitā
ca devā ca manussā ca . janapadehi saṅgatāti aṅgā ca magadhā ca
[1]- Kāsiyā ca kosalā ca vajjiyā ca mallā ca cetiyamhā ca
sāgaramhā 2- ca [3]- pañcālā ca [4]- avantiyā ca yonā ca kambojā
ca  .  saṅgatāti  saṅgatā  samāgatā  samohitā  sannipatitāti
nānājanā janapadehi saṅgatā.
   [420]  Tava  vīra  vākyaṃ  abhikaṅkhamānāti  vīrāti vīro .
Bhagavā  viriyavāti  vīro  .  pahūti  vīro  .  visavīti  vīro .
@Footnote: 1 kaliṅgā ca. 2 Ma. vaṃsā. 3 Ma. kurumhā ca. 4 Ma. macchā ca surasenā ca
@assakā ca.
Alamattoti vīro .pe. Vigatalomahaṃsoti vīro.
        Virato idha sabbapāpakehi
        nirayadukkhamaticca viriyavāso
        so viriyavā padhānavā
        vīro tādi pavuccate tathattāti.
Tava  vīra  vākyaṃ  abhikaṅkhamānāti  tuyhaṃ  vacanaṃ  byapathaṃ  desanaṃ
anusandhiṃ  .  abhikaṅkhamānāti  kaṅkhamānā  abhikaṅkhamānā  icchamānā
sādiyamānā  patthayamānā  pihayamānā  abhijappamānāti  tava  vīra
vākyaṃ abhikaṅkhamānā.
   [421]  Tesaṃ tuvaṃ sādhu viyākarohīti tesanti tesaṃ khattiyānaṃ
brāhmaṇānaṃ  vessānaṃ  suddānaṃ  gahaṭṭhānaṃ  pabbajitānaṃ  devānaṃ
manussānaṃ  .  tuvanti  bhagavantaṃ  bhaṇati  . sādhu viyākarohīti sādhu
ācikkhāhi   desehi  paññapehi  paṭṭhapehi  vivarāhi  vibhajāhi
uttānīkarohi pakāsehīti sādhu viyākarohi.
   [422]  Tathāhi te vidito esa dhammoti tathāhi te vidito
ñāto  tulito  tīrito  vibhāvito  vibhūto  esa  dhammoti  tathāhi
te vidito esa dhammo. Tenāha so brāhmaṇo
           nānājanā janapadehi saṅgatā
           tava vīra vākyaṃ abhikaṅkhamānā
           tesaṃ tuvaṃ sādhu viyākarohi
           Tathāhi te vidito esa dhammoti.
   [423] Ādānataṇhaṃ vinayetha sabbaṃ (bhadrāvudhāti bhagavā)
           uddhaṃ adho tiriyaṃ vāpi majjhe
           yaṃ yaṃ hi lokasmiṃ upādiyanti
           teneva māro anveti jantuṃ.
   [424]  Ādānataṇhaṃ  vinayetha  sabbanti  ādānataṇhā vuccati
rūpataṇhā  .  kiṃkāraṇā  ādānataṇhā  vuccati  rūpataṇhā .
Tāya  rūpaṃ  ādiyanti  upādiyanti  gaṇhanti  parāmasanti  abhinivisanti
vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  gatiṃ  upapattiṃ  paṭisandhiṃ  bhavaṃ
saṃsāraṃ  vaṭṭaṃ  ādiyanti  upādiyanti  gaṇhanti parāmasanti abhinivisanti
taṃkāraṇā  ādānataṇhā  1-  vuccati  rūpataṇhā  .  ādānataṇhaṃ
vinayetha  sabbanti  sabbaṃ ādānataṇhaṃ vinayetha vineyya 2- pajaheyya
vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyyāti  ādānataṇhaṃ  vinayetha
sabbaṃ  .  bhadrāvudhāti  bhagavāti  bhadrāvudhāti  bhagavā taṃ brāhmaṇaṃ
nāmena  ālapati  .  bhagavāti  gāravādhivacanametaṃ  .pe.  sacchikā
paññatti yadidaṃ bhagavāti bhadrāvudhāti bhagavā.
   [425] Uddhaṃ adho tiriyaṃ 3- vāpi majjheti uddhanti vuccati 4-
anāgataṃ  .  adhoti  atītaṃ  . tiriyaṃ vāpi majjheti paccuppannaṃ .
Uddhanti  kusalā  dhammā  . adhoti akusalā dhammā . tiriyaṃ vāpi
majjheti  abyākatā  dhammā  .  uddhanti  devaloko  .  adhoti
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 2 Ma. vinayeyya paṭivineyya. 3 Ma. tiriyañcāpi.
@evamuparipi. 4 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Apāyaloko  .  tiriyaṃ  vāpi  majjheti  manussaloko  .  uddhanti
sukhā  vedanā  .  adhoti dukkhā vedanā . tiriyaṃ vāpi majjheti
adukkhamasukhā  vedanā  . uddhanti arūpadhātu . adhoti kāmadhātu .
Tiriyaṃ  vāpi  majjheti  rūpadhātu  .  uddhanti  uddhaṃ  pādatalā .
Adhoti  adho  kesamatthakā  .  tiriyaṃ  vāpi  majjheti  vemajjheti
uddhaṃ adho tiriyaṃ vāpi majjhe.
   [426] Yaṃ yaṃ hi lokasmiṃ upādiyantīti yaṃ yaṃ hi rūpagataṃ vedanāgataṃ
saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  ādiyanti  upādiyanti  gaṇhanti
parāmasanti abhinivisanti . lokasminti apāyaloke .pe. Āyatanaloketi
yaṃ yaṃ hi lokasmiṃ upādiyanti.
   [427] Teneva māro anveti jantunti teneva kammābhisaṅkhāravasena
paṭisandhiko khandhamāro dhātumāro āyatanamāro gatimāro upapattimāro
paṭisandhimāro  bhavamāro  saṃsāramāro  vaṭṭamāro  anveti anugacchati
anvāyiko hoti . jantunti sattaṃ naraṃ mānavaṃ 1- posaṃ puggalaṃ jīvaṃ
jātuṃ  2-  jantuṃ indaguṃ manujanti teneva māro anveti jantuṃ .
Tenāha bhagavā
           ādānataṇhaṃ vinayetha sabbaṃ (bhadrāvudhāti bhagavā)
           uddhaṃ adho tiriyaṃ vāpi majjhe
           yaṃ yaṃ hi lokasmiṃ upādiyanti
           teneva māro anveti jantunti.
@Footnote: 1 Ma. māṇavaṃ. 2 Ma. jāguṃ. evamuparipi.
   [428] Tasmā pajānaṃ na upādiyetha
           bhikkhu sato kiñcanaṃ sabbaloke
           ādānasatte iti pekkhamāno
           pajaṃ imaṃ maccudheyye visattaṃ.
   [429] Tasmā pajānaṃ na upādiyethāti tasmā taṃkāraṇā taṃhetu
tappaccayā  taṃnidānā  etaṃ  ādīnavaṃ sampassamāno ādānataṇhāyāti
tasmā  .  pajānanti  jānanto  pajānanto ājānanto vijānanto
paṭivijānanto  paṭivijjhanto sabbe saṅkhārā aniccāti .pe. yaṅkiñci
samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti  jānanto pajānanto ājānanto
vijānanto  paṭivijānanto  paṭivijjhanto  .  na  upādiyethāti  rūpaṃ
nādiyeyya na upādiyeyya na gaṇheyya na parāmaseyya nābhiniviseyya
vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ gatiṃ upapattiṃ paṭisandhiṃ bhavaṃ saṃsāraṃ
vaṭṭaṃ  nādiyeyya  na  upādiyeyya  na  gaṇheyya  na parāmaseyya
nābhiniviseyyāti tasmā pajānaṃ na upādiyetha.
   [430] Bhikkhu sato kiñcanaṃ sabbaloketi bhikkhūti kalyāṇaputhujjano
vā bhikkhu sekkho vā bhikkhūti 1- bhikkhu. Satoti catūhi kāraṇehi sato
kāye  kāyānupassanāsatipaṭṭhānaṃ  bhāvento sato .pe. so vuccati
satoti  bhikkhu  sato . kiñcananti kiñci rūpagataṃ vedanāgataṃ saññāgataṃ
saṅkhāragataṃ viññāṇagataṃ.
@Footnote: 1 Ma. sekkho vā bhikkhu.
Sabbaloketi   sabbaapāyaloke   sabbadevaloke   sabbamanussaloke
sabbakhandhaloke  sabbaāyatanaloke  sabbadhātuloketi  bhikkhu  sato
kiñcanaṃ sabbaloke.
   [431]  Ādānasatte iti pekkhamānoti ādānasattā vuccanti
ye  rūpaṃ  ādiyanti  upādiyanti  gaṇhanti  parāmasanti  abhinivisanti
vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ gatiṃ upapattiṃ paṭisandhiṃ bhavaṃ saṃsāraṃ
vaṭṭaṃ  ādiyanti  upādiyanti  gaṇhanti  parāmasanti  abhinivisanti .
Itīti  padasandhi  .pe.  padānupubbakametaṃ  itīti  .  pekkhamānoti
dakkhamāno  dissamāno  passamāno  olokayamāno  nijjhāyamāno
upaparikkhamānoti ādānasatte iti pekkhamāno.
   [432] Pajaṃ imaṃ maccudheyye visattanti pajanti sattādhivacanaṃ .
Maccudheyyeti  maccudheyyā  vuccanti  kilesā  ca  khandhā  ca
abhisaṅkhārā  ca  .  pajā  maccudheyye  māradheyye  maraṇadheyye
visattā  āsattā laggā laggitā palibuddhā . yathā bhittikhile vā
nāgadante  vā  bhaṇḍaṃ [1]- visattaṃ āsattaṃ laggaṃ laggitaṃ palibuddhaṃ
evameva  pajā maccudheyye māradheyye maraṇadheyye [2]- visattā
āsattā  laggā  laggitā  palibuddhāti  pajaṃ  imaṃ  maccudheyye
visattaṃ. Tenāha bhagavā
        tasmā pajānaṃ na upādiyetha
@Footnote: 1 Ma. sattaṃ. 2 Ma. sattā.
        Bhikkhu sato kiñcanaṃ sabbaloke
        ādānasatte iti pekkhamāno
        pajaṃ imaṃ maccudheyye visattanti.
Saha  gāthāpariyosānā  .pe.  satthā  me  bhante  bhagavā
sāvakohamasmīti.
       Bhadrāvudhamāṇavakapañhāniddeso dvādasamo.
            ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 30 page 197-206. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=30&A=4095              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=30&A=4095              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=30&item=413&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=30&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=30&i=413              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=46&A=1138              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=46&A=1138              Contents of The Tipitaka Volume 30 https://84000.org/tipitaka/read/?index_30 https://84000.org/tipitaka/english/?index_30

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]